3 วิธีเลือกอ่างอาบน้ำให้เหมาะกับห้องน้ำ


1. อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว

ข้อดีคือ ประหยัดระยะเวลาในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้างเคาน์เตอร์ปูน และติดตั้งง่าย สามารถตั้งวางได้อย่างอิสระ นิยมใช้ในห้องน้ำที่มีพื้นที่กว้าง

2. อ่างอาบน้ำแบบฝัง

ต้องก่อเคาน์เตอร์ปูนเพื่อรองรับตัวอ่าง เหมาะกับห้องน้ำที่พร้อมในการเตรียมหน้างาน และสามารถเลือกใช้ขนาดที่หลากหลาย เหมาะกับห้องน้ำที่มีพื้นที่ขนาดปานกลางถึงกว้าง


3. อ่างอาบน้ำแบบเข้ามุม

อ่างอาบน้ำที่มีแผงอะคริลิคสามด้าน ต้องติดตั้งแบบเข้ามุมห้องน้ำด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดพื้นที่การใช้งาน เหมาะกับห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก

เกร็ดความรู้และทริปต่างๆ