เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน - เคลมสินค้า

 1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
 2. ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ฝ่าย ขายออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-8841841-5 ต่อ 101 ก่อนทุกครั้ง
 3. ทางบริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
 4. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน

 1. สินค้าพิเศษจากโรงงาน , สินค้านำเข้าพิเศษ , สินค้าราคาพิเศษ
 2. สินค้าที่มีการติดตั้งหรือใช้งานแล้ว
 3. สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า หรือไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการยกเลิกการซื้อขาย และการคืนสินค้า

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/ บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 2. สินค้าต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และต้องบรรจุในกล่อง หรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบรับประกัน , คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 4. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้

REFUNDS การคืนเงิน

  • การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าและไม่มีสินค้าทดแทน โดยต้องมีการยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้น
  • ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ (โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%)