, , , ,

DLE117ANK-EC ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ (สร้างพลังงานในตัวเอง)อัตราการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาที

TOTO
Availability:

สินค้าสั่งจอง


ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ (สร้างพลังงานในตัวเอง)
อัตราการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาที DLE117ANK-EC

฿21,000

สินค้าสั่งจอง

DLE117ANK-EC
ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ (สร้างพลังงานในตัวเอง)
อัตราการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาที