-50%
, ,

Wall Hung Toilet Cef(Top Inlet)ConsistOf

TOTO

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับฟลัชวาล์ว) CWT708
ระบบชำระล้างแบบ : Siphon – Jet ใช้น้ำ 6 ลิตร
รูปทรงโถ : อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 155 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่ง รุ่น TC365
ขนาด : 385 x 622 x 334 มม.

฿10,690 ฿21,230

CWT708
โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับฟลัชวาล์ว)
ระบบชำระล้างแบบ : Siphon – Jet ใช้น้ำ 6 ลิตร
รูปทรงโถ : อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 155 มม.
(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่ง รุ่น TC365
ขนาด : 385 x 622 x 334 มม.

brands

TOTO

brands