แผ่นพื้น SPC

ทนน้ำ ทนปลวก ไม่ลื่นไถล และไม่ลามไฟ

แผ่นพื้น SPC ช่วยป้องกันการลื่นไถลได้ดีกว่าวัสดุพื้นชนิดอื่น ที่มีผิวเรียบ SPC มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ทำให้ผู้สูงอายุและเด็กได้รับความปลอดภัยจากการใช้งานมากยิ่งขึ้น