รายละเอียดทั้งหมด :
AMERICAN STANDARD ฝารองนั่ง ชักโครก สุขภัณฑ์ 5000000
5000000-WT ฝารองนั่ง รุ่น 50
M10458 SLOW CLOSING SEAT & COVER