tile-adhesive

ปูนกาวและยาแนว (tile-adhesive)

ปูนกาว หรือ กาวซีเมนต์ คือ ซีเมนต์ผสมสารยึดเกาะ มีหน้าที่ยึดประสานระหว่างพื้นผิวกับกระเบื้อง ปูนกาวประกอบด้วย ปูน ทราย กาว(สารเพิ่มการยึดเกาะ) และ สารเติมแต่งอื่นๆ ปูนกาวมีการยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีกว่าการปูกระเบื้องแบบเก่า ที่ใช้ ปูนทราย หรือ ปูนดำในการปู ไม่จำเป็นต้องนำกระเบื้องแช่น้ำก่อนการปูน

การเลือกซื้อปูนกาว
ปัจจุบัน ปูนกาวในตลาดบ้านเรามีหลากหลายแบรนด์ แต่ละแบรนด์ มีหลายรุ่น ทำให้เกิดการสับสน ว่าจะใช้ปูนกาวแบรนด์ไหน รุ่นอะไร จึงจะเหมาะกับงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงขอแบ่งเป็นข้อๆดังนี้

1. ตรวจสอบลักษณะงานของเราว่าเป็นงานประเภทใด เพราะ ปูนกาวแต่แบรนด์ แต่ละรุ่นเหมาะกับงาน แต่ละชนิด ซึ่งสิ่งที่เราควรจระต้องรู้ก่อนเลือกซื้อคือลักษณะหน้างานที่ใช้การปูกระเบื้อง เช่น

 • ขนาดกระเบื้อง เล็กกว่าหรือเท่ากับ 30×30 ซม. ปูพื้นและผนัง แนะนำให้ใช้ ปูนกาวจระเข้ฟ้า , ปูนกาวจระเข้เขียว , เวเบอร์ไทล์เซ็ม , เวเบอร์ไทล์ฟิกซ์
 • ขนาดกระเบื้อง ใหญ่กว่า 30×30 ซม. ปูกระเบื้องพื้น หรือปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ แนะนำให้ใช้ปูนกาวจระเข้แดง , เวเบอร์ไทล์เกรซ
 • ขนาดกระเบื้อง ใหญ่กว่า 30×30 ซม. ปูกระเบื้องผนัง แนะนำให้ใช้ ปูนกาวจระเข้เงิน , เวเบอร์ไทล์เกรซ
 • ปูหินธรรมชาติ , ปูทับกระเบื้องเดิม หรือปูกระเบื้องภายนอกอาคารสูง แนะนำให้ใช้ ปูนกาวจระเข้ทอง , เวเบอร์ไทล์เฟล็กซ์
 • หินธรรมชาติ ปูภายนอกอาคารป้องกันการเกิดคราบขาว แนะนำให้ใช้ จระเนเชอรัลสโตนเมท , เวเบอร์ไทล์โนสโตน

พื้นผิวที่จะใช้ปูกระเบื้อง เช่น พื้นผิวปูนซีเมนต์ พื้นผิวกระเบื้องเก่า พื้นผิวแผ่นซีเมนต์บอร์ด หรือปูทับพื้นผิวกระเบื้องเดิม พื้นผิวแต่ละชนิดต้องใช้ปูนกาวที่มีความเหนียวแตกต่าง
กระเบื้องและขนาด เช่น ขนาด 4×4” 6×6” 12×12” 24×24” หรือขนาดอื่นๆ กระเบื้องยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งต้องใช้ปูนกาวที่มีการยึดเกาะสูง หรือกระเบื้องโมเสคแก้ว ควรเลือกใช้ปูนกาวที่มีผงสีขาวเพื่อให้กระเบื้องสะท้อนพื้นผิวสวยงาม

2. เปรียบเทียบคุณสมบัติปูนกาวกับลักษณะงานของเรา ปูนกาวแต่ละแบรนด์ได้ให้คำจำกัดการใช้งานในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ของตนเองไว้อย่างละเอียดแล้ว ว่าแต่ละรุ่นสามารถปูกระเบื้อง หน้างานแบบไหน ขนาดสูงสุดเท่าไร และ พื้นผิวอะไรไว้ครบถ้วน เราสามารถทำการเปรียบเทียบและตัดสินใจสั่งซื้อ

การเตรียมหน้างานก่อนการปูกระเบื้องด้วยปูนกาว

หน้างานที่จะต้องการปูกระเบื้องด้วยปูนกาว จะต้องทำการปรับระดับ ให้เรียบและได้ระนาบตามที่ต้องการ เพราะปูนกาวที่ใช้ในการปูกระเบื้องจะมีความหนาเพียง 3มม.-1ซม. การปูกระเบื้องไป ปรับระดับไปเหมือนการปูกระเบื้องด้วยปูนทราย จะทำให้สิ้นเปลืองค่าวัสดุปูนกาวมาก และ ยังทำให้การยึดเกาะปูนกาวลดลงเนื่องจากกระปูนกาวที่หนาเกินไป

วิธีการปูกระเบื้องด้วยปูนกาว

 1. ให้ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝั่นและเศษปูน ก่อนการปูกระเบื้อง
 2. ทุกการตั้งแนวระยะ ระดับ และจัดลวดลายแพทเทิร์น (กรณีกระเบื้องมีลายต่อเนื่อง) ก่อนเริ่มการฉาบปูนกาว
 3. ผสมปูนกาวกับน้ำตามอัตราส่วนผสมข้างถุง(บรรจุภัณฑ์) โดยเทน้ำลงภาชนะผสมก่อน จึงเทปูนตามลงไป แล้วจึงผสมให้เข้ากัน แนะนำให้ใช้หัวปั่นปูน (หัวปั่นสี) ที่ต่อกับสว่าน ปั่นผสมเพื่อจะได้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อผสมแล้วหากใช้งานไม่ทันปูนกาวเริ่มแห้งในภาชนะ ไม่ควรเติมน้ำเพิ่ม ควรจะทิ้งและเริ่มผสมใหม่
 4. ฉาบปูนกาวที่พื้นผิวที่ต้องการจะปูกระเบื้องด้วยเกรียงหวี ด้านเรียบ และไฮไลท์ปูนกาวให้เป็นร่องด้วยด้านหวี กระเบื้องแต่ละขนาดต้องใช้เกรียงหวีแตกต่างกัน และเกรียงหวีแต่ละขนาดมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองปูนกาว ควรฉาบปูนกาวให้พอที่จะปูกระเบื้องในแต่ละครั้ง เกรียงหวี ขนาด 3 x 3 มม.ใช้กับกระเบื้องขนาดเล็ก กระเบื้องโมเสก โมเสกแก้ว ขนาด 1 x 1 นิ้ว , 2 x 2 นิ้ว กาวซีเมนต์ 20 กก. ปูได้พื้นที่ 7-8 ตร.ม.
 5. ปูกระเบื้องบนปูนกาวที่ได้ไฮไลท์ไว้พร้อมจัดแนวกระเบื้องให้ตรงแนวและได้ระดับ อาจจะใช้ตัวจัดกระเบื้องในการช่วยจัดระยะให้กระเบื้องเว้นระยะสวยงามเรียบร้อย การจัดระยะควรเริ่มจัดระยะให้เสร็จภายใน 15 นาทีก่อนปูนกาวจะเซ็ตตัว
 6. บ่มปูนกาว 24ชม. – 48ชม. ตามข้อแนะนำข้างบรรจุภัณฑ์ให้ครบตามเวลา ก่อนการยาแนว

ยาแนวคือ ซีเมนต์อุดร่องรอยต่อกระเบื้อง เพื่อป้องกัน น้ำ , สิ่งสกปรก และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ตกเข้าไปตรงร่องระหว่างกระเบื้อง ปกป้องปูนซีเมนต์ใต้กระเบื้อง จากการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติยาแนวแต่ละชนิด) เช่น ทนสารเคมี ทนคลอรีนในสระว่ายน้ำ ตกแต่งร่องกระเบื้องให้มีความสวยงาม ในยาแนวบางชนิดมีสารกันเชื้อรา ป้องกันเชื้อโรคสะสมในร่องกระเบื้อง

การเลือกซื้อยาแนว

ต้องทราบสเปคงาน และ งบประมาณ เพื่อเลือกซื้อยาแนวตามหัวข้อดังนี้ตรวจสอบลักษณะงานของเราว่าเป็นงานประเภทใด ทางเราจะขอแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ดังนี้ คือยาแนวสำหรับพื้นที่ทั่วไปกันเชื้อรา แนะนำ ยาแนวจระเข้เงินพรีเมี่ยมพลัส , ยาแนวเวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ ยาแนวสำหรับงานปูชิด กระเบื้องแผ่นใหญ่ หินธรรมชาติ จำเป็นที่จะต้องใช้ยาแนวที่มีคุณสมบัติไหลร่องลึก แนะนำ ยาแนวจระเข้เทอโบพลัส , ยาแนวเวเบอร์สลิม ยาแนวสระว่ายน้ำ เนื่องจากสระว่ายน้ำมีคลอลีนอยู่ การใช้งานยาแนวธรรมดาในการยาแนวสระว่ายน้ำทำให้อายุการใช้งานสั้นมาก จึงควรใช้ยาแนวสำหรับสระว่ายน้ำโดยเฉพาะ แนะนำ ยาแนวจระเข้แพลตินั่ม , ยาแนวเวเบอร์เอชอาร์ ยาแนวอีพ็อกซี่ สำหรับงานที่ต้องการความทนทานกรด-ด่าง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรุ่นแรง หรือ สำหรับสระว่ายน้ำที่ไม่ต้องการเปลี่ยนซ่อมยาแนวบ่อยๆ แนะนำ จระเข้อีพ็อกซี่พลัส , ยาแนวเวเบอร์คัลเลอร์พ็อกซี่ เปรียบเทียบคุณสมบัติยาแนวกับลักษณะงานของเรา ยาแนวแต่ละแบรนด์ได้ให้คำจำกัดการใช้งานในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ของตนเองไว้อย่างละเอียดแล้ว ว่าแต่ละรุ่นสามารถยาแนวร่องกระเบื้อง และ พื้นผิวอะไรไว้ครบถ้วน เราสามารถทำการเปรียบเทียบและตัดสินใจสั่งซื้อ การเตรียมหน้างานก่อนยาแนวกระเบื้อง หน้างานที่จะยาแนวร่องกระเบื้อง ควรทิ้งระยะบ่มปูนทราย หรือปูนกาวปูกระเบื้องให้ครบกำหนดตามที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆกำหนด และทำความสะอาดร่องกระเบื้องให้ปราศจาก วัสดุแปลกปลอมอื่นๆ

วิธีการยาแนวร่องกระเบื้อง
วิธีการยาแนวนี้ เหมาะกับยาแนวทั่วไป ยาแนวชนิดพิเศษ (ยาแนวอีพ็อกซี่ , ยาแนวสระว่ายน้ำ และอื่นๆ) โปรดอ่านคู่มือการยาแนวของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 1. ผสมยาแนวลงภาชนะ โดยใส่น้ำก่อนการใส่ยาแนว ตามอัตราส่วนข้างบรรจุภัณฑ์ กรณีผสมแล้วควรใช้ให้หมด ถ้ายาแนวเริ่มแห้งไม่ควรใส่น้ำเพิ่ม ควรเริ่มการผสมใหม่
 2. เทยาแนวลงร่องกระเบื้อง และใช้เกรียงปาดยาแนวปาดให้ลงร่องและเกรี่ยยาแนวออกจากหน้ากระเบื้อง และทิ้งไว้ให้ยาแนวเริ่มเซ็ตตัว
 3. นำผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดยาแนวที่เปื้อนออกจากผิวหน้ากระเบื้องก่อนที่ยาแนวจะเซ็ตตัวเต็มที่
 4. ทิ้งยาแนวไว้ ประมาณ 10-14 วันก่อนการทำความสะอาดครั้งสุดท้าย ด้วยน้ำอุ่นผสม น้ำสบู่เช็ดทำความสะอาด

***หากท่านสงสัยในขั้นตอนการทำงาน หรือสนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-8841841-5 ต่อ 108