above-counter-basin

อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ห้องน้ำดูสวยงาม นอกจากจะเลือกอ่างล้างหน้าที่มีดีไซน์สวยถูกใจแล้ว ควรเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน และขนาดของพื้นที่ห้องน้ำด้วย อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เหมาะกับห้องน้ำที่มีพื้นที่ มีเคาน์เตอร์เพื่อประโยชน์ใช้สอย ติดตั้งง่าย แต่หากต้องการเปลี่ยนอ่างล้างหน้าใหม่จะค่อนข้างทำได้ยาก นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานด้วยการออกแบบที่จัดเป็นชุดอ่างล้างหน้า + ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า ที่มีให้เลือกทั้งตู้แบบแขวน และแบบตั้งพื้น เพื่อประโยชน์การใช้สอย และความสวยงามที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ร่วมต่างๆ เช่น ก๊อก สะดืออ่างล้างหน้า ท่อน้ำทิ้ง และสต๊อปวาล์ว ให้เหมาะกับอ่างล้างหน้าแต่ละประเภทด้วย

*** สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม 02-8841841-5 ต่อ 108