Product Category

สุขภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำ

Sort by
 • V0271 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Pavis C02717

  7,628.00

 • V0270 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Pavis C02717

  7,628.00

 • K-15050T-UP-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นพาราด๊อกซ์ 800

  11,740.00

  16,770.00

 • K-2449T-F2 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นอาร์เชอร์

  18,540.00

  26,500.00

 • K-15033T-NA ตู้กระจก รุ่นอีโลซิส 762 มม.

  8,290.00

  11,850.00

 • K-45980X-R-F69 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นเทรสแชม (เปิดขวา)

  16,310.00

  23,300.00

 • K-2607X-F69 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับเชื่อมต่อ รุ่นเทรสแชม

  15,440.00

  22,050.00

 • K-76664T-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700

  16,930.00

  24,200.00

 • K-76663T-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  21,000.00

  30,000.00

 • K-76663T-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  18,650.00

  30,000.00

 • K-76664T-GLW ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700 (กระจก)

  21,900.00

  31,300.00

 • K-76663T-GLW ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000 (กระจก)

  27,500.00

  39,300.00

 • V00101 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Simply Modish C001017

  8,343.00

  9,020.00

 • V00111 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Simply Modish C001017

  6,300.00

  6,810.00

 • V6200 กล่องวางของ

  2,718.00

  2,940.00

 • VG0101 เคาน์เตอร์ใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น Glacier

  34,560.00

  39,880.00

 • VG6101 ตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์แบบแขวน 1 บาน รุ่น Glacier

  16,317.00

  18,830.00

 • VG6102 ตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์แบบแขวน 2 บาน รุ่น Glacier

  28,818.00

  33,250.00

 • VG6103 ตู้เก็บของอเนกประสงค์ด้านข้างแบบแขวน (บน) รุ่น Glacier

  15,210.00

  17,550.00

 • VG6104 ตู้เก็บของอเนกประสงค์ด้านข้างแบบแขวน (ล่าง) รุ่น Glacier

  15,210.00

  17,550.00

 • V0180#45 เคาน์เตอร์ใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สีไม้เข้ม ควอโด้45 C0901

  9,711.00

  10,000.00

 • V0180#60 เคาน์เตอร์ใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สีไม้เข้ม ควอโด้60 C0902

  12,321.00

  12,690.00

 • V4718 ตู้แขวนกระจกเงาบานเลื่อน

  17,379.00

  17,900.00

 • V0718 เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า

  15,534.00

  16,000.00

 • V0719 ตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์

  16,965.00

  17,480.00

 • VC0301 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า

  5,616.00

  6,070.00

 • VC0302 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า

  7,632.00

  8,260.00

 • VC0303 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า

  7,632.00

  8,260.00

 • VC0304 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า

  7,632.00

  8,260.00

 • VC0201 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า

  8,289.00

  8,540.00

 • VC0202 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Neo C00027

  10,728.00

  11,600.00

 • VC0203 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Honey C02015

  10,728.00

  11,600.00

 • VC0204 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Olix C00257 , Chloe C02517

  10,728.00

  11,600.00

 • V4717 ตู้แขวนกระจกเงาพร้อมไฟส่องสว่าง

  17,890.00

  19,350.00

 • V0717 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวน สำหรับอ่าง Riviera C00247

  42,730.00

  44,380.00

 • V0901 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า

  6,561.00

  7,100.00

 • V0902 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า

  6,561.00

  7,100.00

 • V0101 ตู้เก็บใต้อ่างลายไม้

  7,092.00

  7,310.00

 • V0102 ตู้เก็บใต้อ่างลายไม้ซีบราโน่

  8,739.00

  9,000.00

 • V0103 ตู้ใต้อ่างแขวนผนัง ควอโด้สีลายไม้

  8,289.00

  8,540.00

 • V0104 ตู้ใต้อ่างแขวนผนัง ควอโด้ สีขาวมุก

  9,585.00

  9,870.00

 • V0036 ตู้เก็บของใต้อ่างแบบแขวนผนัง

  11,079.00

  11,410.00

 • V0036 RR ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่าง เคท C0005

  11,628.00

  11,980.00

 • V0036 BK ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่าง เคท C0005

  11,628.00

  11,980.00

 • VT0101#45 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า Two Tone (ขาว - แดง) สำหรับอ่าง Quado 45

  10,773.00

  11,100.00

 • VT0101#60 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า Two Tone (ขาว - แดง) สำหรับอ่าง Quado 60

  11,421.00

  11,770.00

 • VT0102#45 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า Two Tone (ดำ - แดง) สำหรับอ่าง Quado 45

  10,773.00

  11,000.00

 • VT0102#60 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้า Two Tone (ดำ - แดง) สำหรับอ่าง Quado 60

  11,421.00

  11,770.00

 • V0131 ตู้เก็บของใต้อ่างแบบแขวนผนัง*โอ๊ค

  7,092.00

  7,310.00

 • V0147 เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง สำหรับอ่าง C00547 ผลิตจากวัสดุป้องกันน้ำ 100%

  4,329.00

  4,460.00

 • V0178 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สำหรับอ่างโอเปร่า C05847 สีขาวมุก High gloss ผลิตจากวัสดุป้องกันน้ำ 100%

  27,333.00

  28,160.00

 • V0179 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สำหรับอ่างโอเปร่า C05847 สีโอ๊คเข้ม ผลิตจากไม้ยางพารา(ป่าปลูก)

  23,877.00

  24,600.00

 • V0181 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สำหรับอ่าง ฟรีเซีย C0511 สีขาวมุก High gloss

  18,684.00

  19,250.00

 • V0038 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สำหรับอ่าง มาโลว์ C017

  17,136.00

  17,650.00

 • V0037#P ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สำหรับอ่าง เฮเลน C021

  15,921.00

  16,400.00

 • V0039 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบตั้งพื้น สำหรับอ่าง ลิซ่า C029

  16,767.00

  17,270.00

 • V4101 ตู้กระจกเงา สีขาว

  6,651.00

  6,850.00

 • V4131 ตู้เก็บของกระจกเงาบานเปิด พร้อมชั้นปรับระดับภายใน ดีไซน์ด้วยลายกราฟฟิก พ่นสีดำ High gloss

  6,228.00

  6,420.00

 • V4034 ตู้กระจกเงาพร้อมชั้นวางของปรับระดับในตัวและช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านล่าง

  5,706.00

  5,880.00

 • V4101AT ตู้กระจกเงาและตู้เก็บของด้านข้าง ชั้นวางของด้านในปรับระดับได้ (สีน้ำตาล)

  5,706.00

  5,880.00

 • V4102AT ตู้กระจกเงาและตู้เก็บของด้านข้าง ชั้นวางของด้านในปรับระดับได้ และช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านล่าง (สีน้ำตาล)

  5,526.00

  5,690.00

 • V4032#P ตู้กระจกเงาพร้อมชั้นวางของ ปรับระดับในตัวและราวแขวนผ้าด้านล่าง

  4,068.00

  4,190.00

 • V4031#P ตู้กระจกชั้นวางของในตัว3ชั้น

  7,578.00

  7,810.00

 • V4030#P กระจกเงาพร้อมหิ้ง และชั้นเก็บของ 2 ชั้น

  6,660.00

  6,860.00

 • V4033 กระจกเงาพร้อมชั้นวางของในตัวและช่องใส่แก้วน้ำ

  3,465.00

  3,570.00

 • K-13232T-D-GY ตู้กระจก รุ่น แคนเดอร์

  18,540.00

  26,500.00

 • K-13241T-GH ตู้กระจก รุ่น พีแอล (กรอบสีทอง)

  13,440.00

  19,200.00

 • K-15511T-NA ตู้กระจก 386 มม. รุ่น เอ็มโมดูลา

  10,920.00

  15,600.00

 • K-15035T-NA ตู้กระจก รุ่น เดวอนไชร์

  9,270.00

  13,250.00

 • K-3073T-NA ตู้กระจก รุ่น อาร์เชอร์

  9,270.00

  13,250.00

 • K-15032T-NA ตู้กระจก ขนาด 635 มม. รุ่น อีโลซิส

  7,200.00

  10,290.00

 • K-15031T-NA ตู้กระจก ขนาด 508 มม. รุ่น อีโลซิส

  5,670.00

  8,100.00

 • K-15514T-NA ตัวปิดข้างสำหรับตู้กระจก รุ่น เอ็มโมดูลา

  1,280.00

  1,830.00

 • K-12098X-NA ตู้กระจกพร้อมไฟ รุ่น เซควาญา

  18,200.00

  26,000.00

 • K-15045T-NA ขาตั้งปรับระดับสำหรับตู้เฟอร์นิเจอร์

  1,330.00

  1,900.00

 • K-15051T-UP-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น พาราด๊อกซ์ 1000 สีขาวเงา (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  14,350.00

  20,500.00

 • K-19969T-UP-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น โอฟ 900 พร้อมอ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น โอฟ สีขาว

  14,420.00

  20,600.00

 • K-19970T-UP-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น โอฟ 1200 สีขาว

  20,950.00

  29,920.00

 • K-9273X-DT1 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น เรฟ พร้อมอ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น เรฟ สีขาว

  19,250.00

  27,500.00

 • K-45470X-BWP ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น ทูบี 900

  9,740.00

  13,910.00

 • K-45405X-NA ขาตั้งสำหรับตู้เฟอร์นิเจอร์ รุ่น ทูบี

  1,450.00

  2,060.00

 • K-45472X-BWP ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น ทูบี 600

  8,320.00

  11,880.00

 • K-45470X-ZZ-BWP ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น ทูบี 900 สีลายไม้ไผ่ พร้อมอ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ทูบี 900 สีขาว

  10,160.00

  14,490.00

 • K-45764X-0 ตู้เฟอร์นิเจอร์900MM ALEUTIAN

  28,700.00

  41,000.00

 • K-45765X-NA ขาตั้งสำหรับตู้เฟอร์นิเจอร์ (1 รหัสบรรจุขา 2 ชิ้น)สี ซิลเวอร์

  1,180.00

  1,680.00

 • K-45764X-E63 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ สีวอลนัท

  34,300.00

  49,000.00

 • K-45764X-C38 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ สีไวท์โอ๊ค

  34,300.00

  49,000.00

 • K-75836T-B08 ตู้เฟอร์นิเจอร์รุ่น เฟล็กซี่ สเปซ

  9,940.00

  14,200.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า