Product Category

สุขภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมห้องน้ำ

Sort by
 • CVN92201 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีเนียนซ์ : ทรงฝายาวอีลองเกต

  3,163.00

  6,570.00

 • CT665(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

  341.00

  490.00

 • CT697Z1P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  271.00

  390.00

 • CT697Z2P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  320.00

  460.00

 • CT697Z3P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2.5-4 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

  403.00

  580.00

 • CT683(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 24 ซม.

  689.00

  990.00

 • CT683AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 39 ซม.

  751.00

  1,080.00

 • CT680(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 24 ซม.

  751.00

  1,080.00

 • CT680AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 39 ซม.

  869.00

  1,250.00

 • C9203 คอนวีนิค ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า

  17,334.00

  36,000.00

 • C9201 คอนวีนิค ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า

  21,668.00

  45,000.00

 • CVN92200 คอนวีเนียนซ์ ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า : ทรงเหลี่ยม

  3,163.00

  6,570.00

 • CVN92202 คอนวีเนียนซ์ ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า : ทรงอีลองเกตรูปตัวยู

  3,163.00

  6,570.00

 • CVN92203 คอนวีเนียนซ์ ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า : ทรงกลม

  3,163.00

  6,570.00

 • C9200 คอนวีนิค ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า

  18,355.00

  38,120.00

 • C9111 ฝารองนั่ง DUAL SMILE (SOFT CLOSE)

  2,641.00

  4,030.00

 • CT670V(HM) สะดืออ่างล้างหน้า

  223.00

  320.00

 • CT673(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค

  285.00

  410.00

 • CT673N(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค (ไม่มีรูน้ำล้น)

  285.00

  410.00

 • CT665N(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(ไม่มีรูน้ำล้น)

  341.00

  490.00

 • CT685 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทรงกระบอก ยาว 32 ซม.

  1,057.00

  1,520.00

 • CT0217(HM) ที่ใส่แปรงขัดห้องน้ำ รุ่น CUBE

  1,148.00

  1,650.00

 • CT0229(HM) ที่ใส่แปรงขัดห้องน้ำ รุ่น CURVE

  1,127.00

  1,620.00

 • CT685AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทรงกระบอก ยาว 39 ซม.

  1,189.00

  1,710.00

 • CT649H(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น(ANTI-BACTERIA)สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

  536.00

  770.00

 • CT697Z1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  257.00

  370.00

 • CT697Z2PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  292.00

  420.00

 • CT697Z3PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2.5-4 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

  369.00

  530.00

 • CT640Y1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  309.00

  445.00

 • CT640Z1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  309.00

  445.00

 • CT640Z3PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

  456.00

  655.00

 • CT652T1P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสสามเหลี่ยมเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด Ø1 นิ้ว

  452.00

  650.00

 • CT640Y4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)

  1,120.00

  1,610.00

 • CT640Z4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)

  1,120.00

  1,610.00

 • CT646Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  365.00

  525.00

 • CT646Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว Ø1 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  365.00

  525.00

 • CT647Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  511.00

  735.00

 • CT647Y2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  696.00

  1,000.00

 • CT647Y3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  709.00

  1,020.00

 • CT647Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  511.00

  735.00

 • CT647Z2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  696.00

  1,000.00

 • CT647Z3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  709.00

  1,020.00

 • CT654Z1P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นยาว 80 ซม.

  4,559.00

  6,555.00

 • CT654Z2P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นยาว 100 ซม.

  4,983.00

  7,165.00

 • CT654Z3P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นยาว 120 ซม.

  5,397.00

  7,760.00

 • CT644Z1P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x5.7 นิ้ว)

  1,235.00

  1,775.00

 • CT644Z2P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x8.9 นิ้ว)

  1,440.00

  2,070.00

 • CT644Z3P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x12.9 นิ้ว)

  1,753.00

  2,520.00

 • CT644Z4P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x18.9 นิ้ว)

  2,191.00

  3,150.00

 • CT699Z1 รางน้ำทิ้งสเตนเลสกันกลิ่นแบบแคบพิเศษ ยาว 80 ซม. สำหรับท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว

  3,067.00

  4,410.00

 • CT699Z1(100CM.) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 100 ซม.)

  3,797.00

  5,460.00

 • CT699Z1(120CM.) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 120 ซม.)

  4,528.00

  6,510.00

 • CT657Z3P(HM) ตะแกรงระเบียง สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

  431.00

  620.00

 • CT658Z1(HM) ตะแกรงระเบียง เกลียว ขนาด 2 นิ้ว

  511.00

  735.00

 • CT645Z1CP(HM) ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

  967.00

  1,390.00

 • CT645Z2C(HM) ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

  915.00

  1,315.00

 • CT692Z(HM) ฝาเช็กโฟลว์ ขนาด 2 นิ้ว

  609.00

  875.00

 • CT694Y(HM) ถาดกันซึม เกลียว ขนาด 2 นิ้ว

  803.00

  1,155.00

 • CT656U2(HM) ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเรียบ(หน้าแปลน 7.2นิ้ว)

  1,075.00

  1,545.00

 • Z924 ไส้กรองน้ำดื่ม 3M

  1,534.00

  2,205.00

 • Z402(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 16 นิ้ว

  161.00

  231.00

 • Z403(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 18 นิ้ว

  168.00

  242.00

 • Z404(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 20 นิ้ว

  175.00

  252.00

 • Z405(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 22 นิ้ว

  183.00

  263.00

 • Z406(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 24 นิ้ว

  205.00

  295.00

 • Z422(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 1 เมตร

  257.00

  370.00

 • Z423(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 1.2 เมตร

  300.00

  431.00

 • Z424(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 1.5 เมตร

  337.00

  485.00

 • Z409#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 16 นิ้ว

  264.00

  380.00

 • Z409#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 16 นิ้ว

  184.00

  265.00

 • Z410#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 18 นิ้ว

  271.00

  390.00

 • Z410#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 18 นิ้ว

  205.00

  295.00

 • Z411#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 20 นิ้ว

  278.00

  400.00

 • Z411#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 20 นิ้ว

  212.00

  305.00

 • Z412#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 22 นิ้ว

  292.00

  420.00

 • Z412#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 22 นิ้ว

  219.00

  315.00

 • Z413#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 24 นิ้ว

  300.00

  431.00

 • Z413#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 24 นิ้ว

  227.00

  326.00

 • Z414#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 1 เมตร

  330.00

  475.00

 • Z414#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 1 เมตร

  234.00

  336.00

 • Z415#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 1.2 เมตร

  344.00

  495.00

 • Z415#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 1.2 เมตร

  241.00

  347.00

 • Z416#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 1.5 เมตร

  358.00

  515.00

 • Z416#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 1.5 เมตร

  271.00

  390.00

 • Z425#CR(HM) สายฝักบัวสีโครเมี่ยมยาว 1.5 เมตร

  410.00

  590.00

 • Z425#WH(HM) สายฝักบัว สีขาว ยาว 1.5 เมตร

  344.00

  495.00

 • Z436 สายฝักบัวโครเมี่ยม

  556.00

  800.00

 • CT696(0.5L) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ปริมาณ 500 ML.

  198.00

  285.00

 • CT6301 เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ

  1,933.00

  2,780.00

 • J101S#WH(SET) J101S#WH(SET)

  1,990.00

  2,350.00

 • J101S#WH ผ้าม่านกั้นอาบ ยูนิขาว (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J2220I ราวม่านสแตนเลส+ห่วง(140-220ซม.)

  1,300.00

  1,540.00

 • J101S#B(SET) ผ้าม่านกั้นอาบ ยูนิเบจ (S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J101S#B ผ้าม่านกั้นอาบ ยูนิเบจ (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J102S#WH(SET) ผ้าม่านกั้นอาบซาตินฮิลตันขาว(S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J102S#WH ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินฮิลตันขาว (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J102S#B(SET) ผ้าม่านกั้นอาบซาตินฮิลตันเบจ(S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J102S#B ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินฮิลตันเบจ (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J103S#WH(SET) ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีขาว (S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J103S#WH ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีขาว (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J103S#B(SET) ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีเบจ (S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J103S#B ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีเบจ (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • C9208 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  21,510.00

 • C9205 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  21,510.00

 • C9206 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  20,160.00

 • C9204 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  21,510.00

 • C9207 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  16,110.00

 • K-97173X-CP ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกพร้อมข้อต่อ (ไม่เกิน 31 ซม.)

  2,340.00

  3,520.00

 • K-13683X-NA ถ่านไฮบริด เอนเนอร์จี

  5,400.00

  8,700.00

 • K-16306X-NA อุปกรณ์แปลงไฟ

  1,160.00

  1,860.00

 • K-8787X-B03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น บาดั้น

  8,500.00

  13,600.00

 • K-8872X-C03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น มินิ

  7,700.00

  12,360.00

 • K-8988X-C03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ

  8,000.00

  12,880.00

 • K-8881X-VC03-BN แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น พีเอสดี สีนิกเกิ้ลปัดเงา

  10,300.00

  16,480.00

 • K-8791X-YC03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ

  8,000.00

  12,880.00

 • K-8828X-C01-CP เซ็นเซอร์ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

  11,900.00

  19,060.00

 • K-2383X-NA ข้อต่อเซ็นเซอร์ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

  770.00

  1,240.00

 • K-2384X-NA ข้อต่อเซ็นเซอร์ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

  770.00

  1,240.00

 • K-2464X-NA ชุดท่อน้ำเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชายทางน้ำเข้าด้านบน

  1,920.00

  3,090.00

 • K-16305X-NA อุปกรณ์แปลงไฟ

  1,160.00

  1,860.00

 • K-24484T-NA ชุดจ่ายไฟกระแสตรง

  940.00

  1,500.00

 • K-15030T-NA ตู้กระจก รุ่น EOSIS

  4,900.00

  7,000.00

 • K-9362T-CP ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (สำหรับใช้กับรุ่นเรฟ) แบบไม่มีสะดืออ่าง

  2,530.00

  3,580.00

 • K-7383T-CP ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (สำหรับใช้กับรุ่นเรฟ) แบบมีสะดืออ่าง

  2,790.00

  3,960.00

 • K-15281T-0 ธรณีประตูแบบโค้ง สีขาว คอนเทม ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.

  4,070.00

  6,405.00

 • K-37069X-0 ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 900 x 900 x 60 มม.

  4,070.00

  6,405.00

 • K-37070X-0 ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.

  4,230.00

  6,645.00

 • K-37071X-0 ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 1200 x 1200 x 60 มม.

  4,610.00

  7,245.00

 • K-37074X-0 ธรณีประตู ห้าเหลี่ยม เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.

  3,460.00

  5,440.00

 • K-37076X-0 ธรณีประตู แบบตรงสีขาว คอนเทม ขนาด 1200 X 60 มม

  2,300.00

  3,625.00

 • K-37077X-0 ธรณีประตู แบบตรงสีขาว คอนเทม ขนาด 1500 X 60 มม.

  2,690.00

  4,230.00

 • K-72778T-BV หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ ปากก๊อก-อาร์ค รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  12,100.00

  19,320.00

 • PA B-15(S) PA B-15(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  299.00

  500.00

 • PA B-16(S) PA B-16(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  399.00

  629.00

 • PA B-17(S) PA B-17(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด ไม่มีรูน้ำล้น

  599.00

  990.00

 • PA 50CR451 สะดืออ่างอาบน้ำ แบบป๊อปอัพ

  1,590.00

  2,499.00

 • PA 79CR306 ก๊อกผสม โถบิเด้ รุ่น TUBOS

  6,989.00

  9,500.00

 • PA 79CR251 ก๊อกผสม โถบิเด้ (หญิง) รูเดียว รุ่น TUBOS

  10,929.00

  15,700.00

 • PA 73CR430 ปากก๊อกออกจากกำแพง หรือใช้เป็นก้านแข็ง โครเมียม รุ่น MORGANA

  19,990.00

  28,600.00

 • PA 46CR326OR ก๊อกผสมโถบิเด้ (หญิง) รูเดียว พร้อมสะดือน้ำทิ้งป๊อปอัพ ขนาด 1 1/4นิ้ว รุ่น EXTRO

  5,889.00

  8,500.00

 • PA 74CR306 ก๊อกผสม โถบิเด้

  4,289.00

  6,200.00

 • PA 994201C(S) ขอแขวนฝักบัว

  929.00

  1,090.00

 • PA 994202C(S) ขอแขวนฝักบัว

  849.00

  1,200.00

 • PA 20CR3002 ขอแขวนฝักบัวทองเหลือง

  639.00

  749.00

 • PA 992102C(S) ข้อต่อฝักบัว 1/2 x 1/2 ทำจากทองเหลืองเกรด A

  1,139.00

  1,600.00

 • PA 992103C ข้อต่อฝักบัว ขนาด 1/2 x 1/3 ทำจากทองเหลืองเกรด A

  925.00

  1,400.00

 • PA 53CR161C(S) สายฝักบัว ขนาด 120 ซม. โครเมี่ยม

  299.00

  351.00

 • PA 53CR162C(S) สายฝักบัว ขนาด 150 ซม. โครเมี่ยม

  309.00

  500.00

 • PA 53CR200(S) สายฝักบัวหุ้ม พลาสติกเกรดพิเศษ ขนาด 150 ซม.

  319.00

  373.00

 • PA 993101C ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ แบบสี่เหลี่ยม

  1,529.00

  2,100.00

 • PA 993201C ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ

  1,189.00

  1,700.00

 • PA 993104C ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ ขนาด 17.60 ซม.

  1,189.00

  1,700.00

 • PA D119(S) หัวฝักบัวมือ 1 ระบบ

  679.00

  1,000.00

 • PA D226 หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ

  849.00

  1,300.00

 • PA D996(S) หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ

  1,359.00

  2,000.00

 • PA L210C(S) ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 65 ซม.

  1,359.00

  1,590.00

 • PA L211C ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 65 ซม.

  1,589.00

  2,300.00

 • PA T1107C ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 78 ซม.

  2,379.00

  2,790.00

 • PA 81CR061 ที่ใส่แปรงขัดชักโครกพร้อมแปรง รุ่น PIXEL

  4,135.00

  6,000.00

 • PA 81CR041BI ที่ใส่ถ้วยแก้ว รุ่น PIXEL

  2,435.00

  3,500.00

 • PA 82CR061 ที่ใส่แปรงขัดชักโครกพร้อมแปรง รุ่น CRUX

  5,228.00

  7,500.00

 • PA 82CR041BI ที่ใส่ถ้วยแก้ว รุ่น CRUX

  3,073.00

  4,400.00

 • RA 032341C วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  999.00

  1,990.00

 • RA 5382001 หัวฉีดนวดตัวฝังกำแพง

  839.00

  1,200.00

 • RA 982117C หัวฉีดนวดตัว แบบกลม

  790.00

  1,390.00

 • RA 982120C หัวฉีดนวดตัว แบบเหลี่ยม

  1,290.00

  2,090.00

 • RA 992101C เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบกลม

  790.00

  1,390.00

 • RA 992102C เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบเหลี่ยม

  690.00

  1,090.00

 • RA 992103C เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบมน

  690.00

  1,090.00

 • RA 992104C เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบกลมเล็ก

  390.00

  790.00

 • RA 3105900 ปากก๊อกล้างหน้า ออกจากกำแพง รุ่น YORK

  990.00

  1,900.00

 • CA 5412200 ก้านฝักบัวกำแพงขนาดยาว 31.5 ซม.

  699.00

  1,310.00

 • CA 5407801 ก้านฝักบัวกำแพงขนาดยาว 58.5 ซม.

  1,489.00

  1,750.00

 • CA 5450401 ก้านฝักบัวออกจากกำ าแพง ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความยาว 41 ซม.

  1,190.00

  1,990.00

 • CA 5450201 ก้านฝักบัวเพดานทรงสี่เหลี่ยมขนาดยาว 23 ซม.

  749.00

  1,100.00

 • RA X0004 ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 20 ซม.

  990.00

  1,650.00

 • RA 991103C ก้านฝักบัวออกจากกำแพงทรงสี่เหลี่ยม 39 ซม.

  1,299.00

  1,990.00

 • RA 991104C ก้านฝักบัวออกจากกำแพงทรงกลม 45 ซม.

  1,299.00

  1,990.00

 • WR 5421201 ก้านฝักบัวกำแพงขนาดยาว 15 ซม.

  599.00

  890.00

 • RA KP350001 เฉพาะก้านฝักบัว 42 ซม. แบบมีข้อต่อสายฝักบัว

  799.00

  1,390.00

 • RA 991108C เฉพาะก้านฝักบัวออกกำแพง ยาว 33 ซม.

  1,690.00

  2,090.00

 • RA 5442600 ก้านฝักบัวออกจากกำแพง ยาว 41 ซม.

  1,119.00

  1,640.00

 • RA X0002 ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 30 ซม.

  1,729.00

  2,035.00

 • RA X0003 ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 15 ซม.

  860.00

  1,430.00

 • RA X0006 ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 10 ซม.

  730.00

  1,215.00

 • CA 5384701+5412200(S) ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมก้านออกจากกำแพง

  3,078.00

  3,610.00

 • CA 5339901+5412200(S) ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม. พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น SQUARO

  3,268.00

  3,830.00

 • CA 5320801+5412200(S) ฝักบัวก้านแข็ง ขนาดกว้าง 20 ซม. พร้อมข้อต่อออกจากกำแพง รุ่น SQUARORAIN MAKER

  3,918.00

  4,600.00

 • CA 5374901+5450401(S) ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมข้อต่อออกจากกำแพง รุ่น PREMIUM SQUARE

  5,098.00

  5,980.00

 • CA 982211C+5412200(S) ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น ROME

  2,218.00

  2,600.00

 • RA 982103C+5412200(S) ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น RAINY

  4,518.00

  5,300.00

 • RA 982303C+5421201(S) ฝักบัวก้านแข็ง 4 ระบบพร้อมก้าน รุ่น RAFF FOUR

  1,948.00

  2,280.00

 • RA 982304C+5421201(S) ฝักบัวก้านแข็ง 2 ระบบพร้อมก้าน รุ่น ROMA

  1,778.00

  2,080.00

 • RA 982229C+5412200(S) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ระบบ พร้อมก้าน รุ่น UFO

  3,078.00

  3,610.00

 • WR 982204C+5421201(S) ฝักบัวก้านแข็ง 5 ระบบพร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง

  1,688.00

  1,980.00

 • WR 5389201 ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ พร้อมก้านฝักบัว ออกจากกำาแพง รุ่น MILTON

  999.00

  1,500.00

 • RA 809B หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดหน้ากว้าง 35 ซม. รุ่น STAR RAIN

  28,049.00

  40,200.00

 • CA H87802C ราวเลื่อนฝักบัว พร้อมจานวางสบู่

  929.00

  1,200.00

 • CA H87806C ราวเลื่อนฝักบัว พร้อมจานวางสบู่

  1,290.00

  1,900.00

 • TCF4731A ฝารองนั่ง อัตโนมัติ

  40,900.00

  80,000.00

 • TCF6531Z ฝารองนั่ง Washlet พร้อมระบบฉีดชำระในตัว

  23,300.00

  45,000.00

 • TCF6631A ฝารองนั่ง Washlet พร้อมระบบฉีดชำระในตัว

  18,100.00

  35,000.00

 • WH053 หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 6/3 ลิตร (มีเฟรม)

  9,800.00

  15,500.00

 • WH063 หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 4.8/3 ลิตร (มีเฟรม)

  9,800.00

  15,500.00

 • WH050 หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 6/3 ลิตร (ไม่มีเฟรม)

  8,300.00

  13,000.00

 • WH060 หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 4.8/3 ลิตร (ไม่มีเฟรม)

  8,300.00

  13,000.00

 • MB002 ปุ่มกด สำหรับถังพักน้ำซ่อนกำแพง

  1,300.00

  2,000.00

 • MB003CP ปุ่มกด สำหรับถังพักน้ำซ่อนกำแพง

  1,600.00

  2,500.00

 • MB004CP ปุ่มกด สำหรับถังพักน้ำซ่อนกำแพง

  1,600.00

  2,500.00

 • DB601R-2A สะดือและอุปกรณ์สำหรับอ่างอาบน้ำ (ท่อน้ำทิ้งแนวตั้ง)

  1,400.00

  2,400.00

 • DB601R-2B สะดือและอุปกรณ์สำหรับอ่างอาบน้ำ (ท่อน้ำทิ้งแนวนอน)

  1,400.00

  2,400.00

 • TBS04101T ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LF

  1,250.00

  1,600.00

 • TBW01014T ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน

  620.00

  900.00

 • TBW02013T ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน

  620.00

  900.00

 • TX1BN ตระแกรงกันกลิ่น ใช้กับท่อพีวีซี

  1,500.00

  1,700.00

 • T6JV2N สะดืออ่างล้างหน้าชนิดป๊อปอัพ (ไม่รวมฝาครอบรูน้ำล้น)

  740.00

  880.00

 • T6JV6 สะดืออ่างล้างหน้าชนิดป๊อปอัพ (รวมฝาครอบรูน้ำล้น)

  740.00

  880.00

 • TS611(HM) สะดืออ่างล้างหน้าดึงล๊อค

  410.00

  450.00

 • TS300(HM) สะดืออ่างล้างหน้าชนิดดึงล็อค

  620.00

  680.00

 • TS610A ท่อน้ำทิ้งพร้อมสะดืออ่างล้างหน้า ยาว 34 ซม.

  3,100.00

  3,450.00

 • TS612A(HM) ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวน หรือ แบบมีขาตั้ง

  1,060.00

  1,180.00

 • TS612AX(HM) ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าแบบฝังบน หรือ ฝังใต้เคาน์เตอร์

  1,170.00

  1,300.00

 • TS303A(HM) ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า ความยาว 24 ซม.

  790.00

  880.00

 • TS303AX(HM) ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า ความยาว 34 ซม.

  900.00

  1,000.00

 • S411TT ชุดต่อสะดือเข้ากับท่อน้ำทิ้ง TOTO สำหรับ T6JV2N, T6JV6

  270.00

  300.00

 • TV1R อุปกรณ์ป้องกันน้ำย้อนกลับ

  950.00

  1,050.00

 • TYC423WC เครื่องเป่ามือ High Speed แบบ 220 โวลต์

  27,500.00

  40,000.00

 • TYC322W เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน เปิด/ปิด แบบ 220 โวลต์

  9,000.00

  11,000.00

 • TYC322M เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน เปิด/ปิด แบบ 220 โวลต์

  10,600.00

  13,000.00

 • TYC322WF เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน เปิด/ปิด แบบ 220 โวลต์

  8,150.00

  10,000.00

 • TYC122W เครื่องเป่ามือ ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน แบบ 220 โวลต์

  6,500.00

  8,000.00

 • CA 912990C(S) ข้อต่อฝักบัว ออกจากกำแพง

  519.00

  800.00

 • CA 912996C(S) ข้อต่อฝักบัวออกจากกำแพง

  839.00

  1,200.00

 • CA 912921C(S) ข้อต่อฝักบัวสี่เหลี่ยม ออกจากกำแพง

  1,019.00

  1,500.00

 • RA AST7148-C(S) เฉพาะหัวฉีดชำระสีโครเมี่ยม รุ่น FLORIDA

  549.00

  800.00

 • RA AST7168-2-C(S) เฉพาะหัวฉีดชำระสีขาว/โครเมี่ยม รุ่น ATLANTA

  509.00

  800.00

 • CRA AST001(S) เฉพาะหัวฉีดชำระสีโครเมี่ยม รุ่น NEWLY

  620.00

  800.00

 • RA AST005(S) เฉพาะหัวฉีดชำระสีโครเมี่ยม รุ่น ARRON

  559.00

  800.00

 • WR K-005A(S) เฉพาะหัวฉีดชำระสีงาช้าง รุ่น IVORY

  90.00

  200.00

 • WR 1003B-04B(S) เฉพาะหัวฉีดชำระสีขาว SP03001

  120.00

  200.00

 • WR 1003C-05C(S) หัวฉีดชำระสีโครเมี่ยม รุ่น SP03006

  150.00

  300.00

 • WR K-006B(S) หัวฉีดชำระสีขาว รุ่น CLASSIC

  120.00

  140.00

 • RA 10032C เฉพาะหัวฉีดชำระโครเมี่ยม รุ่น LOCK

  199.00

  399.00

 • RA KP13-WHITE หัวฉีดชำระพร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น AVENGER

  359.00

  459.00

 • RA KP17-LUX หัวฉีดชำระพร้อมสายและขอแขวนครบชุด HERO

  599.00

  699.00

 • RA SP06006(S) หัวฉีดชำระพร้อมสายและขอแขวนครบชุด HERO

  309.00

  430.00

 • RA 1018C/SET ชุดสายฉีดชำระพร้อมสายและขอแขวนครบชุด STANDY

  499.00

  1,249.00

 • RA AST7148C-BR(S) หัวฉีดชำระสีโครเมี่ยมพร้อมสายและขอแขวน Florida

  699.00

  1,135.00

 • RA AST7168-2-C-ZC(S) สายฉีดชำระ รุ่น ATLANTA

  659.00

  1,095.00

 • RA AST590(S) หัวฉีดชำระสีโครเมี่ยมพร้อมสายขอแขวน Newly

  599.00

  980.00

 • RA AST789(S) หัวฉีดชำระสีโครเมี่ยมพร้อมสายขอแขวน Arron

  830.00

  980.00

 • RA P8008A(S) ท่อน้ำทิ้งกระปุกท่อออกจากกำแพงยาว 20 ซม.

  329.00

  500.00

 • RA P8008A/30(S) ท่อน้ำทิ้งกระปุกท่อออกจากกำแพงยาว 30 ซม.

  459.00

  700.00

 • WR 503/30(S) ท่อน้ำทิ้งกระปุก ขนาดท่อยาว 30 ซม

  349.00

  500.00

 • WR 503/20(S) ท่อน้ำทิ้งกระปุก ขนาดท่อยาว 20 ซม

  279.00

  399.00

 • RA A5444(S) ท่อน้ำทิ้งกระปุกสี่เหลี่ยมท่อออกจากกำแพงยาว 30 ซม.

  839.00

  1,200.00

 • RA FR0504 ท่อน้ำทิ้งกระปุก ท่อออกจากกำแพงยาว 30 ซม.

  499.00

  599.00

 • RA A126-C/30/SS ท่อน้ำทิ้งคอห่าน ท่อออกจากกำแพงยาว 30 ซม.

  369.00

  599.00

 • WR A27-C(S) สะดือป๊อบอัพแบบพับคอ

  199.00

  299.00

 • RA A43/7 สะดือป๊อปอัพ แบบกด มีรูน้ำล้น สีทองแดง

  599.00

  900.00

 • RA A43/8000 สะดือป๊อปอัพ แบบกด ไม่มีรูน้ำล้น สีทองแดง

  599.00

  900.00

 • RA 151617 สะดืออ่างล้างหน้า RA 151617 โครเมี่ยม

  259.00

  459.00

 • RA A-43009 สะดืออ่างล้างหน้า RA A-43009 โครเมี่ยม

  359.00

  559.00

 • RA 430077 สะดืออ่างไม่มีรูน้ำล้นRA 430077โครเมี่ยม

  499.00

  699.00

 • RA R99-BRASS สะดืออ่างล้างหน้ากดแบบมีท่อน้ำล้น

  349.00

  459.00

 • RA A37-S(S) สะดือป๊อปอัพแป้นเหลี่ยม ไม่มีรูน้ำล้น

  499.00

  800.00

 • RA A38-S(S) สะดือป๊อปอัพแป้นเหลี่ยม มีรูน้ำล้น

  499.00

  800.00

 • RA A37-S/NUT สะดือป๊อปอัพแป้นเหลี่ยมพร้อมแหวนรองอ่าง

  759.00

  1,100.00

 • RA A1090-D สะดืออ่างอาบน้ำท่อทองแดงแบบป๊อปอัพ

  1,609.00

  2,400.00

 • RA 8070(S) ตะแกรงกันกลิ่น+กันแมลง รุ่น MODEM

  209.00

  450.00

 • RA 8020(S) ตะแกรงกันกลิ่น+กันแมลง รุ่น DOUBLY

  209.00

  450.00

 • RA MD32(S) ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 10x10x4 cm. รุ่น LOTUS

  469.00

  554.00

 • RA MD22(S) ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 10x10x4 cm. รุ่น RADIANT

  469.00

  554.00

 • RA 001(S) ตะแกรงกันกลิ่น+กันกลิ่นและแมลง สแตนเลส รุ่น FIREWORK

  329.00

  390.00

 • RA 009(S) ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 10x10x5.5 cm. กันกลิ่นและแมลงด้วยกลไกอัตโนมัติ รุ่น Lucky

  329.00

  390.00

 • RA 8313 ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลือง กันกลิ่น รุ่น Meero

  899.00

  1,200.00

 • RA 8314 ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลือง รุ่น NORRA

  799.00

  1,200.00

 • RA 8170B ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส กันกลิ่นและแมลงด้วยกลไกอัตโนมัติ รุ่น Happy

  799.00

  1,000.00

 • RA 8170A ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส กันกลิ่นและแมลงด้วยกลไกอัตโนมัติ รุ่น Funny

  799.00

  1,000.00

 • RA 8050 ตะแกรงท่อน้ำทิ้งพื้น

  169.00

  499.00

 • RA 8090 ตะแกรงท่อน้ำทิ้งพื้น

  169.00

  499.00

 • RS KD82 ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 10x10 ซม. รุ่น STEEL

  459.00

  699.00

 • RS KD85 ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 10x10 ซม. รุ่น STEEL

  459.00

  699.00

 • RS KD86 ตะแกรงท่อน้ำทิ้งพื้น ลายกลม ขนาด 10x10 ซม. STEEL

  359.00

  599.00

 • RA MD103-60 ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบยาว

  1,790.00

  4,490.00

 • RA MD103-80 ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบยาว

  1,990.00

  4,990.00

 • RA MD103-90 ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบยาว

  2,290.00

  5,790.00

 • RA MD103-100 ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบยาว

  2,490.00

  6,290.00

 • RA 688933 ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบเหลี่ยม

  129.00

  299.00

 • RA 683389 ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบกลม

  129.00

  299.00

 • RA 689-TILE ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น แบบกันแมลง เหลี่ยม

  399.00

  999.00

 • RA MD21(S) ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลือง 9.5x9.5x5 cm. กันกลิ่นด้วยน้ำ รุ่น Access

  529.00

  614.00

 • RA MD25(S) ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 10x10x4 cm. กันกลิ่นด้วยน้ำ รุ่น Couple

  469.00

  554.00

 • RA MD13(S) ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 9.5x9.5x3.5 cm. กันกลิ่นด้วยน้ำ รุ่น Flower

  529.00

  800.00

 • RA MD01 ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลือง 9.5x9.5x5 cm. กันกลิ่นด้วยน้ำรุ่น Sunrise

  529.00

  614.00

 • RA MD02(S) ตะแกรงกันกลิ่น ขนาด 9.5x9.5x3.5 cm. กันกลิ่นด้วยน้ำ รุ่น Cyclone

  529.00

  614.00

 • RA 007(S) ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส 10x10x5.5 cm. กันกลิ่นและกันแมลงด้วยกลไกอัตโนมัติ Bond

  329.00

  390.00

 • RA MD21/27 ตะแกรงกันกลิ่นทองเหลือง 9.5x9.5x5 cm. กันกลิ่นด้วยน้ำและกันแมลงด้วยลิ้นพิเศษ Access

  639.00

  1,000.00

 • WR 105/202A(S) ตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส

  219.00

  400.00

 • WR 105/109(S) ตะแกรงท่อน้ำทิ้งพื้นกันกลิ่น

  219.00

  300.00

 • RA 120120PV สายฝักบัวขนาดยาว 120 ซม. หุ้นพีวีซี

  149.00

  349.00

 • RA 150150PV สายฝักบัวขนาดยาว 150 ซม. หุ้นพีวีซี

  169.00

  419.00

 • RA SV5165655 สายฝักบัวสีเงิน ขนาด 1.20 เมตร Silvy

  399.00

  999.00

 • RA SV6652244 สายฝักบัวสีเงิน ขนาด 1.50 เมตร Silvy

  499.00

  1,249.00

 • RA SL120012 สายฝักบัวขนาดยาว 150 ซม. สแตนเลส

  269.00

  429.00

 • RA SL20020 สายฝักบัวสแตนเลส200ซม.

  399.00

  599.00

 • RA WH1212 สายฝักบัวขนาดยาว 120 ซม. พีวีซีขาว

  129.00

  319.00

 • RA 30300 สายน้ำดีสแตนเลสถัก 30 ซม.

  72.00

  130.00

 • RA 40400 สายน้ำดีสแตนเลสถัก 40 ซม.

  82.00

  150.00

 • RA 45450 สายน้ำดีสแตนเลสถัก 45 ซม.

  88.00

  160.00

 • RA 50500 สายน้ำดีสแตนเลสถัก 50 ซม.

  92.00

  170.00

 • RA 60600 สายน้ำดีสแตนเลสถัก 55 ซม.

  102.00

  180.00

 • RA 80800 สายน้ำดีสแตนเลสถัก 80 ซม.

  122.00

  210.00

 • RA 10100 สายน้ำดีสแตนเลสถัก 100 ซม.

  142.00

  220.00

 • KM 5112013(S) สายฝักบัวขนาด 120 ซม. Plastoflex

  349.00

  500.00

 • KM 5115013(S) สายฝักบัวขนาด 150 ซม. Plastoflex

  369.00

  585.00

 • KM 3112013(S) สายฝักบัวขนาด 120 ซม. PVD

  419.00

  645.00

 • KM 3115013(S) สายฝักบัวขนาด 150 ซม. PVD

  499.00

  800.00

 • KM 3120013(S) สายฝักบัวขนาด 200 ซม. PVD

  599.00

  900.00

 • KM 50012019-120(S) สายฝักบัวขนาด 120 ซม. ทนแรงดันน้ำสูง Silverflex

  879.00

  1,200.00

 • KM 50015019(S) สายฝักบัวขนาด 150 ซม. Silverflex

  1,010.00

  1,200.00

 • KM 8030(S) สายน้ำดี สแตนเลสถัก ขนาด 30 ซม.

  209.00

  300.00

 • KM 8040(S) สายน้ำดี สแตนเลสถัก ขนาด 40 ซม.

  229.00

  400.00

 • KM 8050(S) สายน้ำดี สแตนเลสถัก ขนาด 50 ซม.

  249.00

  400.00

 • KM 80600(S) สายน้ำดี สแตนเลสถัก ขนาด 60 ซม.

  269.00

  395.00

 • KM 80800(S) สายน้ำดี สแตนเลสถัก ขนาด 80 ซม.

  319.00

  500.00

 • KM 80100(S) สายน้ำดี สแตนเลสถัก ขนาด 100 ซม.

  449.00

  600.00

 • BN 50220(S) ท่อน้ำทิ้งกระปุกแบบยาว 20 ซม.

  209.00

  300.00

 • BN 50330 ท่อน้ำทิ้งกระปุกแบบยาว 30 ซม.

  269.00

  405.00

 • BN 89898 ท่อน้ำทิ้งกระปุกขาวยาว 30 ซม.

  149.00

  175.00

 • BN TUBE333 เฉพาะท่อเข้ากำแพงยาว 30 ซม

  149.00

  175.00

 • BN TUBE444 เฉพาะท่อเข้ากำแพงยาว 40 ซม.

  195.00

  229.00

 • BN 403204 สะดือป๊อปอัพ แบบพับคอ สแตนเลส

  99.00

  199.00

 • BN TWD-15(S) สะดืออ่างแบบกด มีรูน้ำล้น

  169.00

  250.00

 • BN TWD-17(S) สะดืออ่างแบบกด ไม่มีรูน้ำล้น

  619.00

  730.00

 • SH 031050099 ข้อต่อตรง

  899.00

  1,300.00

 • SH 032580099 อุปกรณ์ยึดกำแพงสำหรับโครงเหล็ก

  1,190.00

  1,800.00

 • SH 032590099 ขารองรับไส้วาล์วถังพักน้ำ

  2,390.00

  3,500.00

 • SH 032810099 โครงยึดเหล็ก สำหรับชักโครก แบบแขวนผนัง พร้อมไส้ฟลัชวาล์ว และชุดท่อยางicon

  15,990.00

  22,900.00

 • SH 020010699 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด รุ่น Quad Push Open

  2,990.00

  4,300.00

 • SH 020000699 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด รุ่น Round Push Open

  2,290.00

  3,300.00

 • SH 032330099 อุปกรณ์ยึดโครงเหล็กเข้ากับผนังกำแพง

  1,289.00

  1,900.00

 • SH 7-2301 โครงยึดเหล็กรูปตัวแอล สำหรับยึดชักโครกแบบแขวนผนัง

  4,919.00

  7,100.00

 • HC 25190110 แปรงขัดชักโครก พร้อมถ้วย

  2,459.00

  3,600.00

 • HC 25701520 กาวติดอุปกรณ์ห้องน้ำ 1 ชิ้น

  449.00

  700.00

 • HC 25705520 กาวติดอุปกรณ์ห้องน้ำ 5 ชิ้น

  2,129.00

  3,100.00

 • HC 25024510 ถ้วยใส่แปรงเดี่ยว

  1,809.00

  2,600.00

 • HC 25084510 ถ้วยใส่แปรงคู่

  2,319.00

  3,400.00

 • HC 25194510 แปรงขัดชักโครกแบบแขวนผนัง

  3,349.00

  4,800.00

 • HC 25194610 แปรงขัดชักโครกแบบตั้งพื้น หรือแขวนผนัง

  3,729.00

  5,400.00

 • HC 401602 ชุดถ้วยใส่แปรง

  1,699.00

  2,500.00

 • HC 401619 แปรงขัดชักโครกแบบโถแก้ว

  3,729.00

  5,400.00

 • HC 401620 แปรงขัดชักโครกแบบโถ Stainless

  3,559.00

  5,100.00

 • HC 401630 กล่องใส่ของอเนกประสงค์

  2,029.00

  3,000.00

 • HC 401650 ด้ามพร้อมยางรีดน้ำสำหรับเช็ดกระจก

  1,689.00

  2,500.00

 • HC 415419 ที่ใส่แปรงขัดชักโครก

  3,049.00

  4,400.00

 • SF SF30(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  55.00

  86.00

 • SF SF40(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก ขนาด 40 ซม.

  65.00

  100.00

 • SF SF45(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  70.00

  110.00

 • : SF SF50(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  75.00

  119.00

 • SF SF60(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  80.00

  125.00

 • SF SF80(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  100.00

  159.00

 • SF SF100(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  120.00

  189.00

 • SF 10134(S) สายฝักบัวPVC

  199.00

  325.00

 • SF SF10135(S) สายฝักบัว โครเมี่ยม

  309.00

  500.00

 • SF SF25DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  89.00

  105.00

 • SF SF30DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  91.00

  107.00

 • SF SF35DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  93.00

  109.00

 • SF SF40DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  96.00

  112.00

 • SF SF45DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  98.00

  115.00

 • SF SF50DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  100.00

  119.00

 • SF SF60DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก ขนาด 60 ซม.

  110.00

  130.00

 • SF SF80DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  130.00

  150.00

 • SF SF100DIY(S) สายน้ำดีสแตนเลสถัก

  160.00

  190.00

 • FO 30474(S) ข้อต่อฝักบัว

  259.00

  400.00

 • FO 32095(S) ข้อต่อฝักบัว

  429.00

  600.00

 • FO 29399 ก้านฝักบัวก้านแข็ง

  3,729.00

  5,400.00

 • FO 29400 ก้านฝักบัวสำหรับต่อกับข้อต่อฝักบัวสายอ่อน

  3,729.00

  5,400.00

 • WS-0187 WS-0187 ท่อน้ำไหลลงอ่าง

  1,090.00

  1,090.00

 • WS-8920-38 WS-8920-38 ข้อต่อฝักบัวมือถือ (JUMBO)

  990.00

  990.00

 • WS-8951-30 WS-8951/30 ก้านต่อฝักบัว ก้านแข็ง ยาว 30 CM.

  749.00

  1,000.00

 • WP-0101H WP-0101 H ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง รุ่น CHAOPRAYA

  1,690.00

  2,149.00

 • 4206 ตะแกรงน้ำทิ้ง

  460.00

  550.00

 • 4206 ตะแกรงน้ำทิ้ง

  460.00

  550.00

 • 7001 MF 7001 ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส รุ่น BOZEN 1

  1,000.00

  1,000.00

 • 7002 7002 ห่วงแขวนผ้า รุ่น TITAN

  840.00

  840.00

 • 7003 7003 หิ้งกระจก รุ่น TITAN ขนาด 60 ซม.

  1,230.00

  1,680.00

 • 7006-90 ราวแขวนผ้า90ซม. BA101-A900 *สแตนเลส

  470.00

  470.00

 • 7009 L 7009 L ที่วางสบู่ รุ่น TITAN

  630.00

  940.00

 • 7101-40 7101/40 ชั้นวางอเนกประสงค์ รุ่น TITAN

  2,010.00

  2,010.00

 • PG-001 PG-001 ขอเกี่ยวประกอบอเนกประสงค์

  365.00

  365.00

 • PG-002 PG-002 ขอแขวนประกอบอเนกประสงค์

  290.00

  290.00

 • MR-1501 L RACK MR-1501 L RACK

  565.00

  565.00

 • CWT-013 CWT-013 สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงล็อคicon

  590.00

  850.00

 • CWT-016 L CWT-016 L สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  649.00

  1,065.00

 • CWT-017H CWT-017 H สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  810.00

  1,335.00

 • CWT-017L CWT-017 L สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  800.00

  1,395.00

 • CWT-030 CWT-030 ท่อน้ำทิ้ง สแตนเลส แบบ P-TRAP

  970.00

  1,605.00

 • CWT-030L CWT-030 L ท่อน้ำทิ้ง สแตนเลส แบบ P-TRAP

  990.00

  1,680.00

 • CWT-031 ท่อน้ำทิ้งสแตนเลส P-TRAP CWT-031 / L

  1,050.00

  1,940.00

 • CWT-031-45 CWT-031/45 ท่อน้ำทิ้งทรงกระบอก ขนาดมาตรฐาน

  990.00

  990.00

 • CWT-031-45 CWT-031/45 ท่อน้ำทิ้งทรงกระบอก ขนาดมาตรฐาน

  990.00

  990.00

 • CWT-031-45L CWT-031/45 ท่อน้ำทิ้งทรงกระบอก ขนาดมาตรฐาน

  990.00

  990.00

 • CWT-500-12 สายน้ำดีสแตนเลสถัก ขนาด 300 มม. (12'')

  120.00

  195.00

 • CWT-500-14 CWT-500/14 สายน้ำดี สแตนเลส ยาว 14 นิ้ว

  130.00

  260.00

 • CWT-500-120 CWT-500/120 สายน้ำดี สแตนเลส ยาว 48 นิ้ว

  380.00

  380.00

 • CWT-500-150 CWT-500/150 สายน้ำดี สแตนเลส ยาว 60 นิ้ว

  405.00

  405.00

 • PH-500-14 PH-500-14 สายน้ำดี สแตนเลส ขนาด 14 นิ้ว

  90.00

  130.00

 • PH-500-16 PH-500-16 สายน้ำดี สแตนเลส ขนาด 16 นิ้ว

  93.00

  135.00

 • PH-500-22 PH-500-22 สายน้ำดี สแตนเลส ขนาด 22 นิ้ว

  99.00

  150.00

 • PH-500-24 PH-500-24 สายน้ำดี สแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว

  102.00

  155.00

 • FD-4101 HB-2091 สะดืออ่างล้างหน้าแบบสองตอน รุ่นประหยัด

  185.00

  185.00

 • AC-3001-12 ท่อชาร์ปน้ำทิ้งสแตนเลส ยาว 300 มม.

  185.00

  275.00

 • AC-3001/12 ท่อชาร์ปน้ำทิ้งสแตนเลส ยาว 300 มม.

  185.00

  275.00

 • AC-3001-16 AC-3001-16 ท่อชาร์ป สแตนเลส 32 มม. ยาว 16 นิ้ว

  235.00

  385.00

 • AC-3001-18 AC-3001-18 ท่อชาร์ป สแตนเลส 32 มม. ยาว 18 นิ้วicon

  260.00

  430.00

 • AC-3001-20 AC-3001-20 ท่อชาร์ป สแตนเลส 32 มม. ยาว 20 นิ้ว

  280.00

  485.00

 • AC-3001-22 AC-3001-22 ท่อชาร์ป สแตนเลส 32 มม. ยาว 22 นิ้ว

  300.00

  530.00

 • AC-3001-24 AC-3001-24 ท่อชาร์ป สแตนเลส 32 มม. ยาว 24 นิ้ว

  325.00

  585.00

 • AC-3002-5 AC-3002/5 ท่อเกลียวสแตนเลสต่อฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย 0 20 มม.

  305.00

  305.00

 • AC-3002-6 AC-3002/6 ท่อเกลียวสแตนเลสต่อฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย 0 20 มม.

  320.00

  320.00

 • AC-3002/7 AC-3002/7 ท่อเกลียวสแตนเลสต่อฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย 0 20 มม.

  340.00

  340.00

 • AC-3003-11 AC-3003/11 ท่อเกลียวสแตนเลสต่อฟลัชวาล์วสำหรับโถชักโครก 0 32 มม.

  430.00

  430.00

 • AC-3003-12 AC-3003/12 ท่อเกลียวสแตนเลสต่อฟลัชวาล์วสำหรับโถชักโครก 0 32 มม.

  485.00

  485.00

 • AC-3003-9 AC-3003/9 ท่อเกลียวสแตนเลสต่อฟลัชวาล์วสำหรับโถชักโครก 0 32 มม.

  375.00

  375.00

 • EM-001 EM-001 ป้ายห้องน้ำชาย 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-002 EM-002 ป้ายห้องน้ำหญิง ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-003 EM-003 ป้ายห้องน้ำชาย+หญิง ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-006 EM-006 ป้ายโทรศัพท์ ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-010 EM-010 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-011 EM-011 ป้าย OPEN ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-012 EM-012 ป้าย CLOSE ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-013 EM-013 ป้ายถังดับเพลิง ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-014 EM-014 ป้ายทางหนีไฟ ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • EM-020 EM-020 ป้าย EXIT ขนาด 125 x 125 มม.

  420.00

  665.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า