Product Category

ห้องครัว

อุปกรณ์งานครัว

Sort by
 • LQ100D อ่างล้างจานหลุมสี่เหลี่ยม SMEG ชนิด 1½ หลุม 1 ที่พัก (หลุมซ้าย) สเตนเลส สตีล

  39,900.00

 • LG861D-2 อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล SMEG ชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก (หลุมซ้าย)

  8,900.00

  12,900.00

 • LG861S-2 อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล SMEG ชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก (หลุมขวา)

  8,900.00

  12,900.00

 • LD861D-2 ซิงค์ฝัง 2 หลุม SMEG รุ่น LD861D-2

  17,900.00

  23,000.00

 • LD861S-2 อ่างล้างจานหลุมเหลี่ยมมุมมน SMEG ชนิด 1 หลุม 1 ที่พัก (หลุมขวา) สเตนเลส สตีล

  17,000.00

  23,000.00

 • LOTG861CD ซิงค์ฝัง 1 หลุม SMEG รุ่น LOTG861CD

  7,900.00

  10,500.00

 • LD102D-2 อ่างล้างจานหลุมเหลี่ยมมุมมน ชนิด 1½ หลุม 1 ที่พัก (หลุมซ้าย) สเตนเลส สตีล

  27,500.00

  35,000.00

 • LD102S อ่างล้างจานหลุมเหลี่ยมมุมมน SMEG ชนิด 1½ หลุม 1 ที่พัก (หลุมขวา) สเตนเลส สตีล

  27,000.00

  35,000.00

 • LQR100-2 ซิงค์ล้างจาน SMEG รุ่น LQR100-2

  39,900.00

  139.00

 • LQR116-2 อ่างล้างจานหลุมสี่เหลี่ยม SMEG ชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก

  51,500.00

  64.00

 • LG116D-2 อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล SMEG ชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก (หลุมซ้าย)

  11,900.00

  17.00

 • LG116S-2 อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล SMEG ชนิด 2 หลุม 1 ที่พัก (หลุมขวา)

  11,900.00

  17.00

 • VSTQ40-2 อ่างล้างจานหลุมสี่เหลี่ยม SMEG ชนิดติดใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์ สเตนเลส สตีล 40 ซม.

  15,000.00

  19.00

 • VSTQ72-2 อ่างล้างจานหลุมสี่เหลี่ยม SMEG ชนิดติดใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์ สเตนเลส สตีล 72 ซม.

  18,500.00

  23.00

 • VSTR34-2 อ่างล้างจานหลุมเหลี่ยมมุมมน สเตนเลสสตีล ชนิดติดใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์ หลุม 34 ซม.

  9,900.00

  12.00

 • VSTR50-2 อ่างล้างจานหลุมเหลี่ยมมุมมน สเตนเลสสตีล ชนิดติดใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์ หลุม 50 ซม.

  12,900.00

  16.00

 • UM30 อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล ชนิดติดใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์ ขนาดหลุม 30 ซม.

  4,400.00

  5.00

 • UM45 อ่างล้างจาน รุ่น UM45

  4,400.00

  6.00

 • เตาอบ SF6102PZS+ไมโครเวฟ SF4102MS SET เตาอบ SF6102PZS+ไมโครเวฟ SF4102MS

  114,500.00

  155.00

 • LB861F อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล SMEG ชนิดติดตั้งเสมอท็อป 1 หลุม 1 ที่พัก

  16,500.00

  16.00

 • LB862F อ่างล้างจานสเตนเลส สตีล SMEG ชนิดติดตั้งเสมอท็อป 2 หลุม

  11,900.00

  19.00

 • VQR50 อ่างล้างจาน

  17.00

  22.00

 • BRG100 อ่างล้างจาน

  12,900.00

  19,500.00

 • PSG561X เตาแก๊สตั้งพื้น

  2,690.00

  3.00

 • PC6792I เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2 หัวแก๊สอินฟราเรด ท๊อปกระจก

  2,790.00

  3.00

 • PC727CB เตาแก๊สตั้งโต๊ะ

  2,690.00

  3.00

 • C577I3 เตาแก๊สตั้งโต๊ะ

  2,190.00

  2.00

 • PC717CB เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 1 หัว

  1,490.00

  1.00

 • PC528I เตาแก๊ส สแตนเลสส / กระจก

  1,190.00

  1.00

 • PS102MN ซิงค์พร้อมขาตั้ง

  4,790.00

  5.00

 • PS75MN ซิงค์ขาตั้ง MEX

  2,990.00

  3.00

 • PS706L ซิงค์ 1 หลุม + ขาตั้ง

  5,990.00

  8.00

 • PS55MN สำรองขาตั้ง 1 หลุม

  2,690.00

  3.00

 • VQR71 อ่างล้างจานหลุมเหลี่ยมมุมมน ชนิด 1 หลุม สเตนเลส สตีล

  25,900.00

  33,000.00

 • LG862 อ่างล้างจานชนิดหลุมคู่

  10,900.00

  17,000.00

 • NH-5102 KNIFE HOLDER & CUTTING BOARD NH-5102 KNIFE HOLDER & CUTTING BOARD

  2,070.00

  2,070.00

 • NH-5103 KNIFE HOLDER-WALL TYPE NH-5103 KNIFE HOLDER-WALL TYPE

  2,080.00

  2,080.00

 • WR-4202/80 WR-4202/80 ตะแกรงวางจานซุป

  1,460.00

  2,900.00

 • WR-4202-100 ตะแกรงวางจาน แบบแขวนผนัง 100 ซม.

  1,825.00

  3,150.00

 • CLASSIC 1B 1D อ่างล้างจานสแตนเลสชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  0.00

 • ZENIT R15 1B อ่างล้างจาน (Kitchen Sink) เตก้า

  27,900.00

  27,900.00

 • ZENIT R15 2B 86 ซิงก์สแตนเลสฝังสองแห่ง

  21,900.00

  21,900.00

 • ZENIT R15 1½B 1D อ่างล้างจานสแตนเลสชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์ แบบ 1 ½ หลุม 1 ที่พัก (หลุมซ้าย)

  16,900.00

  16,900.00

 • ZENIT R15 1B 1D 86 ZENIT R15 1B 1D 86/ R อ่างล้างจาน (Kitchen Sink) เตก้า

  20,900.00

  20,900.00

 • ZENIT R15 1B 1D 78 อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  19,900.00

  19,900.00

 • ZENIT R15 1B อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม

  15,900.00

  15,900.00

 • BE 45.40.20 อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์ 1 หลุม

  5,990.00

  5,990.00

 • DEVA 1B 1D อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  1,990.00

  1,990.00

 • CLASSIC MAX 2B อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 2 หลุม

  7,990.00

  7,990.00

 • TX 1B 1D อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  3,290.00

  3,290.00

 • PREMIUM 1.5B 1D อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 1/2 หลุม 1 ที่พัก

  11,900.00

  11.00

 • ANCONA-S 90 2B ANCONA 2B อ่างล้างจาน (Kitchen Sink) เตก้า

  16,900.00

  16,900.00

 • BE LINEA 740 2B R15 อ่างล้างจานชนิดติดตั้ง ใต้เคาน์เตอร์ 2 หลุม

  13,900.00

  13,900.00

 • BE LINEA 71.40 R15 อ่างล้างจานชนิดติดตั้ง ใต้เคาน์เตอร์ 1 หลุม

  14,900.00

  14,900.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า