Product Category

ก๊อกน้ำ ฝักบัว และ อุปกรณ์ห้องน้ำ

หิ้ง ชั้น วางของ

Sort by
 • K-17054X-WK ชั้นวางของ รุ่น คาปรี

  420.00

  599.00

 • K-17056X-WK ที่วางแก้วและแปรงสีฟัน รุ่น ยูโรป้า

  290.00

  417.00

 • K-17059X-WK ชั้นวางของ รุ่น ยูโรป้า

  495.00

  706.00

 • K-17064X-WK หิ้งวางของ

  430.00

  621.00

 • K-17076X-WK ชั้นวางของ รุ่น ซัน

  440.00

  621.00

 • K-17080X-WK ที่ใส่แปรงสีฟัน รุ่น ซัน

  225.00

  321.00

 • K-2501-50-N หิ้งกระจก รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  680.00

  1,240.00

 • K-2501-51-N หิ้งกระจก พร้อมที่กั้น รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  800.00

  1,465.00

 • K-2801-50-N หิ้งกระจก รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  650.00

  1,180.00

 • K-2801-51-N หิ้งกระจก พร้อมที่กั้น รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  780.00

  1,425.00

 • CT0022(HM) หิ้งกระจก ยาว 66 ซม. รุ่น ครอส

  2,038.00

  2,930.00

 • CT881(HM) หิ้งกระจก ยาว 51 ซม. รุ่น สแควร์

  1,951.00

  2,805.00

 • CT0211(HM) หิ้งกระจก รุ่น คิวบ์

  1,777.00

  2,555.00

 • CT0221(HM) หิ้งกระจก รุ่น เคิร์ฟ

  1,332.00

  1,915.00

 • CT0062(HM) หิ้งกระจก ยาว 66 ซม. รุ่น ทวิสท์

  1,989.00

  2,860.00

 • K-16143-CP ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น รีไววัล

  15,200.00

  25,300.00

 • K-14455-CP ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น สตีลเนส

  6,770.00

  11,330.00

 • K-17232X-0 ชั้นวางของความสูง 1830 มม

  3,070.00

  4,830.00

 • K-17233X-0 ชั้นวางของความสูง 1000 มม

  2,590.00

  4,030.00

 • PM011(HM) หิ้งกระจกวางของ รุ่น JUNIOR

  730.00

  960.00

 • PM057(HM) หิ้งกระจก รุ่น METROPOLITAN

  780.00

  1,030.00

 • K-9125X-CP ชั้นตะแกรงพร้อมราวแขวน รุ่น สเตย์ท

  9,000.00

  15,000.00

 • K-15213T-CP ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน รุ่น ซิงกูลิเยร์

  9,050.00

  15,150.00

 • K-10563-CP ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น เดวอนไชร์

  3,290.00

  5,500.00

 • K-10561-CP ที่วางแก้วน้ำและแปรงสีฟัน รุ่น เดวอนไชร์

  1,800.00

  3,000.00

 • PM045(HM) หิ้งกระจกวางของ รุ่น Eternity

  940.00

  1,240.00

 • PM068 ชั้นกระจกวางของ 2 ระดับ รุ่น Eternity

  2,390.00

  3,150.00

 • PM059(HM) ชั้นกระจกวางของ รุ่น Eternity

  1,690.00

  2,230.00

 • PM941(HM) ชั้นวางของ รุ่น Horizon

  970.00

  1,280.00

 • K-13428T-CP ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น คอรัลลิส

  1,970.00

  3,290.00

 • K-17520T-CP ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น อีโอเลีย

  1,890.00

  3,150.00

 • K-17525T-CP ที่ใส่แปรงสีฟันและวางแก้วน้ำ รุ่น อีโอเลีย

  900.00

  1,490.00

 • K-17530T-ST กระบอกใส่แปรงขัดห้องน้ำ รุ่น อีโอเลีย

  1,120.00

  1,860.00

 • K-17531T-ST ถังขยะ รุ่น อีโอเลีย

  1,440.00

  2,390.00

 • K-18427X-CP ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น ลิซซัน

  1,560.00

  2,580.00

 • K-18432X-CP ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน รุ่น ลิซซัน

  4,620.00

  7,730.00

 • K-18426X-CP ที่วางแก้วน้ำและแปรงสีฟัน รุ่น ลิซซัน

  780.00

  1,290.00

 • K-37062X-CP ชั้นตระแกรงพร้อมราวแขวน รุ่น แอร์ฟอยล์

  9,260.00

  15,450.00

 • K-97896T-CP ชั้นตะแกรงพร้อมราวแขวน (24 inch Towel Shelf ) โคห์เลอร์ รุ่น Kumin

  2,990.00

  5,000.00

 • YTS406B ชั้นวางผ้า

  2,550.00

  3,400.00

 • YTS408B ชั้นวางผ้า

  2,550.00

  3,400.00

 • TS716 ชั้นวางผ้า รุ่น BASIC PLUS

  3,750.00

  4,900.00

 • TTAR706K ที่วางแก้วน้ำ รุ่น 03

  710.00

  860.00

 • TTAR707K ชั้นวางของ แบบกระจก รุ่น 03

  1,570.00

  1,900.00

 • TX726AES ชั้นวางผ้า รุ่น EGO II

  4,670.00

  5,700.00

 • TX705AES ชั้นกระจก (ความยาว: 500 มม.) รุ่น EGO II

  2,210.00

  2,700.00

 • RD 2269(S) หิ้งกระจกวางของ รุ่น FLORENCE

  609.00

  889.00

 • RD 5569(S) หิ้งกระจกวางของ รุ่น FORUM

  609.00

  900.00

 • RA 8653B หิ้งกระจกวางของ MATT BRONZE

  1,190.00

  3,990.00

 • RA 8602B หิ้งกระจกวางของสองชั้น MATT BRONZE

  2,590.00

  5,290.00

 • RA ML20B ตะแกรงวางของเข้ามุม MATT BRONZE

  1,590.00

  3,590.00

 • RA ML200E ตะแกรงวางของเข้ามุม MATT BRONZE

  1,349.00

  3,190.00

 • RA 90222D ชั้นวางผ้า สี ROSE GOLD

  3,190.00

  5,190.00

 • RA ML20FF ตะแกรงวางของเข้ามุม ROSE GOLD

  1,590.00

  3,490.00

 • RD T0012 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า รุ่น PAULA

  1,100.00

  1,755.00

 • RA MH07 หิ้งตากผ้าพร้อมขอแขวน แบบพับได้ PAULA

  1,300.00

  2,190.00

 • RD 3153 หิ้งกระจกวางของ รุ่น HALOGEN

  1,619.00

  2,029.00

 • RD 9653 หิ้งกระจกวางของพร้อมราว 62cm รุ่น OXYGEN

  609.00

  1,609.00

 • RD 9622 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า รุ่น OXYGEN

  1,300.00

  2,489.00

 • RD ML49 ตะแกรงวางของเข้ามุม รุ่น OXYGEN

  369.00

  1,629.00

 • RD ML50 ตะแกรงวางของเข้ามุม 2 ชั้น รุ่น OXYGEN

  609.00

  2,259.00

 • RA 1256B ตะแกรงวางสบู่ ANUTHORN

  269.00

  499.00

 • RA 1253B หิ้งกระจกวางของ ANUTHORN

  469.00

  799.00

 • RD BS0209 ชั้นวางของเข้ามุม รุ่น SINGLE VITA

  919.00

  2,190.00

 • RD BS0009 ชั้นวางของแบบเหลี่ยม Single Tok

  919.00

  1,990.00

 • RD BS0109 ชั้นวางของแบบมน Single Dily

  919.00

  1,990.00

 • RD BS0029 ชั้นวางของแบบเหลี่ยมสองชั้น Double Toki

  1,829.00

  3,990.00

 • RD BS0129 ชั้นวางของแบบมนสองชั้น Double Dily

  3,290.00

  3,990.00

 • RD BS0229 ชั้นวางของเข้ามุมสองชั้น Double Vita

  1,829.00

  3,990.00

 • RD 2722 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า

  2,290.00

  3,300.00

 • HC 25010110 หิ้งกระจกวางของแบบมีราวกั้น ขนาดยาว 60 ซม.

  2,179.00

  3,200.00

 • HC 25020110 ชุดถ้วยใส่แปรงเดี่ยว

  1,239.00

  1,800.00

 • HC 25014510 หิ้งวางของแบบมีราวกั้น

  3,109.00

  4,500.00

 • HC 401601 หิ้งกระจกวางของ 53 ซม.

  2,709.00

  3,900.00

 • HC 401640 ตะแกรงใส่ของอเนกประสงค์

  2,709.00

  3,900.00

 • HC 415401 หิ้งกระจกวางของ

  2,629.00

  3,800.00

 • HC 415402 ถ้วยวางแปรงเดี่ยว

  1,689.00

  2,500.00

 • HC 415408 ถ้วยวางแปรงคู่

  2,289.00

  3,300.00

 • HC 415410 ตะแกรงวางสบู่

  1,439.00

  2,100.00

 • RA 9519T02078BH หิ้งตากผ้าพร้อมราว 60 ซม สีทองแดง

  3,990.00

  5,800.00

 • RS KR2022 หิ้งตากผ้าพร้อมราว รุ่น STEEL ROUND

  1,309.00

  1,990.00

 • RD 86884(S) ที่ใส่ถ้วยแก้ว PETO

  790.00

  1,140.00

 • RD 86887(S) หิ้งกระจกวางของ

  1,270.00

  1,830.00

 • RD 86862 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า รุ่น PETO

  5,379.00

  7,700.00

 • RD 84884(S) ที่ใส่ถ้วยแก้ว

  630.00

  910.00

 • RD 84887(S) หิ้งกระจกวางของ

  1,350.00

  1,950.00

 • RD 84862 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า รุ่น DOMO

  4,789.00

  6,900.00

 • RD 86984(S) ที่ใส่ถ้วยแก้ว

  630.00

  910.00

 • RD 86987(S) หิ้งกระจกวางของ

  1,270.00

  1,830.00

 • RD 86962 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า รุ่น QUANDO

  4,689.00

  6,800.00

 • RD 86952N หิ้งกระจก 2 ชั้น

  2,390.00

  3,500.00

 • RD ML04 ตะแกรงวางของเข้ามุม ขนาด 21x21x4.5 cm.

  1,070.00

  1,600.00

 • RD ML14 ตะแกรงวางของ 2 ชั้น ขนาด 19x19x41 cm.

  2,005.00

  2,360.00

 • RD ML20(S) ตะแกรงวางของเข้ามุม

  1,330.00

  1,560.00

 • RD 73387(S) ตะแกรงวางสบู่

  1,079.00

  1,500.00

 • RD 82684(S) ที่ใส่ถ้วยแก้ว

  579.00

  680.00

 • RD 82687 หิ้งกระจกวางของ

  1,169.00

  1,370.00

 • RD 83884(S) ที่ใส่ถ้วยแก้ว

  579.00

  680.00

 • RD 83887(S) หิ้งกระจกวางของ

  1,179.00

  1,390.00

 • RD 83862 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า รุ่น PROJECTO

  4,489.00

  6,500.00

 • RD 3369(S) หิ้งกระจกวางของ

  949.00

  1,109.00

 • RD 8822 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า รุ่น PAULA

  1,490.00

  1,755.00

 • RD ML28 ตะแกรงวางของขนาด 27x11.5x6 ซม.

  1,410.00

  1,660.00

 • RD MP05 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า

  1,090.00

  1,990.00

 • RD 2822 ชั้นวางผ้า พร้อมราวแขวนผ้า

  2,719.00

  3,190.00

 • ึ7004 ราวแขวนผ้า วางผ้าและที่แขวนของใช้ สแตนเลสติดผนัง

  0.00

 • 7005 ที่วางแก้วน้ำ+แปรงสีฟัน รุ่น TITAN 7005 ที่วางแก้วน้ำ+แปรงสีฟัน รุ่น TITAN

  965.00

  965.00

 • 7009 L ตะแกรงวางสบู่ รุ่น ไททัน

  630.00

  940.00

 • 7202 ชั้นวางของ 2 ชั้น WATSON 7202 โครม

  2.00

  2.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า