Product Category

ก๊อกน้ำ ฝักบัว และ อุปกรณ์ห้องน้ำ

ฝักบัวอาบน้ำ

Sort by
 • CT709(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 79 ซม.

  1,161.00

  1,670.00

 • CT708 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 90 ซม.

  1,454.00

  2,090.00

 • 72821X-4-CP ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นจูลายน์

  11,500.00

  22,000.00

 • 99032T-C4-CP ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  27,080.00

  48,000.00

 • 99032T-C4-RGD ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  39,270.00

  69,600.00

 • Z07(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,857.00

  2,670.00

 • Z75(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,485.00

  2,135.00

 • Z75H#WH(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น (Anti-Bacteria)

  960.00

  1,380.00

 • Z10(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  2,121.00

  3,050.00

 • Z20(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  2,267.00

  3,260.00

 • CT2047WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,060.00

  17,340.00

 • CT276C16WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,898.00

  18,545.00

 • CT276C20WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,898.00

  18,545.00

 • CT275C17WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  13,058.00

  18,775.00

 • CT275C18WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  13,058.00

  18,775.00

 • CT2048WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,328.00

  17,725.00

 • CT2149WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัววสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  11,716.00

  16,845.00

 • CT2042W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง 12X12

  21,108.00

  30,350.00

 • CT2085W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ,ฝักบัวสายอ่อน 1 FN.,ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8

  19,717.00

  28,350.00

 • CT2134W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง 8X8 นิ้ว

  13,583.00

  19,530.00

 • CT527W ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว และท่อลงพื้น

  12,491.00

  17,960.00

 • CT5101W ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  13,583.00

  19,530.00

 • CT2240W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว รุ่น สวิทช์ พาแนล

  13,729.00

  19,740.00

 • Z73 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  3,377.00

  4,855.00

 • Z73C ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ชนิดติดเพดาน

  3,213.00

  4,620.00

 • Z74 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  4,222.00

  6,070.00

 • Z24#WH ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED

  11,876.00

  17,075.00

 • Z002 ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ รุ่น มิวส์

  8,033.00

  11,550.00

 • Z002V หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ รุ่น มิวส์

  7,087.00

  10,190.00

 • Z002#GR ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีทอง) รุ่น มิวส์

  9,640.00

  13,860.00

 • Z002V#GR หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีทอง) รุ่น มิวส์

  8,694.00

  12,500.00

 • Z002#WH ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีขาว) รุ่น มิวส์

  10,446.00

  15,020.00

 • Z002V#WH หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีขาว) รุ่น มิวส์

  9,494.00

  13,650.00

 • Z002#BL ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีดำ) รุ่น มิวส์

  10,446.00

  15,020.00

 • Z002V#BL หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีดำ) รุ่น มิวส์

  9,494.00

  13,650.00

 • Z98S ฝักบัวก้านแข็งขนาด 12X12 นิ้ว

  7,233.00

  10,400.00

 • Z99S ฝักบัวก้านแข็งขนาด 12 นิ้ว

  6,941.00

  9,980.00

 • Z74C ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ชนิดติดเพดาน

  4,062.00

  5,840.00

 • Z72(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,770.00

  2,545.00

 • CT840N ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง 1ฟังก์ชั่น

  11,737.00

  16,875.00

 • CT841N ชุดผนังอาบน้ำวาล์วผสมก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟั่งก์ชั่น,ฝักบัวก้านแข็งและ JET SPRAY

  16,143.00

  23,210.00

 • Z02 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว

  9,970.00

  14,335.00

 • Z03 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว

  9,970.00

  14,335.00

 • Z04 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว

  8,975.00

  12,905.00

 • Z12 ฝักบัวพร้อม LED 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 12X12 นิ้ว ชนิดฝั่งเพดาน

  37,828.00

  54,390.00

 • Z23#WH ฝักบัวก้านแข็งพร้อม Led 2 ฟังก์ชั่น(สีขาว)

  38,343.00

  55,130.00

 • Z23#BL ฝักบัวก้านแข็งพร้อม Led 2 ฟังก์ชั่น(สีดำ)

  38,343.00

  55,130.00

 • Z23#GR ฝักบัวก้านแข็งพร้อม Led 2 ฟังก์ชั่น(สีทอง)

  36,806.00

  52,920.00

 • Z24#CR ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED

  10,794.00

  15,520.00

 • Z24#BL ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED

  11,876.00

  17,075.00

 • CT0131 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 64 ซม.

  1,454.00

  2,090.00

 • CT0132 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 60 ซม.

  1,892.00

  2,720.00

 • CT0133 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 73 ซม.

  1,353.00

  1,945.00

 • CT0134 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 58 ซม.

  1,381.00

  1,985.00

 • Z80H#WH(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 2 ฟังก์ชั่น (ผสมสารยับยั้งเชื่อแบคทีเรีย)

  1,235.00

  1,775.00

 • ZH013(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมไฟ LED รุ่น SMART

  1,314.00

  1,890.00

 • Z94 ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  3,582.00

  5,150.00

 • Z95 ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8X8 นิ้ว

  3,797.00

  5,460.00

 • S5(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่นปรับลำน้ำได้

  1,419.00

  2,040.00

 • S11(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่นปรับลำน้ำได้

  1,419.00

  2,040.00

 • Z22(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชั่น

  1,746.00

  2,510.00

 • Z55(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  1,492.00

  2,145.00

 • Z001(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น (ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชั่น)

  2,375.00

  3,415.00

 • Z71(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,520.00

  2,185.00

 • S45(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,732.00

  2,490.00

 • Z79(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,461.00

  2,100.00

 • Z44(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,819.00

  2,615.00

 • Z92(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,892.00

  2,720.00

 • Z80(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 2 ฟังก์ชั่น รุ่น แฮนด์ ชาวเวอร์

  1,381.00

  1,985.00

 • Z66(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 2 ฟังก์ชั่น

  1,631.00

  2,345.00

 • Z84(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น

  2,062.00

  2,965.00

 • Z90(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  1,864.00

  2,680.00

 • CT842 ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 FN.,ฝักบัวก้านแข็ง,JET SPRAY 3 จุด

  19,717.00

  28,350.00

 • ZH012(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  953.00

  1,370.00

 • ZH011(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  842.00

  1,210.00

 • CT623Z74 ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง

  8,078.00

  11,615.00

 • CT623Z73 ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง

  7,233.00

  10,400.00

 • CT698 ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง

  11,615.00

  16,700.00

 • Z23 ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชั่น

  33,447.00

  48,090.00

 • CT2242W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน3 Fn.และฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ รุ่น สวิทช์ พาแนล

  16,873.00

  24,260.00

 • PM612 ชุดฝักบัวยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัว

  3,950.00

  4,200.00

 • P101(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 1 ฟังก์ชั่น

  580.00

  630.00

 • P102(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 1 ฟังก์ชั่น

  580.00

  630.00

 • P103(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  700.00

  750.00

 • CT843 ชุดผนังอาบน้ำพร้อมจอควบคุมระบบสัมผัส รุ่น ทูนิโอ้

  67,916.00

  97,650.00

 • P80PM174Q6(HM) ชุดฝักบัวพร้อมวาล์วเปิด-ปิด

  990.00

  1,100.00

 • P95(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  550.00

  730.00

 • P75#WH(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายสีขาว 1 ฟังก์ชั่น

  280.00

  370.00

 • P91V หัวฝักบัวอาบน้ำแบบกลม ขนาด 8 นิ้ว

  920.00

  1,220.00

 • P92V หัวฝักบัวอาบน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 8x8 นิ้ว

  1,230.00

  1,620.00

 • P420 ขาฝักบัวก้านแข็งยาว 45 cm.

  650.00

  860.00

 • PM087(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  970.00

  1,280.00

 • PM089(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  740.00

  980.00

 • PM797(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  530.00

  700.00

 • PM798(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  530.00

  700.00

 • P89(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 5 ฟังก์ชั่น

  910.00

  1,200.00

 • P90(HM) ฝักบัวอาบน้ำสีโครเมียมปรับระดับ 5 ฟังก์ชั่น

  670.00

  890.00

 • P88(HM) ฝักบัวพร้อมสายโครเมี่ยม 5 ฟังก์ชั่น

  750.00

  990.00

 • P78(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  910.00

  1,200.00

 • P79(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  730.00

  960.00

 • P87(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  600.00

  790.00

 • P97(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  590.00

  780.00

 • P74(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 1 ฟังก์ชั่น

  570.00

  750.00

 • S72#WH(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายสีขาว 1 ฟังก์ชั่น

  260.00

  340.00

 • S74#WH(HM) ฝักบัวพร้อมสายสีขาว 1 ฟังก์ชัน

  220.00

  290.00

 • K-R72415T-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (จีโอ) สแตนดาร์ด

  1,470.00

  2,700.00

 • K-R72421T-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) สแตนดาร์ด

  1,470.00

  2,700.00

 • K-72415T-E2-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (จีโอ) อีโค

  1,470.00

  2,700.00

 • K-72421T-E2-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) อีโค

  1,470.00

  2,700.00

 • K-37270X-CP หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ รุ่น แอร์ฟอยล์

  1,240.00

  2,060.00

 • K-R97009X-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรนดูเอท

  1,900.00

  3,500.00

 • K-10309X-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน หัวฝักบัวปรับน้ำได้ 4 ระดับ รุ่น ซีทรัส

  2,060.00

  3,780.00

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน

  2,060.00

  4,120.00

 • K-76367T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น รีนิว (ออกานิค)

  2,690.00

  4,950.00

 • K-76368T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น รีนิว (จีโอแมทริก)

  2,690.00

  4,950.00

 • K-76399T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น เรนดูเอท

  3,050.00

  5,600.00

 • K-28692T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น ชิฟ

  1,910.00

  3,400.00

 • K-28693T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น ชิฟ

  1,910.00

  3,400.00

 • K-72798T-BV ราวเลื่อนปรับระดับ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  6,770.00

  11,330.00

 • K-76629T-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบแคตทาลิส และฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำได้ 3 ระดับ

  6,500.00

  11,000.00

 • K-76633T-B-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำมุม 90 องศาพร้อมหัวฝักบัวก้านแข็งแบบทรงสี่เหลียมและฝักบัวสายอ่อน

  7,200.00

  12,100.00

 • K-16355X-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว

  1,810.00

  3,090.00

 • K-98459X-AK-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว รุ่น ฟีเนียล

  3,850.00

  6,180.00

 • K-16351X-AK-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว รุ่น ฟีเนียล

  2,400.00

  4,120.00

 • K-98457X-AK-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว รุ่น เพียวริส

  3,520.00

  5,660.00

 • K-72446X-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว รุ่น ซีทรัส

  1,060.00

  2,060.00

 • K-37268X-CP ฝักบัวก้านแข็ง 1 ระดับแบบติดเพดาน รุ่น แอร์ฟอยล์

  9,270.00

  15,450.00

 • K-37269X-CP ฝักบัวก้านแข็ง 2 ระดับแบบผนัง รุ่น แอร์ฟอยล์

  16,900.00

  28,300.00

 • K-45416X-CP ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน รุ่น สเตย์ท

  3,450.00

  5,550.00

 • K-8451X-CP ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์เชอร์

  2,600.00

  4,340.00

 • K-98349X-CP ขอแขวนหัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอ็กซ์เฮล

  1,000.00

  1,600.00

 • K-8450X-CP ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง รุ่น อาร์เชอร์

  1,290.00

  2,150.00

 • K-72796T-CP ข้อต่อแบบติดผนัง รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  1,550.00

  2,580.00

 • K-72796T-BV ข้อต่อแบบติดผนัง รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  1,920.00

  3,200.00

 • K-98354X-CP ข้อต่อพร้อมขอแขวนสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอ็กซ์เฮล

  1,870.00

  3,000.00

 • K-98352X-CP ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอ็กซ์เฮล

  1,250.00

  2,000.00

 • K-16347X-CP ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน

  1,710.00

  2,700.00

 • K-16346X-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง

  1,470.00

  2,350.00

 • K-45918T-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง รุ่น เพียวริส

  1,440.00

  2,580.00

 • K-15398X-CP ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน ขนาด 5“

  1,370.00

  2,500.00

 • K-16381X-CP ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง

  820.00

  1,320.00

 • SP831727-CP สายฝักบัวสายอ่อน ยาว 1500 มม.

  630.00

  850.00

 • K-11628X-CP สายฝักบัวสายอ่อน ยาว 1500 มม.

  1,160.00

  1,600.00

 • K-15399X-CP ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน ขนาด 10“

  1,900.00

  3,500.00

 • K-72714X-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน (HANDSHOWER WITH HOSE & BRACKET) โคห์เลอร์

  2,060.00

  4,120.00

 • K-76632T-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Round Showerhead Curved Shower Column) โคเลอร์

  5,250.00

  8,850.00

 • K-15343X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคเลอร์ รุ่น Rain Duet

  3,300.00

  5,500.00

 • K-72438X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคเลอร์ รุ่น Rain Duet

  3,300.00

  5,500.00

 • K-13695X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Contemporary

  5,820.00

  9,630.00

 • K-13688X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคเลอร์ รุ่น Contemporary

  6,280.00

  10,450.00

 • K-13692X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Traditional

  9,490.00

  15,800.00

 • K-13696X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคเลอร์ รุ่น Contemporary

  7,190.00

  11,940.00

 • K-13689X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคห์เลอร์ รุ่น Contemporary

  8,820.00

  14,680.00

 • K-13693X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Traditional

  11,650.00

  19,300.00

 • K-13690X-CP ฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็ง (Rainhead Round Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Contemporary

  12,190.00

  19,570.00

 • K-13694X-CP หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็ง (Rainhead Round Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Traditional

  15,990.00

  25,750.00

 • K-15994T-CL-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Katalyst Air Shower Head) โคเลอร์ รุ่น Contemporary

  16,300.00

  27,300.00

 • K-72830X-L-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Wall-Mount Shower Head) โคเลอร์ รุ่น BEITOU

  39,000.00

  65,000.00

 • K-76017X-L-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Ceiling-Mount Shower Head) โคเลอร์ รุ่น BEITOU

  55,000.00

  91,000.00

 • K-18361X-CL-CP หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงเหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว รุ่น คอนเทมโพรารี่

  7,150.00

  11,900.00

 • K-18359X-CL-CP หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลมขนาด 10 นิ้ว รุ่น คอนเทมโพรารี่

  8,700.00

  14,500.00

 • K-15397X-CP ก้านฝักบัว (Shower Arm) โคห์เลอร์

  2,190.00

  4,000.00

 • K-11623X-CP ก้านฝักบัว (Shower Arm) โคห์เลอร์

  990.00

  1,820.00

 • K-45527X-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง (Shower Arm) โคห์เลอร์ รุ่น LOURE

  3,000.00

  5,500.00

 • K-15396X-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง (WALL-MOUNT SHOWER ARM) โคห์เลอร์

  2,070.00

  3,500.00

 • PA 17CR131 เฉพาะฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด LIBERTY

  1,750.00

  2,990.00

 • PA 78CR689RAIN ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น COX

  15,990.00

  25,990.00

 • PA 84CR689RAIN ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น DAX

  29,990.00

  42,900.00

 • PA 82CR131 ฝักบัวมือทรงสี่เหลี่ยม พร้อมสายและขอแขวน ครบชุด รุ่น CRUX

  2,712.00

  3,900.00

 • PA 78CR131(S) ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น COX

  1,662.00

  2,400.00

 • PA 53CR155T4S เฉพาะฝักบัวมือในชุด 65CR131

  1,719.00

  2,500.00

 • PA 119CR131(S) ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,409.00

  1,650.00

 • PA 507CR131 ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,809.00

  2,600.00

 • PA 226CR131(S) ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,609.00

  2,400.00

 • PA 65CR131 ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,939.00

  2,800.00

 • PA 65CR210 ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  2,359.00

  3,400.00

 • PA 78CR211C ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  2,549.00

  3,700.00

 • PA 119CR210(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  1,809.00

  2,600.00

 • PA 507CR1107(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 78 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  3,039.00

  3,570.00

 • PA 78CR129 ฝักบัวมือพร้อมราวเลื่อน ขนาด 65 ซม.

  5,569.00

  8,000.00

 • RA 384601C ชุดก๊อกอาบน้ำแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวครบชุด รุ่น DANUBE

  15,090.00

  23,690.00

 • RA 980090 ชุดฝักบัวอาบน้ำผสมแบบท่อลอย รุ่น MATT BRONZE

  12,900.00

  25,990.00

 • CA 732641C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อน-เย็น แบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  11,890.00

  17,100.00

 • CA 892736C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น SIENA

  11,890.00

  17,100.00

 • RA D991/SET(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน รุ่น HAMONY

  429.00

  1,090.00

 • RA 981119C/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน รุ่น BORIS

  429.00

  690.00

 • RA 981226C/SET(S) ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น KOMBO

  1,109.00

  1,300.00

 • RA D507C-KP/SET(S) ฝักบัวมือ 6 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น CENTURY

  809.00

  950.00

 • RA D226C-KP/SET(S) ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น GRACE

  529.00

  950.00

 • RA D224C-KP/SET(S) ฝักบัวมือ 4 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น RICHY

  690.00

  810.00

 • RA D658C-KP/SET(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น FAMILY

  529.00

  810.00

 • RA 999BRONZE/SET ฝักบัวมือครบชุด รุ่น MATT BRONZE

  990.00

  2,990.00

 • RS SS101/SET ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวนครบชุด ทรงแท่ง STEEL

  809.00

  1,990.00

 • RS SS202/SET ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวนครบชุด ทรงสี่เหลี่ยม STEEL

  809.00

  2,290.00

 • RS SS200/SET ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวนครบชุด ทรงกลม STEEL

  809.00

  2,290.00

 • RA KS326/SET ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวน BUR

  409.00

  599.00

 • RA KS331/SET ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวน GER

  409.00

  599.00

 • WR D528C/SET(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบพร้อมสายและขอแขวน รุ่น BELLA

  559.00

  655.00

 • WR D528WHITE/SET(S) ฝักบัวมือ 2 ระบบพร้อมสายและขอแขวนขาว

  289.00

  340.00

 • WR D224WHITE/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสาย และขอแขวนขาว ครบชุด รุ่น KAIDEE

  259.00

  400.00

 • WR D224/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน รุ่น KAIDEE

  329.00

  500.00

 • WR 5300501/SET(S) ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสาย และขอแขวนครบชุด รุ่น LIDIA

  1,319.00

  1,550.00

 • RA KWS0421/SET ฝักบัวมือ 3 ระบบ โคร พร้อมสายและขอแขวน

  379.00

  599.00

 • RA KS47WHITE/SET ฝักบัวมือ 3 ระบบ ขาว พร้อมสายและขอแขวน

  279.00

  399.00

 • RA KWS0312/SET ฝักบัวมือชุดโครเมียม พร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น MILLION

  409.00

  799.00

 • RA KS146/SET ชุดฝักบัวมือสีขาวพร้อมสายโครเมียม และขอแขวน รุ่น TOKMAITAK

  299.00

  799.00

 • RA KS652-1/SET ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวน ซาติน รุ่น ALU

  499.00

  799.00

 • RA KS202/SET ฝักบัวอาบน้ำ สีดำ พร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น SWAN

  799.00

  1,999.00

 • RA KS205/SET ฝักบัวมือ 3 ระบบโครเมียม พร้อมสาย และขอแขวนครบชุด รุ่น JUMBO

  499.00

  1,249.00

 • RA 16WS01/WH-01 ชุดฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน ขาว รุ่น ROME

  169.00

  339.00

 • RA 16CS02/CHROME ชุดฝักบัวมือ 2 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน โครม รุ่น ROME

  239.00

  449.00

 • CA 5300301/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน5301701ครบชุด รุ่น FINEST

  1,019.00

  1,200.00

 • CA 5308901/SET(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน5301701ครบชุด รุ่น LDOL

  1,079.00

  1,600.00

 • CA 5384101/SET(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน5301701ครบชุด รุ่น MILTON

  840.00

  990.00

 • RA 981204C/SET(S) ฝักบัวมือ 4 ระบบ พร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น SQUARE

  1,590.00

  2,300.00

 • RA D658C/SET(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 5301701 รุ่น CABELLA

  759.00

  1,100.00

 • CA 5344001 เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น Arctica

  899.00

  1,300.00

 • CA 5308901(S) เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น Idol

  579.00

  900.00

 • RA 981204C(S) เฉพาะฝักบัวมือ 4 ระบบ รุ่น SQUARE

  1,090.00

  1,600.00

 • WR 981201C(S) เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น TRINITY

  399.00

  600.00

 • WR D227/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบพร้อมสายและขอแขวน SL185

  509.00

  590.00

 • WR 981201C/SET(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 5301701 ครบชุด

  509.00

  589.00

 • WR 981106C/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสาย ขอแขวน SL185 ครบชุด

  399.00

  600.00

 • WR 5300101/SET(S) ฝักบัวมือ พร้อมสายและขอแขวน

  750.00

  940.00

 • CA 5300301(S) เฉพาะฝักบัวมือ 1 ระบบ รุ่น FINEST

  619.00

  900.00

 • RA 981230C(S) เฉพาะฝักบัวมือกดสลับ 2 ระบบ รุ่น RODDIC

  760.00

  1,100.00

 • RA 981119C(S) เฉพาะฝักบัวมือ 1 ระบบ รุ่น BORIS

  380.00

  600.00

 • RA 981226C(S) เฉพาะฝักบัวมือ 4 ระบบ รุ่น KOMBO

  800.00

  1,200.00

 • CA 5384101(S) เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น MILTON

  759.00

  1,100.00

 • WR 5300101(S) เฉพาะฝักบัวมือ 1 ระบบ รุ่น DESIRE

  549.00

  800.00

 • WR 5300101/8910(S) ฝักบัวชุด พร้อมสต็อปฝักบัว

  399.00

 • CA 5384701 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น BEAUTY

  1,949.00

  2,800.00

 • CA 5339901 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น SQUARO

  1,590.00

  2,520.00

 • CA 5320801 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น RAIN MAKER

  1,990.00

  3,290.00

 • CA 5374901 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น PREMIUM SQUARE

  2,990.00

  4,300.00

 • RA 982211C หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น ROME

  1,099.00

  1,290.00

 • RA 982103C หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น RAINY

  1,890.00

  3,990.00

 • RA 982303C หัวฝักบัวก้านแข็ง 4 ระบบ รุ่น RAFF FOUR

  949.00

  1,390.00

 • RA 982304C หัวฝักบัวก้านแข็ง 2 ระบบ รุ่น ROMA

  1,019.00

  1,190.00

 • WR 982204C หัวฝักบัวก้านแข็ง 5 ระบบ รุ่น TWIST

  929.00

  1,090.00

 • WR 5300901 หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ระบบ รุ่น LOTUS

  390.00

  600.00

 • RA 982229C หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น UFO

  1,490.00

  2,300.00

 • CA 5353201 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น RUBIT

  2,490.00

  3,120.00

 • CA 5388601+5412200(S) หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 24 cm. พร้อมก้านฝักบัว รุ่น MILLENNIUM

  2,490.00

  3,120.00

 • RA KP15 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 20 ซม. ทรงเหลี่ยม

  990.00

  1,500.00

 • RA KP16 หัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 19.5x24.5 ซม.

  990.00

  1,500.00

 • RA KP14 เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง

  990.00

  1,500.00

 • RA KP04 เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง

  990.00

  1,500.00

 • RA 982306C เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง สี่เหลี่ยม ทองเหลือง ขนาด 20 ซม.

  3,290.00

  5,190.00

 • RA 982127C เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 25 ซม.

  4,090.00

  6,490.00

 • RA 982109C เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 25 ซม.

  7,290.00

  11,390.00

 • RA RAIN300-RO เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 30 ซม. ทรงกลม รุ่น LONDON

  5,990.00

  12,990.00

 • RA RAIN300-SQ เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 30 ซม. ทรงเหลึ่ยม รุ่น TOKYO

  5,990.00

  12,990.00

 • RA RAIN400-RO เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 40 ซม. ทรงกลม รุ่น BOSTON

  7,990.00

  15,990.00

 • RA RAIN400-SQ เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 40 ซม. ทรงเหลี่ยม รุ่น SANFRAN

  7,990.00

  15,990.00

 • RA 982112C เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง สี่เหลี่ยม ทองเหลือง ขนาด 50 ซม.

  27,990.00

  40,100.00

 • RA 982158C เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 27 ซม.

  3,490.00

  5,590.00

 • RA 982159C เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 32 ซม.

  8,090.00

  12,790.00

 • RA 982115C หัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 40 ซม.

  15,215.00

  20,700.00

 • RA 982113C หัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ขนาด 40 ซม.

  13,515.00

  19,400.00

 • RA 807B หัวฝักบัวก้านแข็งหน้ากว้าง 30 ซม. รุ่น RAIN MAKER

  25,499.00

  36,500.00

 • RA 808B หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 30x30 ซม. รุ่น NEW YORK RAIN

  25,499.00

  36,500.00

 • RA 810B หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 35x35 ซม. รุ่น MEGA RAIN

  28,049.00

  40,200.00

 • WR B014C หัวฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ

  880.00

  1,060.00

 • RA WT2203 ฝักบัวก้านแข็ง 30 cm.

  8,490.00

  9,990.00

 • CA 5334101 ฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น Modern

  3,269.00

  3,840.00

 • CA 5353301 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 ซม. รุ่น RAIN DANCE

  3,269.00

  3,840.00

 • RA 250 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 50x50 ซม. พร้อมก้านยึดเพดาน รุ่น BELLETAS RAIN

  50,999.00

  73,000.00

 • RA 280 หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 80x80 ซม. พร้อมก้านยึดเพดาน รุ่น MEGA BELLETAS RAIN

  76,499.00

  109,400.00

 • WR B014C+5421201(S) ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ พร้อมก้าน

  1,418.00

  1,665.00

 • CA H87908C(S) ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด ฝักบัว 530890

  1,499.00

  1,900.00

 • CA H87938C ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด ฝักบัว 5384101

  1,590.00

  2,290.00

 • RA H87604C ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด

  1,590.00

  2,300.00

 • WR H9(S) ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด ฝักบัว D991

  890.00

  1,690.00

 • RA 332187C ชุดฝักบัวผมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  6,900.00

  9,900.00

 • RA 104608C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น TALANO

  6,590.00

  9,900.00

 • RA 55678(S) ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น NOVEL

  6,790.00

  8,600.00

 • RA 324601C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น COLOGNE

  8,900.00

  13,990.00

 • WR WE2010(S) ชุดฝักบัวแบบท่อลอย และฝักบัวสายอ่อน รุ่น WE2010

  3,990.00

  4,690.00

 • WR WE3000(S) ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

  2,590.00

  4,690.00

 • RA WE1990(S) ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

  1,890.00

  3,990.00

 • RA 988988 ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น MILLIONNAIRE

  4,590.00

  9,990.00

 • RA RAIN2020 ชุดเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น RAIN2020

  2,590.00

  4,990.00

 • RA AIR5959 ชุดเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น AIR5959

  1,990.00

  3,990.00

 • RA AIR1188 ชุดเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น AIR1188

  1,990.00

  3,990.00

 • RA WE889889 ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น EXORCIST

  2,190.00

  3,590.00

 • RA K6693-62-684 ชุดเรนชาวเวอร์ผสม พร้อมก๊อกลงอ่างอาบน้ำ K6693

  7,190.00

  12,990.00

 • RA SUPER5566 เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น น้ำเย็น ท่อยาว 60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

  1,390.00

  2,190.00

 • RA 956563LV เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น น้ำเย็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด SUPREME

  1,790.00

  3,990.00

 • RA STAINLESS3663 เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น น้ำเย็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด STAINLESS

  4,390.00

  6,990.00

 • RA SQUARE88 เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น/น้ำเย็น รุ่น SQUARE

  4,190.00

  7,990.00

 • RS 9700180-SQ ชุดอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ทรงเหลี่ยม รุ่น STEEL

  4,190.00

  8,600.00

 • RS SS9701-RD-SD ชุดอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ทรงกลม รุ่น STEEL

  4,190.00

  8,600.00

 • RA MS-3220 ชุดเรนชาวเวอร์ผสมน้ำร้อนเย็น พร้อมปากก๊อก สี MATT BRONZE

  14,990.00

  21,500.00

 • TTSH301M ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชั่น รุ่น Rufice

  6,750.00

  9,700.00

 • TTSH302J ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน

  7,980.00

  11,500.00

 • TTSH103ECFK ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ Air-in

  1,750.00

  2,300.00

 • TTSR105EMFK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น สีโครเมี่ยม รุ่น เรอิ-อาร์

  1,250.00

  1,800.00

 • TTSR105EMFUK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ข้อต่อ รุ่น เรอิ-อาร์

  2,050.00

  2,700.00

 • TTSR105SMFK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ราวแขวน รุ่น เรอิ-อาร์

  2,500.00

  3,400.00

 • TTSR103MK ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชั่น รุ่น เรอิ-เอส

  1,620.00

  1,800.00

 • TTSR106EMFK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น สีโครเมี่ยม รุ่น เรอิ-เอส

  1,250.00

  1,800.00

 • TTSR106EMFUK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ข้อต่อ รุ่น เรอิ-เอส

  2,050.00

  2,700.00

 • TTSR106SMFK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ราวแขวน รุ่น เรอิ-เอส

  2,500.00

  3,400.00

 • TTSH101ECFK ฝักบัวพร้อมสาย

  900.00

  1,100.00

 • TTSH301C ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน รุ่น Cres

  6,400.00

  9,200.00

 • TBW01008T ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,350.00

  1,800.00

 • TBW02005T ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,350.00

  1,800.00

 • TBW01010T ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  2,150.00

  2,900.00

 • TBW02006T ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  2,150.00

  2,900.00

 • TTSH103ECFUK ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ Air-in รวมข้อต่อ

  2,400.00

  2,900.00

 • TTSH102EMFK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น สีโครเมี่ยม

  1,050.00

  1,500.00

 • TTSH101ECFK ฝักบัวพร้อมสาย รุ่น CRES

  900.00

  1,100.00

 • TTSH102EMFUK ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น รวมข้อต่อ

  1,620.00

  2,100.00

 • TTSH101ECFUK ฝักบัวพร้อมสาย รวมข้อต่อ

  1,530.00

  1,700.00

 • TBW01003T ฝักบัวก้านแข็ง (ขนาดหัวฝักบัว 220 มม. )

  3,780.00

  5,000.00

 • TBW02003T ฝักบัวก้านแข็ง (ขนาด : 210 x 210 มม.)

  3,780.00

  5,000.00

 • TBW01004T ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa) (ขนาดหัวฝักบัว 220 มม.)

  4,900.00

  6,500.00

 • TBW02004T ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa) (ขนาด : 210 x 210 มม.)

  4,900.00

  6,500.00

 • TTSR201CK ฝักบัวก้านแข็ง (ขนาด : ø หัวฝักบัว 250 มม. )

  5,130.00

  5,700.00

 • TTSR301CK ฝักบัวก้านแข็ง

  6,180.00

  7,000.00

 • TTSR202CK ฝักบัวแขวนเพดาน

  4,320.00

  4,800.00

 • TTSR302CK ฝักบัวแขวนเพดาน

  5,290.00

  6,000.00

 • TMC95ECR ชุดฝักบัวยืนอาบน้ำ ระบบ Air-In หัวฝักบัวขนาด 200 มม.

  49,800.00

  58,000.00

 • TX454SESMR ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบปรับอุณหภูมิคงที่พร้อมฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน รุ่น EGO II

  22,700.00

  30,000.00

 • TBW01404T ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

  20,300.00

  27,000.00

 • TBW01002T ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

  12,000.00

  16,000.00

 • TBW02002T ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

  12,000.00

  16,000.00

 • TTSH301A ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน ระบบ Aerial

  7,050.00

  10,200.00

 • TTSH302C ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน

  7,630.00

  11,000.00

 • TTSH302A ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน ระบบ Aerial

  8,280.00

  12,000.00

 • CA 872685C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น MARSALA

  12,059.00

  17,300.00

 • RA TR31262 ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  4,990.00

  12,990.00

 • RA TR31210 ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  12,749.00

  18,300.00

 • RA TR37210 ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมสเปาท์ลงอ่างและฝักบัวสายอ่อน

  13,599.00

  15,990.00

 • RA 154602C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  16,999.00

  24,400.00

 • RA S372681C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น MONTELLA

  11,049.00

  15,900.00

 • WR D8803TP-C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  8,105.00

  9,900.00

 • CA 032478C ชุดฝักบัวน้ำเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  7,469.00

  10,700.00

 • RA 102018BH ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสมสีทองแดง รุ่น CLASSICAL

  14,990.00

  21,500.00

 • CA 032420C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมสเปาท์ลงอ่างและฝักบัวสายอ่อน

  11,719.00

  14,300.00

 • CA 032450C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น VICTORIA

  10,749.00

  12,639.00

 • RA 55123(S) ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมสเปาท์ลงอ่างและฝักบัวสายอ่อน รุ่น ELLAS

  8,790.00

  9,990.00

 • WR 333398C(S) ชุดฝักบัวอาบน้ำเย็นแบบท่อลอยพร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำและฝักบัวมือครบชุด

  5,939.00

  6,990.00

 • RA TR34210 ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  11,899.00

  17,100.00

 • CA 032706C ชุดฝักบัวน้ำเย็นแบบท่อลอย

  6,959.00

  8,190.00

 • RA 91-003 ข้อต่อฝักบัวยึดกำแพง

  270.00

  400.00

 • CA SL185(S) ขอแขวนฝักบัว

  109.00

  200.00

 • BN 981108W/SET(S) ฝักบัวมือขาวครบชุด

  159.00

  315.00

 • BN B981108/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวนโคร Lili

  219.00

  355.00

 • BN 982279WS(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายขอแขวนขาวและสต๊อปวาล์ว

  259.00

  490.00

 • BN B982279S(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวนโคร และสต๊อปวาล์ว

  309.00

  519.00

 • BN KS304/SET-CHROME ชุดฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายและขอแขวน กินอิโอะ

  630.00

  749.00

 • BN KS304/SET-BLUE ชุดฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายและขอแขวน อะโอะ

  630.00

  749.00

 • BN KS304/SET-ORANGE ชุดฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายและขอแขวน ออเรนจิอิโระ

  630.00

  749.00

 • BN KS304/SET-GREEN ชุดฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายและขอแขวน อะโอะ

  630.00

  749.00

 • BN 981119BN ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวนโคร

  589.00

  690.00

 • BN KS307/SET ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน

  409.00

  699.00

 • BN KS512/SET ฝักบัวอาบน้ำ 1 ระบบ รุ่น KADA

  409.00

  699.00

 • BN KWS021/SET ฝักบัวอาบน้ำ 5 ระบบ รุ่น TOKYO

  599.00

  800.00

 • BN KWS024/SET ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน

  599.00

  800.00

 • BN K8709-CHROME ฝักบัวน้ำอุ่น สีโครเมียม

  2,490.00

  2,990.00

 • BN K8709-RED ฝักบัวน้ำอุ่น สีแดง

  2,490.00

  2,990.00

 • BN K8709-ORANGE ฝักบัวน้ำอุ่น สีส้ม

  2,490.00

  2,990.00

 • BN K8709-GREEN ฝักบัวน้ำอุ่น สีเขียว

  2,490.00

  2,990.00

 • WR B981108/SET(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวนขาว

  299.00

  355.00

 • BN WS0555 ฝักบัวอาบน้ำ 1 ระบบ สีขาว รุ่น WASSERO

  149.00

  359.00

 • BN WS0777 ชุดฝักบัวมือสีขาว 2 ระบบ พร้อมสายและ ขอแขวนครบชุด WASURI

  189.00

  459.00

 • BN WS1000 ชุดฝักบัวมือสีขาว 1 ระบบ พร้อมสายและ ขอแขวนครบชุด WARISU

  269.00

  599.00

 • SF 12020 สายฝักบัวโครเมี่ยม ดับเบิ้ลล็อค

  299.00

  351.00

 • SF 15050(S) สายฝักบัวโครเมี่ยม ดับเบิ้ลล็อค

  309.00

  500.00

 • SF 10136(S) สายฝักบัวโครเมี่ยมดับเบิ้ลล็อค

  389.00

  600.00

 • FO 28593/01(S) ฝักบัวมือ Magic 5 ระบบ พร้อมสาย และขอแขวน

  1,890.00

  2,800.00

 • FO 28594/01(S) ฝักบัวมือ Style 7 ระบบ พร้อมสาย และขอแขวน

  1,490.00

  3,040.00

 • FO 35375/01(S) ฝักบัวมือ Welcome 3 ระบบ พร้อมสาย และขอแขวน

  1,660.00

  1,955.00

 • FO 28425(S) เฉพาะฝักบัวมือ

  879.00

  1,200.00

 • FO DO28593 เฉพาะฝักบัวมือ รุ่น Magic 5 ระบบ

  1,510.00

  2,200.00

 • FO DO28594(S) เฉพาะฝักบัวมือ รุ่น Style 7 ระบบ

  1,949.00

  2,700.00

 • FO CO34489(S) ราวฝักบัว 90 ซม. พร้อมฝักบัวมือ Style 7 ระบบ และสายฝักบัว

  4,819.00

  5,669.00

 • FO CO34487(S) ราวฝักบัว 65 ซม. พร้อมฝักบัวมือ Magic 5 ระบบ และสายฝักบัว

  2,990.00

  4,339.00

 • FO CO35375-RAIL(S) ราวฝักบัว 65 ซม. พร้อมฝักบัวมือ Welcome 3 ระบบ และสายฝักบัว

  2,540.00

  2,600.00

 • FO SG29476LUC/01 ฝักบัวก้านแข็งขนาด 80x80 ซม.สีโครเมียม มี blue light 20 ดวง พร้อมโครงเหล็กยึดติดกับผนัง

  279,900.00

  400,300.00

 • FO SG29476LUC ฝักบัวก้านแข็งขนาด 80x80 ซม.สีโครเมียม พร้อมโครงเหล็กยึดติดกับผนัง

  238,000.00

  340,400.00

 • FO SG29475LUC/01 ฝักบัวก้านแข็งขนาด 50x50 ซม.สีโครเมียม มี blue light 16 ดวง พร้อม

  168,450.00

  240,900.00

 • FO SG29475LUC ฝักบัวก้านแข็งสีโครเมียม ขนาด 50x50 ซม. พร้อมโครงเหล็กยึดติดกับผนัง

  153,000.00

  218,800.00

 • FO SG29468LUC/01 เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 35x35 ซม. สีโครเมียม มี blue light 8 ดวง

  103,000.00

  147,300.00

 • FO SG29544LUC ฝักบัวก้านแข็งสีโครเมียม ขนาด 35x35 ซม. พร้อมก้านออกจากเพดาน ยาว

  103,390.00

  147,900.00

 • FO SG29501/03 ฝักบัวก้านแข็งทรงกลม พร้อมไฟสีและอุปกรณ์ไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 60 ซม.แบบฝังเพดาน

  169,990.00

  243,100.00

 • FO 28425/01(S) ฝักบัวมือ OKAY AC พร้อมสายโครเมี่ยม 120 ซม. และขอแขวน

  1,369.00

  1,610.00

 • CO34545 ราวฝักบัว 65 ซม. พร้อมฝักบัวมือ Okay AC 1 ระบบ และสายฝักบัว

  2,599.00

  3,060.00

 • FO CO34545 ราวฝักบัว

  2,599.00

  3,060.00

 • FO 35251 ฝักบัวก้านแข็ง ปรับน้ำได้ 2 ระบบ รุ่น BEAUTY

  22,939.00

  32,900.00

 • FO 29391 หัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 20 ซม. รุ่น BIG RAIN

  6,739.00

  9,700.00

 • FO 29391+29399 ฝักบัวก้านแข็ง หน้าฝักบัว 20 ซม. พร้อมก้าน แบบไม่มีข้อต่อ รุ่น BIG RAIN

  9,309.00

  13,400.00

 • FO 29391+29400 ฝักบัวก้านแข็ง หน้าฝักบัว 20 ซม. พร้อมก้าน แบบมีข้อต่อ รุ่น BIG RAIN

  9,309.00

  13,400.00

 • FO 29430 หัวฝักบัว ขนาด 15 ซม. รุ่น TRENDY

  6,659.00

  9,600.00

 • FO 29430+29399 หัวฝักบัว หน้ากว้าง 15 ซม.พร้อมก้าน แบบไม่มีข้อต่อ รุ่น TRENDY

  9,229.00

  13,200.00

 • FO 29430+29400 หัวฝักบัว หน้ากว้าง 15 ซม.พร้อมก้าน แบบมีข้อต่อ รุ่น TRENDY

  9,229.00

  13,200.00

 • FO SO29462 หัวฝักบัว ขนาด 20 ซม. รุ่น FOLIE

  6,259.00

  9,000.00

 • FO 29462+29399 ฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 20 ซม. พร้อมก้าน แบบไม่มีข้อต่อ. รุ่น FOLIE

  8,829.00

  12,700.00

 • FO 34313 ฝักบัวก้านแข็งพร้อมก้านยาว 18 ซม. (ซาติน/โครเมี่ยม) รุ่น SUSY

  2,719.00

  3,900.00

 • FO 34434 ฝักบัวก้านแข็ง แบบคอยาง รุ่น SUSY

  1,290.00

  3,559.00

 • FO BR35271 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ระบบ พร้อมก้าน รุ่น OKEY

  1,725.00

  2,030.00

 • FO BR35272 ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ พร้อมก้าน รุ่น EASY AC

  2,209.00

  2,599.00

 • WS-0379 WS-0379 ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน รุ่น WANG

  485.00

  485.00

 • WS-7801 P WS-7801 P ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบก้านแข็ง คอP

  7.00

  7.00

 • WS-7851 P WS-7851 P ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อนและก้านแข็ง พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ P (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  12.00

  12.00

 • WS-7880 P ชุดฝักบัวอาบน้ำหัวฝักบัวกลม แบบเดี่ยว 8″ คอ L

  4.00

  6.00

 • WS-7882 P WS-7882 P ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อนและก้านแข็ง พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ P (หัวฝักบัว 8 นิ้ว)

  0.00

  0.00

 • WS-7971 J WS-7971 J ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ J (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15.00

  15.00

 • WS-7971 L WS-7971 L ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ L (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15.00

  15.00

 • WS-7971 P WS-7971 P ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ P (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15.00

  15.00

 • WS-7972 J WS-7972 J ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ J ปรับระด้บได้ (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15.00

  15.00

 • WS-7972 L WS-7972 L ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ L ปรับระดับได้ (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  0.00

 • WS-8210 R WS-8210 R หัวฝักบัว 10 นิ้ว กลม พร้อมก้าน

  2.00

  3.00

 • WS-8210 R WS-8210 R หัวฝักบัว 10 นิ้ว กลม พร้อมก้าน

  2.00

  3.00

 • WS-8281 S WS-8281 S หัวฝักบัว 8 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม พร้อมก้าน

  1.00

  3.00

 • WS-8401 WS-8401 ราวปรับระดับ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน

  2.00

  3.00

 • WS-8401 WS-8401 ราวปรับระดับ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน

  2.00

  3.00

 • WS-8402 ชุดฝักบัวอาบน้ำ พร้อมรางสไลด์ สำหรับติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่น (ครบชุด)

  2.00

  3.00

 • WS-8501 รางสไลด์บาร์ พร้อมขายืดฝักบัวมือถือ

  985.00

  1.00

 • WS-1310 วาล์วเดี่ยวฝักบัว แบบติดผนัง รุ่น บ็อท

  560.00

  795.00

 • WS-1810 ก๊อกเดี่ยวฝักบัว แบบติดผนัง รุ่น PLUS

  770.00

  1,095.00

 • WS-1812D ก๊อกผสมฝักบัวยืนอาบ รุ่น PLUS

  1,970.00

  2,785.00

 • WS-6031 WS-6031 ชุดฝักบัว แบบก้านแข็ง หัว 3 นิ้ว

  6,295.00

  6,295.00

 • WS-6032 WS-6032 ชุดฝักบัว แบบก้านแข็ง หัว 5 นิ้ว

  8,600.00

  8,600.00

 • WS-6041 WS-6041 ชุดฝักบัว แบบก้านแข็ง หัว 3 นิ้ว พร้อมลงอ่างอาบน้ำ

  8,325.00

  8,325.00

 • WS-6042 WS-6042 ชุดฝักบัว แบบก้านแข็ง หัว 5 นิ้ว พร้อมลงอ่างอาบน้ำ

  10,630.00

  10,630.00

 • WS-6051 WS-6051 ชุดฝักบัว แบบก้านแข็ง หัว 3 นิ้ว พร้อมสายอ่อน

  10,320.00

  10,320.00

 • WS-6052 WS-6052 ชุดฝักบัว แบบก้านแข็ง หัว 5 นิ้ว พร้อมสายอ่อน

  12,625.00

  12,625.00

 • WS-7770 WS-7770 ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อนพร้อมรางสไลด์

  6,500.00

  6,500.00

 • WS-7801P WS-7801 P ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบก้านแข็ง คอP

  7,200.00

  7,200.00

 • WS-7851P WS-7851 P ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อนและก้านแข็ง พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ P (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  12,000.00

  12,000.00

 • WS-7852P WS-7852 P ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อนและก้านแข็งพร้อมตัวปรับ

  9,500.00

  9,500.00

 • WS-7880P WS-7880 P ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ P (หัวฝักบัว 8 นิ้ว)

  4,500.00

  6,750.00

 • WS-7882P WS-7882 P ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อนและก้านแข็ง พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ P (หัวฝักบัว 8 นิ้ว)

  10,740.00

  10,740.00

 • WS-7971J WS-7971 J ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ J (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15,000.00

  15,000.00

 • WS-7971L WS-7971 L ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ L (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15,000.00

  15,000.00

 • WS-7971P WS-7971 P ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ P (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15,000.00

  15,000.00

 • WS-7972 J WS-7972 J ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ J ปรับระด้บได้ (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15,000.00

  15,000.00

 • WS-7972L WS-7972 L ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ L ปรับระดับได้ (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15,000.00

  15,000.00

 • WS-7972S WS-7972 S ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ S ปรับระดับได้ (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15,000.00

  15,000.00

 • WS-8061R WS-7972 S ฝักบัวอาบน้ำ แบบก้านแข็ง คอ S ปรับระดับได้ (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  15,000.00

  15,000.00

 • WS-8069 WS-8069 ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบผสม คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้วicon

  6,740.00

  11,325.00

 • WS-8070L WS-8070 L ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบผสม คอ L ปรับระดับได้ หัวฝักบัว 6 นิ้ว

  16,500.00

  16,500.00

 • WS-8071J WS-8071 J ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบผสม ปรับระดับได้พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ J (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  7,860.00

  18,500.00

 • WS-8071L WS-8071 L ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบผสม ปรับระดับได้พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ L (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  7,860.00

  18,500.00

 • WS-8071 P WS-8071 P ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบผสม พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ P (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  16,500.00

  16,500.00

 • WS-8071S WS-8071 S ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบผสม ปรับระดับได้ พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ S (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  18,500.00

  18,500.00

 • WS-8072J WS-8072 J ชุดฝักบัวอาบน้ำ แบบผสม ปรับระดับได้ พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ J (หัวฝักบัว 10 นิ้ว)

  21,000.00

  21,000.00

 • WS-8072S WS-8072 S ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบผสม คอ S ปรับระดับได้ หัวฝักบัว 10 นิ้ว

  21,000.00

  21,000.00

 • WS-8081L WS-8081 L ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบผสม ปรับระดับได้ พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ L (หัวฝักบัว 8 นิ้ว)

  7,935.00

  18,500.00

 • WS-8083R WS-8083 R ชุดฝักบัวอาบน้ำ คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้ว กลม (ติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่นได้)

  6,170.00

  9,500.00

 • WS-8083S WS-8083 S ชุดฝักบัวอาบน้ำ คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม (ติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่นได้)

  6,170.00

  9,500.00

 • WS-8084R WS-8084 R ชุดฝักบัวอาบน้ำ คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้ว กลม

  4,990.00

  7,735.00

 • WS-8084S WS-8084 S ชุดฝักบัวอาบน้ำ คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม

  4,990.00

  7,735.00

 • WS-8085R WS-8085 R ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบผสม ปรับระดับได้ พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ L (หัวฝักบัว 8 นิ้ว)

  5,500.00

  8,800.00

 • WS-8085S WS-8085 S ชุดฝักบัวอาบน้ำแบบผสม ปรับระดับได้ พร้อมตัวปรับทางน้ำ คอ L (หัวฝักบัว 8 นิ้ว)

  5,500.00

  8,800.00

 • WS-8087R WS-8087 R เรนชาวเวอร์+ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ

  6,220.00

  9,355.00

 • WS-8089 R WS-8089 R เรนชาวเวอร์+ก๊อกผสมยืนอาบ

  7,599.00

  10,800.00

 • WS-8089S WS-8183 S ชุดฝักบัวอาบน้ำ คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม (ติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่นได้)icon

  6,450.00

  10,140.00

 • WS-8091R WS-8091R ชุดฝักบัวก้านแข็ง สแตนเลส

  5,900.00

  10,790.00

 • WS-8091S WS-8091S ชุดฝักบัวก้านแข็ง สแตนเลส

  5,990.00

  10,790.00

 • WS-8092R WS-8092R ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบผสม สแตนเลส

  6,950.00

  12,040.00

 • WS-8092S WS-8092S ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบผสม สแตนเลส

  6,950.00

  12,045.00

 • WS-8141SS WS-8141 SS ฝักบัวอาบน้ำ สแตนเลส 1 ระบบ

  990.00

  1,350.00

 • WS-8151 WS-8151 ฝักบัวอาบน้ำ 5 นิ้ว 1 จังหวะ

  2,950.00

  2,950.00

 • WS-8161SR ชุดฝักบัวสายอ่อน6นิ้ว WS-8161SR สแตนเลส

  2,390.00

  3,750.00

 • WS-8183R WS-8183 R ชุดฝักบัวอาบน้ำ คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้ว กลม (ติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่นได้)

  6,450.00

  10,130.00

 • WS-8183S WS-8183 S ชุดฝักบัวอาบน้ำ คอ L หัวฝักบัว 8 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม (ติดตั้งกับเครื่องทำน้ำอุ่นได้)

  6,450.00

  10,140.00

 • WS-8401 WS-8401 ราวปรับระดับ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน

  2,545.00

  3,760.00

 • WS-8912 ก้านต่อหัวฝักบัวท่อเหลี่ยม แบบติดผนัง ยาว 30 ซม.

  850.00

  1,035.00

 • WS-8920-22 WS-8920-22 ข้อต่อฝักบัวมือถือ

  790.00

  790.00

 • HS-3300 HS-3300 ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

  470.00

  1,060.00

 • HS-4100 HS-4100 ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น

  390.00

  950.00

 • HS-4100B HS-4100B ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น

  390.00

  950.00

 • HS-4300 HS-4300 ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

  490.00

  1,200.00

 • HS-5300 HS-5300 ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

  520.00

  1,250.00

 • HS-5600 HS-5600 ฝักบัวอาบน้ำ แบบสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น

  550.00

  1,325.00

 • PWS-0493 สายฉีดชำระ สีซาติน

  399.00

  540.00

 • PWS-0493 PWS-0493 สายฉีดชำระ สีซาติน

  399.00

  540.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า