Product Category

ก๊อกน้ำ ฝักบัว และ อุปกรณ์ห้องน้ำ

ฟลัชวาล์ว

Sort by
 • CT474N(P)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง75ม.ม.)

  1,377.00

  1,980.00

 • CT471SL(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

  640.00

  920.00

 • CT474N(S)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง45ม.ม.)

  1,377.00

  1,980.00

 • CT471SS(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

  640.00

  920.00

 • CT457XNS ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อคในตัวชนิด TOP INLET

  3,825.00

  5,500.00

 • CT440XNS ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อคในตัวชนิด Top Inlet(Dual Flush 2/4.5L)

  3,825.00

  5,500.00

 • CT457XDUF ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายมีล็อคในตัว ระยะติดตั้ง 75 mm.

  4,069.00

  5,850.00

 • CT480AC(NL) ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง (BACK INLET)

  9,236.00

  13,280.00

 • CT484 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง

  11,086.00

  15,940.00

 • CT484AC(NL) ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง (BACK INLET)

  13,645.00

  15,940.00

 • CT483AC ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์ฝังผนัง (ใช้ไฟฟ้า)

  14,056.00

  20,210.00

 • CT457XNL ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อคในตัวชนิด BACK INLET

  3,825.00

  5,500.00

 • CT464SL(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด(ระยะติดตั้ง 75 มม.)

  1,391.00

  2,000.00

 • CT464SS(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด(ระยะติดตั้ง 45 มม.)

  1,391.00

  2,000.00

 • CT4801AC ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง Top Inlet(ใช้ไฟฟ้า)

  9,236.00

  13,280.00

 • CT4801DC ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง Top Inlet(ใช้แบตเตอรี่)

  8,402.00

  12,080.00

 • CT4801AC(NL) ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง Back Inlet(ใช้ไฟฟ้า)

  11,368.00

  13,280.00

 • CT4801DC(NL) ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง Back Inlet(ใช้แบตเตอรี่)

  10,340.00

  12,080.00

 • CT488AC ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง Top Inlet(ใช้ไฟฟ้า)

  11,086.00

  15,940.00

 • CT488AC(NL) ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง(Back Inlet) ใช้ไฟฟ้า

  11,086.00

  15,940.00

 • CT4802AC ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์ชนิดฝังผนังพร้อมปุ่มกด

  14,056.00

  20,210.00

 • CT485NL ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์ชนิด BACK INLET

  19,683.00

  28,300.00

 • CT485NS ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถสุขภัณฑ์ชนิด TOP INLET

  19,683.00

  28,300.00

 • CT4803S ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายท่อโค้ง

  9,640.00

  13,860.00

 • CT4803P ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายท่อตรง

  9,640.00

  13,860.00

 • CT450DUF ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบก้านโยก พร้อมชุดดับกลิ่น

  6,503.00

  9,350.00

 • CT480AC ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง

  11,368.00

  13,280.00

 • Z926 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช้ร่วมกับฟลัชวาล์ว

  146.00

  210.00

 • PM414(S)(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

  690.00

  790.00

 • PM414(P)(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

  690.00

  790.00

 • PM415(NS) ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน (Top Inlet)

  3,300.00

  4,330.00

 • PM415(NL) ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิดท่อน้ำเข้าด้านหลัง (Back Inlet)

  3,300.00

  4,330.00

 • K-13518X-CP ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย ระบบชำระล้างแบบวอชเอาท์ ใช้น้ำ 3.8 ลิตร

  6,100.00

  10,200.00

 • K-13519X-CP ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย ระบบชำระล้างแบบวอชเอาท์ ใช้น้ำ 1.9 ลิตร

  6,100.00

  10,200.00

 • K-13521X-CP ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย ระบบชำระล้างแบบไซฟอนเจ๊ท ใช้น้ำ 0.5 ลิตร

  6,100.00

  10,200.00

 • K-13517X-CP ฟลัชวาล์วสำหรับโถสุขภัณฑ์ ใช้น้ำ 4.8 ลิตร

  6,100.00

  10,200.00

 • K-13520X-CP ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย ใช้น้ำ 0.5 ลิตร

  6,100.00

  10,200.00

 • PA WX05(S) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย

  799.00

  1,200.00

 • PA WX02A-03(S) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย

  699.00

  1,000.00

 • RA HN2018(S) ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบก้านโยก

  3,650.00

  5,300.00

 • RA HN2018-S ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบก้านโยก

  3,650.00

  5,300.00

 • TS401NS ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ใช้ได้ทั้งท่อตรง และท่อโค้งใช้น้ำ 8 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ป้องกันน้ำย้อนกลับ

  4,500.00

  5,000.00

 • TS404NSK ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อตรง (รุ่นประหยัดน้ำ)

  4,500.00

  5,000.00

 • TS401NL ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อโค้ง

  4,500.00

  5,000.00

 • TS404NLK ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อโค้ง (รุ่นประหยัดน้ำ)

  4,500.00

  5,000.00

 • TSV406NL ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิดฝังผนัง

  5,700.00

  6,300.00

 • TS412 ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ ชนิดฝังผนัง แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  36,000.00

  40,350.00

 • TS401DUF ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ระยะติดตตั้ง75มม.)

  4,900.00

  5,420.00

 • TS404DUFK ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (รุ่นประหยัดนํ้า)

  4,300.00

  4,800.00

 • TS403S(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 45 มม.

  3,490.00

  3,880.00

 • TS403P(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 75 มม.

  3,490.00

  3,880.00

 • TS402S(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 45 มม.

  1,850.00

  2,020.00

 • TS402P(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 75 มม.

  2,020.00

 • TTUE601DC1 ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านบน แบบถ่านอัลคาไลน์

  8,900.00

  10,000.00

 • TTUE601AC1 ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านบน แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  9,800.00

  11,000.00

 • TTUE601DC2 ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบถ่านอัลคาไลน์

  8,100.00

  9,100.00

 • TTUE601AC2 ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  9,000.00

  10,100.00

 • TTUE601DC3 ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบถ่านอัลคาไลน์

  8,100.00

  9,100.00

 • TTUE601AC3 ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  9,000.00

  10,100.00

 • TS445V2AC(P) ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดน้ำเข้าด้านบน แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  8,800.00

  12,000.00

 • TS445V3AC ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง (น้ำเข้าด้านหลัง) ใช้ไฟ 220V.

  8,100.00

  11,000.00

 • TS446DC ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย แบบถ่านอัลคาไลน์

  6,600.00

  7,300.00

 • SH 011930099 กล่องฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย สำหรับฝังกำแพง พร้อมไส้วาล์ว

  4,990.00

  7,490.00

 • SH 028060699 แป้นระบบอินฟราเรด สีโครเมี่ยม แบบใช้แบตเตอรี่ พร้อมไส้วาล์ว

  15,990.00

  23,990.00

 • SH 028092899 แป้นระบบอินฟราเรด สีสแตนเลส แบบใช้ไฟฟ้า พร้อมไส้วาล์ว

  18,990.00

  27,200.00

 • SH 011222899 แป้นกดสำหรับปัสสาวะชาย วัสดุทำจาก Stainless Steel รุ่น Compact Verona

  8,129.00

  11,700.00

 • SH 028000699 แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว สีโครเมียม สำหรับปัสสาวะชาย

  4,990.00

  7,490.00

 • SH 028001599 แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว สีขาว สำหรับปัสสาวะชาย

  2,720.00

  3,900.00

 • SH 028012899 แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว สีสแตนเลส สำหรับปัสสาวะชาย

  5,990.00

  8,990.00

 • SH 024740699 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  6,990.00

  10,000.00

 • SH 024770699 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  4,990.00

  7,490.00

 • SH 024740699/497540699 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  6,990.00

  10,000.00

 • SH 005702474 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  6,779.00

  9,300.00

 • SH 024770057 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  3,919.00

  5,400.00

 • SH 024760699 ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  3,560.00

  5,100.00

 • SH 011940099 ไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบฝังกำแพง ใชกับแป้นกดแบบใหม่

  5,790.00

  8,300.00

 • SH 032850699 แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยม สำหรับใช้กับโครงเหล็กมีแท้งค์

  3,456.00

  5,000.00

 • SH 032856499 แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยมด้าน สำหรับใช้กับโครงเหล็กมีแท้งค์

  3,600.00

  5,200.00

 • SH 032851599 แป้นกดชักโครกแบบกด

  2,650.00

  3,800.00

 • SH 032860099 ป้นกดชักโครกแบบกด

  18,090.00

  25,900.00

 • SH 032870099 แป้นกดชักโครกแบบกด

  18,090.00

  25,900.00

 • SH 032880099 แป้นกดชักโครกแบบกด

  18,090.00

  25,900.00

 • SH 028021599 แป้นกดชักโครกแบบกด

  3,390.00

  4,900.00

 • SH 032500099 ไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบถังพักน้ำ พร้อมโครงเหล็ก

  13,390.00

  19,200.00

 • SH 032520099 ไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบถังพักน้ำ ไม่มีโครงเหล็ก

  9,490.00

  13,600.00

 • SH 032620699 แป้นกดเดี่ยว สีโครมสำหรับไส้ฟลัชวาล์วชักโครก

  3,990.00

  5,800.00

 • SH 032621299 แป้นกดเดี่ยว สีขาว สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  2,290.00

  3,300.00

 • SH 032622899 แป้นกดเดี่ยว สแตนเลสสตีล สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  7,590.00

  10,900.00

 • SH 032630699 แป้นกดคู่ สีโครม สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  3,990.00

  5,800.00

 • SH 032631299 แป้นกดคู่ สีขาว สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  2,290.00

  3,300.00

 • SH 032340699 แป้นกดชักโครก สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  3,239.00

  4,700.00

 • SH 011610699 แป้นกดชักโครก สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  10,500.00

  15,100.00

 • SH 028020699 แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยม สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  7,990.00

  11,500.00

 • SH 028040699 แป้นกดชักโครกแบบกด

  5,990.00

  8,600.00

 • SH 028041599 แป้นกดชักโครก สีขาว สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  4,545.00

  6,500.00

 • SH 028032899 แป้นกดชักโครกแบบกด

  5,990.00

  8,600.00

 • SH 028052899 แป้นกดชักโครก สีสแตนเลส สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  7,990.00

  11,500.00

 • SH 022480699 ฟลัชชักโครกลอยตัว

  5,789.00

  7,900.00

 • SH 018020099 ไส้วาล์วฝังกำแพง สำหรับก๊อกอาบน้ำ

  19,630.00

  28,100.00

 • SH 011226499 แป้นกดสำหรับปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม

  7,799.00

  11,200.00

 • SH 011221599 แป้นกดสำหรับปัสสาวะชาย สี Alpine White รุ่น Compact Verona

  8,929.00

  12,800.00

 • SH 011130699 ฟลัชปัสสาวะชายลอยตัวระบบ Infra Red แบบใช้แบตเตอรี่ 9 V. รุ่น Schetronic

  20,939.00

  30,000.00

 • SH 252023599 อุปกรณ์ยึดไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบฝังกำแพง เข้ากับผนังกำแพง

  1,289.00

  1,900.00

 • SH 032070099 ชุดอุปกรณ์ท่อยางและสกรูยึดผนังสำหรับชุดฟลัชชักโครกฝังกำแพง

  1,189.00

  1,800.00

 • SH 011810699 แป้นอินฟราเรด สีโครม พร้อมแป้นกด และอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  37,390.00

  53,500.00

 • SH Verona E - Cielling ฟลัชชักโครกแบบฝังเพดาน ระบบ Verona E ครบชุด

  41,189.00

  59,000.00

 • SH Verona E - Wall ฟลัชชักโครกแบบฝังกำแพง ระบบ Verona E ครบชุด

  41,529.00

  59,400.00

 • SH 011200099 ไส้ฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย สำหรับฝังกำแพง รุ่น Compact ( housing)

  3,669.00

  5,300.00

 • SH 011210699 แป้นระบบ Infra Red แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น COMPACT INFRA พร้อมไส้วาล์ว

  22,659.00

  32,500.00

 • SH 011220699 แป้นกดพร้อมไส้วาวล์สำหรับปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม รุ่น Compact Verona

  6,169.00

  8,900.00

 • SH 011580699 แป้นกดพร้อมไส้วาวล์สำหรับปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม รุ่น Edition

  13,619.00

  19,500.00

 • SH 032360699 แป้นชักโครกแบบกด รุ่น Verona Edition

  14,109.00

  20,200.00

 • SH 032220699 แป้นชักโครกแบบกด

  6,599.00

  9,500.00

 • SH 032040699 แป้นชักโครกแบบกด รุ่น Verona

  5,429.00

  7,800.00

 • SH 032300099 โครงยึดเหล็ก สำหรับชักโครก แบบแขวนผนัง พร้อมไส้ฟลัชวาล์ว และชุดท่อยาง

  15,079.00

  21,600.00

 • WS-0351 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

  1,200.00

  2,115.00

 • WS-0352 WS-0352 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

  2,115.00

  2,115.00

 • WS-1101 UL ฟลัชวาล์วแบบก้านโยก สำหรับโถสุขภัณฑ์ ระดับน้ำ 6 ลิตร

  5.00

  7.00

 • WS-1101 ฟลัชวาล์วแบบก้านโยก สำหรับโถสุขภัณฑ์ ระดับน้ำ 6 ลิตร

  5.00

  7.00

 • WS-0450 WS-0450 ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย

  1,600.00

  1,600.00

 • WS-1101 ฟลัชวาล์วแบบก้านโยก สำหรับโถสุขภัณฑ์ ระดับน้ำ 6 ลิตร

  5,790.00

  7,450.00

 • WS-1101NL WS-1101 NL ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย ระบบน้ำ 3.8 ลิตร

  5,775.00

  7,450.00

 • WS-1101UL WS-1101 UL ฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ ระบบน้ำ 6 ลิตร

  5,900.00

  7,650.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า