Product Category

Teka

 • อ่างล้างจานสแตนเลสชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  0.-

  .-

 • อ่างล้างจาน (Kitchen Sink) เตก้า

  27,900.-

  27,900.-

 • ซิงก์สแตนเลสฝังสองแห่ง

  21,900.-

  21,900.-

 • อ่างล้างจานสแตนเลสชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์ แบบ 1 ½ หลุม 1 ที่พัก (หลุมซ้าย)

  16,900.-

  16,900.-

 • ZENIT R15 1B 1D 86/ R อ่างล้างจาน (Kitchen Sink) เตก้า

  20,900.-

  20,900.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  19,900.-

  19,900.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม

  15,900.-

  15,900.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์ 1 หลุม

  5,390.-

  5,390.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งใต้เคาน์เตอร์ 1 หลุม

  5,990.-

  5,990.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  1,990.-

  1,990.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 2 หลุม

  7,990.-

  7,990.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 หลุม 1 ที่พัก

  3,290.-

  3,290.-

 • อ่างล้างจานแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ 1 1/2 หลุม 1 ที่พัก

  11,900.-

  11.-

 • ANCONA 2B อ่างล้างจาน (Kitchen Sink) เตก้า

  16,900.-

  16,900.-

 • อ่างล้างจานชนิดติดตั้ง ใต้เคาน์เตอร์ 2 หลุม

  13,900.-

  13,900.-

 • อ่างล้างจานชนิดติดตั้ง ใต้เคาน์เตอร์ 1 หลุม

  14,900.-

  14,900.-

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า