Product Category

SCHELL

 • ข้อต่อตรง

  899.-

  1,300.-

 • กล่องฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย สำหรับฝังกำแพง พร้อมไส้วาล์ว

  4,990.-

  7,490.-

 • แป้นระบบอินฟราเรด สีโครเมี่ยม แบบใช้แบตเตอรี่ พร้อมไส้วาล์ว

  15,990.-

  23,990.-

 • แป้นระบบอินฟราเรด สีสแตนเลส แบบใช้ไฟฟ้า พร้อมไส้วาล์ว

  18,990.-

  27,200.-

 • แป้นกดสำหรับปัสสาวะชาย วัสดุทำจาก Stainless Steel รุ่น Compact Verona

  8,129.-

  11,700.-

 • แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว สีโครเมียม สำหรับปัสสาวะชาย

  4,990.-

  7,490.-

 • แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว สีขาว สำหรับปัสสาวะชาย

  2,720.-

  3,900.-

 • แป้นกดพร้อมไส้วาล์ว สีสแตนเลส สำหรับปัสสาวะชาย

  5,990.-

  8,990.-

 • ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  6,990.-

  10,000.-

 • ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  4,990.-

  7,490.-

 • ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  6,990.-

  10,000.-

 • ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  6,779.-

  9,300.-

 • ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  3,919.-

  5,400.-

 • ฟลัชปัสสาวะชายแบบกด

  3,560.-

  5,100.-

 • ไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบฝังกำแพง ใชกับแป้นกดแบบใหม่

  5,790.-

  8,300.-

 • แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยม สำหรับใช้กับโครงเหล็กมีแท้งค์

  3,456.-

  5,000.-

 • แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยมด้าน สำหรับใช้กับโครงเหล็กมีแท้งค์

  3,600.-

  5,200.-

 • แป้นกดชักโครกแบบกด

  2,650.-

  3,800.-

 • ป้นกดชักโครกแบบกด

  18,090.-

  25,900.-

 • แป้นกดชักโครกแบบกด

  18,090.-

  25,900.-

 • แป้นกดชักโครกแบบกด

  18,090.-

  25,900.-

 • แป้นกดชักโครกแบบกด

  3,390.-

  4,900.-

 • ไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบถังพักน้ำ พร้อมโครงเหล็ก

  13,390.-

  19,200.-

 • อุปกรณ์ยึดกำแพงสำหรับโครงเหล็ก

  1,190.-

  1,800.-

 • ไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบถังพักน้ำ ไม่มีโครงเหล็ก

  9,490.-

  13,600.-

 • ขารองรับไส้วาล์วถังพักน้ำ

  2,390.-

  3,500.-

 • แป้นกดเดี่ยว สีโครมสำหรับไส้ฟลัชวาล์วชักโครก

  3,990.-

  5,800.-

 • แป้นกดเดี่ยว สีขาว สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  2,290.-

  3,300.-

 • แป้นกดเดี่ยว สแตนเลสสตีล สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  7,590.-

  10,900.-

 • แป้นกดคู่ สีโครม สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  3,990.-

  5,800.-

 • แป้นกดคู่ สีขาว สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  2,290.-

  3,300.-

 • แป้นกดชักโครก สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  3,239.-

  4,700.-

 • แป้นกดชักโครก สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  10,500.-

  15,100.-

 • โครงยึดเหล็ก สำหรับชักโครก แบบแขวนผนัง พร้อมไส้ฟลัชวาล์ว และชุดท่อยางicon

  15,990.-

  22,900.-

 • แป้นกดชักโครก สีโครเมี่ยม สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  7,990.-

  11,500.-

 • แป้นกดชักโครกแบบกด

  5,990.-

  8,600.-

 • แป้นกดชักโครก สีขาว สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  4,545.-

  6,500.-

 • แป้นกดชักโครกแบบกด

  5,990.-

  8,600.-

 • แป้นกดชักโครก สีสแตนเลส สำหรับใช้กับโครงเหล็ก

  7,990.-

  11,500.-

 • ฟลัชชักโครกลอยตัว

  5,789.-

  7,900.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อนเย็น รุ่น Puris

  9,600.-

  13,800.-

 • ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างหน้า Schell แบบกดอัตโนมัติ

  2,889.-

  4,200.-

 • ก๊อกกดอัตโนมัติ

  13,390.-

  19,200.-

 • ก๊อกล้างหน้าอัตโนมัติผสมน้ำร้อน เย็น ใช้แบตเตอรี่ รุ่น Venus

  25,490.-

  36,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าอัตโนมัติผสมน้ำร้อน เย็น ออกจากกำแพง รุ่น Linus

  18,270.-

  26,200.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็นอัตโนมัติระบบอินฟราเรด

  16,490.-

  23,600.-

 • ก๊อกล้างหน้าออกจากกำแพงแบบกดอัตโนมัติ

  4,090.-

  5,900.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมอัตโนมัติระบบอินฟราเรด

  17,790.-

  25,500.-

 • สต๊อปวาล์ว

  249.-

  400.-

 • สต๊อปวาล์ว

  289.-

  500.-

 • ไส้วาล์วฝังกำแพง สำหรับก๊อกล้างหน้า

  14,530.-

  20,800.-

 • ไส้วาล์วฝังกำแพง สำหรับก๊อกอาบน้ำ

  19,630.-

  28,100.-

 • ก๊อกอาบน้ำอัตโนมัติผสมฝังกำแพง รุ่น Linus

  34,420.-

  49,300.-

 • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด รุ่น Quad Push Open

  2,990.-

  4,300.-

 • สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด รุ่น Round Push Open

  2,290.-

  3,300.-

 • แป้นกดสำหรับปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม

  7,799.-

  11,200.-

 • แป้นกดสำหรับปัสสาวะชาย สี Alpine White รุ่น Compact Verona

  8,929.-

  12,800.-

 • ฟลัชปัสสาวะชายลอยตัวระบบ Infra Red แบบใช้แบตเตอรี่ 9 V. รุ่น Schetronic

  20,939.-

  30,000.-

 • อุปกรณ์ยึดไส้ฟลัชวาล์วชักโครก แบบฝังกำแพง เข้ากับผนังกำแพง

  1,289.-

  1,900.-

 • แป้นอินฟราเรด สีโครม พร้อมแป้นกด และอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับไส้วาล์วชักโครก

  37,390.-

  53,500.-

 • อุปกรณ์ยึดโครงเหล็กเข้ากับผนังกำแพง

  1,289.-

  1,900.-

 • โครงยึดเหล็กรูปตัวแอล สำหรับยึดชักโครกแบบแขวนผนัง

  4,919.-

  7,100.-

 • ฟลัชชักโครกแบบฝังเพดาน ระบบ Verona E ครบชุด

  41,189.-

  59,000.-

 • ฟลัชชักโครกแบบฝังกำแพง ระบบ Verona E ครบชุด

  41,529.-

  59,400.-

 • ฟลัชชักโครกขนาด 1 นิ้ว แบบกด รุ่น Schellomat D25

  4,529.-

  6,500.-

 • ก๊อกกดอัตโนมัติสำหรับน้ำเย็นอย่างเดียว รุ่น PETIT

  4,029.-

  5,800.-

 • ก๊อกกดอัตโนมัติสำหรับน้ำเย็นอย่างเดียว รุ่น PURIS

  11,379.-

  16,300.-

 • สต๊อปวาล์ว

  2,179.-

  3,200.-

 • สต๊อปวาล์ว

  2,069.-

  3,000.-

 • สต๊อปวาล์ว

  1,379.-

  2,000.-

 • สต๊อปวาล์ว

  1,069.-

  1,600.-

 • สต๊อปวาวล์พร้อมที่กรอง

  619.-

  900.-

 • สต๊อปวาล์ว

  3,490.-

  5,000.-

 • สต๊อปวาล์ว

  4,070.-

  5,900.-

 • สต๊อปวาล์ว

  4,920.-

  7,100.-

 • สต๊อปวาล์ว

  2,149.-

  3,100.-

 • ชุดท่อน้ำทิ้งพร้อมวาล์วและแป้นเหล็ก ทรงสี่เหลี่ยมครบชุด

  14,489.-

  20,800.-

 • ไส้ฟลัชวาล์วปัสสาวะชาย สำหรับฝังกำแพง รุ่น Compact ( housing)

  3,669.-

  5,300.-

 • แป้นระบบ Infra Red แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น COMPACT INFRA พร้อมไส้วาล์ว

  22,659.-

  32,500.-

 • แป้นกดพร้อมไส้วาวล์สำหรับปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม รุ่น Compact Verona

  6,169.-

  8,900.-

 • แป้นกดพร้อมไส้วาวล์สำหรับปัสสาวะชาย ชุบโครเมียม รุ่น Edition

  13,619.-

  19,500.-

 • แป้นชักโครกแบบกด รุ่น Verona Edition

  14,109.-

  20,200.-

 • แป้นชักโครกแบบกด

  6,599.-

  9,500.-

 • แป้นชักโครกแบบกด รุ่น Verona

  5,429.-

  7,800.-

 • โครงยึดเหล็ก สำหรับชักโครก แบบแขวนผนัง พร้อมไส้ฟลัชวาล์ว และชุดท่อยาง

  15,079.-

  21,600.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อนเย็น Infrared แบบใช้แตเตอรี่ 9 V. รุ่น PURIS

  24,249.-

  34,700.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น Infrared แบบใช้แตเตอรี่ 9 V. รุ่น PURIS

  22,599.-

  32,400.-

 • สต๊อปวาล์ว

  1,859.-

  2,700.-

 • สต๊อปวาล์ว

  1,729.-

  2,500.-

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า