Product Category

TOTO

 • สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติด้วยรีโมทคอนโทรล

  198,000.-

  400,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น NEOREST XH I

  158,000.-

  280,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว รุ่น NEOREST AH

  118,000.-

  260,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว รุ่น NEOREST AH

  118,000.-

  260,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 4.5/3 ลิตร

  63,500.-

  160,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว

  63,500.-

  160,000.-

 • ขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 3/4.5 ลิตร

  67,900.-

  132,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว

  58,500.-

  119,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว ( CW188UT + TCF4911EZ )

  57,900.-

  118,000.-

 • ฝารองนั่ง อัตโนมัติ

  40,900.-

  80,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น NEW SUPERIOR ( CW688UT + TCF4731A )

  40,900.-

  80,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น ( CST920T + TCF4731A )

  45,500.-

  97,300.-

 • ฝารองนั่ง Washlet พร้อมระบบฉีดชำระในตัว

  23,300.-

  45,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 3.8 ลิตร ( CW188UT + TCF6531Z )

  39,700.-

  83,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น NEW SUPREME

  31,800.-

  67,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 4.5/3 ลิตร

  29,800.-

  62,300.-

 • ฝารองนั่ง Washlet พร้อมระบบฉีดชำระในตัว

  18,100.-

  35,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น NEW SUPREME

  26,900.-

  57,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร

  25,100.-

  52,300.-

 • สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 4.8/3 ลิตร

  23,800.-

  52,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 3/4.5 ลิตร

  29,700.-

  55,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น NEW SUPERIOR

  23,500.-

  43,500.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 4.8 ลิตร

  18,900.-

  42,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 3.8 ลิตร

  17,500.-

  41,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น AVANTE

  16,800.-

  38,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น DORIAN

  14,300.-

  30,700.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น DORIAN

  12,300.-

  26,500.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 6 ลิตร พร้อมฝารองนั่ง TC385VS รุ่น นิว สุพรีม สีขาว

  10,300.-

  23,200.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 6 ลิตร พร้อมฝารองนั่ง TC385VS สีขาว

  7,310.-

  19,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชื้น ใช้น้ำ 3/6 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก TC375CVK รุ่น จิวเวลเฮ็กส์ สีขาว

  25,900.-

  40,500.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระเทก ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร

  23,500.-

  36,800.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระเทก ใช้น้ำ 3/6 ลิตร

  12,800.-

  21,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร พร้อมฝารองนั่งกันกระแทก

  10,800.-

  23,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร

  9,900.-

  20,300.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อออกผนัง)

  9,900.-

  20,300.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  7,550.-

  17,200.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  6,950.-

  16,400.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/6 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  6,550.-

  13,700.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร พร้อมฝารองนั่งกันกระแทก

  5,320.-

  12,500.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระเทก ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร

  4,500.-

  11,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.8 ลิตร

  3,950.-

  10,600.-

 • สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง

  9,650.-

  15,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง รุ่น AVANTE

  9,400.-

  14,650.-

 • สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง

  7,900.-

  14,000.-

 • สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง

  5,900.-

  9,200.-

 • สุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น รุ่น AVANTE

  10,900.-

  16,970.-

 • หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 6/3 ลิตร (มีเฟรม)

  9,800.-

  15,500.-

 • หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 4.8/3 ลิตร (มีเฟรม)

  9,800.-

  15,500.-

 • หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 6/3 ลิตร (ไม่มีเฟรม)

  8,300.-

  13,000.-

 • หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 4.8/3 ลิตร (ไม่มีเฟรม)

  8,300.-

  13,000.-

 • ปุ่มกด สำหรับถังพักน้ำซ่อนกำแพง

  1,300.-

  2,000.-

 • ปุ่มกด สำหรับถังพักน้ำซ่อนกำแพง

  1,600.-

  2,500.-

 • ปุ่มกด สำหรับถังพักน้ำซ่อนกำแพง

  1,600.-

  2,500.-

 • ECO WASHER ฝารองนั่ง อัตโนมัติ

  7,650.-

  12,000.-

 • ECO WASHER ฝารองนั่ง อัตโนมัติ

  4,750.-

  9,000.-

 • ECO WASHER ฝารองนั่ง อัตโนมัติ

  4,270.-

  8,100.-

 • สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว 6 ลิตร รุ่น NEW SUPERIOR

  27,300.-

  52,500.-

 • สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร

  11,800.-

  26,300.-

 • สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.8 ลิตร

  10,800.-

  24,200.-

 • อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์

  4,720.-

  7,400.-

 • อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์

  4,600.-

  7,200.-

 • อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์

  4,600.-

  7,200.-

 • อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์

  3,600.-

  5,650.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น JEWELHEX

  8,800.-

  13,800.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  6,780.-

  9,670.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  5,350.-

  8,300.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  4,480.-

  7,600.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  4,310.-

  7,300.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  3,850.-

  6,500.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  4,290.-

  7,600.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  3,680.-

  7,000.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  3,740.-

  7,100.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  5,600.-

  10,500.-

 • อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์

  2,650.-

  4,700.-

 • อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

  2,210.-

  4,200.-

 • อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

  5,230.-

  8,200.-

 • อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ยาโยอิ

  4,850.-

  6,900.-

 • อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์

  2,480.-

  4,400.-

 • อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

  1,990.-

  3,600.-

 • อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

  1,990.-

  3,600.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ (ไม่มีรูน้ำล้น) รุ่น จิวเวลเฮ็กส์

  9,200.-

  14,500.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

  3,950.-

  6,250.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

  2,750.-

  5,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ 1 รูก๊อก

  1,230.-

  1,750.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  3,900.-

  6,100.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  2,880.-

  4,500.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  3,200.-

  4,550.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  3,270.-

  5,100.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  2,780.-

  4,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  2,660.-

  3,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  2,650.-

  4,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขารองอ่างแบบแขวน

  8,200.-

  13,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1 รูก๊อก

  4,800.-

  7,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขารองอ่างแบบแขวน สีขาว รุ่น Willow

  5,100.-

  8,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น

  6,100.-

  9,500.-

 • อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

  2,400.-

  4,900.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขารองอ่างแบบแขวน

  2,520.-

  4,900.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขารองอ่างแบบตั้งพื้น

  3,100.-

  5,400.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขารองอ่างแบบแขวน

  2,050.-

  4,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1 รูก๊อก

  1,400.-

  2,200.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1 รูก๊อก

  8,950.-

  16,500.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1 รูก๊อก

  8,950.-

  16,500.-

 • อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

  5,800.-

  11,000.-

 • อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

  1,920.-

  3,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 1 รูก๊อก

  1,140.-

  2,150.-

 • อ่างล้างมือแพทย์

  3,930.-

  6,100.-

 • โถเอนกประสงค์ สีขาว (ไม่รวมฟลัชวาล์ว)

  16,200.-

  23,000.-

 • โถเอนกประสงค์ สีขาว

  5,900.-

  9,200.-

 • อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White) พร้อมสะดือและอุปกรณ์

  119,000.-

  160,000.-

 • อ่างอาบน้ำอะคริลิค แบบมีมือจับ (ไม่รวมสะดือและอุปกรณ์)

  9,800.-

  17,000.-

 • อ่างอาบน้ำอะคริลิค แบบมีมือจับ (ไม่รวมสะดือและอุปกรณ์)

  8,900.-

  15,500.-

 • อ่างอาบน้ำอะคริลิค (ไม่รวมสะดือและอุปกรณ์)

  7,800.-

  14,500.-

 • อ่างอาบน้ำอะคริลิค (ไม่รวมสะดือและอุปกรณ์)

  6,900.-

  13,500.-

 • สะดือและอุปกรณ์สำหรับอ่างอาบน้ำ (ท่อน้ำทิ้งแนวตั้ง)

  1,400.-

  2,400.-

 • สะดือและอุปกรณ์สำหรับอ่างอาบน้ำ (ท่อน้ำทิ้งแนวนอน)

  1,400.-

  2,400.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GO

  4,650.-

  6,200.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GO

  5,430.-

  7,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GO

  5,100.-

  6,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GO

  6,760.-

  9,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GO

  7,740.-

  10,300.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GO

  4,130.-

  5,500.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GO

  5,480.-

  7,300.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง พร้อม Mini Unit รุ่น GO

  5,030.-

  6,700.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำและ Mini Unit รุ่น GO

  7,140.-

  9,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GR

  4,650.-

  6,100.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GR

  5,430.-

  7,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GR

  5,100.-

  6,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GR

  6,760.-

  8,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GR

  7,740.-

  10,000.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GR

  4,130.-

  5,400.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GR

  5,480.-

  7,200.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง พร้อม Mini Unit รุ่น GR

  5,030.-

  6,600.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำและ Mini Unit รุ่น GR

  7,140.-

  9,300.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GS

  3,720.-

  5,600.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GS

  4,420.-

  6,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GS

  4,660.-

  6,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GS

  5,560.-

  7,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Short Spout) ไม่รวมสะดือ รุ่น GS

  6,530.-

  8,700.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GS

  3,760.-

  5,000.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GS

  4,960.-

  6,600.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง พร้อม Mini Unit รุ่น GS

  4,580.-

  6,100.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำและ Mini Unit รุ่น GS

  5,860.-

  7,800.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GA

  2,550.-

  3,700.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น GA

  3,450.-

  5,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GA

  3,120.-

  4,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง (Semi-tall Vessel) พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GA

  3,780.-

  5,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GA

  4,350.-

  6,100.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GA

  3,250.-

  4,700.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GA

  4,300.-

  6,200.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง พร้อม Mini Unit รุ่น GA

  4,250.-

  5,900.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น GA

  5,020.-

  7,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะนํ้าเย็น) รุ่น Rufice

  2,320.-

  3,200.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น Rufice

  3,280.-

  4,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น Rufice

  2,980.-

  4,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ รุ่น Rufice

  3,960.-

  5,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น Rufice

  4,900.-

  5,500.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น Rufice

  3,920.-

  5,000.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น Rufice

  2,970.-

  3,800.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น Rufice

  3,650.-

  4,100.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น Rufice

  3,210.-

  3,600.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชั่น รุ่น Rufice

  6,750.-

  9,700.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน

  7,980.-

  11,500.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ Air-in

  1,750.-

  2,300.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LB

  2,320.-

  3,200.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LB

  3,280.-

  4,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LB

  2,350.-

  3,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง (Semi-tall Vessel) ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LB

  3,060.-

  4,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LB

  3,420.-

  4,800.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LB

  2,780.-

  3,700.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LB

  3,700.-

  4,900.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น LB

  3,080.-

  3,500.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น LB

  3,850.-

  4,400.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LN

  2,320.-

  3,200.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LN

  3,280.-

  4,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LN

  2,350.-

  3,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง (Semi-tall Vessel) ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LN

  3,280.-

  4,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LN

  3,420.-

  4,800.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LN

  2,780.-

  3,700.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LN

  3,700.-

  4,900.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น LN

  3,080.-

  3,500.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น LN

  3,850.-

  4,400.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LC

  1,810.-

  2,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LC

  2,840.-

  3,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LC

  2,030.-

  2,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง (Semi-tall Vessel) ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LC

  2,590.-

  3,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LC

  3,250.-

  4,600.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LC

  2,630.-

  3,500.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LC

  3,700.-

  4,400.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น LC

  3,000.-

  3,400.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น LC

  3,780.-

  4,300.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LF

  1,810.-

  2,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LC

  2,840.-

  3,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LF

  2,030.-

  2,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง (Semi-tall Vessel) ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LF

  2,590.-

  3,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรงสูง ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ รุ่น LF

  3,250.-

  4,600.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LF

  2,630.-

  3,500.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น LF

  3,700.-

  4,400.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น LF

  3,000.-

  3,400.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น LF

  3,780.-

  4,300.-

 • ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น LF

  1,250.-

  1,600.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น เรอิ-อาร์ (ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ)

  1,650.-

  2,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น REI-R

  2,710.-

  3,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น เรอิ-อาร์

  2,450.-

  3,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรงสูง รุ่น เรอิ-อาร์

  3,960.-

  4,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น REI-R

  4,450.-

  5,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรอิ-อาร์

  3,600.-

  4,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรอิ-อาร์

  2,970.-

  3,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น เรอิ-อาร์

  3,600.-

  4,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น เรอิ-อาร์

  2,970.-

  3,300.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  1,350.-

  1,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ

  10,900.-

  17,000.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น สีโครเมี่ยม รุ่น เรอิ-อาร์

  1,250.-

  1,800.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ข้อต่อ รุ่น เรอิ-อาร์

  2,050.-

  2,700.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ราวแขวน รุ่น เรอิ-อาร์

  2,500.-

  3,400.-

 • ราวแขวนปรับระดับสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรอิ-เอส

  1,200.-

  1,600.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชั่น รุ่น เรอิ-เอส

  1,620.-

  1,800.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น เรอิ-เอส (ไม่รวมสะดือป๊อปอัพ)

  1,650.-

  2,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น REI-S

  2,710.-

  3,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น เอริ-เอส

  2,450.-

  3,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น REI-S

  4,450.-

  5,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรอิ-เอส

  3,600.-

  4,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรอิ-เอส

  2,470.-

  3,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น เรอิ-เอส

  3,600.-

  4,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น เรอิ-เอส

  2,970.-

  3,300.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  1,350.-

  1,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน 5 ระดับ

  10,900.-

  17,000.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น สีโครเมี่ยม รุ่น เรอิ-เอส

  1,250.-

  1,800.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ข้อต่อ รุ่น เรอิ-เอส

  2,050.-

  2,700.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น + ราวแขวน รุ่น เรอิ-เอส

  2,500.-

  3,400.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น เครส

  1,550.-

  2,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น CRES

  2,580.-

  3,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น เครส

  2,320.-

  3,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก ไมมีสะดือป๊อปอัพ รุ่น เครส

  3,480.-

  4,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น เครส

  2,610.-

  3,600.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน) รุ่น เครส

  1,990.-

  2,900.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนัง รุ่น เครส

  1,990.-

  2,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่มีสะดือป๊อปอัพ รุ่น เครส

  1,990.-

  2,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างซิงค์ รุ่น เครส

  2,800.-

  3,500.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย

  900.-

  1,100.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน รุ่น Cres

  6,400.-

  9,200.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,350.-

  1,800.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,350.-

  1,800.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  2,150.-

  2,900.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  2,150.-

  2,900.-

 • ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน

  620.-

  900.-

 • ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน

  620.-

  900.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ Air-in รวมข้อต่อ

  2,400.-

  2,900.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น สีโครเมี่ยม

  1,050.-

  1,500.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย รุ่น CRES

  900.-

  1,100.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น รวมข้อต่อ

  1,620.-

  2,100.-

 • ฝักบัวพร้อมสาย รวมข้อต่อ

  1,530.-

  1,700.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง (ขนาดหัวฝักบัว 220 มม. )

  3,780.-

  5,000.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง (ขนาด : 210 x 210 มม.)

  3,780.-

  5,000.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa) (ขนาดหัวฝักบัว 220 มม.)

  4,900.-

  6,500.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa) (ขนาด : 210 x 210 มม.)

  4,900.-

  6,500.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง (ขนาด : ø หัวฝักบัว 250 มม. )

  5,130.-

  5,700.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง

  6,180.-

  7,000.-

 • ฝักบัวแขวนเพดาน

  4,320.-

  4,800.-

 • ฝักบัวแขวนเพดาน

  5,290.-

  6,000.-

 • ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  1,950.-

  2,700.-

 • ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  1,650.-

  2,400.-

 • ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  1,950.-

  2,700.-

 • ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  1,650.-

  2,400.-

 • ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  2,610.-

  2,900.-

 • ชุดฝักบัวยืนอาบน้ำ ระบบ Air-In หัวฝักบัวขนาด 200 มม.

  49,800.-

  58,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบปรับอุณหภูมิคงที่พร้อมฝักบัวก้านแข็งและฝักบัวสายอ่อน รุ่น EGO II

  22,700.-

  30,000.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

  20,300.-

  27,000.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

  7,900.-

  10,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

  8,200.-

  10,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง (ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน)

  6,600.-

  8,400.-

 • ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดดิดผนัง

  8,700.-

  11,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง

  8,450.-

  10,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิคงที่ ชนิดติดผนัง

  7,450.-

  9,500.-

 • ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

  17,300.-

  23,000.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

  12,000.-

  16,000.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน

  12,000.-

  16,000.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน ระบบ Aerial

  7,050.-

  10,200.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน

  7,630.-

  11,000.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน ระบบ Aerial

  8,280.-

  12,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

  1,180.-

  1,450.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น พลาโน่

  1,720.-

  2,300.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ไม่มีสะดือป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น) รุ่น พลาโน่

  3,600.-

  4,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวติดผนัง

  1,060.-

  1,200.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น พลาโน่

  1,110.-

  1,350.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น พลาโน่

  1,050.-

  1,200.-

 • ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง (LAB USE)

  1,060.-

  1,200.-

 • ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง

  1,150.-

  1,300.-

 • ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง

  1,330.-

  1,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวติดผนัง (สำหรับต่อสายยาง)

  1,240.-

  1,400.-

 • ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง

  1,720.-

  1,950.-

 • ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง

  1,680.-

  1,900.-

 • ก๊อกผสมเปิด-ปิดด้วยเข่า (LAB USE)

  33,000.-

  36,500.-

 • ห่วงแขวนผ้า

  1,600.-

  2,150.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่

  1,950.-

  2,600.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่

  940.-

  1,250.-

 • ห่วงแขวนผ้า

  600.-

  800.-

 • ราวแขวนผ้า

  680.-

  910.-

 • ราวแขวนผ้า

  790.-

  1,050.-

 • ชั้นวางผ้า

  2,550.-

  3,400.-

 • ตะขอแขวนผ้า

  450.-

  600.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่

  940.-

  1,250.-

 • ห่วงแขวนผ้า

  780.-

  1,030.-

 • ราวแขวนผ้า

  680.-

  910.-

 • ราวแขวนผ้า

  790.-

  1,050.-

 • ชั้นวางผ้า

  2,550.-

  3,400.-

 • ตะขอแขวนผ้า

  450.-

  600.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น BASIC PLUS

  1,110.-

  1,460.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น BASIC PLUS

  910.-

  1,190.-

 • ที่วางสบู่ BASIC PLUS

  990.-

  1,310.-

 • ขอแขวนผ้า รุ่น BASIC PLUS

  600.-

  790.-

 • ราวแขวนผ้า 640 mm. รุ่น BASIC PLUS

  1,210.-

  1,580.-

 • ชั้นวางผ้า รุ่น BASIC PLUS

  3,750.-

  4,900.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น 03

  560.-

  680.-

 • ที่วางสบู่ รุ่น 03

  700.-

  850.-

 • ขอแขวนผ้า รุ่น 03

  400.-

  490.-

 • ที่วางแก้วน้ำ รุ่น 03

  710.-

  860.-

 • ชั้นวางของ แบบกระจก รุ่น 03

  1,570.-

  1,900.-

 • ราวแขวนผ้า 610 mm. รุ่น 03

  810.-

  980.-

 • ราวแขวนผ้า 610 mm. รุ่น 03

  1,400.-

  1,700.-

 • ชั้นวางผ้า รุ่น 03

  2,570.-

  3,100.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น EGO II

  1,650.-

  2,000.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ

  890.-

  1,100.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น EGO II

  990.-

  1,200.-

 • ที่วางสบู่ รุ่น EGO II

  1,110.-

  1,350.-

 • ราวแขวนผ้า (ความยาว : 660 มม.) รุ่น EGO II

  1,880.-

  2,300.-

 • ชั้นวางผ้า รุ่น EGO II

  4,670.-

  5,700.-

 • แขวนผ้า รุ่น EGO II

  900.-

  1,100.-

 • ชั้นกระจก (ความยาว: 500 มม.) รุ่น EGO II

  2,210.-

  2,700.-

 • ราวแขวนผ้า (ความยาว : 660 มม.) รุ่น REI

  2,410.-

  3,200.-

 • ราวแขวนผ้า (ความยาว : 660 มม.) รุ่น REI

  1,720.-

  2,300.-

 • ราวแขวนผ้าเช็ดมือ (ความยาว : 210 มม.) รุ่น REI

  1,580.-

  2,100.-

 • ราวแขวนผ้าเช็ดมือ (ความยาว : 210 มม.) รุ่น REI

  1,280.-

  1,700.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น REI

  1,280.-

  1,700.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น REI

  830.-

  1,100.-

 • ตะขอแขวนผ้า รุ่น REI

  940.-

  1,250.-

 • ตะขอแขวนผ้า รุ่น REI

  870.-

  1,150.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่

  3,350.-

  4,500.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ (สแตนเลส)

  2,650.-

  3,300.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ (สแตนเลส)

  1,150.-

  1,290.-

 • ที่ใส่สบู่เหลวชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์

  2,850.-

  3,180.-

 • ที่ใส่สบู่เหลวชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์

  2,950.-

  3,260.-

 • ที่ใส่สบู่เหลวชนิดติดผนัง-ปุ่มกด

  1,990.-

  2,240.-

 • สายฉีดชำระ (โครเมี่ยม)

  980.-

  1,300.-

 • ตระแกรงกันกลิ่น ใช้กับท่อพีวีซี

  1,500.-

  1,700.-

 • สะดืออ่างล้างหน้าชนิดป๊อปอัพ (ไม่รวมฝาครอบรูน้ำล้น)

  740.-

  880.-

 • สะดืออ่างล้างหน้าชนิดป๊อปอัพ (รวมฝาครอบรูน้ำล้น)

  740.-

  880.-

 • สะดืออ่างล้างหน้าดึงล๊อค

  410.-

  450.-

 • สะดืออ่างล้างหน้าชนิดดึงล็อค

  620.-

  680.-

 • ท่อน้ำทิ้งพร้อมสะดืออ่างล้างหน้า ยาว 34 ซม.

  3,100.-

  3,450.-

 • ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวน หรือ แบบมีขาตั้ง

  1,060.-

  1,180.-

 • ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าแบบฝังบน หรือ ฝังใต้เคาน์เตอร์

  1,170.-

  1,300.-

 • ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า ความยาว 24 ซม.

  790.-

  880.-

 • ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า ความยาว 34 ซม.

  900.-

  1,000.-

 • ชุดต่อสะดือเข้ากับท่อน้ำทิ้ง TOTO สำหรับ T6JV2N, T6JV6

  270.-

  300.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ พร้อมสายน้ำดี

  870.-

  980.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  650.-

  730.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ พร้อมสายน้ำดี

  710.-

  800.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  580.-

  650.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัว ประหยัดน้ำ 2 ลิตร/นาที

  12,500.-

  16,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ประหยัดน้ำ 1.5 ลิตร/นาที

  11,000.-

  14,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัว ประหยัดน้ำ 2 ลิตร/นาที

  9,080.-

  12,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ประหยัดน้ำ 1.5 ลิตร/นาที

  7,550.-

  10,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัว ประหยัดน้ำ 2 ลิตร/นาที

  10,600.-

  14,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ประหยัดน้ำ 1.5 ลิตร/นาที

  9,100.-

  12,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัว ประหยัดน้ำ 2 ลิตร/นาที

  11,400.-

  15,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ประหยัดน้ำ 1.5 ลิตร/นาที

  9,880.-

  13,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัว ประหยัดน้ำ 2 ลิตร/นาที

  10,600.-

  14,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ประหยัดน้ำ 1.5 ลิตร/นาที

  9,120.-

  12,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในตัว ประหยัดน้ำ 2 ลิตร/นาที

  13,000.-

  14,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ประหยัดน้ำ 1.5 ลิตร/นาที

  11,200.-

  12,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ในตัว ประหยัดน้ำ 2 ลิตร/นาที

  13,900.-

  15,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ประหยัดน้ำ 1.5 ลิตร/นาที

  12,100.-

  13,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  5,850.-

  8,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบใช้แบตเตอรี่

  5,490.-

  7,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  5,850.-

  8,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบใช้แบตเตอรี่

  5,490.-

  7,500.-

 • สุขภัณฑ์นั่งราบแบบใช้ฟลัช ใช้น้ำ 6 ลิตร พร้อมฝารองนั่ง TC385VS สีขาว (ไม่รวมฟลัชวาล์ว)

  6,900.-

  12,500.-

 • สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง (สำหรับฟลัชวาล์ว) ใช้น้ำ 6 ลิตร สีขาว (ไม่รวมฟลัชวาล์ว)

  9,900.-

  16,610.-

 • สุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง ใช้น้ำ 6 ลิตร รุ่น อาวัลเต้ สีขาว + ฝา TC281SJ

  9,400.-

  15,500.-

 • สุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น ใช้น้ำ 6 ลิตร รุ่น อาวัลเต้ สีขาว + ฝา TC282SJ

  10,900.-

  16,970.-

 • ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ใช้ได้ทั้งท่อตรง และท่อโค้งใช้น้ำ 8 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ป้องกันน้ำย้อนกลับ

  4,500.-

  5,000.-

 • ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อตรง (รุ่นประหยัดน้ำ)

  4,500.-

  5,000.-

 • ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อโค้ง

  4,500.-

  5,000.-

 • ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ท่อโค้ง (รุ่นประหยัดน้ำ)

  4,500.-

  5,000.-

 • ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ชนิดฝังผนัง

  5,700.-

  6,300.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ ชนิดฝังผนัง แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  36,000.-

  40,350.-

 • อุปกรณ์ป้องกันน้ำย้อนกลับ

  950.-

  1,050.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว และระบบ e-water+ (ใช้ไฟฟ้า 220V)

  42,100.-

  62,000.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว (ใช้ไฟฟ้า 220V) สีขาว

  30,200.-

  47,000.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว (แบตเตอรี่) สีขาว

  29,500.-

  46,000.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมแบตเตอรี่ สีขาว

  30,700.-

  48,000.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว (สร้างพลังงานในตัวเอง)

  31,500.-

  67,300.-

 • โถปัสสาวะชายแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว และระบบ e-water+ (ใช้ไฟฟ้า 220V)

  37,500.-

  59,000.-

 • โถปัสสาวะชายแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว (ใช้ไฟฟ้า 220V)

  28,100.-

  44,000.-

 • โถปัสสาวะชายแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว (แบตเตอรี่)

  27,500.-

  43,000.-

 • โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว (สร้างพลังงานในตัวเอง)

  43,500.-

  64,000.-

 • โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

  10,300.-

  15,200.-

 • โถปัสสาวะชาย Back inlet + อุปกรณ์ครบชุด รุ่น อาวัลเต้

  9,150.-

  13,500.-

 • โถปัสสาวะชาย Back inlet + อุปกรณ์ครบชุด สีขาว

  6,850.-

  12,100.-

 • โถปัสสาวะชาย Top inlet + อุปกรณ์ครบชุด

  6,850.-

  12,100.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง รุ่น รอยัล อีลิท

  4,860.-

  7,900.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง (Back Inlet) รุ่น รอยัล อีลิท

  4,860.-

  7,900.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง

  2,850.-

  4,200.-

 • โถปัสสาวะชาย Top inlet

  3,100.-

  4,600.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ระยะติดตตั้ง75มม.)

  4,900.-

  5,420.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (รุ่นประหยัดนํ้า)

  4,300.-

  4,800.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 45 มม.

  3,490.-

  3,880.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 75 มม.

  3,490.-

  3,880.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 45 มม.

  1,850.-

  2,020.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด ระยะติดตั้ง 75 มม.

  2,020.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านบน แบบถ่านอัลคาไลน์

  8,900.-

  10,000.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านบน แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  9,800.-

  11,000.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบถ่านอัลคาไลน์

  8,100.-

  9,100.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  9,000.-

  10,100.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบถ่านอัลคาไลน์

  8,100.-

  9,100.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดนํ้าเข้าด้านหลัง แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  9,000.-

  10,100.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดน้ำเข้าด้านบน แบบไฟฟ้า 220 โวลต์

  8,800.-

  12,000.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชายชนิดฝังผนัง (น้ำเข้าด้านหลัง) ใช้ไฟ 220V.

  8,100.-

  11,000.-

 • ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย แบบถ่านอัลคาไลน์

  6,600.-

  7,300.-

 • เครื่องเป่ามือ High Speed แบบ 220 โวลต์

  27,500.-

  40,000.-

 • เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน เปิด/ปิด แบบ 220 โวลต์

  9,000.-

  11,000.-

 • เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน เปิด/ปิด แบบ 220 โวลต์

  10,600.-

  13,000.-

 • เครื่องเป่ามือ High Speed ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน เปิด/ปิด แบบ 220 โวลต์

  8,150.-

  10,000.-

 • เครื่องเป่ามือ ชนิดมีเครื่องเป่าลมร้อน แบบ 220 โวลต์

  6,500.-

  8,000.-

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า