Product Category

Rasland

 • ก๊อกผสมน้ำร้อนเย็นขึ้นจากพื้นลงอ่างพร้อมฝักบัวมือครบชุด รุ่น Thames

  19,999.-

  29,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น OVO

  8,829.-

  12,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROSE GOLD

  5,990.-

  12,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า สามรูก๊อก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROSE GOLD

  7,990.-

  13,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวมือชุด ROSE GOLD

  6,990.-

  11,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัว รุ่น ROSE GOLD

  7,990.-

  13,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดือป๊อปอัพ โครเมียม

  5,990.-

  12,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า สามรูก๊อก พร้อมสะดือป๊อปอัพ โครเมียม

  7,990.-

  13,990.-

 • ก็อกยืนอาบผสม พร้อมฝักบัวมือชุด โครเมียม

  6,990.-

  11,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัว

  7,990.-

  13,990.-

 • ก็อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อนเย็น แบบดึงปากก็อกได้

  2,990.-

  7,490.-

 • วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังกำแพง รุ่น VICTORIA

  890.-

  1,300.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) พร้อมป๊อบอัพ รุ่น VICTORIA

  3,990.-

  5,930.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) พร้อมป๊อปอัพ รุ่น VICTORIA

  3,990.-

  5,930.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  3,590.-

  5,160.-

 • ก๊อกยืนอาบ (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  2,590.-

  4,060.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น VICTORIA

  9,990.-

  17,490.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  2,990.-

  4,720.-

 • วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  999.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้า (ผสม) พร้อมป๊อปอัพ รุ่น YORK

  2,990.-

  4,300.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น YORK

  2,990.-

  4,300.-

 • ก๊อกซิงค์ (ผสม) แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น YORK

  2,830.-

  4,100.-

 • ก๊อกซิงค์ (ผสม) แบบดึงปากก๊อกได้ รุ่น YORK

  3,790.-

  5,745.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น YORK

  2,290.-

  3,410.-

 • วาล์วฝังกำแพง (ผสม) พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น YORK

  3,150.-

  4,600.-

 • วาล์วฝังกำแพง (ผสม) รุ่น YORK

  2,290.-

  3,300.-

 • ก๊อกซิงค์ (ผสม) แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น YORK

  2,790.-

  4,000.-

 • วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง รุ่น YORK

  990.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น MARSALA

  3,309.-

  4,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น MARSALA

  4,749.-

  6,800.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น MARSALA

  3,649.-

  5,300.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่าง รุ่น MARSALA

  4,839.-

  7,000.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น MARSALA

  2,969.-

  4,300.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น MARSALA

  4,169.-

  6,000.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น TOLEDO

  2,990.-

  4,300.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3 รูก๊อก บนเคาน์ตอร์ รุ่น TOLEDO

  3,139.-

  4,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น TOLEDO

  3,739.-

  5,400.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกกำแพง รุ่น TOLEDO

  3,059.-

  4,400.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น TOLEDO

  3,819.-

  5,500.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น TOLEDO

  2,969.-

  4,300.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น MONTELLA

  2,629.-

  3,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกกำแพง รุ่น MONTELLA

  3,059.-

  4,400.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น MONTELLA

  3,569.-

  4,190.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น MONTELLA

  2,799.-

  4,100.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น BOO

  1,390.-

  2,690.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น BOO

  1,690.-

  2,990.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น BOO

  2,390.-

  3,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DA

  1,390.-

  2,690.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DA

  1,690.-

  2,990.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DA

  2,990.-

  3,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CONEW

  1,090.-

  2,990.-

 • ก็อกล้างหน้าผสม สองมือหมุน พร้อมป๊อปอัพ รุ่น TYBERLIB

  3,490.-

  4,990.-

 • ก็อกล้างหน้าผสม 3รูก็อก ขึ้นจากเคาน์เตอร์ (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น TYBERLIB

  4,800.-

  6,990.-

 • ก็อกอาบน้ำผสม พร้อมฝักบัวชุด รุ่น TYBERLIB

  4,690.-

  7,890.-

 • ก็อกซิ้งค์ผสม แบบด้ามโยก รุ่น TYBERLIB

  3,690.-

  5,790.-

 • ก็อกซิ้งค์ ผสม แบบสองมือหมุน รุ่น TYBERLIB

  3,690.-

  5,790.-

 • ก็อกยืนอาบผสม พร้อมฝักบัวชุด รุ่น TYBERLIB

  3,890.-

  5,600.-

 • ก็อกยืนอาบผสมแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวมือชุด รุ่น TYBERLIB

  12,990.-

  18,600.-

 • ก็อกลงอ่างผสม แบบขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวชุด รุ่น TYBERLIB

  19,990.-

  30,890.-

 • ก็อกล้างหน้าผสมสองมือหมุน (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น DANUBE

  4,290.-

  6,790.-

 • ก็อกลงอ่างผสมน้ำร้อนเย็น รุ่น DANUBE

  5,590.-

  8,790.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DANUBE

  5,390.-

  7,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ออกจากกำแพง รุ่น DANUBE

  5,490.-

  8,690.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ขึ้นจากเคาน์เตอร์ รุ่น DANUBE

  5,590.-

  8,790.-

 • ก๊อกลงอ่างผสมน้ำร้อน-เย็น 5รูก๊อก ขึ้นจากขอบอ่าง รุ่น DANUBE

  11,790.-

  18,490.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น DANUBE

  6,890.-

  10,790.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DANUBE

  5,390.-

  8,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น DANUBE

  9,990.-

  15,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็นพร้อมฝักบัวราวเลื่อน รุ่น DANUBE

  9,990.-

  15,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวราวเลื่อน และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  13,090.-

  20,590.-

 • ชุดก๊อกอาบน้ำแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวครบชุด รุ่น DANUBE

  15,090.-

  23,690.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวลงจากเพดาน และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  12,890.-

  20,190.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวชุด และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  12,290.-

  19,190.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น CABALLERO

  3,990.-

  6,290.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น CABALLERO

  5,590.-

  8,790.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  6,690.-

  10,490.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกจากกำแพง รุ่น CABALLERO

  6,190.-

  9,790.-

 • ก๊อกลงอ่างผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  6,590.-

  10,390.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  4,890.-

  7,690.-

 • ก๊อกลงอ่าง 4รูก๊อก แบบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  9,390.-

  14,790.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น CABALLERO

  6,390.-

  10,090.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  5,390.-

  8,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกกำแพง และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น CABALLERO

  12,590.-

  19,690.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ขึ้นจากเคาน์เตอร์ (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น VANIR

  3,890.-

  6,190.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 4รูก๊อก ขึ้นจากขอบอ่าง รุ่น VANIR

  8,790.-

  13,790.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ออกจากกำแพง รุ่น VANIR

  4,490.-

  7,090.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น VANIR

  5,390.-

  8,590.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น VANIR

  4,490.-

  7,090.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น VANIR

  9,190.-

  14,390.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวลงจากเพดาน รุ่น VANIR

  8,990.-

  14,090.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวราวเลื่อน รุ่น VANIR

  9,690.-

  15,190.-

 • ชุดวาล์วฝังผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น VANIR

  11,490.-

  17,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น SIENA

  2,969.-

  4,300.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกกำแพง รุ่น SIENA

  4,169.-

  6,000.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น SIENA

  4,409.-

  6,400.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น SIENA

  3,389.-

  4,900.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น SIENA

  4,329.-

  6,200.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น SIENA

  2,629.-

  3,800.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น SIENA

  3,819.-

  5,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น

  1,390.-

  2,300.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ

  1,290.-

  2,520.-

 • ก๊อกน้ำลงอ่างอาบผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

  1,490.-

  3,070.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น TEXMONO

  899.-

  1,230.-

 • วาล์วฝังน้ำเย็น รุ่น TEXMONO

  1,099.-

  1,290.-

 • วาล์วเปิดปิดน้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น TEXMONO

  990.-

  2,290.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่างอาบน้ำ รุ่น PURIS

  1,890.-

  2,800.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น PURIS

  1,490.-

  2,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำขึ้นจากพื้น รุ่น VICTORIA

  16,999.-

  24,400.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้นลงอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวมือครบชุด

  16,999.-

  24,400.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวครบชุด

  19,990.-

  39,990.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวครบชุด

  19,990.-

  39,990.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวครบชุด

  19,990.-

  39,990.-

 • วาล์วฝังกำแพง Thermostat พร้อมปุ่มปรับ 4 ทาง รุ่น YORK

  12,659.-

  18,200.-

 • วาล์วฝังกำแพง Thermostat พร้อมปุ่มปรับ 4 ทาง รุ่น YORK

  12,659.-

  18,200.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสม พร้อมปุ่มปรับ 3 ทาง รุ่น YORK

  6,029.-

  8,700.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากขอบอ่าง รุ่น YORK

  8,490.-

  12,200.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง รุ่น ROCKET

  3,929.-

  4,620.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น ROCKET

  3,279.-

  3,850.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง รุ่น ROCKET

  4,209.-

  4,950.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากอ่าง 4 รูก๊อก รุ่น MARSALA

  7,590.-

  11,390.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น COLOGNE

  2,200.-

  3,200.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง รุ่น COLOGNE

  2,880.-

  4,200.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่าง รุ่น COLOGNE

  3,229.-

  4,700.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น COLOGNE

  2,549.-

  3,700.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อนเย็น คอโค้งสูง รุ่น HARRY

  3,169.-

  3,720.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น COLOGNE

  3,100.-

  4,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็นคอสูง รุ่น PONT DU GARD

  1,290.-

  2,690.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม สีทองแดง

  3,990.-

  5,550.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น แบบโยกสีทองแดง รุ่น CLASSICAL

  3,990.-

  4,699.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสม 3 รู พร้อมป๊อปอัพ สีทองแดง รุ่น CLASICAL

  4,990.-

  6,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสม สีทองแดง พร้อมป๊อปอัพ รุ่น CLASSICAL

  3,490.-

  4,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ สีทองแดง พร้อมฝักบัวมือ รุ่น CLASSICAL

  3,990.-

  5,850.-

 • ก๊อกผสมลงอ่าง สีทองแดง พร้อมฝักบัวมือ รุ่น CLASSICAL

  4,690.-

  7,050.-

 • ก๊อกผสมลงอ่าง แบบขึ้นจากพื้นพร้อมฝักบัวชุด สีทองแดง รุ่น CLASSIC COPPER

  24,990.-

  45,900.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูงแบบโยก รุ่น MATT BRONZE

  3,490.-

  5,990.-

 • ชุดฝักบัวอาบน้ำผสมแบบท่อลอย รุ่น MATT BRONZE

  12,900.-

  25,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากเคาน์เตอร์ พร้อมสะดืออ่าง รุ่น MATT BRONZE

  3,490.-

  5,990.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อน-เย็น แบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  11,890.-

  17,100.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น SIENA

  11,890.-

  17,100.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น HUGO

  2,449.-

  2,875.-

 • ก๊อกผสมร้อน-เย็น สำหรับลงอ่าง รุ่น HUGO

  2,889.-

  3,390.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น HUGO

  2,459.-

  2,890.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น HUGO

  2,449.-

  2,875.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น MIXO

  2,449.-

  2,875.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่างอาบน้ำ รุ่น MIXO

  2,889.-

  3,390.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น MIXO

  2,459.-

  2,890.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น แบบมีปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ

  2,459.-

  3,600.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น แบบไม่มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ

  2,039.-

  3,000.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น รุ่น ROUND

  19,900.-

  28,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น รุ่น SQUARE

  23,900.-

  34,200.-

 • เฉพาะปากก๊อกลงอ่าง แบบเหลี่ยม

  1,590.-

  2,590.-

 • เฉพาะปากก๊อกลงอ่าง แบบมน

  1,590.-

  2,590.-

 • เฉพาะปากก๊อกลงอ่าง แบบแบน

  2,690.-

  4,190.-

 • เฉพาะปากก๊อกลงอ่าง แบบร่วมสมัย

  1,490.-

  2,390.-

 • เฉพาะปากก๊อกลงอ่าง แบบหรูหรา

  1,490.-

  2,390.-

 • เฉพาะปากก๊อกลงอ่าง แบบตัดเพชร

  2,390.-

  3,890.-

 • ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ รุ่น CABELA

  1,519.-

  2,200.-

 • ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ รุ่น THAMES

  1,269.-

  1,900.-

 • ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ รุ่น MARSALA

  1,349.-

  2,000.-

 • หัวฉีดนวดตัวฝังกำแพง

  839.-

  1,200.-

 • หัวฉีดนวดตัว แบบกลม

  790.-

  1,390.-

 • หัวฉีดนวดตัว แบบเหลี่ยม

  1,290.-

  2,090.-

 • ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์แบบก้านโยก

  3,650.-

  5,300.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบก้านโยก

  3,650.-

  5,300.-

 • เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบกลม

  790.-

  1,390.-

 • เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบเหลี่ยม

  690.-

  1,090.-

 • เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบมน

  690.-

  1,090.-

 • เฉพาะข้อต่อฝักบัวออกกำแพง แบบกลมเล็ก

  390.-

  790.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็นงวงโค้งสูง ด้ามปัดยาว

  1,690.-

  2,890.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น ด้ามปัดยาว

  1,290.-

  2,290.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น SMERF

  599.-

  1,490.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น ORIENT

  1,459.-

  1,710.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น ORIENT

  1,749.-

  2,060.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น PONT DU GARD

  2,289.-

  2,000.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น YORK

  990.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น OBOE

  1,290.-

  1,518.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น VIOL

  1,290.-

  1,518.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น ONO

  1,890.-

  2,225.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น CROSSLE

  1,490.-

  2,425.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น

  499.-

  1,090.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น

  499.-

  1,090.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น MONARCH

  990.-

  1,290.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น GRANDY

  929.-

  1,090.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น

  699.-

  1,090.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น

  699.-

  1,090.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำาเย็น รุ่น ROSE

  349.-

  500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น ROSE

  349.-

  500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น INVA

  359.-

  500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น EVER

  359.-

  500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น TIDY

  929.-

  1,090.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น

  699.-

  1,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น RAMON

  609.-

  990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น KOBY

  529.-

  990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น OUUY

  829.-

  1,590.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น SATIN

  719.-

  1,200.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น JOR

  829.-

  1,590.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น TEEN

  829.-

  1,590.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น KAW

  899.-

  1,590.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น

  399.-

  699.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น LOMBARD

  1,290.-

  2,390.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น NADEH

  599.-

  900.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น JAME

  519.-

  759.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น STAR

  339.-

  529.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น NEO

  999.-

  1,999.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น APPI

  999.-

  1,999.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น ELGON

  1,949.-

  2,290.-

 • วาล์วเปิดปิดน้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น ELGON

  1,699.-

  1,990.-

 • วาล์วฝังน้ำเย็น รุ่น ELGON

  1,439.-

  1,900.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น TALIS

  2,119.-

  2,490.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น OBOE

  2,119.-

  2,490.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น ONO

  1,905.-

  2,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น YORK

  2,119.-

  2,490.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น TOPPY

  899.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น TEPPO

  899.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น สีดำ รุ่น LUZ

  899.-

  2,249.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น สีขาว รุ่น LUZ

  899.-

  2,249.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น โครเมียม รุ่น LUZ

  819.-

  1,999.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น MATT BRONZE

  599.-

  1,490.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น LOMBARD

  3,899.-

  5,600.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น VICTORIA

  2,040.-

  2,990.-

 • ปากก๊อกล้างหน้า ออกจากกำแพง รุ่น YORK

  990.-

  1,900.-

 • วาล์วฝังกำแพงเดี่ยว สำหรับเปิด-ปิดน้ำ

  929.-

  1,400.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น YORK

  1,670.-

  2,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าแบบกด

  1,439.-

  1,690.-

 • ก๊อกล้างหน้าแบบกด

  1,609.-

  1,890.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น ด้ามปัดยาว

  1,950.-

  2,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น มีไฟ รุ่น SPECTRUM

  1,520.-

  2,200.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น KNOBER NEW

  999.-

  1,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น CLUSTER NEW

  999.-

  1,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น STICH

  349.-

  500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น STICH

  349.-

  500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น NAC

  360.-

  500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น ด้ามCROSS

  390.-

  600.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น OX

  360.-

  600.-

 • ก๊อกล้างหน้าเดี่ยว

  499.-

  1,255.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น ELGON

  2,549.-

  2,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น คอสูง รุ่น VIOL

  2,119.-

  3,100.-

 • วาล์วเปิด-ปิด น้ำเย็น รุ่น GIANT

  2,039.-

  2,390.-

 • วาล์วฝังน้ำเย็น รุ่น PICO

  1,099.-

  1,290.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น PLUS

  630.-

  741.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น

  799.-

  1,200.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น ทรงสูง

  999.-

  1,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น ทรงสูง

  799.-

  1,200.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น งวงกว้างสูง 1 รูก๊อก แบบ 2 สเปาท์

  1,599.-

  2,290.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น ขึ้นจากเคาน์เตอร์

  919.-

  1,890.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น DIDO

  499.-

  599.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น DIDO

  499.-

  1,190.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น งวงกว้างสูง รุ่น GERGEN

  729.-

  1,100.-

 • ก๊อกน้ำเย็นคอสูง BULLET

  599.-

  760.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น งวงกว้างสูง รุ่น LOLY

  559.-

  800.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น งวงกว้างสูง รุ่น CROSSY

  900.-

  .-

 • ก๊อกซิ้งค์บนเคาน์เตอร์ ด้ามปัด รุ่น BORIS

  629.-

  900.-

 • ก๊อกซิ้งค์บนเคาน์เตอร์ ด้ามปัด รุ่น MARO

  479.-

  600.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น บนเคาน์เตอร์ รุ่น VIANA

  559.-

  800.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น บนเคาน์เตอร์ รุ่น RINA

  519.-

  800.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น BIVA

  529.-

  800.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น TINA

  529.-

  800.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น งวงดัดได้ แบบด้ามโยก

  990.-

  2,790.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็นสแตนเลส งวงโค้งเหลี่ยม

  899.-

  2,690.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็นสแตนเลส

  729.-

  2,490.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็นสแตนเลส งวงโค้งเฉียง

  799.-

  2,590.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น เคาน์เตอร์ งวงอิสระ

  829.-

  1,490.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น ออกกำแพง งวงอิสระ

  799.-

  1,390.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม แบบสปริง โครเมียม

  4,990.-

  10,000.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม แบบหัวฉีดสเปรย์ โครเมียม

  6,990.-

  12,000.-

 • ก๊อกซิงค์น้ำเย็น

  990.-

  1,990.-

 • ก๊อกสองหัวเครื่องกรองน้ำ ขึ้นจากเคาน์เตอร์ สำหรับน้ำเย็นอย่างเดียว

  1,590.-

  2,990.-

 • ก๊อกซิ้งค์เย็น สองเสปาท์ รุ่น COMBINATION

  1,590.-

  2,990.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม แบบหัวฉีดสเปรย์ ซาติน

  9,990.-

  15,990.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม แบบสปริง ซาติน

  5,990.-

  12,990.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม แบบงวงโค้ง สีดำ

  9,990.-

  15,900.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น แบบสองหัว ออกกำแพง

  1,599.-

  2,590.-

 • ก๊อกซิ้งค์เคาน์เตอร์น้ำเย็น รุ่น STEEL

  990.-

  1,990.-

 • ก๊อกซิ้งค์กำแพงน้ำเย็น รุ่น STEEL

  990.-

  1,990.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น PYRAMID SQUARE

  549.-

  800.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น PYRAMID ROUND

  529.-

  800.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น NEW YORK

  549.-

  800.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น BAMBOO

  549.-

  800.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น งวงดัดได้ พร้อมปากก๊อกปรับน้ำ

  1,090.-

  2,990.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น LUXURY

  599.-

  900.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น JAMES

  549.-

  800.-

 • ก๊อกซิ้งค์เคาน์เตอร์ด้ามปัด

  670.-

  790.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น ออกจากกำแพง ด้าม Nac พร้อมงวง Suni

  450.-

  600.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น ออกจากกำแพง ด้าม Cross พร้อมงวง Suni

  490.-

  580.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็นขึ้นจากเคาน์เตอร์ Nac พร้อมงวง Kengo

  660.-

  780.-

 • ก๊อกซิ้งค์เคาน์เตอร์น้ำเย็น Nac พร้อมงวง Suni

  550.-

  650.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็นขึ้นจากเคาน์เตอร์ รุ่นด้าม OX พร้อมงวง Suni

  590.-

  900.-

 • ก๊อกซิ้งค์ออกจากกำแพงน้ำเย็น OX พร้อมงวง Suni

  490.-

  580.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น PUENTEE

  499.-

  699.-

 • ก๊อกเดี่ยวกำแพงหัวก้านตรงซาติน

  329.-

  495.-

 • ก๊อกเดี่ยวออกกำแพงเล็กด้ามปัด

  259.-

  330.-

 • ก๊อกคอสั้นออกกำแพง Minus

  299.-

  481.-

 • ก๊อกคอสั้นออกกำแพง รุ่น PLUS

  349.-

  494.-

 • ก๊อกสนามกำแพงหัวก้านตรงซาติน

  329.-

  510.-

 • ก๊อกสนามกำแพงหัวก้านตรง

  329.-

  510.-

 • ก๊อกสนาม ออกกำแพงเล็ก ด้ามปัด

  249.-

  330.-

 • ก๊อกสนามออกกำแพง รุ่น MINUS

  299.-

  506.-

 • ก๊อกสนามออกกำแพง รุ่น PLUS

  349.-

  518.-

 • ก๊อกสนาม

  299.-

  500.-

 • ก๊อกคอส้ันพร้อมวาล์วน้ำาเย็น รุ่น CLUSTER

  599.-

  900.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น งวงดัดได้ สแตนเลส รุ่น STEEL

  999.-

  1,500.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น โค้งสูง รุ่น STEEL

  899.-

  999.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็นโค้งสูง ขึ้นเคาน์เตอร์ง รุ่น STEEL

  699.-

  999.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็นโค้งสูง ขึ้นเคาน์เตอร์ง รุ่น STEEL

  699.-

  999.-

 • ก๊อกซิ้งค์น้ำเย็น รุ่น STEEL

  629.-

  999.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น STEEL

  529.-

  799.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น งวงโค้ง รุ่น STEEL

  899.-

  1,300.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น งวงตรง รุ่น STEEL

  699.-

  999.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น GIANT

  799.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น SUPER SMERF

  499.-

  1,249.-

 • ก๊อกสนาม ด้ามพาย รุ่น STEEL

  399.-

  599.-

 • ก๊อกสนาม ด้ามสติ๊ก รุ่น STEEL

  399.-

  599.-

 • ก๊อกสนาม ด้ามเทิน รุ่น STEEL

  399.-

  599.-

 • ก๊อกคอสั้นสองทาง รุ่น SEOUL

  559.-

  800.-

 • ก๊อกคอสั้นพร้อมวาล์วน้ำเย็น รุ่น KNOBER

  599.-

  900.-

 • ก๊อกคอสั้นออกจากกำแพง รุ่น TIDY

  679.-

  790.-

 • ก๊อกคอสั้นออกกำแพงขนาดใหญ่

  380.-

  600.-

 • ก๊อกเดี่ยวออกกำแพงหัวสีน้ำเงิน

  421.-

  600.-

 • ก๊อกสนามออกกำแพงน้ำเงิน

  434.-

  510.-

 • ก๊อกเดี่ยวออกจากกำแพง รุ่น CLUSTER

  419.-

  600.-

 • ก๊อกเดี่ยวออกจากกำแพง รุ่น KNOBER

  419.-

  490.-

 • สต๊อปวาล์วเหลี่ยมซาติน รุ่น CUBE

  209.-

  380.-

 • วาล์วเปิดปิด น้ำเย็น แบบสองทาง

  399.-

  550.-

 • สต๊อปวาล์ว ด้ามปัด

  169.-

  290.-

 • สต็อปวาล์วเหลี่ยม รุ่น SQUARE

  219.-

  315.-

 • สต็อปวาล์วก้านตรง

  219.-

  290.-

 • สต็อปวาล์วสามทาง

  249.-

  499.-

 • สต็อปวาล์ว ด้ามพาย รุ่น STEEL

  269.-

  599.-

 • สต็อปวาล์ว ด้ามสติ๊ก รุ่น STEEL

  269.-

  599.-

 • สต็อปวาล์ว ด้ามเทิน รุ่น STEEL

  269.-

  599.-

 • สต็อปวาล์ว สามทาง ด้ามพาย รุ่น STEEL

  299.-

  699.-

 • สต็อปวาล์ว สามทาง ด้ามสติ๊ก รุ่น STEEL

  299.-

  699.-

 • สต็อปวาล์ว แบบสามทาง รุ่น STEEL

  299.-

  699.-

 • สต๊อปวาล์วเหลี่ยมแดง รุ่น CUBE

  240.-

  365.-

 • สต๊อปวาล์วเหลี่ยมน้ำเงิน รุ่น CUBE

  240.-

  365.-

 • สต๊อปวาล์ว Triangle

  310.-

  500.-

 • สต๊อปวาล์วหัววงรี รุ่น OVAL

  310.-

  500.-

 • สต๊อปฝักบัวน้ำเย็นขนาดใหญ่

  399.-

  700.-

 • สต๊อปฝักบัวน้ำเย็น

  599.-

  800.-

 • สต๊อปฝักบัวน้ำเย็น

  359.-

  700.-

 • สต๊อปฝักบัวน้ำเย็น

  499.-

  599.-

 • สต๊อปฝักบัวน้ำเย็น

  365.-

  430.-

 • สต็อปฝักบัวเล็ก รุ่น I-PLATE

  249.-

  460.-

 • สต๊อปฝักบัวน้ำเย็น รุ่น TINA

  469.-

  549.-

 • สต๊อปฝักบัว รุ่น RINA

  329.-

  559.-

 • สต๊อปฝักบัว รุ่น FATO

  299.-

  559.-

 • สต๊อปฝักบัว รุ่น LIBERTY

  299.-

  519.-

 • สต๊อปฝักบัว รุ่น COX

  499.-

  519.-

 • สต็อปฝักบัว MATT BRONZE

  499.-

  899.-

 • สต๊อปฝักบัว รุ่น MATT BRONZE

  399.-

  1,290.-

 • สต็อปฝักบัวอาบน้ำ รุ่น STAR

  319.-

  499.-

 • สต็อปฝักบัวอาบน้ำ รุ่น SEOUL

  319.-

  499.-

 • สต็อปฝักบัวอาบน้ำ พร้อมปากก๊อก รุ่น STICK

  759.-

  1,100.-

 • สต็อปฝักบัวอาบน้ำ สองวาล์ว รุ่น STICK

  729.-

  1,000.-

 • สต็อปฝักบัวน้ำเย็นอาบน้ำ รุ่น NEO

  649.-

  1,999.-

 • สต็อปฝักบัวน้ำเย็นอาบน้ำ รุ่น APPI

  649.-

  1,999.-

 • สต็อปฝักบัวน้ำเย็น รุ่น STEEL

  369.-

  599.-

 • สต็อปฝักบัว

  169.-

  479.-

 • วาล์วเปิดปิดน้ำเย็น รุ่น LOMBARD

  990.-

  1,690.-

 • สต็อปฝักบัวพร้อมขอแขวน

  759.-

  890.-

 • สต๊อปฝักบัวด้ามปัดซ้ายขวา

  369.-

  435.-

 • สต็อปฝักบัวขนาดเล็ก

  280.-

  330.-

 • สต็อปฝักบัวน้ำเย็นพร้อมขอแขวน

  1,099.-

  1,600.-

 • สต๊อปฝักบัวพร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ

  1,390.-

  1,635.-

 • สต๊อปวาล์ว ฝักบัวน้ำเย็นขนาดใหญ่

  689.-

  805.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน รุ่น HAMONY

  429.-

  1,090.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน รุ่น BORIS

  429.-

  690.-

 • ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น KOMBO

  1,109.-

  1,300.-

 • ฝักบัวมือ 6 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น CENTURY

  809.-

  950.-

 • ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น GRACE

  529.-

  950.-

 • ฝักบัวมือ 4 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น RICHY

  690.-

  810.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 994202C รุ่น FAMILY

  529.-

  810.-

 • สต็อปวาล์ว รุ่น MATT BRONZE

  369.-

  599.-

 • ฝักบัวมือครบชุด รุ่น MATT BRONZE

  990.-

  2,990.-

 • ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวนครบชุด ทรงแท่ง STEEL

  809.-

  1,990.-

 • ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวนครบชุด ทรงสี่เหลี่ยม STEEL

  809.-

  2,290.-

 • ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวนครบชุด ทรงกลม STEEL

  809.-

  2,290.-

 • ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวน BUR

  409.-

  599.-

 • ฝักบัวมือชุดพร้อมสายและขอแขวน GER

  409.-

  599.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบพร้อมสายและขอแขวน รุ่น BELLA

  559.-

  655.-

 • ฝักบัวมือ 2 ระบบพร้อมสายและขอแขวนขาว

  289.-

  340.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสาย และขอแขวนขาว ครบชุด รุ่น KAIDEE

  259.-

  400.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน รุ่น KAIDEE

  329.-

  500.-

 • ฝักบัวมือ 5 ระบบ พร้อมสาย และขอแขวนครบชุด รุ่น LIDIA

  1,319.-

  1,550.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ โคร พร้อมสายและขอแขวน

  379.-

  599.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ ขาว พร้อมสายและขอแขวน

  279.-

  399.-

 • ฝักบัวมือชุดโครเมียม พร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น MILLION

  409.-

  799.-

 • ชุดฝักบัวมือสีขาวพร้อมสายโครเมียม และขอแขวน รุ่น TOKMAITAK

  299.-

  799.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวน ซาติน รุ่น ALU

  499.-

  799.-

 • ฝักบัวอาบน้ำ สีดำ พร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น SWAN

  799.-

  1,999.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบโครเมียม พร้อมสาย และขอแขวนครบชุด รุ่น JUMBO

  499.-

  1,249.-

 • ชุดฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน ขาว รุ่น ROME

  169.-

  339.-

 • ชุดฝักบัวมือ 2 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน โครม รุ่น ROME

  239.-

  449.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน5301701ครบชุด รุ่น FINEST

  1,019.-

  1,200.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน5301701ครบชุด รุ่น LDOL

  1,079.-

  1,600.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน5301701ครบชุด รุ่น MILTON

  840.-

  990.-

 • ฝักบัวมือ 4 ระบบ พร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น SQUARE

  1,590.-

  2,300.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 5301701 รุ่น CABELLA

  759.-

  1,100.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น Arctica

  899.-

  1,300.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น Idol

  579.-

  900.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 4 ระบบ รุ่น SQUARE

  1,090.-

  1,600.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น TRINITY

  399.-

  600.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบพร้อมสายและขอแขวน SL185

  509.-

  590.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมสายและขอแขวน 5301701 ครบชุด

  509.-

  589.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมสาย ขอแขวน SL185 ครบชุด

  399.-

  600.-

 • ฝักบัวมือ พร้อมสายและขอแขวน

  750.-

  940.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 1 ระบบ รุ่น FINEST

  619.-

  900.-

 • เฉพาะฝักบัวมือกดสลับ 2 ระบบ รุ่น RODDIC

  760.-

  1,100.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 1 ระบบ รุ่น BORIS

  380.-

  600.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 4 ระบบ รุ่น KOMBO

  800.-

  1,200.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 3 ระบบ รุ่น MILTON

  759.-

  1,100.-

 • เฉพาะฝักบัวมือ 1 ระบบ รุ่น DESIRE

  549.-

  800.-

 • ฝักบัวชุด พร้อมสต็อปฝักบัว

  399.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น BEAUTY

  1,949.-

  2,800.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น SQUARO

  1,590.-

  2,520.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น RAIN MAKER

  1,990.-

  3,290.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น PREMIUM SQUARE

  2,990.-

  4,300.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น ROME

  1,099.-

  1,290.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น RAINY

  1,890.-

  3,990.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง 4 ระบบ รุ่น RAFF FOUR

  949.-

  1,390.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง 2 ระบบ รุ่น ROMA

  1,019.-

  1,190.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง 5 ระบบ รุ่น TWIST

  929.-

  1,090.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง 1 ระบบ รุ่น LOTUS

  390.-

  600.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น UFO

  1,490.-

  2,300.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น RUBIT

  2,490.-

  3,120.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 24 cm. พร้อมก้านฝักบัว รุ่น MILLENNIUM

  2,490.-

  3,120.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 20 ซม. ทรงเหลี่ยม

  990.-

  1,500.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 19.5x24.5 ซม.

  990.-

  1,500.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง

  990.-

  1,500.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง

  990.-

  1,500.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง สี่เหลี่ยม ทองเหลือง ขนาด 20 ซม.

  3,290.-

  5,190.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 25 ซม.

  4,090.-

  6,490.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 25 ซม.

  7,290.-

  11,390.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 30 ซม. ทรงกลม รุ่น LONDON

  5,990.-

  12,990.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 30 ซม. ทรงเหลึ่ยม รุ่น TOKYO

  5,990.-

  12,990.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 40 ซม. ทรงกลม รุ่น BOSTON

  7,990.-

  15,990.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ขนาด 40 ซม. ทรงเหลี่ยม รุ่น SANFRAN

  7,990.-

  15,990.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง สี่เหลี่ยม ทองเหลือง ขนาด 50 ซม.

  27,990.-

  40,100.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 27 ซม.

  3,490.-

  5,590.-

 • เฉพาะหัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ทองเหลือง ขนาด 32 ซม.

  8,090.-

  12,790.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 40 ซม.

  15,215.-

  20,700.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง ทรงกลม ขนาด 40 ซม.

  13,515.-

  19,400.-

 • ก้านฝักบัวกำแพงขนาดยาว 31.5 ซม.

  699.-

  1,310.-

 • ก้านฝักบัวกำแพงขนาดยาว 58.5 ซม.

  1,489.-

  1,750.-

 • ก้านฝักบัวออกจากกำ าแพง ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความยาว 41 ซม.

  1,190.-

  1,990.-

 • ก้านฝักบัวเพดานทรงสี่เหลี่ยมขนาดยาว 23 ซม.

  749.-

  1,100.-

 • ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 20 ซม.

  990.-

  1,650.-

 • ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 45 cms.

  1,869.-

  2,200.-

 • ก้านฝักบัวออกจากกำแพงทรงสี่เหลี่ยม 39 ซม.

  1,299.-

  1,990.-

 • ก้านฝักบัวออกจากกำแพงทรงกลม 45 ซม.

  1,299.-

  1,990.-

 • ก้านฝักบัวกำแพงขนาดยาว 15 ซม.

  599.-

  890.-

 • เฉพาะก้านฝักบัว 42 ซม. แบบมีข้อต่อสายฝักบัว

  799.-

  1,390.-

 • เฉพาะก้านฝักบัวออกกำแพง ยาว 33 ซม.

  1,690.-

  2,090.-

 • ก้านฝักบัวออกจากกำแพง ยาว 41 ซม.

  1,119.-

  1,640.-

 • ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 30 ซม.

  1,729.-

  2,035.-

 • ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 15 ซม.

  860.-

  1,430.-

 • ก้านฝักบัวเพดานขนาดยาว 10 ซม.

  730.-

  1,215.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมก้านออกจากกำแพง

  3,078.-

  3,610.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม. พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น SQUARO

  3,268.-

  3,830.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง ขนาดกว้าง 20 ซม. พร้อมข้อต่อออกจากกำแพง รุ่น SQUARORAIN MAKER

  3,918.-

  4,600.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมข้อต่อออกจากกำแพง รุ่น PREMIUM SQUARE

  5,098.-

  5,980.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น ROME

  2,218.-

  2,600.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 20 ซม.พร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น RAINY

  4,518.-

  5,300.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 4 ระบบพร้อมก้าน รุ่น RAFF FOUR

  1,948.-

  2,280.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 2 ระบบพร้อมก้าน รุ่น ROMA

  1,778.-

  2,080.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 1 ระบบ พร้อมก้าน รุ่น UFO

  3,078.-

  3,610.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 5 ระบบพร้อมก้านฝักบัวออกจากกำแพง

  1,688.-

  1,980.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ พร้อมก้านฝักบัว ออกจากกำาแพง รุ่น MILTON

  999.-

  1,500.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งหน้ากว้าง 30 ซม. รุ่น RAIN MAKER

  25,499.-

  36,500.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 30x30 ซม. รุ่น NEW YORK RAIN

  25,499.-

  36,500.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดหน้ากว้าง 35 ซม. รุ่น STAR RAIN

  28,049.-

  40,200.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 35x35 ซม. รุ่น MEGA RAIN

  28,049.-

  40,200.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ

  880.-

  1,060.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 30 cm.

  8,490.-

  9,990.-

 • ฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 cm. รุ่น Modern

  3,269.-

  3,840.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาดกว้าง 20 ซม. รุ่น RAIN DANCE

  3,269.-

  3,840.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 50x50 ซม. พร้อมก้านยึดเพดาน รุ่น BELLETAS RAIN

  50,999.-

  73,000.-

 • หัวฝักบัวก้านแข็งขนาด 80x80 ซม. พร้อมก้านยึดเพดาน รุ่น MEGA BELLETAS RAIN

  76,499.-

  109,400.-

 • ฝักบัวก้านแข็ง 3 ระบบ พร้อมก้าน

  1,418.-

  1,665.-

 • ราวเลื่อนฝักบัวพร้อมจานวางสบู่

  699.-

  1,090.-

 • ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด ฝักบัว 5300501

  1,719.-

  2,020.-

 • ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด ฝักบัว 530890

  1,499.-

  1,900.-

 • ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด ฝักบัว 5384101

  1,590.-

  2,290.-

 • ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด

  1,590.-

  2,300.-

 • ฝักบัวราวเลื่อนครบชุด ฝักบัว D991

  890.-

  1,690.-

 • ราวเลื่อนฝักบัว พร้อมจานวางสบู่

  929.-

  1,200.-

 • ราวเลื่อนฝักบัว พร้อมจานวางสบู่

  1,290.-

  1,900.-

 • ชุดฝักบัวผมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  6,900.-

  9,900.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น TALANO

  6,590.-

  9,900.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น NOVEL

  6,790.-

  8,600.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น COLOGNE

  8,900.-

  13,990.-

 • ชุดฝักบัวแบบท่อลอย และฝักบัวสายอ่อน รุ่น WE2010

  3,990.-

  4,690.-

 • ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

  2,590.-

  4,690.-

 • ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น

  1,890.-

  3,990.-

 • ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น MILLIONNAIRE

  4,590.-

  9,990.-

 • ชุดเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น RAIN2020

  2,590.-

  4,990.-

 • ชุดเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น AIR5959

  1,990.-

  3,990.-

 • ชุดเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น AIR9000

  1,890.-

  3,990.-

 • ชุดเรนชาวเวอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น AIR1188

  1,990.-

  3,990.-

 • ชุดอาบน้ำแบบท่อลอย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น EXORCIST

  2,190.-

  3,590.-

 • ชุดเรนชาวเวอร์ผสม พร้อมก๊อกลงอ่างอาบน้ำ K6693

  7,190.-

  12,990.-

 • ก๊อกผสมอาบน้ำมีปากก๊อกลงอ่าง แบบท่อตรงพร้อมฝักบัวก้านแข็ง สี ROSE GOLD

  15,990.-

  29,990.-

 • เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น น้ำเย็น ท่อยาว 60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

  1,390.-

  2,190.-

 • เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น น้ำเย็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด SUPREME

  1,790.-

  3,990.-

 • เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น น้ำเย็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด STAINLESS

  4,390.-

  6,990.-

 • ก๊อกผสมอาบน้ำมีปากก๊อกลงอ่าง แบบท่อตรงพร้อมฝักบัวก้านแข็ง โครเมียม

  14,990.-

  21,990.-

 • เรนชาวเวอร์น้ำอุ่น/น้ำเย็น รุ่น SQUARE

  4,190.-

  7,990.-

 • ชุดอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ทรงเหลี่ยม รุ่น STEEL

  4,190.-

  8,600.-

 • ชุดอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ทรงกลม รุ่น STEEL

  4,190.-

  8,600.-

 • ชุดเรนชาวเวอร์ผสมน้ำร้อนเย็น พร้อมปากก๊อก สี MATT BRONZE

  14,990.-

  21,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ ขึ้นจากพื้น

  29,990.-

  42,900.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น MARSALA

  12,059.-

  17,300.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  4,990.-

  12,990.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  12,749.-

  18,300.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมสเปาท์ลงอ่างและฝักบัวสายอ่อน

  13,599.-

  15,990.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  16,999.-

  24,400.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น MONTELLA

  11,049.-

  15,900.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  8,105.-

  9,900.-

 • ชุดฝักบัวน้ำเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  7,469.-

  10,700.-

 • ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ผสมสีทองแดง รุ่น CLASSICAL

  14,990.-

  21,500.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมสเปาท์ลงอ่างและฝักบัวสายอ่อน

  11,719.-

  14,300.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น VICTORIA

  10,749.-

  12,639.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมสเปาท์ลงอ่างและฝักบัวสายอ่อน รุ่น ELLAS

  8,790.-

  9,990.-

 • ชุดฝักบัวอาบน้ำเย็นแบบท่อลอยพร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำและฝักบัวมือครบชุด

  5,939.-

  6,990.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  11,899.-

  17,100.-

 • ชุดฝักบัวน้ำเย็นแบบท่อลอย

  6,959.-

  8,190.-

 • ข้อต่อฝักบัว ออกจากกำแพง

  519.-

  800.-

 • ข้อต่อฝักบัวออกจากกำแพง

  839.-

  1,200.-

 • ข้อต่อฝักบัวสี่เหลี่ยม ออกจากกำแพง

  1,019.-

  1,500.-

 • ข้อต่อฝักบัวยึดกำแพง

  270.-

  400.-

 • ขอแขวนฝักบัว

  109.-

  200.-

 • ขอแขวนเสียบฝักบัว 2 ระดับ

  69.-

  290.-

 • ขอแขวนฝักบัวมือ ปรับองศา รุ่น KIKOK

  390.-

  600.-

 • ขอแขวนฝักบัวมือ ปรับองศา รุ่น PREMIUM

  189.-

  529.-

 • เฉพาะขอแขวนฝักบัวแบบปรับได้

  790.-

  890.-

 • ขอแขวนฝักบัว

  279.-

  400.-

 • ขอแขวนฝักบัวพร้อมข้อต่อฝักบัว

  839.-

  990.-

 • เฉพาะหัวฉีดชำระสีโครเมี่ยม รุ่น FLORIDA

  549.-

  800.-

 • เฉพาะหัวฉีดชำระสีขาว/โครเมี่ยม รุ่น ATLANTA

  509.-