Product Category

Paini

 • ก๊อกอาบน้ำผสมพร้อมฝักบัว ขึ้นจากพื้น LIBERTY

  19,990.-

  28,600.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TRISS PLUS

  999.-

  1,490.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TRISS PLUS

  899.-

  1,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างสระผม แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TRISS PLUS

  2,579.-

  3,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TRISS PLUS

  2,549.-

  3,700.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดผนัง รุ่น TRISS PLUS

  999.-

  1,490.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TRISS PLUS

  1,100.-

  1,840.-

 • ก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง รุ่น TRIS

  829.-

  1,200.-

 • ก๊อกล้างพื้น รุ่น TRISS

  849.-

  1,300.-

 • ก๊อกล้างพื้น รุ่น LUNAC

  999.-

  1,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น LUNAC

  999.-

  1,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น LUNAC

  1,090.-

  1,600.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น LUNAC

  1,399.-

  2,040.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดผนัง รุ่น LUNAC

  1,300.-

  1,899.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดผนัง รุ่น LUNAC

  1,429.-

  2,100.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น LUNAC

  1,529.-

  2,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น MIXO

  1,290.-

  2,990.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น LIBERTY

  1,699.-

  2,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น LIBERTY

  1,490.-

  2,200.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น LIBERTY

  4,990.-

  7,200.-

 • เฉพาะก๊อกผสมยืนอาบ LIBERTY

  3,990.-

  5,959.-

 • เฉพาะฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด LIBERTY

  1,750.-

  2,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง รุ่น LIBERTY

  4,190.-

  6,269.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง รุ่น LIBERTY

  6,990.-

  10,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น LIBERTY

  7,990.-

  11,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง รุ่น LIBERTY

  25,990.-

  37,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น LIBERTY

  4,190.-

  6,520.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง รุ่น LIBERTY

  10,990.-

  15,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น รุ่น LIBERTY

  19,990.-

  28,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น PILOT

  2,170.-

  3,390.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น PILOT

  1,990.-

  3,669.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น PILOT

  2,990.-

  4,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น PILOT

  1,460.-

  2,290.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น PILOT

  2,590.-

  5,690.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น COOPER

  4,000.-

  4,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น COOPER

  4,000.-

  4,700.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น COOPER

  3,269.-

  4,500.-

 • ก๊อกผสม โถบิเด้ รุ่น COOPER

  3,479.-

  4,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น COOPER

  1,979.-

  2,700.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น COOPER

  3,839.-

  5,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น COOPER

  3,729.-

  5,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น COX

  3,990.-

  5,910.-

 • ก๊อกผสม โถบิเด้ รุ่น COX

  4,880.-

  6,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า คอสูง แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น COX

  5,990.-

  12,089.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น COX

  6,270.-

  9,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น COX

  5,700.-

  8,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง รุ่น COX

  4,880.-

  7,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น COX

  4,360.-

  6,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น COX

  2,190.-

  3,210.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น COX

  3,990.-

  5,770.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น COX

  3,190.-

  4,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น COX

  5,330.-

  7,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น COX

  19,460.-

  27,900.-

 • ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น COX

  15,990.-

  25,990.-

 • ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น COX

  1,990.-

  2,990.-

 • เฉพาะปากก๊อก 19ซม รุ่น COX

  1,990.-

  4,109.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดผนัง รุ่น COX

  4,239.-

  5,800.-

 • ก๊อกซิ้งผสมงวงโค้งสูง รุ่น COX

  4,910.-

  7,100.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมปากก๊อกยาว รุ่น COX

  4,990.-

  7,200.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมงวงโค้งสูงปากก๊อกดึงได้ รุ่น COX

  6,220.-

  8,900.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมฝักบัวดึงได้ รุ่น COX

  19,990.-

  30,969.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม แบบดึงได้ รุ่น COX

  6,990.-

  12,339.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น COX

  5,700.-

  8,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบ THERMOSTAT รุ่น COX

  7,279.-

  10,500.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น แบบสปริง รุ่น COX

  9,869.-

  11,609.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น แบบดึงได้ รุ่น COX

  29,990.-

  49,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบฝังกำแพง แบบ THERMOSTAT รุ่น COX

  20,469.-

  27,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น MINI

  2,799.-

  3,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น BARACO

  8,729.-

  12,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น NOSTALGIA

  12,990.-

  18,600.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานด้ามทองเหลือง แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น JOLLY PLUS

  2,635.-

  3,200.-

 • ท่อน้ำทิ้ง แบบกระปุก ท่อยาว 20 ซม

  499.-

  759.-

 • ท่อน้ำทิ้ง แบบกระปุก ท่อยาว 30 ซม

  599.-

  910.-

 • ท่อน้ำทิ้ง แบบ P-TRAP 20 ซม

  399.-

  570.-

 • ท่อน้ำทิ้ง แบบ P-TRAP 30 ซม

  499.-

  719.-

 • PA B-15(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  299.-

  500.-

 • PA B-16(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  399.-

  629.-

 • PA B-17(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด ไม่มีรูน้ำล้น

  599.-

  990.-

 • สะดืออ่างอาบน้ำ แบบป๊อปอัพ

  1,590.-

  2,499.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย

  799.-

  1,200.-

 • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย

  699.-

  1,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น TULIP

  15,979.-

  22,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TULIP

  17,849.-

  25,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น TULIP

  29,489.-

  42,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TULIP

  27,279.-

  39,100.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TULIP

  9,349.-

  13,400.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TULIP

  21,249.-

  30,400.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TULIP

  9,179.-

  13,200.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำ แบบติดผนัง รุ่น TULIP

  16,149.-

  23,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TULIP สีทอง

  17,849.-

  25,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น TULIP สีทอง

  29,489.-

  42,200.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TULIP สีทอง

  21,159.-

  30,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า คอสูง แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TULIP สีทอง

  27,279.-

  39,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น TULIP

  19,379.-

  27,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น TULIP

  6,799.-

  9,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ แบบฝังผนัง รุ่น TULIP

  10,709.-

  15,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TULIP

  11,899.-

  17,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า คอสูง แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TULIP

  18,189.-

  26,100.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TULIP

  14,449.-

  20,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TUBOS

  10,499.-

  15,100.-

 • ก๊อกผสม โถบิเด้ รุ่น TUBOS

  6,989.-

  9,500.-

 • ก๊อกผสม โถบิเด้ (หญิง) รูเดียว รุ่น TUBOS

  10,929.-

  15,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TUBOS

  12,140.-

  17,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น TUBOS

  9,420.-

  13,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TUBOS

  7,429.-

  10,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น TUBOS

  12,519.-

  18,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง รุ่น TUBOS

  26,629.-

  38,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดผนัง รุ่น TUBOS

  7,859.-

  11,300.-

 • ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น TUBOS

  3,499.-

  5,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดผนัง รุ่น TUBOS

  10,929.-

  15,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์

  11,990.-

  17,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง

  19,990.-

  28,600.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง

  15,990.-

  22,900.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง

  6,219.-

  8,900.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทาง แบบฝังผนัง

  9,779.-

  14,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง พร้อมแป้นผนัง

  11,779.-

  16,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ พร้อมป๊อปอัพ

  11,990.-

  17,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าคอสูง แบบติดเคาน์เตอร์ พร้อมป๊อปอัพ

  15,990.-

  22,900.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DAX

  24,990.-

  35,800.-

 • ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น DAX

  29,990.-

  42,900.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อนเย็น พร้อมด้ามฝักบัว รุ่น DAX

  28,900.-

  41,400.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น DAX

  1,990.-

  3,490.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น ARENA

  1,990.-

  3,490.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น LEMON

  14,017.-

  16,490.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง รุ่น LEMON

  14,017.-

  16,490.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น LEMON

  14,017.-

  16,490.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น LEMON

  16,354.-

  19,240.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น LEMON

  11,127.-

  14,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น วาล์วทางเดียว

  9,257.-

  11,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น MORGANA

  29,990.-

  43,430.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับอ่างอาบน้ำ และยืนอาบไม่รวมฝักบัว รุ่น MORGANA

  29,990.-

  42,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า คอสูง แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น MORGANA

  39,990.-

  57,200.-

 • ปากก๊อกออกจากกำแพง หรือใช้เป็นก้านแข็ง โครเมียม รุ่น MORGANA

  19,990.-

  28,600.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบ Thermostat (ไม่รวมฝักบัว) โครเมียม รุ่น MORGANA

  15,990.-

  22,900.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น MORGANA

  9,990.-

  14,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบฝังผนัง แบบThermostat พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำ โครเมียม รุ่น MORGANA

  19,990.-

  28,600.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับอ่างอาบน้ำ และยืนอาบ ไม่รวมฝักบัวแก้ว รุ่น MORGANA

  29,990.-

  42,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมป๊อปอัพแก้ว แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น MORGANA

  32,900.-

  47,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าคอสูงแก้ว แบบติดเคาน์เตอร์

  42,900.-

  61,400.-

 • ปากก๊อกออกจากกำแพง หรือใช้เป็นก้านแข็งแก้ว รุ่น MORGANA

  19,990.-

  28,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น MORGANA

  35,284.-

  42,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมป๊อปอัพไม้ แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น MORGANA

  36,916.-

  43,430.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์

  39,990.-

  57,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนังพร้อมแป้นผนัง รุ่น OVO

  12,399.-

  17,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น OVO

  11,889.-

  17,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ พร้อมป๊อปอัพ รุ่น OVO

  8,749.-

  12,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าคอสูง แบบติดเคาน์เตอร์ พร้อมป๊อปอัพ รุ่น OVO

  13,599.-

  19,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า3 รูก๊อก ออกจากเคาน์เตอร์พร้อมป๊อปอัพ รุ่น OVO

  18,949.-

  27,100.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น OVO

  7,129.-

  10,200.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น OVO

  5,089.-

  7,300.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น OVO

  8,749.-

  12,600.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น EXTRO

  2,209.-

  3,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รูเดียวพร้อมสะดือน้ำทิ้งแบบป๊อปอัพ รุ่น EXTRO

  5,749.-

  8,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวนครบชุด รุ่น EXTRO

  6,119.-

  8,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ขนาด 8 inch พร้อมสะดือน้ำทิ้งแบบป๊อปอัพ รุ่น EXTRO

  10,029.-

  14,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวครบชุด รุ่น EXTRO

  10,449.-

  15,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง พร้อมDIVERTER และฝักบัวสายอ่อนติดอ่าง รุ่น EXTRO

  20,399.-

  29,200.-

 • ก๊อกผสมโถบิเด้ (หญิง) รูเดียว พร้อมสะดือน้ำทิ้งป๊อปอัพ ขนาด 1 1/4นิ้ว รุ่น EXTRO

  5,889.-

  8,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ รุ่น TEXMONO

  2,415.-

  2,900.-

 • อ่างล้างหน้าหินอ่อนเทียมพร้อมก็อกผสมน้ำร้อน-เย็น อีเล็คโทรนิค

  126,639.-

  181,100.-

 • อ่างล้างหน้าหินอ่อนเทียมพร้อมก็อกผสมน้ำร้อน-เย็นแบบโยก

  110,489.-

  158,000.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น อีเล็คโทรนิค โครเมี่ยม รุ่น MIRKO BOSIO

  58,639.-

  83,900.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น อีเล็คโทรนิค โครม/ขาว รุ่น MIRKO BOSIO

  62,049.-

  88,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์

  2,210.-

  4,390.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง

  3,562.-

  4,190.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง

  4,412.-

  5,190.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง

  2,542.-

  2,990.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น TRISS

  1,359.-

  2,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์

  3,229.-

  4,700.-

 • ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ แบบฝังผนัง

  849.-

  1,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์

  4,289.-

  5,309.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง

  5,439.-

  6,390.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง

  4,759.-

  6,900.-

 • ก๊อกผสม โถบิเด้

  4,289.-

  6,200.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง

  2,549.-

  2,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง

  4,759.-

  5,590.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง

  5,779.-

  8,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น FIRST

  4,259.-

  6,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น FIRST

  6,539.-

  9,400.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง

  1,979.-

  2,330.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง

  3,829.-

  4,505.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ รุ่น JOLLY PLUS

  2,209.-

  2,590.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ รุ่น JOLLY PLUS

  2,209.-

  2,590.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น JOLLY PLUS

  2,549.-

  2,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง รุ่น JOLLY PLUS

  2,629.-

  3,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รูเดียว แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น MINI

  2,889.-

  4,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ ครบชุด

  4,079.-

  4,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น MINI

  2,119.-

  3,100.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น MINI

  3,929.-

  5,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน ด้ามโยกสีขาว รุ่น CUCINA

  6,449.-

  9,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น CUCINA

  5,070.-

  7,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน ดึงได้ รุ่น ATOMIX 2000

  6,399.-

  9,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน โค้งสูง(งวงสูงยาว) รุ่น ATOMIX 2000

  3,899.-

  5,100.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัวครบชุด

  6,889.-

  9,900.-

 • ขอแขวนฝักบัว

  929.-

  1,090.-

 • ขอแขวนฝักบัว

  849.-

  1,200.-

 • ขอแขวนฝักบัว

  469.-

  549.-

 • ขอแขวนฝักบัวทองเหลือง

  639.-

  749.-

 • ข้อต่อฝักบัว ทำจากทองเหลืองเกรด A

  969.-

  1,400.-

 • ข้อต่อฝักบัว 1/2 x 1/2 ทำจากทองเหลืองเกรด A

  1,139.-

  1,600.-

 • ข้อต่อฝักบัว ขนาด 1/2 x 1/3 ทำจากทองเหลืองเกรด A

  925.-

  1,400.-

 • สายฝักบัว ขนาด 120 ซม. โครเมี่ยม

  299.-

  351.-

 • สายฝักบัว ขนาด 150 ซม. โครเมี่ยม

  309.-

  500.-

 • สายฝักบัวหุ้ม พลาสติกเกรดพิเศษ ขนาด 150 ซม.

  319.-

  373.-

 • ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ แบบสี่เหลี่ยม

  1,529.-

  2,100.-

 • ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ

  1,189.-

  1,700.-

 • ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ ขนาด 17.60 ซม.

  1,189.-

  1,700.-

 • ฝักบัวมือทรงสี่เหลี่ยม พร้อมสายและขอแขวน ครบชุด รุ่น CRUX

  2,712.-

  3,900.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น COX

  1,662.-

  2,400.-

 • หัวฝักบัวมือ 1 ระบบ

  679.-

  1,000.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ

  849.-

  1,300.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ

  1,359.-

  2,000.-

 • เฉพาะฝักบัวมือในชุด 65CR131

  1,719.-

  2,500.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,949.-

  2,290.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,409.-

  1,650.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,809.-

  2,600.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,609.-

  2,400.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,269.-

  1,900.-

 • ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,939.-

  2,800.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  2,359.-

  3,400.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  2,549.-

  3,700.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  1,809.-

  2,600.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  2,129.-

  3,100.-

 • ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 78 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  3,169.-

  4,600.-

 • ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 78 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  3,039.-

  3,570.-

 • ฝักบัวมือพร้อมราวเลื่อน ขนาด 65 ซม.

  5,569.-

  8,000.-

 • ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 65 ซม.

  1,359.-

  1,590.-

 • ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 65 ซม.

  1,589.-

  2,300.-

 • ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 78 ซม.

  2,379.-

  2,790.-

 • เฉพาะหัวฉีดชำระสีขาว รุ่น 590/FW

  239.-

  400.-

 • หัวฉีดชำระสีขาวพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  509.-

  800.-

 • หัวฉีดชำระชุบโครเมี่ยมพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  569.-

  669.-

 • หัวฉีดชำระสีขาวพร้อมสายและขอแขวนครบชุด พร้อมสต๊อปวาล์ว SF16/A3

  699.-

  1,000.-

 • หัวฉีดชำระชุบโครเมี่ยมพร้อมสายและขอแขวนครบชุด พร้อมสต๊อปวาล์ว SF16/A3

  739.-

  1,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ รุ่น PIXEL

  9,248.-

  13,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า คอสูง พร้อมป๊อปอัพ รุ่น PIXEL

  10,277.-

  14,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ 3 รูก๊อก ออกกำแพง รุ่น PIXEL

  10,744.-

  15,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 2 รูก๊อก ออกกำแพง รุ่น PIXEL

  10,183.-

  14,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รูก๊อก ขึ้นจากอ่างล้างหน้าพร้อมป๊อปอัพ รุ่น PIXEL

  12,708.-

  18,200.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่างอาบน้ำ รุ่น PIXEL

  9,435.-

  13,500.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น PIXEL

  7,285.-

  10,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น PIXEL

  5,508.-

  7,900.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น PIXEL

  10,370.-

  14,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างจาน พร้อมป๊อปอัพ รุ่น PIXEL

  13,269.-

  19,000.-

 • ราวพาดผ้าขนาดยาว 35 cm. รุ่น PIXEL

  3,200.-

  4,600.-

 • ราวพาดผ้าขนาดยาว 50 cm. รุ่น PIXEL

  3,392.-

  4,900.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น PIXEL

  1,692.-

  2,500.-

 • จานวางสบู่ รุ่น PIXEL

  2,435.-

  3,500.-

 • ขอแขวนเสื้อ รุ่น PIXEL

  1,479.-

  2,200.-

 • ที่ใส่สบู่เหลว รุ่น PIXEL

  4,242.-

  6,100.-

 • ที่ใส่แปรงขัดชักโครกพร้อมแปรง รุ่น PIXEL

  4,135.-

  6,000.-

 • ที่ใส่ถ้วยแก้ว รุ่น PIXEL

  2,435.-

  3,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมป๊อปอัพ รุ่น CRUX

  12,988.-

  18,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า คอสูงพร้อมป๊อปอัพ รุ่น CRUX

  14,578.-

  20,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู ออกจากกำแพง รุ่น CRUX

  14,671.-

  21,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 2 รู ออกจากกำแพง รุ่น CRUX

  14,204.-

  20,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู พร้อมป๊อปอัพ รุ่น CRUX

  18,972.-

  27,200.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น CRUX

  11,399.-

  16,400.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง รุ่น CRUX

  6,443.-

  9,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น CRUX

  10,838.-

  15,500.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่างอาบน้ำ รุ่น CRUX

  20,375.-

  29,200.-

 • ราวพาดผ้าขนาดยาว 35 cm. รุ่น CRUX

  4,242.-

  6,100.-

 • ราวพาดผ้าขนาดยาว 50 cm. รุ่น CRUX

  4,667.-

  6,700.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น CRUX

  4,029.-

  5,800.-

 • จานวางสบู่ รุ่น CRUX

  3,073.-

  4,400.-

 • ขอแขวนเสื้อ รุ่น CRUX

  2,435.-

  3,500.-

 • ที่ใส่สบู่เหลว รุ่น CRUX

  5,155.-

  7,400.-

 • ที่ใส่แปรงขัดชักโครกพร้อมแปรง รุ่น CRUX

  5,228.-

  7,500.-

 • ที่ใส่ถ้วยแก้ว รุ่น CRUX

  3,073.-

  4,400.-

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า