Product Category

KOHLER

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่น เวล

  135,000.-

  220,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์ พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์รุ่น C3-150

  27,900.-

  61,370.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย (ท่อเซรามิก)

  21,500.-

  38,600.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อเซรามิก)

  15,650.-

  29,400.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซานตา โรซ่า พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  8,990.-

  25,800.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-050

  18,700.-

  31,920.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

  11,500.-

  19,600.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อเซรามิก)

  7,400.-

  12,600.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น เวลเวิร์ธ คลาสไฟว์ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  6,100.-

  10,920.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น แฟลร์

  4,190.-

  9,790.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น วินดัม เอ็นเอส

  4,990.-

  9,170.-

 • ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-150

  16,400.-

  26,000.-

 • ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-050

  13,200.-

  21,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูเดี่ยว

  7,250.-

  11,700.-

 • อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะเซ็นเตอร์ 8

  7,250.-

  11,700.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น รีช เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมขารองอ่าง)

  1,870.-

  3,000.-

 • ขารองอ่างแบบตั้งลอย รุ่น รีช

  1,120.-

  1,800.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น รีช เจาะเซ็นเตอร์ 8

  1,450.-

  3,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะรูเดี่ยว

  4,580.-

  7,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะเซ็นเตอร์ 8

  4,580.-

  7,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โมเดสโต้ เจาะรูเดี่ยว

  1,610.-

  2,570.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โมเดสโต้ เจาะเซ็นเตอร์ 8

  1,090.-

  2,570.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า

  2,770.-

  5,100.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นพาราด๊อกซ์ 800

  11,740.-

  16,770.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่นพาราด๊อกซ์ 800

  8,750.-

  12,500.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นอาร์เชอร์

  18,540.-

  26,500.-

 • ตู้กระจก รุ่นอีโลซิส 762 มม.

  8,290.-

  11,850.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นเทรสแชม (เปิดขวา)

  16,310.-

  23,300.-

 • อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ รุ่นเทรสแชม เจาะรูเดี่ยว

  10,780.-

  15,400.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับเชื่อมต่อ รุ่นเทรสแชม

  15,440.-

  22,050.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700

  16,930.-

  24,200.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700

  5,790.-

  8,270.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  21,000.-

  30,000.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  18,650.-

  30,000.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  8,630.-

  12,310.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700 (กระจก)

  21,900.-

  31,300.-

 • ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000 (กระจก)

  27,500.-

  39,300.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีส้ม รุ่น อีโวค 1800

  64,000.-

  110,000.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ (แบบปุ่มควบคุมอยู่ด้านซ้าย) รุ่น เซอรีฟ

  58,760.-

  101,000.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ (แบบปุ่มควบคุมอยู่ด้านขวา) รุ่น เซอรีฟ

  58,760.-

  101,000.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีส้ม รุ่น โอฟ 1700

  39,900.-

  93,600.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาวปุ่มควบคุมด้านซ้าย รุ่น แพททีโอ 1600

  42,420.-

  72,900.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาว รุ่น ปุ่มควบคุมด้านขวา แพททีโอ 1600

  42,420.-

  72,900.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาว รุ่น ปุ่มควบคุมด้านซ้าย แพททีโอ 1500

  40,150.-

  69,000.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาว รุ่น ปุ่มควบคุมด้านขวา แพททีโอ 1500

  40,150.-

  69,000.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1600 ปุ่มกดข้างซ้าย

  45,090.-

  77,500.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1600 ปุ่มกดข้างขวา

  45,090.-

  77,500.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1500 ปุ่มกดข้างซ้าย

  44,550.-

  76,550.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1500 ปุ่มกดข้างขวา

  44,550.-

  76,550.-

 • ตู้อาบน้ำบานเลื่อน 4 เหลี่ยม เฟรมสีขาว กระจกเคลือบ รุ่น โอดิออน ขนาด 900 x 900 x 1850 มม.

  16,700.-

  26,250.-

 • อ่างล้างจาน 2 หลุม รุ่น พอยซ์

  19,010.-

  27,220.-

 • อ่างล้างจาน 1 หลุม รุ่น พอยซ์

  11,090.-

  15,880.-

 • อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุมครึ่ง รุ่น จีออกซ์

  15,800.-

  22,500.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นซิงกูลิเยร์

  2,400.-

  4,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8" รุ่นเคลสตัน

  7,800.-

  14,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นแฟร์แฟกซ์

  5,550.-

  9,900.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นจูลายน์

  11,500.-

  22,000.-

 • สายฉีดชำระรุ่นอีเลท พร้อมสายอ่อนและขอแขวน

  790.-

  1,520.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นคูมิน

  2,100.-

  3,200.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  27,080.-

  48,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  39,270.-

  69,600.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่นนูมิ พลัส

  280,000.-

  380,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่นแคริ่ง

  159,000.-

  280,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์ พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์รุ่น C3-225

  57,000.-

  99,600.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น แอโรไดน์ พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น C3-130

  48,500.-

  84,880.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น เมมมัวร์สเตทลี่ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทกและถอดออกง่าย รุ่น คาเช่

  25,430.-

  46,500.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น เทรสแชม พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  21,300.-

  40,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น แอโรไดน์ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  21,080.-

  39,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  12,990.-

  37,800.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (แบบท่อออกผนัง)

  12,990.-

  37,800.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซาน ราเฟล คอนซีล พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  18,560.-

  37,400.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซิมมารอน พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  9,900.-

  36,750.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น คาเรส พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  19,300.-

  36,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซาน ราเฟล คอนซีล พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  17,560.-

  35,380.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.2 ลิตร รุ่น อะแดร์ พร้อมฝารองนั่งฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  13,800.-

  25,800.-

 • สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซานตา โรซ่า พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  7,990.-

  23,000.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น อาร์เชอร์ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  10,740.-

  18,450.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 2.6/4 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อแบบลงพื้น)

  9,060.-

  17,200.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 2.6/4 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อแบบออกผนัง)

  9,060.-

  17,200.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พานาชพร้อมฝารองนั่งรุ่น พานาช

  8,580.-

  16,700.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พานาช พร้อมฝารองนั่งรุ่น พานาช (แบบท่อออกผนัง)

  8,580.-

  16,700.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.2 ลิตร รุ่น คาเรส พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อเซรามิก)

  8,800.-

  15,750.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟแบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  7,160.-

  15,600.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟแบบกันกระแทกและถอดออกง่าย (แบบท่อออกผนัง)

  7,160.-

  15,600.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่ง รุ่นเฟรนช์เคิร์ฟ

  8,160.-

  14,630.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ (แบบท่อออกผนัง)

  6,680.-

  14,630.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เซอรีฟ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  7,620.-

  13,650.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เซอรีฟ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  6,990.-

  12,500.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 2.6/4 ลิตร รุ่น โอดิออน พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  6,130.-

  11,300.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น สตินสัน

  5,250.-

  9,650.-

 • สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น วินดัม

  4,990.-

  9,170.-

 • ฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น C3-225

  40,150.-

  64,000.-

 • ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-130

  27,560.-

  49,500.-

 • ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

  5,050.-

  8,000.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น อาร์เชอร์ เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  8,760.-

  14,100.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น อาร์เชอร์ เจาะเซ็นเตอร์ 8" (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  8,760.-

  14,100.-

 • ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น อาร์เชอร์ (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  5,740.-

  9,250.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมมารอน เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  4,600.-

  7,400.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมมารอน เจาะเซ็นเตอร์ 8" (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  4,600.-

  7,400.-

 • ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น ซิมมารอน (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  3,270.-

  5,250.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น โฟลิโอ เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  3,980.-

  6,400.-

 • ขารองอ่างแบบตั้งลอย รุ่น โฟลิโอ (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  1,510.-

  2,420.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น โฟลิโอ เจาะเซ็นเตอร์ 8" (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  3,980.-

  6,400.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น พานาช เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  2,690.-

  4,330.-

 • ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น พานาช (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  2,340.-

  3,750.-

 • ขารองอ่างแบบตั้งลอย รุ่น พานาช (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  1,450.-

  2,330.-

 • อ่างล้างหน้า รุ่น ซัคคราเมนโต้ เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  2,060.-

  3,300.-

 • ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น ซัคคราเมนโต้ (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  1,290.-

  2,070.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น อาร์เชอร์ เจาะรูเดี่ยว

  6,580.-

  10,600.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น อาร์เชอร์ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  6,580.-

  10,600.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เทรสแชม เจาะรูเดี่ยว

  6,090.-

  9,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เทรสแชม เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  6,090.-

  9,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ลิเนีย

  4,310.-

  6,900.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เมมมัวร์คลาสสิค เจาะรูเดี่ยว

  3,950.-

  6,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เมมมัวร์คลาสสิค เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  3,950.-

  6,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซอรีฟ เจาะรูเดี่ยว

  3,740.-

  5,950.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซอรีฟ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  3,740.-

  5,950.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น คาเรส เจาะรูเดี่ยว

  3,110.-

  5,650.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น วินเทจ

  3,410.-

  5,450.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โฟลิโอ เจาะรูเดี่ยว

  2,940.-

  4,730.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โฟลิโอ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  2,940.-

  4,730.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เพนนิงตั้น เจาะรูเดี่ยว

  1,800.-

  2,880.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เพนนิงตั้น เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  1,800.-

  2,880.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า ขนาด 27

  4,700.-

  7,500.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลิเนีย

  4,180.-

  6,700.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น เวอร์ติเคิล

  3,640.-

  5,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น วินเทจ

  3,310.-

  5,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า ขนาด 18

  2,400.-

  4,400.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น แคกซตั้น ขนาด 19"

  2,180.-

  3,500.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น แคกซตั้น ขนาด 17"

  1,710.-

  2,700.-

 • อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  4,580.-

  7,800.-

 • อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์รุ่น โคนิคอลเบลล์

  3,760.-

  7,400.-

 • อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ ทรงกลม รุ่น ชาลีซ

  4,380.-

  7,300.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะรูเดี่ยว

  5,890.-

  9,460.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  5,890.-

  9,460.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูเดี่ยว

  5,850.-

  9,400.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  5,850.-

  9,400.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น คาเรส เจาะรูเดี่ยว

  4,350.-

  8,050.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น โอดีออน เจาะรูเดี่ยว

  4,480.-

  7,200.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า เจาะรูเดี่ยว

  3,750.-

  6,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  3,750.-

  6,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส เจาะรูเดี่ยว

  2,800.-

  5,000.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่นแคนดิด เจาะรูเดี่ยว

  2,440.-

  3,900.-

 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น ซัคคราเมนโต้ เจาะรูเดี่ยว

  1,630.-

  3,400.-

 • โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำ รุ่น สจ็วต

  19,930.-

  32,100.-

 • โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น รุ่น สตรัคทูร่า รูน้ำเข้าด้านหลัง

  15,600.-

  25,000.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น สจ็วต อีโค รูน้ำเข้าด้านหลัง

  15,290.-

  24,650.-

 • โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำ รุ่น สจ็วต เอส

  14,430.-

  23,250.-

 • โถปัสสาวะชายแบบแขวน รุ่น สตรัคทูร่า รูน้ำเข้าด้านหลัง

  13,150.-

  21,000.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ อีโค

  7,500.-

  12,080.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช รูน้ำเข้าด้านบน

  5,690.-

  9,150.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช รูน้ำเข้าด้านหลัง

  5,690.-

  9,150.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น เด็กซเตอร์ รูน้ำเข้าด้านบน

  3,560.-

  5,720.-

 • ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24"

  1,380.-

  2,200.-

 • ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18

  1,300.-

  2,090.-

 • ห่วงแขวนผ้า

  800.-

  1,100.-

 • ที่ใส่สบู่ (ใหญ่)

  480.-

  760.-

 • ที่ใส่กระดาษ

  400.-

  640.-

 • ที่ใส่สบู่ (เล็ก)

  370.-

  580.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น AIRFOIL

  13,600.-

  22,660.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (Lavatory Faucet) โคห์เลอร์ รุ่น Airfoil

  10,700.-

  17,850.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (Lavatory Faucet) โคห์เลอร์ รุ่น Airfoil

  16,500.-

  27,510.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (Lavatory Faucet) โคห์เลอร์ รุ่น Archer

  6,500.-

  10,800.-

 • ขอแขวนผ้าคู่ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  2,390.-

  4,000.-

 • ขอแขวนผ้าคู่ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  5,250.-

  8,750.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ (Toilet Tissue Holder) โคห์เลอร์ รุ่น Artifacts

  4,200.-

  7,000.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ (Toilet Tissue Holder) โคห์เลอร์ รุ่น Artifacts

  6,000.-

  10,000.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระแนวตั้ง (Toilet Tissue Holder (Vertical) ) โคห์เลอร์ รุ่น Artifacts

  8,990.-

  15,000.-

 • ห่วงแขวนผ้า (Towel Ring) โคห์เลอร์ รุ่น Artifacts

  4,500.-

  7,500.-

 • ห่วงแขวนผ้า (Towel Ring) โคห์เลอร์ รุ่น Artifacts

  6,000.-

  10,000.-

 • ราวแขวนผ้าเดี่ยว (Towel Bar) โคห์เลอร์ รุ่น AIRFOIL

  4,320.-

  7,200.-

 • ขอสำหรับแขวนผ้า รุ่น แอร์ฟอยล์

  2,780.-

  4,640.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น แอร์ฟอยล์

  4,010.-

  6,700.-

 • ที่วางสบู่แบบตั้งพื้น รุ่น แอร์ฟอยล์

  3,700.-

  6,180.-

 • ที่วางสบู่แบบติดผนัง รุ่น แอร์ฟอยล์

  3,400.-

  5,670.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น แอร์ฟอยล์

  4,310.-

  7,200.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น รีไววัล

  6,800.-

  11,300.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น รีไววัล

  8,000.-

  13,400.-

 • ที่วางสบู่ รุ่น รีไววัล

  7,000.-

  11,600.-

 • ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น รีไววัล

  15,200.-

  25,300.-

 • ขอสำหรับแขวนผ้า รุ่น รีไววัล

  4,560.-

  7,580.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น ลัวร์

  4,250.-

  7,060.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น ลัวร์

  4,960.-

  8,230.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น ลัวร์

  4,160.-

  6,940.-

 • ชั้นตะแกรงพร้อมราวแขวนผ้า รุ่น ลัวร์

  15,390.-

  25,750.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น MEMOIRS STATELY

  5,590.-

  9,300.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น MEMOIRS STATELY

  6,720.-

  11,130.-

 • ขอสำหรับแขวนผ้า รุ่น MEMOIRS STATELY

  3,520.-

  5,828.-

 • ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น สตีลเนส

  6,770.-

  11,330.-

 • ห่วงแขวนผ้า รุ่น สตีลเนส

  3,590.-

  6,000.-

 • ขอสำหรับแขวนผ้า รุ่น สตีลเนส

  2,050.-

  3,420.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น สตีลเนส

  4,490.-

  7,500.-

 • ขอสำหรับแขวนผ้า แบบคู่ รุ่น แฟร์แฟกซ์

  2,010.-

  3,350.-

 • ราวแขวนผ้าเดี่ยว ขนาดเล็ก รุ่น แฟร์แฟกซ์

  1,680.-

  2,800.-

 • ขอสำหรับแขวนผ้า รุ่น แฟร์แฟกซ์

  1,560.-

  2,600.-

 • ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น แฟร์แฟกซ์

  3,420.-

  5,700.-

 • ขาอ่างอาบน้ำ รุ่น คลีโอ ( มี 4 ขา)

  18,500.-

  26,250.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคแบบตั้งลอยทรงกลม ระบบบับเบิ้ลมาสซาส รุ่น อีโวค

  127,300.-

  217,000.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคแบบตั้งลอย ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ รุ่น คิวมูลัส 1700

  117,700.-

  202,400.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคแบบตั้งลอย ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ รุ่น เอสแกล

  105,000.-

  179,800.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ รุ่น คิวมูลัส 1700

  88,200.-

  152,250.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ รุ่น คิวมูลัส 1300

  82,950.-

  141,750.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ รุ่น รีเกตต้า(ปุ่มควบคุมอยู่ด้านซ้ายมือ)

  56,950.-

  97,900.-

 • อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบบับเบิ้ลมาสซาจ รุ่น รีเกตต้า (ปุ่มควบคุมอยู่ด้านขวามือ)

  56,950.-

  97,900.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีส้ม ปุ่มควบคุมด้านซ้าย รุ่น โอฟ

  52,900.-

  90,200.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีส้ม ปุ่มควบคุมด้านขวา รุ่น โอฟ

  52,900.-

  90,200.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีเทา ปุ่มควบคุมด้านซ้าย รุ่น โอฟ

  52,900.-

  90,200.-

 • อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีเทา ปุ่มควบคุมด้านขวา รุ่น โอฟ

  52,900.-

  90,200.-

 • ตู้อาบน้ำบานเลื่อน แบบโค้ง เฟรมสีขาว รุ่น นาทีโอ

  17,700.-

  27,500.-

 • ตู้อาบน้ำบานเลื่อน แบบโค้ง เฟรมสีขาว รุ่น นาทีโอ

  19,800.-

  31,000.-

 • ตู้อาบน้ำบานเลื่อน 4 เหลี่ยม เฟรมสีขาว รุ่น โอดิออน

  18,900.-

  29,500.-

 • ฉากกั้นบานเลื่อน สีเงิน กระจกเคลือบ ขนาด 1100 x 1850 มม. รุ่น พาราเรล

  15,500.-

  24,200.-

 • ฉากกั้นบานเลื่อนพร้อมชั้นวางของ สีเงิน รุ่น พาราเรล

  23,380.-

  36,750.-

 • ฉากกั้นอ่างอาบน้ำบานเลื่อน สีเงิน กระจกเคลือบ ขนาด 1600 x 1500 มม. รุ่น พาราเรล

  20,840.-

  32,760.-

 • ฉากกั้นอ่างอาบน้ำบานเลื่อน พร้อมชั้นวางของ สีเงิน กระจกเคลือบ ขนาด 1700 x 1500 มม. รุ่น พาราเรล

  22,910.-

  36,015.-

 • ฉากกั้นอาบน้ำ บานเดี่ยว บานเปิด กึ่งบานเปลือย สีเงิน กระจกเคลือบ รุ่น แมทเทีย

  19,200.-

  30,000.-

 • ฉากกั้นอาบน้ำแบบเปิด กึ่งบานเปลือยสีเงิน กระจกเคลือบ 1 บานเปิด 2 บานปิดถาวร รุ่น แมทเทีย

  24,900.-

  39,000.-

 • ฉากกั้นอาบน้ำแบบเปิด กึ่งบานเปลือย สีเงิน กระจกเคลือบ 1 บานเปิด 1 บานปิดถาวร รุ่น แมทเทีย

  17,010.-

  26,700.-

 • ตู้อาบน้ำ ห้าเหลี่ยม แบบเปิด กึ่งบานเปลือย สีเงิน กระจกเคลือบ รุ่น แมทเทีย

  31,800.-

  50,000.-

 • ตู้อาบน้ำแบบเปิด กึ่งบานเปลือย L-Shape สีเงิน กระจกเคลือบ รุ่น แมทเทีย

  31,800.-

  50,000.-

 • ฉากกั้นบานเปลือย แบบพับ 1 บานเปิด 1 บานปิดถาวร กระจกเคลือบ รุ่น ซิงกูลิเยร์

  17,100.-

  26,800.-

 • ตู้อาบน้ำเปลือยแบบพับ L-Shape 1 บานเปิด 2 บานปิดถาวร รุ่น ซิงกูลิเยร์

  33,750.-

  53,000.-

 • ชั้นวางของความสูง 1830 มม

  3,070.-

  4,830.-

 • ชั้นวางของความสูง 1000 มม

  2,590.-

  4,030.-

 • ถาดรองอาบน้ำแบบโค้งสีขาว พร้อมสะดือน้ำทิ้ง ขนาด 923 x 923 x 150 มม.

  7,350.-

  11,550.-

 • ถาดรองอาบน้ำสี่เหลี่ยมสีขาว พร้อมสะดือน้ำทิ้ง ขนาด 923 x 923 x 150 มม.

  7,350.-

  11,550.-

 • Kohler อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ลินซ์

  15,900.-

  22,680.-

 • Kohler อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม รุ่น บริงซ์

  15,300.-

  22,000.-

 • Kohler อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุมครึ่ง รุ่น ทอคคาต้า

  9,900.-

  14,175.-

 • Kohler อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ทอคคาต้า

  9,100.-

  13,040.-

 • Kohler อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุมครึ่ง ไม่มีที่พักจาน แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น มาคาโต้

  7,530.-

  10,775.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โปรล็อก

  5,500.-

  7,900.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ลิซซัน

  6,800.-

  9,700.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น สตัคคาโต้

  10,500.-

  15,000.-

 • อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุมครึ่ง รุ่นโปรล็อก

  12,200.-

  17,500.-

 • อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุมครึ่ง รุ่น มอเรน

  25,800.-

  36,900.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม รุ่น สไตรฟ์

  17,500.-

  25,000.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส 2 หลุม รุ่น อีเลท

  13,000.-

  18,500.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุม รุ่น สไตรฟ์

  11,000.-

  15,700.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส 1 หลุม รุ่น มิดเดิลตัน

  10,200.-

  14,500.-

 • อ่างล้างจานสเตนเลส มีที่พัก รุ่น โปรล็อ

  8,800.-

  12,500.-

 • อ่างล้างจานเหล็กหล่อ 2 หลุม รุ่น อินดิโอ้ (เจาะรูสำหรับก๊อกคาร์บอน)

  26,460.-

  37,800.-

 • อ่างล้างจานเหล็กหล่อ 2 หลุม รุ่น อินดิโอ้

  26,460.-

  37,800.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น อาเลโอ

  6,390.-

  10,290.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น จูลายน์ทู

  3,850.-

  6,180.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น คูมิน

  2,920.-

  4,680.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น อ๊อบโบล์

  8,750.-

  14,070.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น เอเลเวชั่น

  8,100.-

  12,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น ลัวร์

  9,740.-

  15,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น สแตนซ์

  10,000.-

  16,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบรูเดี่ยว รุ่น อ๊อบโบล์

  6,990.-

  11,130.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบรูเดี่ยว รุ่น เอเลเวชั่น

  5,900.-

  9,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น อะวิด

  6,600.-

  11,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  7,490.-

  12,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  9,390.-

  15,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก รุ่น ซิมโบล

  8,720.-

  14,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง รุ่น สแตนซ์

  10,400.-

  16,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น เวฟ

  7,150.-

  11,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น คัฟ

  5,900.-

  9,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น ซิงกูลิเยร์

  7,690.-

  12,390.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น ทูบี

  6,450.-

  10,300.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง แบบก้านโยก รุ่น ฟอร์เต้

  14,050.-

  22,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น มาร์กอ

  16,350.-

  26,200.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น สเตย์ท

  8,600.-

  13,860.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น อาเลโอ

  7,300.-

  11,760.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น คูมิน

  3,880.-

  6,250.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงพิเศษรูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น อะวิด

  9,600.-

  1,600.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น เบโท

  25,200.-

  42,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น เบโท

  29,900.-

  50,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าติดผนัง รุ่น เบโท

  30,000.-

  48,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น ทอธ

  2,470.-

  5,050.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น ทอธ

  5,250.-

  8,400.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น ทอธ

  4,620.-

  7,420.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น คอมโพส

  9,400.-

  15,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น คอมโพส

  12,500.-

  20,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 1 มือบิด รุ่น คอมโพส

  13,100.-

  21,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 2 มือบิด รุ่น คอมโพส

  14,300.-

  23,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8” รุ่น คอมโพส

  13,700.-

  22,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  6,180.-

  9,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  9,090.-

  14,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  9,090.-

  14,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  9,090.-

  14,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  9,090.-

  14,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  7,500.-

  12,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  10,900.-

  17,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  10,900.-

  17,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยว แบบก้านโยก รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  10,900.-

  17,500.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น เมมมัวร์

  8,700.-

  13,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น เมมมัวร์

  10,900.-

  17,500.-

 • มือบิดแบบก้านโยก รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  6,250.-

  10,000.-

 • มือบิดแบบก้านโยก รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  7,790.-

  12,500.-

 • มือบิดแบบคันสวิง รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  23,000.-

  36,800.-

 • มือบิดแบบคันสวิง รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  28,700.-

  46,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์เชอร์

  12,000.-

  19,900.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น อ๊อบโบล์

  16,900.-

  26,985.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น ซิมโบล

  15,800.-

  25,400.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เวฟ

  9,500.-

  15,200.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอเลเวชั่น

  8,990.-

  14,400.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คัฟ

  6,850.-

  11,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น จูลายน์

  5,120.-

  8,240.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิงกูลิเยร์

  15,700.-

  25,200.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิมโบล

  13,200.-

  21,200.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ฟอร์เต้

  12,550.-

  20,160.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น สแตนซ์

  22,900.-

  36,500.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อีโอเลีย

  5,150.-

  8,230.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาเลโอ

  12,200.-

  19,590.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาเลโอ

  12,200.-

  19,590.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน

  16,800.-

  27,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน สีโรสโกลด์

  23,400.-

  37,700.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คูมิน สีโครเมียม

  4,320.-

  6,930.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะวิด สีโครเมียม

  17,300.-

  28,840.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ทอธ

  4,450.-

  7,520.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คอมโพส

  24,200.-

  39,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น อาเลโอ

  14,000.-

  22,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  14,150.-

  22,700.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  17,700.-

  28,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  17,700.-

  28,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  17,700.-

  28,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  17,700.-

  28,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น สเตย์ท

  16,500.-

  26,400.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ทูบี

  8,900.-

  14,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์เชอร์

  9,490.-

  15,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง รุ่น สแตนซ์

  18,700.-

  30,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น จูลายน์

  4,660.-

  7,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิมโบล

  10,350.-

  16,670.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น อ๊อบโบล์

  12,500.-

  20,045.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น ซิมโบล

  12,000.-

  19,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คัฟ

  5,900.-

  9,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิงกูลิเยร์

  13,900.-

  22,260.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ฟอร์เต้

  10,560.-

  17,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง รุ่น จูลายน์

  3,150.-

  5,230.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาเลโอ

  10,800.-

  17,300.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน

  13,690.-

  22,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน สีโรสโกลด์

  19,800.-

  31,900.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คูมิน

  3,760.-

  6,050.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะวิด สีโครเมียม

  12,300.-

  20,600.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ทอธ

  4,480.-

  7,210.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง รุ่น ทอธ

  3,450.-

  5,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คอมโพส

  16,800.-

  27,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น อาเลโอ

  12,000.-

  19,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  10,350.-

  16,670.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  12,990.-

  20,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  12,990.-

  20,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  12,990.-

  20,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น สเตย์ท

  12,300.-

  19,800.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ทูบี

  6,900.-

  11,110.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ รุ่น อาร์เชอร์

  9,500.-

  15,900.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ รุ่น ลัวร์

  20,080.-

  32,350.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอเลเวชั่น

  14,500.-

  23,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ฟอร์เต้

  15,990.-

  25,750.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิมโบล

  14,600.-

  23,390.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำมือบิดแบบ Lever รุ่น มาร์กอ

  28,100.-

  45,000.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำมือบิดแบบ Scroll รุ่น รีไววัล

  12,400.-

  19,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำมือบิดแบบ Traditional Lever รุ่น รีไววัล

  12,400.-

  19,900.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำมือบิดแบบ Traditional Lever with White Accents รุ่น ฟีเนียล

  19,430.-

  31,300.-

 • วาล์วปรับทางน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ฟีเนียล

  9,220.-

  14,820.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาเลโอ

  14,900.-

  24,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ รุ่น เคลสตัน สีโรสโกลด์

  14,900.-

  23,900.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน สีโครเมียม

  20,790.-

  33,500.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เคลสตัน สีโรสโกลด์

  31,750.-

  51,100.-

 • ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าแบบตั้งพื้น

  3,450.-

  5,500.-

 • ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าแบบตั้งพื้น

  3,500.-

  5,800.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  9,990.-

  16,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  12,500.-

  20,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  12,500.-

  20,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  12,500.-

  20,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น สเตย์ท

  18,200.-

  29,100.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ซิงกูลิเยร์

  16,390.-

  26,200.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าพร้อมฝักบัวสายอ่อนและตัวปรับทางนํ้า รุ่น คอมโพส

  26,900.-

  43,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าแบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คอมโพส

  32,500.-

  52,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าพร้อมฝักบัวสายอ่อนและตัวปรับทางนํ้า รุ่น อะวิด

  24,000.-

  40,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบนํ้าแบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะวิด

  30,000.-

  50,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น เบโท

  46,700.-

  75,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น สแตนซ์

  24,290.-

  39,050.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น คัฟ

  1,820.-

  2,920.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น สเตย์ท

  3,280.-

  5,280.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น เวฟ

  2,650.-

  4,250.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น จูลายน์

  2,250.-

  3,600.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น จูลายน์

  1,800.-

  2,890.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น จูลายน์

  1,480.-

  2,370.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น ทูบี

  2,670.-

  4,280.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น ลัวร์

  3,300.-

  5,300.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น สแตนซ์

  2,900.-

  4,650.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาร์เชอร์

  2,600.-

  4,340.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อีโอเลีย

  1,050.-

  1,690.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาเลโอ

  2,620.-

  4,200.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น คูมิน

  1,020.-

  1,700.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อะวิด

  2,650.-

  4,400.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  2,970.-

  4,950.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  4,950.-

  8,200.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น สแตนซ์

  3,020.-

  4,830.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น คัฟ

  2,200.-

  3,520.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น สเตย์ท

  3,550.-

  5,700.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ซิมโบล

  2,900.-

  4,670.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ทูบี

  2,730.-

  4,370.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ลัวร์

  4,430.-

  7,050.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาร์เชอร์

  2,720.-

  4,550.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาเลโอ

  2,790.-

  4,450.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น คูมิน

  1,050.-

  1,740.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อะวิด

  2,900.-

  4,800.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  3,390.-

  5,670.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  5,250.-

  8,760.-

 • ฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 2 ทาง รุ่น เบโท

  12,600.-

  21,000.-

 • ฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 3 ทาง รุ่น เบโท

  12,600.-

  21,000.-

 • ฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 4 ทาง รุ่น เบโท

  16,800.-

  28,000.-

 • ฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 5 ทาง รุ่น เบโท

  16,800.-

  28,000.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น ทอธ

  1,110.-

  1,850.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ทอธ

  1,090.-

  1,820.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  1,730.-

  3,640.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  2,750.-

  4,400.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  3,750.-

  6,000.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  3,750.-

  6,000.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  3,750.-

  6,000.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  2,650.-

  4,200.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  3,650.-

  5,800.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  3,650.-

  5,800.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  3,650.-

  5,800.-

 • เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  3,650.-

  5,800.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพง

  1,770.-

  3,900.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพง รุ่น แฟร์แฟกซ์

  1,780.-

  3,910.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีโครม

  4,380.-

  6,025.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีโครม

  3,520.-

  4,840.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีบรอนซ์ปัดลาย

  4,250.-

  6,050.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีบรอนซ์ปัดลาย

  5,300.-

  7,530.-

 • ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 2 ทาง รุ่น เบโท

  11,200.-

  16,000.-

 • ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 3 ทาง รุ่น เบโท

  12,600.-

  18,000.-

 • ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 4 ทาง รุ่น เบโท

  14,700.-

  21,000.-

 • ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 5 ทาง รุ่น เบโท

  21,000.-

  30,000.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีเฟรนช์โกลด์

  4,250.-

  6,050.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลเงา

  4,250.-

  6,050.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  4,250.-

  6,050.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีเฟรนช์โกลด์

  5,300.-

  7,530.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลเงา

  5,300.-

  7,530.-

 • เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  5,300.-

  7,530.-

 • ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำแพง รุ่น ฟอร์เต้

  6,270.-

  10,100.-

 • ชุดมือบิดและวาล์วพร้อมตัวปรับทางน้ำ รุ่น เอเลเวชั่น

  5,120.-

  9,400.-

 • ชุดวาล์วควบคุมแบบตั้งพื้น รุ่น แอร์ฟอยล์

  10,800.-

  18,000.-

 • กล่องติดตั้งวาล์ว รุ่น โมดูโล

  3,850.-

  6,160.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น โมดูโล ออกานิค

  6,830.-

  11,000.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น โมดูโล ออกานิค

  5,600.-

  9,000.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  8,100.-

  13,000.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  6,000.-

  9,500.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  20,500.-

  32,960.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  18,000.-

  29,000.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น โมดูโล แฟร์แฟกซ์

  8,700.-

  13,910.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น โมดูโล แฟร์แฟกซ์

  6,390.-

  10,300.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบโมดูโล รุ่น คอมโพส

  9,400.-

  15,000.-

 • ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบโมดูโล รุ่น คอมโพส

  10,600.-

  17,000.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น คัฟ

  2,190.-

  3,630.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น จูลายน์

  2,290.-

  3,820.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น ซิงกูลิเยร์

  2,420.-

  4,030.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น สเตย์ท

  2,790.-

  4,620.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก รุ่น คูมิน

  2,090.-

  3,465.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น คัฟ

  2,290.-

  3,820.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น ซิงกูลิเยร์

  2,600.-

  4,350.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น คูมิน

  2,220.-

  3,700.-

 • วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น ทอธ

  2,300.-

  3,850.-

 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก รุ่น ทอธ

  2,180.-

  3,500.-

 • หัวก๊อกลงอ่าง รุ่น เอเลเวชั่น

  1,750.-

  3,200.-

 • หัวก๊อกลงอ่าง รุ่น สเตย์ท

  2,690.-

  4,320.-

 • หัวก๊อกลงอ่าง รุ่น อาร์เชอร์

  2,120.-

  3,550.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น แอร์ฟอยล์

  9,510.-

  15,920.-

 • หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น แอร์ฟอยล์

  9,000.-

  15,000.-

 • หัวก๊อกลงอ่างพร้อมตัวปรับทางน้ำ รุ่น ฟีเนียล

  2,870.-

  4,600.-

 • หัวก๊อกลงอ่างพร้อมวาล์วปรับทางน้ำ รุ่น สเตย์ท

  3,130.-

  4,990.-

 • หัวก๊อกลงอ่างพร้อมตัวปรับทางน้ำ

  2,870.-

  4,600.-

 • หัวก๊อกลงอ่างพร้อมวาล์วปรับทางน้ำ รุ่น คัฟ

  2,150.-

  3,450.-

 • หัวก๊อกลงอ่างมี diverter รุ่น แฟร์แฟกซ์

  1,840.-

  3,020.-

 • หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ รุ่น แฟร์แฟกซ์

  1,930.-

  3,090.-

 • หัวก๊อกลงอ่าง รุ่น คัฟ

  1,490.-

  2,390.-

 • หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ ปากก๊อก-อาร์ค รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  9,590.-

  15,450.-

 • หัวก๊อกลงอ่าง รุ่น ทอธ

  1,250.-

  2,000.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น สเตย์ท

  5,990.-

  9,420.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น สเตย์ท

  3,900.-

  6,160.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น คัฟ

  4,200.-

  6,650.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น ทูบี

  3,600.-

  5,990.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น อีโอเลีย

  3,050.-

  5,100.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ซิงกูลิเยร์

  2,990.-

  4,730.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น คัฟ

  2,650.-

  4,180.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น คูมิน

  2,200.-

  3,520.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น คูมิน

  3,250.-

  5,230.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น จูลายน์ทู

  2,670.-

  4,230.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น อาเลโอ มินิ

  1,950.-

  3,250.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ทอธ

  1,730.-

  3,710.-

 • ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น ทอธ

  3,780.-

  6,080.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (จีโอ) สแตนดาร์ด

  1,470.-

  2,700.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) สแตนดาร์ด

  1,470.-

  2,700.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (จีโอ) อีโค

  1,470.-

  2,700.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) อีโค

  1,470.-

  2,700.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ รุ่น แอร์ฟอยล์

  1,240.-

  2,060.-

 • หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรนดูเอท

  1,900.-

  3,500.-

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน หัวฝักบัวปรับน้ำได้ 4 ระดับ รุ่น ซีทรัส

  2,060.-

  3,780.-

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน

  2,060.-

  4,120.-

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น รีนิว (ออกานิค)

  2,690.-

  4,950.-

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น รีนิว (จีโอแมทริก)

  2,690.-

  4,950.-

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น เรนดูเอท

  3,050.-

  5,600.-

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น ชิฟ

  1,910.-

  3,400.-

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น ชิฟ

  1,910.-

  3,400.-

 • ราวเลื่อน ปรับระดับ ขนาด 80 ซม.

  1,980.-

  3,380.-

 • ราวเลื่อนปรับระดับ 60 ซม. สำหรับฝักบัวสายอ่อน (Slide Bar 60 cm.)

  1,700.-

  2,880.-

 • ราวเลื่อนปรับระดับ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  4,200.-

  7,000.-

 • ราวเลื่อนปรับระดับ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  6,770.-

  11,330.-

 • ฝาครอบราวเลื่อน รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  900.-

  1,500.-

 • ฝาครอบราวเลื่อน รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  1,180.-

  1,960.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น ซิมโบล (ก้านฝักบัวแบบโค้ง)

  28,550.-

  46,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อีโค (ก้านฝักบัวแบบโค้ง)

  23,900.-

  38,500.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น จูลายน์

  13,700.-

  22,000.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบแคตทาลิส และฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำได้ 3 ระดับ

  6,500.-

  11,000.-

 • ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบแคตทาลิส

  5,250.-

  8,850.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อะวิด

  33,900.-

  56,650.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็งทำมุม 90 องศา รุ่น อาปารู

  33,500.-

  53,560.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น สเตย์ท

  35,500.-

  56,980.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อาร์เชอร์

  23,700.-

  39,600.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น เอเลเวชั่น (ก้านฝักบัวทำมุม 90 องศา)

  20,500.-

  32,700.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น เอเลเวชั่น (ก้านฝักบัวแบบโค้ง)

  20,500.-

  32,700.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น เคลสตัน สีโครเมียม

  29,790.-

  48,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น เคลสตัน สีโรสโกลด์

  43,200.-

  69,600.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น คูมิน

  12,800.-

  20,600.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น ทอธ

  10,500.-

  16,900.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น คอมโพส

  40,600.-

  65,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติกพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อาเลโอ

  19,500.-

  31,000.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่น อาเลโอ

  15,200.-

  25,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวก้านแข็งและสายอ่อน รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  31,200.-

  50,000.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวก้านแข็งและสายอ่อน รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  39,000.-

  62,500