Product Category

Karat

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น มินิแซฟไฟร์

  1,005.-

  1,445.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ลาพีส

  665.-

  952.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น บาแกน

  1,930.-

  2,761.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ทอมทอม

  1,545.-

  2,204.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น คาปรี

  1,110.-

  1,594.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น เรนโบว์

  930.-

  1,338.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น อ็อคฟอร์ด

  1,790.-

  2,568.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น กนก

  1,160.-

  1,659.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ซอเรนโต้

  1,115.-

  1,605.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

  1,680.-

  2,408.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โอปอล

  1,605.-

  2,301.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น กนก

  1,415.-

  2,033.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซอร์คอน

  1,305.-

  1,873.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น แคทซ์อาย

  1,305.-

  1,873.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เพิร์ล

  1,305.-

  1,873.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ไพน์

  3,500.-

  5,350.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น มิลาโน

  3,850.-

  5,885.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น มิราจ

  4,470.-

  6,420.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ซิลีโอ

  4,095.-

  5,885.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น อัลทิโร

  3,760.-

  5,404.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น คาเมลโล

  4,494.-

  3,130.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

  2,720.-

  3,906.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

  1,700.-

  2,440.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น กนก

  1,505.-

  2,161.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทัวร์มารีน

  1,455.-

  2,087.-

 • อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น มินิทัวร์มารีน

  1,410.-

  2,022.-

 • อ่างอเนกประสงค์ใหญ่

  2,570.-

  3,692.-

 • สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น มูนสโตน ทู 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  9,990.-

  17,120.-

 • สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น มูนสโตน ทู 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อออกกำแพง)

  9,990.-

  17,120.-

 • สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ไพน์ 3/4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  8,590.-

  15,194.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ทอมทอม 3/6 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  5,570.-

  8,924.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟลอเรนซ์ 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  5,550.-

  8,667.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น คลู 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  5,550.-

  8,667.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟลอเรนซ์ 4.5 ลิตร

  5,150.-

  7,811.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น กนก 3.75 ลิตร

  4,305.-

  6,902.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น แคกตัส 3.75 ลิตร

  4,305.-

  6,902.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไนติงเกล 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  4,390.-

  7,083.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น คลีน 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  4,390.-

  6,581.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น คลีน 4.5 ลิตร

  3,990.-

  6,260.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไนติงเกล 4.5 ลิตร

  3,990.-

  6,260.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น แคร์ 3.75 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  3,820.-

  6,099.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เนปจูน 6 ลิตร

  3,810.-

  6,099.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น โอเอซิส 3.75 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  3,820.-

  6,099.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น โอเอซิส 3.75 ลิตร

  3,710.-

  5,939.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไมเนอร์ 4 ลิตร (สุขภัณฑ์เด็ก)

  3,725.-

  5,350.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไซฟ่อนเซฟ 73, 6 ลิตร

  3,410.-

  5,468.-

 • สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว รุ่น เวอร์โก้

  3,880.-

  5,575.-

 • สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว รุ่น กนก

  3,610.-

  5,190.-

 • สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ รุ่น กนก

  1,800.-

  2,589.-

 • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบมีฐาน

  1,530.-

  2,236.-

 • สุขภัณฑ์นั่งยองแบบมีฐาน II

  1,235.-

  1,766.-

 • สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐานแบบใช้ฟลัชวาล์ว

  1,510.-

  2,129.-

 • สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐานแบบฟลัช มีหม้อน้ำ

  3,250.-

  4,580.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น คริสตัล

  4,695.-

  6,741.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น แจสเปอร์

  3,600.-

  5,168.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น กนก

  1,415.-

  2,033.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น ไพน์

  1,340.-

  1,915.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น คอนเนอร์สโตน (เข้ามุม)

  1,270.-

  1,819.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น เจมสโตน

  1,155.-

  1,659.-

 • โถปัสสาวะชาย รุ่น กาเน็ท

  1,120.-

  1,605.-

 • แผงกั้นโถปัสสาวะชาย

  1,095.-

  1,573.-

 • ที่ใส่สบู่ รุ่น คาปรี

  295.-

  417.-

 • ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวนแบบสั้น รุ่น บาแกน

  1,300.-

  1,862.-

 • ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น บาแกน

  1,110.-

  1,594.-

 • ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ทอมทอม

  925.-

  1,327.-

 • ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวนแบบสั้น รุ่น ทอมทอม

  925.-

  1,327.-

 • ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น กนก

  825.-

  1,177.-

 • ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น เรนโบว์

  780.-

  1,113.-

 • ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น คาปรี

  750.-

  1,070.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น คาปรี

  295.-

  417.-

 • ชั้นวางของ รุ่น คาปรี

  420.-

  599.-

 • ราวแขวนผ้า รุ่น คาปรี

  475.-

  674.-

 • ที่วางแก้วและแปรงสีฟัน รุ่น ยูโรป้า

  290.-

  417.-

 • ที่ใส่สบู่ รุ่น ยูโรป้า

  300.-

  428.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ยูโรป้า

  415.-

  589.-

 • ชั้นวางของ รุ่น ยูโรป้า

  495.-

  706.-

 • ราวแขวนผ้า รุ่น ยูโรป้า

  515.-

  738.-

 • ขอแขวนผ้า รุ่น ยูโรป้า

  175.-

  246.-

 • ที่ใส่สบู่

  280.-

  396.-

 • หิ้งวางของ

  430.-

  621.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระเล็ก

  280.-

  396.-

 • ที่ใส่สบู่เล็ก

  280.-

  396.-

 • ราวแขวนผ้าเดี่ยวพร้อมราวพลาสติกใส

  475.-

  685.-

 • ชั้นวางของ รุ่น ซัน

  440.-

  621.-

 • ที่ใส่แปรงสีฟัน รุ่น ซัน

  225.-

  321.-

 • ที่ใส่สบู่ รุ่น ซัน

  285.-

  407.-

 • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ซัน

  285.-

  407.-

 • ราวแขวนผ้าเดี่ยว รุ่น ซัน

  495.-

  706.-

 • อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  58,880.-

  86,349.-

 • สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เฟิร์น 3/4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  4,590.-

  7,223.-

 • อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  52,700.-

  77,147.-

 • อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นสแปร์โรว์ (มีมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  52,950.-

  77,682.-

 • อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นซอเรนโต้ (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  45,720.-

  66,982.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น, หมอน และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  12,610.-

  18,650.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และหมอน พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  12,300.-

  17,976.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  11,250.-

  17,527.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,670.-

  14,049.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,020.-

  15,622.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,350.-

  13,589.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (มีกันลื่น, หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  12,080.-

  17,976.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (มีมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  11,550.-

  17,527.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (มีมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,450.-

  16,296.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,350.-

  12,252.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นแซฟไฟร์ 1800 (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  16,860.-

  24,717.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดาแบบเข้ามุม รุ่นแซฟไฟร์ คอนเนอร์ (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  22,370.-

  32,806.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นซอเรนโต้ (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  15,090.-

  22,128.-

 • อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1600 (มีกันลื่น และหมอน พร้อมสะดือป๊อปอัพ)

  10,390.-

  16,285.-

 • อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1600 พร้อมสะดือป๊อปอัพ

  9,350.-

  14,606.-

 • อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1700 (มีกันลื่น และหมอน พร้อมสะดือป๊อปอัพ)

  11,450.-

  17,420.-

 • อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1700 พร้อมสะดือป๊อปอัพ

  10,290.-

  15,729.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเฟิร์น (หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  11,250.-

  19,474.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเฟิร์น (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  9,750.-

  17,334.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไพน์ (หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,450.-

  18,725.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไพน์ (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,950.-

  16,585.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเมเปิล (หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,020.-

  17,013.-

 • อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเมเปิล (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,520.-

  14,873.-

 • อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  8,150.-

  13,268.-

 • อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น และสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  7,830.-

  12,733.-

 • อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นสแปร์โรว์ (มีกันลื่น และสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  8,230.-

  13,589.-

 • อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นสแปร์โรว์ (มีสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  8,150.-

  13,268.-

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า