Product Category

 • K-17340X-1R-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ลาพีส

  665.00

  952.00

 • K-11004X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น บาแกน

  1,930.00

  2,761.00

 • K-17532X-1R-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น กนก

  1,160.00

  1,659.00

 • K-45355X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ซอเรนโต้

  1,115.00

  1,605.00

 • K-17336X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น มินิแซฟไฟร์

  1,005.00

  1,445.00

 • K-17520T-CP ชั้นวางของแบบกระจก รุ่น อีโอเลีย

  1,890.00

  3,150.00

 • K-11016X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ทอมทอม

  1,545.00

  2,204.00

 • K-17330X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น คาปรี

  1,110.00

  1,594.00

 • K-17317X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น เรนโบว์

  930.00

  1,338.00

 • K-17552X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น อ็อคฟอร์ด

  1,790.00

  2,568.00

 • K-10993X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

  1,680.00

  2,408.00

 • K-18805X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โอปอล

  1,605.00

  2,301.00

 • K-17534X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น กนก

  1,415.00

  2,033.00

 • K-1129X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซอร์คอน

  1,305.00

  1,873.00

 • K-18806X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น แคทซ์อาย

  1,305.00

  1,873.00

 • K-17717X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เพิร์ล

  1,305.00

  1,873.00

 • K-99197X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ไพน์

  3,500.00

  5,350.00

 • K-17066X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น มิลาโน

  3,850.00

  5,885.00

 • K-17557X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น มิราจ

  4,470.00

  6,420.00

 • K-10811X-WK อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ซิลีโอ

  4,095.00

  5,885.00

 • K-17556X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น อัลทิโร

  3,760.00

  5,404.00

 • K-17558X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น คาเมลโล

  4,494.00

  3,130.00

 • K-11022X-WK อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

  2,720.00

  3,906.00

 • K-11019X-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

  1,700.00

  2,440.00

 • K-17533X-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น กนก

  1,505.00

  2,161.00

 • K-18808X-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทัวร์มารีน

  1,455.00

  2,087.00

 • K-17354X-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น มินิทัวร์มารีน

  1,410.00

  2,022.00

 • K-17559X-WK อ่างอเนกประสงค์ใหญ่

  2,570.00

  3,692.00

 • K-72479X-S-WK สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น มูนสโตน ทู 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  9,990.00

  17,120.00

 • K-72479X-SP-WK สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น มูนสโตน ทู 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อออกกำแพง)

  9,990.00

  17,120.00

 • K-99192X-S-WK สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น ไพน์ 3/4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  8,590.00

  15,194.00

 • K-12387X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ทอมทอม 3/6 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  5,570.00

  8,924.00

 • K-72452X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟลอเรนซ์ 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  5,550.00

  8,667.00

 • K-99295X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น คลู 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  5,550.00

  8,667.00

 • K-72452X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟลอเรนซ์ 4.5 ลิตร

  5,150.00

  7,811.00

 • K-17285X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น กนก 3.75 ลิตร

  4,305.00

  6,902.00

 • K-12441X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น แคกตัส 3.75 ลิตร

  4,305.00

  6,902.00

 • K-98118X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไนติงเกล 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  4,390.00

  7,083.00

 • K-99294X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น คลีน 4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  4,390.00

  6,581.00

 • K-99294X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น คลีน 4.5 ลิตร

  3,990.00

  6,260.00

 • K-98118X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไนติงเกล 4.5 ลิตร

  3,990.00

  6,260.00

 • K-99293X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น แคร์ 3.75 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  3,820.00

  6,099.00

 • K-2960X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เนปจูน 6 ลิตร

  3,810.00

  6,099.00

 • K-45535X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น โอเอซิส 3.75 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  3,820.00

  6,099.00

 • K-45535X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น โอเอซิส 3.75 ลิตร

  3,710.00

  5,939.00

 • K-17385X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไมเนอร์ 4 ลิตร (สุขภัณฑ์เด็ก)

  3,725.00

  5,350.00

 • K-17386X-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไซฟ่อนเซฟ 73, 6 ลิตร

  3,410.00

  5,468.00

 • K-18838X-WK สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว รุ่น เวอร์โก้

  3,880.00

  5,575.00

 • K-17712X-WK สุขภัณฑ์แบบใช้ฟลัชวาล์ว รุ่น กนก

  3,610.00

  5,190.00

 • K-17713X-WK สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ รุ่น กนก

  1,800.00

  2,589.00

 • K-17919X-WK สุขภัณฑ์นั่งยองแบบมีฐาน

  1,530.00

  2,236.00

 • K-17918X-WK สุขภัณฑ์นั่งยองแบบมีฐาน II

  1,235.00

  1,766.00

 • K-17921X-WK สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐานแบบใช้ฟลัชวาล์ว

  1,510.00

  2,129.00

 • K-17920X-WK สุขภัณฑ์นั่งยองมีฐานแบบฟลัช มีหม้อน้ำ

  3,250.00

  4,580.00

 • K-17387X-ET-WK โถปัสสาวะชาย รุ่น คริสตัล

  4,695.00

  6,741.00

 • K-18834X-ET-WK โถปัสสาวะชาย รุ่น แจสเปอร์

  3,600.00

  5,168.00

 • K-17901X-ET-WK โถปัสสาวะชาย รุ่น กนก

  1,415.00

  2,033.00

 • K-99196X-ET-WK โถปัสสาวะชาย รุ่น ไพน์

  1,340.00

  1,915.00

 • K-17046X-ET-WK โถปัสสาวะชาย รุ่น คอนเนอร์สโตน (เข้ามุม)

  1,270.00

  1,819.00

 • K-17392X-ET-WK โถปัสสาวะชาย รุ่น เจมสโตน

  1,155.00

  1,659.00

 • K-17389X-ET-WK โถปัสสาวะชาย รุ่น กาเน็ท

  1,120.00

  1,605.00

 • K-530X-WK แผงกั้นโถปัสสาวะชาย

  1,095.00

  1,573.00

 • K-17052X-WK ที่ใส่สบู่ รุ่น คาปรี

  295.00

  417.00

 • K-10995X-WK ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวนแบบสั้น รุ่น บาแกน

  1,300.00

  1,862.00

 • K-11005X-WK ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น บาแกน

  1,110.00

  1,594.00

 • K-11017X-WK ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น ทอมทอม

  925.00

  1,327.00

 • K-10992X-WK ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวนแบบสั้น รุ่น ทอมทอม

  925.00

  1,327.00

 • K-17299X-WK ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น กนก

  825.00

  1,177.00

 • K-17310X-WK ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น เรนโบว์

  780.00

  1,113.00

 • K-17306X-WK ขารองอ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น คาปรี

  750.00

  1,070.00

 • K-17053X-WK ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น คาปรี

  295.00

  417.00

 • K-17054X-WK ชั้นวางของ รุ่น คาปรี

  420.00

  599.00

 • K-17055X-WK ราวแขวนผ้า รุ่น คาปรี

  475.00

  674.00

 • K-17056X-WK ที่วางแก้วและแปรงสีฟัน รุ่น ยูโรป้า

  290.00

  417.00

 • K-17057X-WK ที่ใส่สบู่ รุ่น ยูโรป้า

  300.00

  428.00

 • K-17058X-WK ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ยูโรป้า

  415.00

  589.00

 • K-17059X-WK ชั้นวางของ รุ่น ยูโรป้า

  495.00

  706.00

 • K-17060X-WK ราวแขวนผ้า รุ่น ยูโรป้า

  515.00

  738.00

 • K-17061X-WK ขอแขวนผ้า รุ่น ยูโรป้า

  175.00

  246.00

 • K-17394X-WK ที่ใส่สบู่

  280.00

  396.00

 • K-17064X-WK หิ้งวางของ

  430.00

  621.00

 • K-18126X-WK ที่ใส่กระดาษชำระเล็ก

  280.00

  396.00

 • K-18128X-WK ที่ใส่สบู่เล็ก

  280.00

  396.00

 • K-17068X-WK ราวแขวนผ้าเดี่ยวพร้อมราวพลาสติกใส

  475.00

  685.00

 • K-17076X-WK ชั้นวางของ รุ่น ซัน

  440.00

  621.00

 • K-17080X-WK ที่ใส่แปรงสีฟัน รุ่น ซัน

  225.00

  321.00

 • K-18129X-WK ที่ใส่สบู่ รุ่น ซัน

  285.00

  407.00

 • K-18130X-WK ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ซัน

  285.00

  407.00

 • K-17083X-WK ราวแขวนผ้าเดี่ยว รุ่น ซัน

  495.00

  706.00

 • K-14883X-WK อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  58,880.00

  86,349.00

 • K-75750X-S-WK สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เฟิร์น 3/4.5 ลิตร พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  4,590.00

  7,223.00

 • K-14888X-WK อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  52,700.00

  77,147.00

 • K-14890X-WK อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นสแปร์โรว์ (มีมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  52,950.00

  77,682.00

 • K-18761X-WK อ่างอาบน้ำระบบน้ำวน รุ่นซอเรนโต้ (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  45,720.00

  66,982.00

 • K-14882X-FGR58-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น, หมอน และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  12,610.00

  18,650.00

 • K-14882X-F58-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และหมอน พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  12,300.00

  17,976.00

 • K-14882X-GR-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  11,250.00

  17,527.00

 • K-14882X-D1-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,670.00

  14,049.00

 • K-14887X-GR-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น และมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,020.00

  15,622.00

 • K-14887X-D1-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,350.00

  13,589.00

 • K-14889X-FGR58-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (มีกันลื่น, หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  12,080.00

  17,976.00

 • K-14889X-F58-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (มีมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  11,550.00

  17,527.00

 • K-14889X-GR-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (มีมือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,450.00

  16,296.00

 • K-14889X-D1-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นสแปร์โรว์ (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,350.00

  12,252.00

 • K-18753X-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นแซฟไฟร์ 1800 (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  16,860.00

  24,717.00

 • K-18755X-WK อ่างอาบน้ำธรรมดาแบบเข้ามุม รุ่นแซฟไฟร์ คอนเนอร์ (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  22,370.00

  32,806.00

 • K-18760X-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นซอเรนโต้ (มีกันลื่น พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  15,090.00

  22,128.00

 • K-45970X-F58-WK อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1600 (มีกันลื่น และหมอน พร้อมสะดือป๊อปอัพ)

  10,390.00

  16,285.00

 • K-45970X-WK อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1600 พร้อมสะดือป๊อปอัพ

  9,350.00

  14,606.00

 • K-45971X-F58-WK อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1700 (มีกันลื่น และหมอน พร้อมสะดือป๊อปอัพ)

  11,450.00

  17,420.00

 • K-45971X-WK อ่างอาบน้ำวาเลนเซีย1700 พร้อมสะดือป๊อปอัพ

  10,290.00

  15,729.00

 • K-75817X-GR58-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเฟิร์น (หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  11,250.00

  19,474.00

 • K-75817X-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเฟิร์น (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  9,750.00

  17,334.00

 • K-75816X-GR58-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไพน์ (หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,450.00

  18,725.00

 • K-75816X-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นไพน์ (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,950.00

  16,585.00

 • K-75818X-GR58-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเมเปิล (หมอน, มือจับ พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  10,020.00

  17,013.00

 • K-75818X-WK อ่างอาบน้ำธรรมดา รุ่นเมเปิล (พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อปอัพ)

  8,520.00

  14,873.00

 • K-14882X-WK อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นพีลีแกน (มีกันลื่น และสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  8,150.00

  13,268.00

 • K-14887X-WK อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นไนติงเกล (มีกันลื่น และสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  7,830.00

  12,733.00

 • K-14889X-F-WK อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นสแปร์โรว์ (มีกันลื่น และสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  8,230.00

  13,589.00

 • K-14889X-WK อ่างอาบน้ำชุดประหยัด รุ่นสแปร์โรว์ (มีสะดืออ่างแบบสายโซ่ ไม่มีมือจับ)

  8,150.00

  13,268.00

 • C1053 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น มิก

  6,390.00

  17,010.00

 • C1163 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น แวนโดเรีย (ท่อลงพื้น)

  6,361.00

  11,890.00

 • C1388 (CN1) สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ไทม่อนพร้อมฝารองนั่งเอนกประสงค์

  6,808.00

  14,140.00

 • C17027 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น สเปช โซลูชั่น 4S 3/4.5L ไฮยีน

  4,907.00

  13,520.00

 • C1480 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ทีน่า

  2,365.00

  6,110.00

 • CVN92201 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีเนียนซ์ : ทรงฝายาวอีลองเกต

  3,163.00

  6,570.00

 • C13440 สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร รุ่น BEN

  2,990.00

  8,090.00

 • C1015 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น แมค (ท่อลงพื้น)

  7,390.00

  18,900.00

 • C13430 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น รอนด้า

  3,146.00

  8,400.00

 • C13930 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น อเล็กซ์

  3,150.00

  7,510.00

 • C13960 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น เวนดี้ (ท่อลงพื้น)

  2,328.00

  6,200.00

 • C186 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ธันย่า

  2,346.00

  5,770.00

 • V0271 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Pavis C02717

  7,628.00

 • V0270 ตู้เก็บของใต้อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังสำหรับอ่าง Pavis C02717

  7,628.00

 • C02717 อ่างล้างหน้า พาร์วิส ไฮยีน

  2,327.00

  4,950.00

 • C0156/C420 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมขาอ่างแบบแขวน รุ่น วีว่า

  3,303.00

  6,860.00

 • C0156 อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่นวีวา

  2,408.00

  5,000.00

 • C420 ขารองอ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น ยูนิเวอร์แซล

  940.00

  1,860.00

 • C05847 อ่างล้างหน้า โอเปร่า ไฮยีน

  2,210.00

  4,590.00

 • C0512 อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น สแควร์ (Square)

  1,950.00

  4,050.00

 • C0055 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น Space

  2,624.00

  5,450.00

 • C0141/C4241 อ่างล้างหน้า พร้อมขาตั้งลอย รุ่น BRIO

  1,955.00

  4,060.00

 • C0141 อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น BRIO

  1,045.00

  2,170.00

 • C4241 ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น BRIO

  910.00

  1,890.00

 • C013 อ่างล้างหน้า เคนชิงตัน 20

  528.00

  1,410.00

 • C313 โถปัสสาวะชาย นาตาชา

  3,568.00

  7,410.00

 • C305 โถปัสสาวะชาย แองเจิล

  1,286.00

  2,670.00

 • C3080 โถปัสสาวะชาย บารอน

  1,286.00

  2,670.00

 • C307 โถปัสสาวะชาย วีนัส

  1,069.00

  2,220.00

 • CT1213(LED) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED รุ่น เทอร์บิเทค

  2,191.00

  3,150.00

 • CT1211(LED) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าพร้อมไฟ LED รุ่น เทอร์บิเทค

  2,191.00

  3,150.00

 • CT1142A ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ซีรอคโค

  1,829.00

  2,630.00

 • CT1141A(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ซีรอคโค

  1,607.00

  2,310.00

 • CT1113A(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น อัลโต

  1,168.00

  1,680.00

 • CT1166AE(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น เน็กท์ทรี

  1,217.00

  1,750.00

 • CT1164AE(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น เน็กท์วัน

  1,217.00

  1,750.00

 • CT1091C33(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น LECCE

  550.00

  740.00

 • CT162C36(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

  520.00

  710.00

 • CT1091C26(HM) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น วิลล่า

  515.00

  700.00

 • CT1092C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น เลซเซ่

  591.00

  690.00

 • CT1092C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น วิลล่า

  573.00

  670.00

 • CT372A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น อโรน่า

  1,481.00

  1,730.00

 • CT1115A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยกสำหรับฝักบัว รุ่น แอนโทนี่ พลัส

  953.00

  1,370.00

 • CT1134A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ซีรอคโค

  1,384.00

  1,990.00

 • CT880(HM) ขอแขวนผ้า รุ่น สแควร์

  629.00

  905.00

 • CT885(HM) ที่วางสบู่ รุ่น สแควร์

  689.00

  990.00

 • CT889(HM) ที่ใส่ทิชชู่แบบมีฝาปิด รุ่น สแควร์

  967.00

  1,390.00

 • CT882(HM) ราวแขวนผ้า ยาว 63 ซม. รุ่น สแควร์

  1,332.00

  1,915.00

 • CT665(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

  341.00

  490.00

 • CT179(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  212.00

  305.00

 • CT697Z1P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  271.00

  390.00

 • CT697Z2P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  320.00

  460.00

 • CT697Z3P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2.5-4 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

  403.00

  580.00

 • CT683(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 24 ซม.

  689.00

  990.00

 • CT683AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 39 ซม.

  751.00

  1,080.00

 • CT680(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 24 ซม.

  751.00

  1,080.00

 • CT680AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 39 ซม.

  869.00

  1,250.00

 • GP 12X12 ไฮด์อเวย์ สโนว์ PM GP 12X12 ไฮด์อเวย์ สโนว์ PM

  25.00

  / แผ่น

 • GP 12X12 ไฮด์อเวย์ ดำ PM GP 12X12 ไฮด์อเวย์ ดำ PM

  25.00

  / แผ่น

 • GP 16X16 เวสทีจ น้ำตาล PM GP 16X16 เวสทีจ น้ำตาล PM

  50.00

  / แผ่น

 • GP 16X16 เวสทีจ เทา PM GP 16X16 เวสทีจ เทา PM

  50.00

  / แผ่น

 • GP 16X16 โมดิช เทา PM GP 16X16 โมดิช เทา PM

  50.00

  / แผ่น

 • GP 16X16 โมดิช เทาเข้ม PM GP 16X16 โมดิช เทาเข้ม PM

  50.00

  / แผ่น

 • CT709(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 79 ซม.

  1,161.00

  1,670.00

 • CT708 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 90 ซม.

  1,454.00

  2,090.00

 • CT474N(P)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง75ม.ม.)

  1,377.00

  1,980.00

 • CT471SL(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 75 มม.)

  640.00

  920.00

 • CT474N(S)(HM) ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง45ม.ม.)

  1,377.00

  1,980.00

 • CT471SS(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชายชนิดกด (ระยะติดตั้ง 45 มม.)

  640.00

  920.00

 • CT457XNS ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อคในตัวชนิด TOP INLET

  3,825.00

  5,500.00

 • CT440XNS ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีล็อคในตัวชนิด Top Inlet(Dual Flush 2/4.5L)

  3,825.00

  5,500.00

 • MC249 กระจกเงาเพอร์เฟค 450X600 มม.

  770.00

  920.00

 • MC250 กระจกเงาเพอร์เฟค 600X800 มม.

  927.00

  1,230.00

 • MC251 กระจกเงาเพอร์เฟค (R) 450X600 มม.

  855.00

  1,140.00

 • MC252 กระจกเงาเพอร์เฟค (R) 600X800 มม.

  1,206.00

  1,610.00

 • CT822S อ่างซิงค์สแตนเลส 1 หลุม

  2,500.00

  3,000.00

 • CT823S อ่างซิงค์สแตนเลส 1 หลุม

  2,790.00

  3,350.00

 • CT800SD อ่างซิงค์สแตนเลส 1 หลุมมีที่พักจาน

  3,700.00

  4,800.00

 • CT823T อ่างซิงค์สแตนเลส 2 หลุม

  5,990.00

  7,200.00

 • CT1087C27(HM) ก๊อกอ่างซิงค์ ติดเคาน์เตอร์ รุ่น โคโม่

  1,344.00

  1,570.00

 • CT130C10(HM) ก๊อกอ่างซิงค์ รุ่น วินดี้

  1,438.00

  1,680.00

 • CT1117A(HM) ก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก รุ่น อัลโต

  1,683.00

  2,420.00

 • SC00537 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น ฟอร์ออล (ไฮยีน)

  6,255.00

  12,990.00

 • C021 อ่างล้างหน้า เฮเลน

  2,061.00

  4,280.00

 • SC6652 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟอร์ออล (ท่อลงพื้น)

  10,352.00

  21,500.00

 • SC6652(WH) สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟอร์ออล + C9251(ฝาขาว)

  7,319.00

  15,200.00

 • SC6657(WH) สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟอร์ออล

  7,078.00

  14,700.00

 • CT0161 ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม./ ⌀35 มม. รุ่น เนทูร่า

  2,688.00

  3,865.00

 • CT0164 พนักแขนแบบพับเก็บได้

  11,469.00

  16,490.00

 • CT750L60#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 60 ซม.ผิว HAIRLINE

  1,454.00

  2,090.00

 • CT791R ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวาขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

  3,230.00

  5,095.00

 • CT791L ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้ายขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

  3,230.00

  5,095.00

 • MZ901#WH กระจกเงามุม10องศา (สีขาว)

  6,830.00

  8,000.00

 • MZ901#BS กระจกเงามุม10องศา (สีเงิน)

  6,830.00

  8,000.00

 • H101S เก้าอี้นั่งอาบปรับระดับ/ย้ายที่ได้

  3,304.00

  3,850.00

 • GP 12X12 ครีท สโตน เทาอ่อน PM GP 12X12 ครีท สโตน เทาอ่อน PM

  25.00

  / แผ่น

 • EB-FB103SW สลิม สมาร์ท วอร์ชเชอร์

  4,300.00

  6,050.00

 • EB-FB104SW Axisse Smart Washer ฝารองนั่งอเนกประสงค์ แอกซิสสมาร์ทวอชเชอร์

  4,300.00

  6,050.00

 • EB-FB109SW Slim Smart Washer II

  3,830.00

  6,050.00

 • 2012-WT-9 ชุดสุขภัณฑ์อัจฉริยะรุ่น แอโรเซ็น 6L

  59,000.00

  86,100.00

 • 2017-WT-9 ชุดสุขภัณฑ์อัตโนมัติแบบชิ้นเดียว 3.5/5 ลิตร รุ่น อะคาเซีย เอโวลูชั่น สีขาว ฝารองนั่งธรรมดา

  89,000.00

  174,317.00

 • 2018-WT-9 ชุดสุขภัณฑ์อัตโนมัติแบบชิ้นเดียว 3.5/5 ลิตร รุ่น อะคาเซีย เอโวลูชั่น สีขาว ฝารองนั่งอัตโนมัติ

  99,000.00

  194,634.00

 • 2530-WT-0 ชุดสุขภัณฑ์ ชิ้นเดียว 3/4.2 ลิตร เฟล็กซี่ โคดี้ สีขาว

  7,290.00

  16,085.00

 • 2007-WT-0 อะคาเซีย อี แบบชิ้นเดียว (ราคาครบชุด)

  13,900.00

  24,280.00

 • 2030-WT-0 ชุดสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวรุ่นไอดีเอส เคลียร์ 6 ลิตร พร้อมฝาปิดเปิดนุ่มนวล

  19,900.00

  44,500.00

 • 2695SCW-WT-0 สุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ใช้น้ำ 4.5 ลิตร รุ่น วินสตัน แบบกดข้าง พร้อมฝารองนั่งปิดนุ่มนวล

  2,990.00

  5,290.00

 • 2696SCW-WT-0 สุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ใช้น้ำ 4.5 ลิตร รุ่น วินสตัน แบบกดบน พร้อมฝารองนั่งปิดนุ่มนวล

  3,090.00

  5,440.00

 • 2632SC-WT-0  สุขภัณฑ์แบบแยกชิ้น ใช้น้ำ 4.5  ลิตร รุ่น นีโอ โมเดิร์น พร้อมฝารองนั่งปิดนุ่มนวล

  5,490.00

  11,660.00

 • 2230SC-WT-0 สุขภัณฑ์สองชิ้นประหยัดน้ำ ไอดีเอส เคลียร์ 3/4.5 ลิตร

  10,900.00

  23,720.00

 • 0979-WT-0 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่นวินสตัน

  800.00

  1,410.00

 • 0948-WT-0 อ่างล้างหน้า นิว โคดี้-เอส

  850.00

  1,670.00

 • 470LM-WT-0 โอวาลีนแบบฝังใต้เคาน์เตอร์

  1,490.00

  3,090.00

 • 0507W-WT อ่างล้างหน้า อะคาเซีย อี แบบแขวนผนัง

  2,290.00

  5,050.00

 • K-2501-42-N ที่ใส่สบู่ ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  650.00

  1,190.00

 • K-2501-54-N ตะแกรงใส่สบู่ ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  830.00

  1,515.00

 • K-2801-54-N ตะแกรงใส่สบู่ ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  770.00

  1,410.00

 • K-2801-42-N ที่ใส่สบู่ ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  450.00

  825.00

 • K-2501-47-N ห่วงแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  630.00

  1,140.00

 • K-2501-53-N ที่วางผ้า 60 ซม. ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  2,660.00

  4,870.00

 • K-2501-52-N ราวแขวนผ้าแบบคู่ 60 ซม. ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  1,270.00

  2,330.00

 • K-2501-41-N ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  430.00

  785.00

 • K-2501-46-N ราวแขวนผ้า 60 ซม. ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  860.00

  1,575.00

 • K-2801-41-N ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  290.00

  535.00

 • K-2801-46-N ราวแขวนผ้า 60 ซม. ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  630.00

  1,140.00

 • K-2801-47-N ห่วงแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  490.00

  895.00

 • K-2801-52-N ราวแขวนผ้าแบบคู่ 60 ซม. ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  820.00

  1,495.00

 • K-2801-53-N ที่วางผ้า 60 ซม. ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  1,790.00

  3,285.00

 • K-2501-43-N ที่ใส่กระดาษชำระ ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  690.00

  1,260.00

 • K-2501-55-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวตั้ง) รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  670.00

  1,220.00

 • K-2501-56-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวนอน) รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  630.00

  1,140.00

 • K-2801-55-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวนอน) รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  610.00

  1,110.00

 • K-2801-43-N ที่ใส่กระดาษชำระ ชุบโครเมี่ยม รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  630.00

  1,140.00

 • K-2801-56-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวตั้ง) รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  650.00

  1,180.00

 • K-2501-50-N หิ้งกระจก รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  680.00

  1,240.00

 • K-2501-51-N หิ้งกระจก พร้อมที่กั้น รุ่น คอนเซ็ปต์ สแควร์

  800.00

  1,465.00

 • K-2801-50-N หิ้งกระจก รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  650.00

  1,180.00

 • K-2801-51-N หิ้งกระจก พร้อมที่กั้น รุ่น คอนเซ็ปต์ ราวน์

  780.00

  1,425.00

 • WT 8x12 กลอส ไวท์ PM กระเบื้องบุผนัง WT 8x12 กลอส ไวท์ PM

  16.00

  / แผ่น

 • WT 8x12 ทาร์แบค อลาบาสเตอร์ PM กระเบื้องบุผนัง WT 8x12 ทาร์แบค อลาบาสเตอร์ PM

  14.00

  / แผ่น

 • WT 8x12 ทาร์แบค แฟกซ์ PM กระเบื้องบุผนัง WT 8x12 ทาร์แบค แฟกซ์ PM

  14.00

  / แผ่น

 • WT 10x16 โรม PM WT 10x16 โรม PM

  30.00

  / แผ่น

 • WT 10x16 โรม ทวีล PM WT 10x16 โรม ทวีล PM

  32.00

  / แผ่น

 • WT 10x16 ราเวนนา เบจ PM WT 10x16 ราเวนนา เบจ PM

  30.00

  / แผ่น

 • WT 10x16 ลุกซ์ ซิลเวอร์ PM WT 10x16 ลุกซ์ ซิลเวอร์ PM

  35.00

  / แผ่น

 • WT 10x16 ลุกซ์ โกลด์ PM WT 10x16 ลุกซ์ โกลด์ PM

  35.00

  / แผ่น

 • WT 8x16 อีเทอร์นิตี้ โบน PM

  25.00

  / แผ่น

 • WT 8x16 อีเทอร์นิตี้ ชมพู PM

  25.00

  / แผ่น

 • WT 8x16 อีเทอร์นิตี้ เขียว PM

  25.00

  / แผ่น

 • WT 8x16 อีเทอร์นิตี้ ฟลอร่า PM

  32.00

  / แผ่น

 • WT 8x24 ซาคราเมนต์โต้ เทา PM WT 8x24 ซาคราเมนต์โต้ เทา PM

  52.00

  / แผ่น

 • WT 8x24 กราฟฟิค ขาว PM WT 8x24 กราฟฟิค ขาว PM

  54.00

  / แผ่น

 • WT 8x24 กราฟฟิค 2.0 ดีพ บลู PM WT 8x24 กราฟฟิค 2.0 ดีพ บลู PM

  52.00

  / แผ่น

 • GP 6x24 วู้ดเวิร์ค น้ำตาล ตัดขอบ PM GP 6x24 วู้ดเวิร์ค น้ำตาล ตัดขอบ PM (กระเบื้องลายไม้)

  67.00

  / แผ่น

 • GP 6x24 วู้ดเวิร์ค เบจ ตัดขอบ PM GP 6x24 วู้ดเวิร์ค เบจ ตัดขอบ PM (กระเบื้องลายไม้)

  67.00

  / แผ่น

 • กระเบื้องปูพื้น FT 16x16 วีลล์ เบจ (SD) PM

  32.50

  / แผ่น

 • FT 16x16 วีลล์ เทาเข้ม (SD) PM กระเบื้องปูพื้น FT 16x16 วีลล์ เทาเข้ม (SD) PM

  32.50

  / แผ่น

 • FT 16x16 วีลล์ เทาอ่อน (SD) PM กระเบื้องปูพื้น FT 16x16 วีลล์ เทาอ่อน (SD) PM

  32.50

  / แผ่น

 • FT 12x12 วิลลี่ เทาอ่อน PM กระเบื้องปูพื้น FT 12x12 วิลลี่ เทาอ่อน PM

  19.09

  / แผ่น

 • FT 12x12 วิลลี่ เทาเข้ม PM กระเบื้องปูพื้น FT 12x12 วิลลี่ เทาเข้ม PM

  19.09

  / แผ่น

 • FT 12x12 วิลลี่ แฟลกซ์ PM กระเบื้องปูพื้น FT 12x12 วิลลี่ แฟลกซ์ PM

  19.09

  / แผ่น

 • FT 12x12 จัสมิน กลอส ไวท์ PM กระเบื้องปูพื้น FT 12x12 จัสมิน กลอส ไวท์ PM

  16.27

  / แผ่น

 • GP 12x24 น็อตติ้ง ฮิลล์ เบจ (PK8) PM กระเบื้อง เอ็กซ์พอร์ซเลน GP 12x24 น็อตติ้ง ฮิลล์ เบจ (PK8) PM

  85.00

  / แผ่น

 • กระเบื้อง เอ็กซ์พอร์ซเลน GP 12x24 น็อตติ้ง ฮิลล์ ขาว (PK8) PM

  85.00

  / แผ่น

 • กระเบื้อง เอ็กซ์พอร์ซเลน GP 12x24 น็อตติ้ง ฮิลล์ เทา (PK8) PM

  85.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 ปาร์ตี้ น้ำตาล (NET) A

  199.00

  / แผ่น

 • MT 06S-MM-03 (NET/PACK10) PM

  72.00

  / แผ่น

 • MT 06S-SILVER (NET/PACK 10) PM

  109.00

  / แผ่น

 • MT 1S-SILVER/COPPER (NET/PACK 10) PM

  109.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 โฟร์ท สโตน เทอร์คอยซ์ (1X1) PM

  444.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 ฟิออริน่า เขียว (RSN) (2X2) PM

  1,615.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 ฟิออริน่า มิกซ์ 01 เขียว(1X1)PM

  515.00

  / แผ่น

 • MT 06T-6730 (NET/PACK 10) PM

  89.00

  / แผ่น

 • MT 06T-SILVER (NET/PACK 10)

  110.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 โฟร์ท สโตน พีช (1X1) PM

  444.00

  / แผ่น

 • WT 2x10 กรุยเชิงโพร์ฟิโด้ เมทัล สโตน PM

  80.50

  / แผ่น

 • WT 2x10 กรุยเชิงพิมาย เมทัล สโตน PM

  75.00

  / แผ่น

 • MT 06S-SILVER/COPPER (NET/PACK 10) PM

  102.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 ดูเอ็ท สโตน น้ำตาล 01 (06S) PM

  444.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 ริพเพิล เพิร์ล (1S) PM

  285.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 ริพเพิล เขียวอ่อน (1S) PM

  285.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 เลอ กลาส ฟ้า(เอ๊กซ์ตร้า)(06S)PM

  444.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 สเปคทรัม เขียว (มิกซ์) PM

  275.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 ดูเอ็ท สโตน เทาเข้ม 02 (06S) PM

  444.00

  / แผ่น

 • MT 2SM-THE EDGE SILV/COP (NET/PACK10) PM

  415.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 สปราซโซ โลโค่ ซิลเวอร์ PM

  270.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 กลาส เบลนด์ 02 ฟ้า (05T) PM

  190.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 กลาส เบลนด์ 03 น้ำตาล (05T) PM

  190.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 โมล่า ซีควิน ครีม PM

  270.00

  / แผ่น

 • GT I-DECO(H) 12x12 อิตาเลียน มิกซ์ PM

  205.00

  / แผ่น

 • GL 12x12 คาลิซี บรูโน PM

  165.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น 66048 สีดำลายขาว

  198.00

  / แผ่น

 • 60x120 รุ่น คาราร่า เอ็กซ์

  1,008.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น แกรไนต์ เบจ โพลิช (ผิวมัน)

  288.00

  / แผ่น

 • GT 4x8 พรมศิลา เนื้อทราย PM

  9.20

  / แผ่น

 • GT 4x8 จมูกบันได แกรนิต น้ำตาล PM

  17.20

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น ไวท์ คาราร่า

  208.80

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น แกรไนต์ บรอนโซ

  288.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น แกรไนต์ มาโลน

  288.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น แกรไนต์ เนโร

  288.00

  / แผ่น

 • 30x60 รุ่น แมททริค กราไฟท์ (ขัดมัน)

  84.24

  / แผ่น

 • 30x60 รุ่น MB11342K ลีฟ

  100.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น มิเนอรัล เบจ

  288.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น มิเนอรัล เบียงโก้

  288.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น มิเนอรัล บรอนโซ

  288.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น มิเนอรัล มาโลน

  288.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น มิเนอรัล เนโร

  288.00

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น กลอสซี่ไวท์ นาโน

  149.40

  / แผ่น

 • 80x80 รุ่น แกรนด์ กัลกัตตา

  998.40

  / แผ่น

 • 40x40 รุ่น เซียร่าไวท์

  47.20

  / แผ่น

 • 60x120 รุ่น เบอริงตั้น กริจิโอ

  1,123.20

  / แผ่น

 • K-5401X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่น เวล

  135,000.00

  220,000.00

 • K-24097X-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์ พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์รุ่น C3-150

  27,900.00

  61,370.00

 • K-75920X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย (ท่อเซรามิก)

  21,500.00

  38,600.00

 • K-76815X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อเซรามิก)

  15,650.00

  29,400.00

 • K-3323X-C-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซานตา โรซ่า พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  8,990.00

  25,800.00

 • K-30312X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-050

  18,700.00

  31,920.00

 • K-25991X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

  11,500.00

  19,600.00

 • K-75991X-S-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น รีช พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อเซรามิก)

  7,400.00

  12,600.00

 • K-72635X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น เวลเวิร์ธ คลาสไฟว์ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  6,100.00

  10,920.00

 • K-99496X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น แฟลร์

  4,190.00

  9,790.00

 • K-15488X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น วินดัม เอ็นเอส

  4,990.00

  9,170.00

 • K-8297X-0 ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-150

  16,400.00

  26,000.00

 • K-18751X-0 ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-050

  13,200.00

  21,000.00

 • K-2660X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูเดี่ยว

  7,250.00

  11,700.00

 • K-2660X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะเซ็นเตอร์ 8

  7,250.00

  11,700.00

 • K-18564X-1-0 อ่างล้างหน้า รุ่น รีช เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมขารองอ่าง)

  1,870.00

  3,000.00

 • K-18566X-0 ขารองอ่างแบบตั้งลอย รุ่น รีช

  1,120.00

  1,800.00

 • K-18564X-8-0 อ่างล้างหน้า รุ่น รีช เจาะเซ็นเตอร์ 8

  1,450.00

  3,000.00

 • K-18384T-0 อ่างล้างหน้า รุ่นพาราด๊อกซ์ 800

  8,750.00

  12,500.00

 • Z924 ไส้กรองน้ำดื่ม 3M

  1,534.00

  2,205.00

 • K-14715X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะรูเดี่ยว

  4,580.00

  7,800.00

 • K-8708X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โมเดสโต้ เจาะรูเดี่ยว

  1,610.00

  2,570.00

 • K-14715X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะเซ็นเตอร์ 8

  4,580.00

  7,800.00

 • K-8708X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โมเดสโต้ เจาะเซ็นเตอร์ 8

  1,090.00

  2,570.00

 • K-2215X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า

  2,770.00

  5,100.00

 • K-15050T-UP-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นพาราด๊อกซ์ 800

  11,740.00

  16,770.00

 • K-2449T-F2 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นอาร์เชอร์

  18,540.00

  26,500.00

 • CT257C42 ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ รุ่น กลามิส

  4,020.00

  5,780.00

 • K-15033T-NA ตู้กระจก รุ่นอีโลซิส 762 มม.

  8,290.00

  11,850.00

 • K-45980X-R-F69 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นเทรสแชม (เปิดขวา)

  16,310.00

  23,300.00

 • K-2979X-1-0 อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ รุ่นเทรสแชม เจาะรูเดี่ยว

  10,780.00

  15,400.00

 • K-2607X-F69 ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับเชื่อมต่อ รุ่นเทรสแชม

  15,440.00

  22,050.00

 • K-76664T-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700

  16,930.00

  24,200.00

 • K-18572T-1-0 อ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700

  5,790.00

  8,270.00

 • K-76663T-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  21,000.00

  30,000.00

 • K-76663T-LU ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  18,650.00

  30,000.00

 • K-18571T-1-0 อ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000

  8,630.00

  12,310.00

 • K-76664T-GLW ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 700 (กระจก)

  21,900.00

  31,300.00

 • K-76663T-GLW ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า รุ่นรีช 1000 (กระจก)

  27,500.00

  39,300.00

 • K-77092X-G1P-0 อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีส้ม รุ่น อีโวค 1800

  64,000.00

  110,000.00

 • K-1337X-G1-0 อ่างอาบน้ำอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ (แบบปุ่มควบคุมอยู่ด้านซ้าย) รุ่น เซอรีฟ

  58,760.00

  101,000.00

 • K-1337X-G2-0 อ่างอาบน้ำอะครีลิค ระบบบับเบิ้ลมาสซาจ (แบบปุ่มควบคุมอยู่ด้านขวา) รุ่น เซอรีฟ

  58,760.00

  101,000.00

 • K-1709X-G21P-0 อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีส้ม รุ่น โอฟ 1700

  39,900.00

  93,600.00

 • K-78236X-G1-0 อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาวปุ่มควบคุมด้านซ้าย รุ่น แพททีโอ 1600

  42,420.00

  72,900.00

 • K-78236X-G2-0 อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาว รุ่น ปุ่มควบคุมด้านขวา แพททีโอ 1600

  42,420.00

  72,900.00

 • K-78235X-G1-0 อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาว รุ่น ปุ่มควบคุมด้านซ้าย แพททีโอ 1500

  40,150.00

  69,000.00

 • K-78235X-G2-0 อ่างอาบน้ำระบบบับเบิ้ล มาสซาจ หมอนสีขาว รุ่น ปุ่มควบคุมด้านขวา แพททีโอ 1500

  40,150.00

  69,000.00

 • K-78240X-K1-0 อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1600 ปุ่มกดข้างซ้าย

  45,090.00

  77,500.00

 • K-78240X-K2-0 อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1600 ปุ่มกดข้างขวา

  45,090.00

  77,500.00

 • K-78239X-K1-0 อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1500 ปุ่มกดข้างซ้าย

  44,550.00

  76,550.00

 • K-78239X-K2-0 อ่างอาบน้ำอะครีลิคระบบน้ำวน รุ่น แพททีโอ 1500 ปุ่มกดข้างขวา

  44,550.00

  76,550.00

 • K-17117X-C-0 ตู้อาบน้ำบานเลื่อน 4 เหลี่ยม เฟรมสีขาว กระจกเคลือบ รุ่น โอดิออน ขนาด 900 x 900 x 1850 มม.

  16,700.00

  26,250.00

 • K-3882X-F-NA อ่างล้างจาน 2 หลุม รุ่น พอยซ์

  19,010.00

  27,220.00

 • K-3883X-F-NA อ่างล้างจาน 1 หลุม รุ่น พอยซ์

  11,090.00

  15,880.00

 • K-3748X-1F-NA อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุมครึ่ง รุ่น จีออกซ์

  15,800.00

  22,500.00

 • 10860X-4CD-CP ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นซิงกูลิเยร์

  2,400.00

  4,300.00

 • 13491T-4-CP ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8" รุ่นเคลสตัน

  7,800.00

  14,800.00

 • 8657X-CP ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นแฟร์แฟกซ์

  5,550.00

  9,900.00

 • 72821X-4-CP ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นจูลายน์

  11,500.00

  22,000.00

 • 97258X-CP สายฉีดชำระรุ่นอีเลท พร้อมสายอ่อนและขอแขวน

  790.00

  1,520.00

 • 98827T-4CD-CP ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นคูมิน

  2,100.00

  3,200.00

 • 99032T-C4-CP ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  27,080.00

  48,000.00

 • 99032T-C4-RGD ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  39,270.00

  69,600.00

 • K-3900X-2-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่นนูมิ พลัส

  280,000.00

  380,000.00

 • K-4026X-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่นแคริ่ง

  159,000.00

  280,000.00

 • K-45549X-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซาน ราเฟล คลาสไฟว์ พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์รุ่น C3-225

  57,000.00

  99,600.00

 • K-23869X-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น แอโรไดน์ พร้อมฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น C3-130

  48,500.00

  84,880.00

 • K-3453X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น เมมมัวร์สเตทลี่ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทกและถอดออกง่าย รุ่น คาเช่

  25,430.00

  46,500.00

 • K-3854X-C-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น เทรสแชม พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  21,300.00

  40,000.00

 • K-3869X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.8 ลิตร รุ่น แอโรไดน์ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  21,080.00

  39,000.00

 • K-45382X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  12,990.00

  37,800.00

 • K-45382X-SP-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (แบบท่อออกผนัง)

  12,990.00

  37,800.00

 • K-3466X-C-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซาน ราเฟล คอนซีล พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  18,560.00

  37,400.00

 • K-3489X-CW-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น ซิมมารอน พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  9,900.00

  36,750.00

 • K-3902X-S-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น คาเรส พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  19,300.00

  36,000.00

 • K-3466X-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซาน ราเฟล คอนซีล พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  17,560.00

  35,380.00

 • K-5171X-C-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว ใช้น้ำ 4.2 ลิตร รุ่น อะแดร์ พร้อมฝารองนั่งฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  13,800.00

  25,800.00

 • K-3323X-0 สุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว รุ่น ซานตา โรซ่า พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  7,990.00

  23,000.00

 • K-3749X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น อาร์เชอร์ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  10,740.00

  18,450.00

 • K-45679X-S-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 2.6/4 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อแบบลงพื้น)

  9,060.00

  17,200.00

 • K-45679X-SP-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 2.6/4 ลิตร รุ่น โอฟ พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อแบบออกผนัง)

  9,060.00

  17,200.00

 • K-15246X-S-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พานาชพร้อมฝารองนั่งรุ่น พานาช

  8,580.00

  16,700.00

 • K-15246X-SP-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น พานาช พร้อมฝารองนั่งรุ่น พานาช (แบบท่อออกผนัง)

  8,580.00

  16,700.00

 • K-75921X-S-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.2 ลิตร รุ่น คาเรส พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก (ท่อเซรามิก)

  8,800.00

  15,750.00

 • K-45363X-C-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟแบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  7,160.00

  15,600.00

 • K-45363X-CP-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟแบบกันกระแทกและถอดออกง่าย (แบบท่อออกผนัง)

  7,160.00

  15,600.00

 • K-45363X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่ง รุ่นเฟรนช์เคิร์ฟ

  8,160.00

  14,630.00

 • K-45363X-P-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 3/4.5 ลิตร รุ่น เพอซูเอด พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ (แบบท่อออกผนัง)

  6,680.00

  14,630.00

 • K-11462X-C-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เซอรีฟ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ แบบกันกระแทกและถอดออกง่าย

  7,620.00

  13,650.00

 • K-11462X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น รุ่น เซอรีฟ พร้อมฝารองนั่งเฟรนช์เคิร์ฟ

  6,990.00

  12,500.00

 • K-45682X-S-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 2.6/4 ลิตร รุ่น โอดิออน พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก

  6,130.00

  11,300.00

 • K-15494X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น สตินสัน

  5,250.00

  9,650.00

 • K-15487X-0 สุขภัณฑ์แบบสองชิ้น ใช้น้ำ 4.8 ลิตร รุ่น วินดัม

  4,990.00

  9,170.00

 • K-4736X-0 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น C3-225

  40,150.00

  64,000.00

 • K-4107X-0 ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-130

  27,560.00

  49,500.00

 • K-98804X-0 ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-030

  5,050.00

  8,000.00

 • 8X12 แพรวผกา-ขาว

  11.75

  / แผ่น

 • 8x12 ฝ้ายมณี - เทา

  11.75

  / แผ่น

 • 8x8 ดุจแพรพรรณ-เหลืองทอง

  6.92

  / แผ่น

 • 12x12 อิฐเนื้อนิล-ดำ

  12.91

  / แผ่น

 • 12x12 ทรายไหมหมี่ - เทา

  12.91

  / แผ่น

 • 12x12 ทรายไหมหมี่ - ครีม

  12.91

  / แผ่น

 • 12x12 ทรายไหมหมี่ - น้ำตาล 12x12 ทรายไหมหมี่ - น้ำตาล

  12.91

  / แผ่น

 • 12x12 จันทร์ผุดผ่อง - เทา

  12.91

  / แผ่น

 • 12x12 จันทร์ผุดผ่อง - งา

  12.91

  / แผ่น

 • 12x12 จันทร์ผุดผ่อง - น้ำตาล

  12.91

  / แผ่น

 • 12x12 แก้วพรรณงาม - ขาว

  12.91

  / แผ่น

 • K-2358X-1-0 อ่างล้างหน้า รุ่น อาร์เชอร์ เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  8,760.00

  14,100.00

 • K-2358X-8-0 อ่างล้างหน้า รุ่น อาร์เชอร์ เจาะเซ็นเตอร์ 8" (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  8,760.00

  14,100.00

 • K-2357X-0 ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น อาร์เชอร์ (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  5,740.00

  9,250.00

 • อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมมารอน เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  4,600.00

  7,400.00

 • K-2363X-8-0 อ่างล้างหน้า รุ่น ซิมมารอน เจาะเซ็นเตอร์ 8" (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  4,600.00

  7,400.00

 • K-2364X-V-0 ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น ซิมมารอน (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  3,270.00

  5,250.00

 • K-2018X-1-0 อ่างล้างหน้า รุ่น โฟลิโอ เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  3,980.00

  6,400.00

 • K-11340X-0 ขารองอ่างแบบตั้งลอย รุ่น โฟลิโอ (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  1,510.00

  2,420.00

 • K-2018X-8-0 อ่างล้างหน้า รุ่น โฟลิโอ เจาะเซ็นเตอร์ 8" (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  3,980.00

  6,400.00

 • K-17156X-0 อ่างล้างหน้า รุ่น พานาช เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  2,690.00

  4,330.00

 • K-17153X-0 ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น พานาช (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  2,340.00

  3,750.00

 • K-17154X-0 ขารองอ่างแบบตั้งลอย รุ่น พานาช (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  1,450.00

  2,330.00

 • K-8703X-1-0 อ่างล้างหน้า รุ่น ซัคคราเมนโต้ เจาะรูเดี่ยว (ไม่รวมวขาตั้งอ่าง)

  2,060.00

  3,300.00

 • K-8705X-0 ขารองอ่างแบบตั้งพื้น รุ่น ซัคคราเมนโต้ (ไม่รวมอ่างล้างหน้า)

  1,290.00

  2,070.00

 • K-2356X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น อาร์เชอร์ เจาะรูเดี่ยว

  6,580.00

  10,600.00

 • K-2356X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น อาร์เชอร์ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  6,580.00

  10,600.00

 • K-2991X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เทรสแชม เจาะรูเดี่ยว

  6,090.00

  9,800.00

 • K-2991X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เทรสแชม เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  6,090.00

  9,800.00

 • K-2217X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ลิเนีย

  4,310.00

  6,900.00

 • K-2241X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เมมมัวร์คลาสสิค เจาะรูเดี่ยว

  3,950.00

  6,300.00

 • K-2241X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เมมมัวร์คลาสสิค เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  3,950.00

  6,300.00

 • K-2075X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซอรีฟ เจาะรูเดี่ยว

  3,740.00

  5,950.00

 • K-2075X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซอรีฟ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  3,740.00

  5,950.00

 • K-2759X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น คาเรส เจาะรูเดี่ยว

  3,110.00

  5,650.00

 • K-2220X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น วินเทจ

  3,410.00

  5,450.00

 • K-2009X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โฟลิโอ เจาะรูเดี่ยว

  2,940.00

  4,730.00

 • K-2009X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น โฟลิโอ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  2,940.00

  4,730.00

 • K-2196X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เพนนิงตั้น เจาะรูเดี่ยว

  1,800.00

  2,880.00

 • K-2196X-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น เพนนิงตั้น เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  1,800.00

  2,880.00

 • K-76509K-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า ขนาด 27

  4,700.00

  7,500.00

 • K-2219X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลิเนีย

  4,180.00

  6,700.00

 • K-2889X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น เวอร์ติเคิล

  3,640.00

  5,800.00

 • K-2240X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น วินเทจ

  3,310.00

  5,300.00

 • K-2214X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า ขนาด 18

  2,400.00

  4,400.00

 • K-2211X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น แคกซตั้น ขนาด 19"

  2,180.00

  3,500.00

 • K-2210X-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น แคกซตั้น ขนาด 17"

  1,710.00

  2,700.00

 • K-2661X-0 อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  4,580.00

  7,800.00

 • K-2200T-G-0 อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์รุ่น โคนิคอลเบลล์

  3,760.00

  7,400.00

 • K-14800X-0 อ่างล้างหน้าแบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์ ทรงกลม รุ่น ชาลีซ

  4,380.00

  7,300.00

 • K-14715X-1G-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะรูเดี่ยว

  5,890.00

  9,460.00

 • K-14715X-8G-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น พาร์เลียเมนท์ เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  5,890.00

  9,460.00

 • K-11479X-VC1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะรูเดี่ยว

  5,850.00

  9,400.00

 • K-11479X-VC8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  5,850.00

  9,400.00

 • K-2772X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น คาเรส เจาะรูเดี่ยว

  4,350.00

  8,050.00

 • K-11160X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น โอดีออน เจาะรูเดี่ยว

  4,480.00

  7,200.00

 • K-72907K-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า เจาะรูเดี่ยว

  3,750.00

  6,000.00

 • K-72907K-8-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ลาเดน่า เจาะเซ็นเตอร์ 8"

  3,750.00

  6,000.00

 • K-98930X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ฟอร์ฟร้อนท์ ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส เจาะรูเดี่ยว

  2,800.00

  5,000.00

 • K-17151X-0 อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่นแคนดิด เจาะรูเดี่ยว

  2,440.00

  3,900.00

 • K-8758X-1-0 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง รุ่น ซัคคราเมนโต้ เจาะรูเดี่ยว

  1,630.00

  3,400.00

 • K-4918X-0 โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำ รุ่น สจ็วต

  19,930.00

  32,100.00

 • K-5889X-ER-0 โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น รุ่น สตรัคทูร่า รูน้ำเข้าด้านหลัง

  15,600.00

  25,000.00

 • K-4986X-ER-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น สจ็วต อีโค รูน้ำเข้าด้านหลัง

  15,290.00

  24,650.00

 • K-4917X-0 โถปัสสาวะชายแบบไม่ต้องใช้น้ำ รุ่น สจ็วต เอส

  14,430.00

  23,250.00

 • K-5777X-ER-0 โถปัสสาวะชายแบบแขวน รุ่น สตรัคทูร่า รูน้ำเข้าด้านหลัง

  13,150.00

  21,000.00

 • K-18645X-Y-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ อีโค

  7,500.00

  12,080.00

 • K-4991X-ET-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช รูน้ำเข้าด้านบน

  5,690.00

  9,150.00

 • K-4991X-ER-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น บาดั้น แอคคิวฟลัช รูน้ำเข้าด้านหลัง

  5,690.00

  9,150.00

 • K-5016X-ET-0 โถปัสสาวะชาย รุ่น เด็กซเตอร์ รูน้ำเข้าด้านบน

  3,560.00

  5,720.00

 • K-8725X-0 ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24"

  1,380.00

  2,200.00

 • K-8724X-0 ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18

  1,300.00

  2,090.00

 • K-8726X-0 ห่วงแขวนผ้า

  800.00

  1,100.00

 • K-8737X-0 ที่ใส่สบู่ (ใหญ่)

  480.00

  760.00

 • K-8738X-0 ที่ใส่กระดาษ

  400.00

  640.00

 • K-8736X-0 ที่ใส่สบู่ (เล็ก)

  370.00

  580.00

 • 60x60 รุ่น แกรไนต์ เบจ แมท (ผิวด้าน)

  271.80

  / แผ่น

 • 60x60 รุ่น แกรไนต์ เบจ รัสติก (ผิวหยาบ)

  271.80

  / แผ่น

 • C003407 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซนเซชั่น ราวล์

  5,682.00

  11,800.00

 • C003427 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซนเซชั่น เรงเทงเกิล

  7,704.00

  16,000.00

 • C003417 อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น เซนเซชั่น สแควร์

  6,019.00

  12,500.00

 • C09117 ธารธารา อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ (ไฮยีน)

  7,223.00

  15,000.00

 • C001027 อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น ซิมพลี โมดิช 80

  7,945.00

  16,500.00

 • C0911MBK อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ธารธารา

  9,630.00

  20,000.00

 • C022607 อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น ซิมพลี โมดิช

  3,804.00

  7,900.00

 • C00581 เซิร์ฟ เอ็ม อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

  1,445.00

  3,000.00

 • C02460 อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น วีว่า

  2,408.00

  5,000.00

 • C00580 เซิร์ฟ เอส อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

  794.00

  1,650.00

 • C125117 ซิมพลิ คอนเนค สุขภัณฑ์สองชิ้น (ไฮยีน) C125117 ซิมพลิ คอนเนค สุขภัณฑ์สองชิ้น (ไฮยีน)

  7,590.00

  18,100.00

 • C167507 ฮาร์โมนี สุขภัณฑ์สองชิ้น (ไฮยีน)

  7,690.00

  19,100.00

 • C10327 ซิมพลีโมดิช สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ไฮยีน)

  13,900.00

  31,500.00

 • C12417 ซิมพลิโมดิช สุขภัณฑ์สองชิ้น (ไฮยีน)

  9,900.00

  21,500.00

 • P10001 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ใช้น้ำ6 ลิตร ฝากันกระแทก สีขาว

  4,490.00

  4,800.00