, ,

K-4736X-0 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ รุ่น C3-225

KOHLER
Availability:

สินค้าสั่งจอง


 • ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ รองรับสรีระ นั่งสบายมากขึ้น ตั้งอุณหภูมิได้ 3 ระดับ และมีส่วนผสมพิเศษป้องกันการเกิดของแบคทีเรีย
 • ชำระล้างอัตโนมัติ (ใช้ได้เฉพาะกับสุขภัณฑ์ที่ใช้ก้านกดชำระเท่านั้น)
 • ระบบก้านฉีดชำระในตัว 2 ก้าน (ก้านหน้า / ก้านหลัง) ทำความสะอาดตัวเองก่อนและหลังการทำงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น
 • ระบบฉีดพ่นเป็นจังหวะ และฉีดพ่นหน้า-หลัง
 • ระบบเป่าแห้ง / ระบบดับกลิ่น / ไฟกลางคืน
 • รีโมทคอนโทรลไร้สาย แบบสลิม แบบสัมผัส

 • ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ รองรับสรีระ นั่งสบายมากขึ้น ตั้งอุณหภูมิได้ 3 ระดับ และมีส่วนผสมพิเศษป้องกันการเกิดของแบคทีเรีย
 • ชำระล้างอัตโนมัติ (ใช้ได้เฉพาะกับสุขภัณฑ์ที่ใช้ก้านกดชำระเท่านั้น)
 • ระบบก้านฉีดชำระในตัว 2 ก้าน (ก้านหน้า / ก้านหลัง) ทำความสะอาดตัวเองก่อนและหลังการทำงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น
 • ระบบฉีดพ่นเป็นจังหวะ และฉีดพ่นหน้า-หลัง
 • ระบบเป่าแห้ง / ระบบดับกลิ่น / ไฟกลางคืน
 • รีโมทคอนโทรลไร้สาย แบบสลิม แบบสัมผัส
brands

KOHLER

brands