-30%
, ,

K-17557X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น มิราจ

Karat

อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น มิราจ

ขนาด 604 x 514 x 168 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
• พร้อมรูน�้ำล้น
• แบบเจาะรูเดี่ยว
• 604 x 514 x 168 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

 

฿4,470 ฿6,420

อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น มิราจ

ขนาด 604 x 514 x 168 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์
• พร้อมรูน�้ำล้น
• แบบเจาะรูเดี่ยว
• 604 x 514 x 168 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

 

brands

KARAT

brands