-30%
, ,

K-17533X-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น กนก

Karat
Availability:

สินค้าหมดแล้ว


อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น กนก

ขนาด 555 x 367 x 205 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
• พร้อมรูน�้ำล้น
• พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า รหัส 1239536
• 555 x 367 x 205 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

฿1,505 ฿2,161

สินค้าหมดแล้ว

อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น กนก

ขนาด 555 x 367 x 205 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
• พร้อมรูน�้ำล้น
• พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า รหัส 1239536
• 555 x 367 x 205 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

brands

KARAT

brands