-30%
, ,

K-17336X-1-WK อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น มินิแซฟไฟร์

Karat

อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น มินิแซฟไฟร์

ขนาด 500 x 428 x 205 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• ติดตั้งแบบแขวนผนัง
• พร้อมชุดอุปกรณ์ขอแขวน
• พร้อมรูน�้ำล้น
• แบบเจาะรูเดี่ยว
• 495 x 428 x 205 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

฿1,005 ฿1,445

อ่างล้างหน้าชนิดแขวน รุ่น มินิแซฟไฟร์

ขนาด 500 x 428 x 205 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• ติดตั้งแบบแขวนผนัง
• พร้อมชุดอุปกรณ์ขอแขวน
• พร้อมรูน�้ำล้น
• แบบเจาะรูเดี่ยว
• 495 x 428 x 205 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

brands

KARAT

brands