-30%
, ,

K-11019X-WK อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

Karat

อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

ขนาด 610 x 450 x 201 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
• พร้อมรูน�้ำล้น
• พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า รหัส 1239536
• 610 x 449 x 201 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

฿1,700 ฿2,440

อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ทอมทอม

ขนาด 610 x 450 x 201 มม.

คุณลักษณะ
• สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
• ติดตั้งแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
• พร้อมรูน�้ำล้น
• พร้อมชุดอุปกรณ์ยึดอ่างล้างหน้า รหัส 1239536
• 610 x 449 x 201 มม.
มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 791-2544

brands

KARAT

brands