-10%
, , , ,

DLE110A2NK-EC ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ (สร้างพลังงานในตัวเอง)อัตราการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาที

TOTO
Availability:

สินค้าสั่งจอง


ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ (สร้างพลังงานในตัวเอง)
อัตราการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาที DLE110A2NK-EC

฿13,900 ฿15,500

สินค้าสั่งจอง

DLE110A2NK-EC
ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ (สร้างพลังงานในตัวเอง)
อัตราการไหลของน้ำ 2 ลิตร/นาที