แสดงทั้งหมด 22 ผลลัพท์

อุปกรณ์หม้อน้ำชักโครก (leaking-toilet-tank) เป็นอุปกรณ์ภายในหม้อน้ำใช้สำหรับสุขภัณฑ์ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์หม้อน้ำ
  1. ประกอบวาล์วน้ำ ออก (FLUSH VALVE) เข้ากับหม้อน้ำ โดยสวมแหวนยางกันซึมวาล์วน้ำออก (A) ไว้ด้านในหม้อน้ำ และให้ท่อ วาล์น้ำออก อยู่ ในตำ แหน่งชิดผนังด้านหลังของหม้อน้ำ ขันเกลียวน๊อตยึดวาล์วน้ำ ออก (B) ด้านนอกของหม้อน้ำ ให้แน่น โดยหงายด้านโปร่งของน๊อตยึด วาล์วน้ำ ออกให้ติดกับหม้อน้ำ แล้วสวมยางรองหม้อน้ำ (C) ตรงปลายทางน้ำ ออกก่อนประกอบเข้ากับโถสุขภัณฑ์
  2. ประกอบวาล์วน้ำ เข้า (FILL VALVE) สวมยางกันซึมวาล์วน้ำ เข้า (D) ไว้ด้านในหม้อน้ำ แล้วขันน๊อตยึดวาล์วน้ำ เข้า (E) ด้านนอก ของหม้อน้ำ ให้ แน่น ด้านบนของวาล์วน้ำ เข้าจะมีสายยางท่อน้ำ เลี้ยง (F) ให้เสียบติดกับวาล์วน้ำ ออกตรงส่วนบน
  3. วางหม้อน้ำ (TANK) บนสุขภัณฑ์ (BOWL) ให้เข้าที่แล้วยึดด้วยสกรูยึดหม้อน้ำ (G) พร้อมซีลยางอยู่ด้านในของหม้อน้ำ ส่วนด้านล่างโถสุขภัณฑ์ ให้ใส่แหวน พลาสติก แล้วขันน๊อตให้แน่น เพื่อให้หม้อน้ำ วางได้ระดับเสมอกัน การขันจึงควรสลับข้างกันไม่ควร ขันข้างใดข้างหนึ่งก่อน
  4. ประกอบมือบิดและก้านพลาสติก โดยให้ยางรองอยู่ด้านในระหว่างหม้อน้ำ กับน๊อต ขันน๊อตพลาสติกให้แน่นพอตึงมือ ปรับระยะข้อโซ่ เปิด-ปิดวาล์ว (H) โดยให้สายข้อโซ่ตึงพอสมควร ถ้าสายข้อโซ่ตึงเกินไปฝาเปิด-ปิดวาล์ว FLAPPER (I) จะค้าง ถ้าหย่อนมากเกินไป ฝาเปิด-ปิดวาล์ว FLAPPER จะไม่ปิด
  5. ระบบการทำ งานจะสมบูรณ์ระดับน้ำ ในหม้อน้ำ จะต้องอยู่ที่เส้น WATER LINE ที่แสดงบริเวณผนังหม้อน้ำ ด้านหลังทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

โดย ลูกลอย (J) จะเป็นตัวควบคุมระดับน้ำ ในกรณีที่ระดับน้ำ สูงเกินระดับ WATER LINE ให้ปรับสกรูระดับน้ำ (K) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา ในทางตรงกันข้าม ถ้าระดับน้ำ ต่ำ กว่าระดับ WATER LINE ให้ปรับสกรูปรับระดับน้ำ ทวนเข็มนาฬิกา

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-8841841-5 ต่อ 108