Product Category

สุขภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมห้องน้ำ

Sort by
 • CVN92201 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า รุ่น คอนวีเนียนซ์ : ทรงฝายาวอีลองเกต

  3,163.00

  6,570.00

 • CT665(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด

  341.00

  490.00

 • CT697Z1P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  271.00

  390.00

 • CT697Z2P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  320.00

  460.00

 • CT697Z3P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2.5-4 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

  403.00

  580.00

 • CT683(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 24 ซม.

  689.00

  990.00

 • CT683AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารูปตัวพี ยาว 39 ซม.

  751.00

  1,080.00

 • CT680(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกยาว 24 ซม.

  751.00

  1,080.00

 • CT680AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 39 ซม.

  869.00

  1,250.00

 • C9203 คอนวีนิค ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า

  17,334.00

  36,000.00

 • C9201 คอนวีนิค ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า

  21,668.00

  45,000.00

 • CVN92200 คอนวีเนียนซ์ ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า : ทรงเหลี่ยม

  3,163.00

  6,570.00

 • CVN92202 คอนวีเนียนซ์ ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า : ทรงอีลองเกตรูปตัวยู

  3,163.00

  6,570.00

 • CVN92203 คอนวีเนียนซ์ ฝารองนั่งอเนกประสงค์ ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า : ทรงกลม

  3,163.00

  6,570.00

 • C9200 คอนวีนิค ฝารองนั่งอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า

  18,355.00

  38,120.00

 • C9111 ฝารองนั่ง DUAL SMILE (SOFT CLOSE)

  2,641.00

  4,030.00

 • CT670V(HM) สะดืออ่างล้างหน้า

  223.00

  320.00

 • CT673(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค

  285.00

  410.00

 • CT673N(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค (ไม่มีรูน้ำล้น)

  285.00

  410.00

 • CT665N(HM) สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด(ไม่มีรูน้ำล้น)

  341.00

  490.00

 • CT685 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทรงกระบอก ยาว 32 ซม.

  1,057.00

  1,520.00

 • CT0217(HM) ที่ใส่แปรงขัดห้องน้ำ รุ่น CUBE

  1,148.00

  1,650.00

 • CT0229(HM) ที่ใส่แปรงขัดห้องน้ำ รุ่น CURVE

  1,127.00

  1,620.00

 • CT685AX(HM) ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าทรงกระบอก ยาว 39 ซม.

  1,189.00

  1,710.00

 • CT649H(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่น(ANTI-BACTERIA)สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

  536.00

  770.00

 • CT697Z1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 1.5-2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  257.00

  370.00

 • CT697Z2PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  292.00

  420.00

 • CT697Z3PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2.5-4 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

  369.00

  530.00

 • CT640Y1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  309.00

  445.00

 • CT640Z1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  309.00

  445.00

 • CT640Z3PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว (หน้าแปลน 4.8 นิ้ว)

  456.00

  655.00

 • CT652T1P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสสามเหลี่ยมเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด Ø1 นิ้ว

  452.00

  650.00

 • CT640Y4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)

  1,120.00

  1,610.00

 • CT640Z4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6 นิ้ว)

  1,120.00

  1,610.00

 • CT646Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 1.5 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  365.00

  525.00

 • CT646Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว Ø1 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5 นิ้ว)

  365.00

  525.00

 • CT647Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  511.00

  735.00

 • CT647Y2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  696.00

  1,000.00

 • CT647Y3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมเกลียว 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  709.00

  1,020.00

 • CT647Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว)

  511.00

  735.00

 • CT647Z2(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  696.00

  1,000.00

 • CT647Z3(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมเกลียว 3 นิ้ว (หน้าแปลน 5.1 นิ้ว)

  709.00

  1,020.00

 • CT654Z1P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นยาว 80 ซม.

  4,559.00

  6,555.00

 • CT654Z2P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นยาว 100 ซม.

  4,983.00

  7,165.00

 • CT654Z3P รางน้ำทิ้งกันกลิ่นยาว 120 ซม.

  5,397.00

  7,760.00

 • CT644Z1P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x5.7 นิ้ว)

  1,235.00

  1,775.00

 • CT644Z2P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x8.9 นิ้ว)

  1,440.00

  2,070.00

 • CT644Z3P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x12.9 นิ้ว)

  1,753.00

  2,520.00

 • CT644Z4P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-3.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5.7x18.9 นิ้ว)

  2,191.00

  3,150.00

 • CT699Z1 รางน้ำทิ้งสเตนเลสกันกลิ่นแบบแคบพิเศษ ยาว 80 ซม. สำหรับท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว

  3,067.00

  4,410.00

 • CT699Z1(100CM.) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 100 ซม.)

  3,797.00

  5,460.00

 • CT699Z1(120CM.) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นหน้าแคบพิเศษสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2.5 นิ้ว (หน้าแปลน 5 ซม. X 120 ซม.)

  4,528.00

  6,510.00

 • CT657Z3P(HM) ตะแกรงระเบียง สำหรับท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว

  431.00

  620.00

 • CT658Z1(HM) ตะแกรงระเบียง เกลียว ขนาด 2 นิ้ว

  511.00

  735.00

 • CT645Z1CP(HM) ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

  967.00

  1,390.00

 • CT645Z2C(HM) ตะแกรงระเบียงติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)

  915.00

  1,315.00

 • CT692Z(HM) ฝาเช็กโฟลว์ ขนาด 2 นิ้ว

  609.00

  875.00

 • CT694Y(HM) ถาดกันซึม เกลียว ขนาด 2 นิ้ว

  803.00

  1,155.00

 • CT656U2(HM) ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเรียบ(หน้าแปลน 7.2นิ้ว)

  1,075.00

  1,545.00

 • Z924 ไส้กรองน้ำดื่ม 3M

  1,534.00

  2,205.00

 • Z402(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 16 นิ้ว

  161.00

  231.00

 • Z403(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 18 นิ้ว

  168.00

  242.00

 • Z404(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 20 นิ้ว

  175.00

  252.00

 • Z405(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 22 นิ้ว

  183.00

  263.00

 • Z406(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 24 นิ้ว

  205.00

  295.00

 • Z422(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 1 เมตร

  257.00

  370.00

 • Z423(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 1.2 เมตร

  300.00

  431.00

 • Z424(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถักยาว 1.5 เมตร

  337.00

  485.00

 • Z409#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 16 นิ้ว

  264.00

  380.00

 • Z409#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 16 นิ้ว

  184.00

  265.00

 • Z410#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 18 นิ้ว

  271.00

  390.00

 • Z410#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 18 นิ้ว

  205.00

  295.00

 • Z411#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 20 นิ้ว

  278.00

  400.00

 • Z411#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 20 นิ้ว

  212.00

  305.00

 • Z412#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 22 นิ้ว

  292.00

  420.00

 • Z412#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 22 นิ้ว

  219.00

  315.00

 • Z413#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 24 นิ้ว

  300.00

  431.00

 • Z413#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 24 นิ้ว

  227.00

  326.00

 • Z414#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 1 เมตร

  330.00

  475.00

 • Z414#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 1 เมตร

  234.00

  336.00

 • Z415#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 1.2 เมตร

  344.00

  495.00

 • Z415#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 1.2 เมตร

  241.00

  347.00

 • Z416#CR(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีโครเมี่ยมยาว 1.5 เมตร

  358.00

  515.00

 • Z416#WH(HM) สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสีขาวยาว 1.5 เมตร

  271.00

  390.00

 • Z425#CR(HM) สายฝักบัวสีโครเมี่ยมยาว 1.5 เมตร

  410.00

  590.00

 • Z425#WH(HM) สายฝักบัว สีขาว ยาว 1.5 เมตร

  344.00

  495.00

 • Z436 สายฝักบัวโครเมี่ยม

  556.00

  800.00

 • CT696(0.5L) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ปริมาณ 500 ML.

  198.00

  285.00

 • CT6301 เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ

  1,933.00

  2,780.00

 • J101S#WH(SET) J101S#WH(SET)

  1,990.00

  2,350.00

 • J101S#WH ผ้าม่านกั้นอาบ ยูนิขาว (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J2220I ราวม่านสแตนเลส+ห่วง(140-220ซม.)

  1,300.00

  1,540.00

 • J101S#B(SET) ผ้าม่านกั้นอาบ ยูนิเบจ (S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J101S#B ผ้าม่านกั้นอาบ ยูนิเบจ (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J102S#WH(SET) ผ้าม่านกั้นอาบซาตินฮิลตันขาว(S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J102S#WH ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินฮิลตันขาว (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J102S#B(SET) ผ้าม่านกั้นอาบซาตินฮิลตันเบจ(S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J102S#B ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินฮิลตันเบจ (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J103S#WH(SET) ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีขาว (S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J103S#WH ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีขาว (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • J103S#B(SET) ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีเบจ (S) พร้อมราวสแตนเลส

  1,990.00

  2,350.00

 • J103S#B ผ้าม่านกั้นอาบ ซาตินดีดีเบจ (S) (ไม่รวมราวสแตนเลส)

  690.00

  810.00

 • C9208 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  21,510.00

 • C9205 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  21,510.00

 • C9206 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  20,160.00

 • C9204 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  21,510.00

 • C9207 ฝารองนั่งอเนกประสงค์ชนิดใช้ไฟฟ้า

  16,110.00

 • K-97173X-CP ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกพร้อมข้อต่อ (ไม่เกิน 31 ซม.)

  2,340.00

  3,520.00

 • K-13683X-NA ถ่านไฮบริด เอนเนอร์จี

  5,400.00

  8,700.00

 • K-16306X-NA อุปกรณ์แปลงไฟ

  1,160.00

  1,860.00

 • K-8787X-B03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น บาดั้น

  8,500.00

  13,600.00

 • K-8872X-C03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น มินิ

  7,700.00

  12,360.00

 • K-8988X-C03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ

  8,000.00

  12,880.00

 • K-8881X-VC03-BN แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น พีเอสดี สีนิกเกิ้ลปัดเงา

  10,300.00

  16,480.00

 • K-8791X-YC03-CP แป้นเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย รุ่น แพททีโอ

  8,000.00

  12,880.00

 • K-8828X-C01-CP เซ็นเซอร์ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

  11,900.00

  19,060.00

 • K-2383X-NA ข้อต่อเซ็นเซอร์ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

  770.00

  1,240.00

 • K-2384X-NA ข้อต่อเซ็นเซอร์ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย

  770.00

  1,240.00

 • K-2464X-NA ชุดท่อน้ำเซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชายทางน้ำเข้าด้านบน

  1,920.00

  3,090.00

 • K-16305X-NA อุปกรณ์แปลงไฟ

  1,160.00

  1,860.00

 • K-24484T-NA ชุดจ่ายไฟกระแสตรง

  940.00

  1,500.00

 • K-15030T-NA ตู้กระจก รุ่น EOSIS

  4,900.00

  7,000.00

 • K-9362T-CP ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (สำหรับใช้กับรุ่นเรฟ) แบบไม่มีสะดืออ่าง

  2,530.00

  3,580.00

 • K-7383T-CP ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (สำหรับใช้กับรุ่นเรฟ) แบบมีสะดืออ่าง

  2,790.00

  3,960.00

 • K-15281T-0 ธรณีประตูแบบโค้ง สีขาว คอนเทม ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.

  4,070.00

  6,405.00

 • K-37069X-0 ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 900 x 900 x 60 มม.

  4,070.00

  6,405.00

 • K-37070X-0 ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.

  4,230.00

  6,645.00

 • K-37071X-0 ธรณีประตู L-Shape เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 1200 x 1200 x 60 มม.

  4,610.00

  7,245.00

 • K-37074X-0 ธรณีประตู ห้าเหลี่ยม เข้ามุม สีขาว คอนเทม ขนาด 1000 x 1000 x 60 มม.

  3,460.00

  5,440.00

 • K-37076X-0 ธรณีประตู แบบตรงสีขาว คอนเทม ขนาด 1200 X 60 มม

  2,300.00

  3,625.00

 • K-37077X-0 ธรณีประตู แบบตรงสีขาว คอนเทม ขนาด 1500 X 60 มม.

  2,690.00

  4,230.00

 • K-72778T-BV หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ ปากก๊อก-อาร์ค รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  12,100.00

  19,320.00

 • PA B-15(S) PA B-15(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  299.00

  500.00

 • PA B-16(S) PA B-16(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด

  399.00

  629.00

 • PA B-17(S) PA B-17(S) สะดืออ่างล้างหน้า แบบกด ไม่มีรูน้ำล้น

  599.00

  990.00

 • PA 50CR451 สะดืออ่างอาบน้ำ แบบป๊อปอัพ

  1,590.00

  2,499.00

 • PA 79CR306 ก๊อกผสม โถบิเด้ รุ่น TUBOS

  6,989.00

  9,500.00

 • PA 79CR251 ก๊อกผสม โถบิเด้ (หญิง) รูเดียว รุ่น TUBOS

  10,929.00

  15,700.00

 • PA 73CR430 ปากก๊อกออกจากกำแพง หรือใช้เป็นก้านแข็ง โครเมียม รุ่น MORGANA

  19,990.00

  28,600.00

 • PA 46CR326OR ก๊อกผสมโถบิเด้ (หญิง) รูเดียว พร้อมสะดือน้ำทิ้งป๊อปอัพ ขนาด 1 1/4นิ้ว รุ่น EXTRO

  5,889.00

  8,500.00

 • PA 74CR306 ก๊อกผสม โถบิเด้

  4,289.00

  6,200.00

 • PA 994201C(S) ขอแขวนฝักบัว

  929.00

  1,090.00

 • PA 994202C(S) ขอแขวนฝักบัว

  849.00

  1,200.00

 • PA 20CR3002 ขอแขวนฝักบัวทองเหลือง

  639.00

  749.00

 • PA 992102C(S) ข้อต่อฝักบัว 1/2 x 1/2 ทำจากทองเหลืองเกรด A

  1,139.00

  1,600.00

 • PA 992103C ข้อต่อฝักบัว ขนาด 1/2 x 1/3 ทำจากทองเหลืองเกรด A

  925.00

  1,400.00

 • PA 53CR161C(S) สายฝักบัว ขนาด 120 ซม. โครเมี่ยม

  299.00

  351.00

 • PA 53CR162C(S) สายฝักบัว ขนาด 150 ซม. โครเมี่ยม

  309.00

  500.00

 • PA 53CR200(S) สายฝักบัวหุ้ม พลาสติกเกรดพิเศษ ขนาด 150 ซม.

  319.00

  373.00

 • PA 993101C ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ แบบสี่เหลี่ยม

  1,529.00

  2,100.00

 • PA 993201C ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ

  1,189.00

  1,700.00

 • PA 993104C ปากก๊อกลงอ่างอาบน้ำ ขนาด 17.60 ซม.

  1,189.00

  1,700.00

 • PA D119(S) หัวฝักบัวมือ 1 ระบบ

  679.00

  1,000.00

 • PA D226 หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ

  849.00

  1,300.00

 • PA D996(S) หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ

  1,359.00

  2,000.00

 • PA L210C(S) ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 65 ซม.

  1,359.00

  1,590.00

 • PA L211C ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 65 ซม.

  1,589.00

  2,300.00

 • PA T1107C ราวเลื่อนฝักบัว ขนาด 78 ซม.

  2,379.00

  2,790.00

 • PA 81CR061 ที่ใส่แปรงขัดชักโครกพร้อมแปรง รุ่น PIXEL

  4,135.00

  6,000.00

 • PA 81CR041BI ที่ใส่ถ้วยแก้ว รุ่น PIXEL

  2,435.00

  3,500.00

 • PA 82CR061 ที่ใส่แปรงขัดชักโครกพร้อมแปรง รุ่น CRUX

  5,228.00

  7,500.00

 • PA 82CR041BI ที่ใส่ถ้วยแก้ว รุ่น CRUX

  3,073.00

  4,400.00

 • RA 032341C วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  999.00

  1,990.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า