Product Category

ก๊อกน้ำ ฝักบัว และ อุปกรณ์ห้องน้ำ

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

Sort by
 • CT1092C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น เลซเซ่

  591.00

  690.00

 • CT1092C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น วิลล่า

  573.00

  670.00

 • CT372A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น อโรน่า

  1,481.00

  1,730.00

 • CT1115A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำก้านโยกสำหรับฝักบัว รุ่น แอนโทนี่ พลัส

  953.00

  1,370.00

 • CT1134A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ซีรอคโค

  1,384.00

  1,990.00

 • CT179(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  212.00

  305.00

 • CT1059(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น ทรัสต์

  1,690.00

  2,430.00

 • CT1223A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น ธารธารา

  3,269.00

  4,700.00

 • CT1224A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ธารธารา

  2,991.00

  4,300.00

 • CT2255A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น ธารธารา

  4,451.00

  6,400.00

 • CT2256A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น ธารธารา

  3,478.00

  5,000.00

 • CT1184A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น คิวบิก

  1,683.00

  2,420.00

 • CT2207A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังแบบมีวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น คิวบิก

  2,852.00

  4,100.00

 • CT1187A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น คิวบิก

  1,975.00

  2,840.00

 • CT2204A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น คิวบิก

  2,121.00

  3,050.00

 • CT1173A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น โซนาต้า

  2,045.00

  2,940.00

 • CT1174A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น โซนาต้า

  2,302.00

  3,310.00

 • CT2193A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น โซนาต้า

  2,448.00

  3,520.00

 • CT2194A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก พร้อมไดเวอร์เตอร์(ชนิดฝังผนัง) รุ่น โซนาต้า

  3,067.00

  4,410.00

 • CT2243A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ(2 ทิศทาง) รุ่น ซีรอคโค

  3,505.00

  5,040.00

 • CT2244A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ(3 ทิศทาง) รุ่น ซีรอคโค

  4,674.00

  6,720.00

 • CT2245A วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ(4 ทิศทาง) รุ่น ซีรอคโค

  5,258.00

  7,560.00

 • CT1116A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น อัลโต

  1,168.00

  1,680.00

 • CT2152AV วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อม DIVERTER รุ่น อัลโต

  2,559.00

  3,680.00

 • CT1137F วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น นิวเดลต้า

  1,461.00

  2,100.00

 • CT2084 วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำชนิดฝังผนังพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ รุ่น แอนโทนี่

  5,828.00

  8,380.00

 • CT379A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น แอนโทนี่

  1,579.00

  2,270.00

 • CT1167AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น เน็กท์วัน

  1,203.00

  1,730.00

 • CT1168AE วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น เน็กท์ทรี

  1,203.00

  1,730.00

 • CT621(HM) ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน

  330.00

  475.00

 • CT622(HM) ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน

  330.00

  475.00

 • CT600(HM) ข้อต่อฝักบัวสายอ่อน

  330.00

  475.00

 • CT1053(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2

  278.00

  400.00

 • CT1700(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  307.00

  441.00

 • CT516A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อม Divertor (ใช้ร่วมกับ COTTO PROs) รุ่น ROMEO

  3,300.00

  5,770.00

 • CT517A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อม Divertor (ใช้ร่วมกับ COTTO PROs) รุ่น ENRICO

  3,500.00

  6,080.00

 • CT518A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อม Divertor (ใช้ร่วมกับ COTTO PROs) รุ่น ANTHONY

  3,350.00

  5,870.00

 • CT2145A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนังพร้อม Divertor (ใช้ร่วมกับ COTTO PROs) รุ่น SCIROCCO

  3,850.00

  6,290.00

 • CT2151A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง (ใช้ร่วมกับ COTTO PROs) รุ่น SCIROCCO

  2,580.00

  4,510.00

 • CT377A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

  2,690.00

  4,720.00

 • CT378A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง

  2,800.00

  4,910.00

 • CT376A(SET) วาล์วผสมเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง (ใช้ร่วมกับ COTTO PROs)+CT519A ชุดฐานสำหรับวาล์วฝังผนัง

  2,700.00

  4,740.00

 • PM104Q9(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น CURIO - Q9

  230.00

  300.00

 • PM157Q58(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น NOBLE

  530.00

  700.00

 • PM224Q57 ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยกชนิดฝังผนัง รุ่น ETERNITY

  1,210.00

  1,600.00

 • PM155Q57(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ETERNITY

  550.00

  700.00

 • PM154Q57 วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น ETERNITY

  760.00

  1,000.00

 • PM1025Q28(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น Star

  330.00

  440.00

 • PM1025Q29(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น Moon

  380.00

  500.00

 • PM181A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น Echo

  720.00

  950.00

 • PM1001Q56(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น EARTH

  270.00

  350.00

 • K-37311X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น คัฟ

  1,820.00

  2,920.00

 • K-37336X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น สเตย์ท

  3,280.00

  5,280.00

 • K-16316X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น จูลายน์

  2,250.00

  3,600.00

 • K-16317X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น จูลายน์

  1,800.00

  2,890.00

 • K-72433X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น จูลายน์

  1,480.00

  2,370.00

 • K-8966X-9-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น ทูบี

  2,670.00

  4,280.00

 • K-14683X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น ลัวร์

  3,300.00

  5,300.00

 • K-10317X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น สแตนซ์

  2,900.00

  4,650.00

 • K-8146X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาร์เชอร์

  2,600.00

  4,340.00

 • K-72434X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อีโอเลีย

  1,050.00

  1,690.00

 • K-72291T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาเลโอ

  2,620.00

  4,200.00

 • K-99471T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น คูมิน

  1,020.00

  1,700.00

 • K-97488T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อะวิด

  2,650.00

  4,400.00

 • K-76967T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  2,970.00

  4,950.00

 • K-76967T-4-BV เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  4,950.00

  8,200.00

 • K-9105X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น สแตนซ์

  3,020.00

  4,830.00

 • K-37310X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น คัฟ

  2,200.00

  3,520.00

 • K-37335X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น สเตย์ท

  3,550.00

  5,700.00

 • K-18471X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ซิมโบล

  2,900.00

  4,670.00

 • K-8965X-9-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ทูบี

  2,730.00

  4,370.00

 • K-14682X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ลัวร์

  4,430.00

  7,050.00

 • K-6220X-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาร์เชอร์

  2,720.00

  4,550.00

 • K-72290T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาเลโอ

  2,790.00

  4,450.00

 • K-99472T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น คูมิน

  1,050.00

  1,740.00

 • K-97487T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อะวิด

  2,900.00

  4,800.00

 • K-76966T-4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  3,390.00

  5,670.00

 • K-76966T-4-BV เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  5,250.00

  8,760.00

 • K-99865X-9-CP ฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 2 ทาง รุ่น เบโท

  12,600.00

  21,000.00

 • K-99866X-9-CP ฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 3 ทาง รุ่น เบโท

  12,600.00

  21,000.00

 • K-99867X-9-CP ฝาครอบวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 4 ทาง รุ่น เบโท

  16,800.00

  28,000.00

 • K-74039T-4FP-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น ทอธ

  1,110.00

  1,850.00

 • K-74041T-4FP-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น ทอธ

  1,090.00

  1,820.00

 • K-11698T-B4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  1,730.00

  3,640.00

 • K-10243T-B4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  2,750.00

  4,400.00

 • K-10243T-B4-AF เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  3,750.00

  6,000.00

 • K-10243T-B4-SN เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  3,750.00

  6,000.00

 • K-10243T-B4-BN เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  3,750.00

  6,000.00

 • K-10242T-B4-CP เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีโครม

  2,650.00

  4,200.00

 • K-10242T-B4-AF เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีเฟรนช์โกลด์

  3,650.00

  5,800.00

 • K-10242T-B4-SN เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลเงา

  3,650.00

  5,800.00

 • K-10242T-B4-BN เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  3,650.00

  5,800.00

 • K-10242T-B4-BV เฉพาะฝาครอบวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น แฟร์แฟกซ์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  3,650.00

  5,800.00

 • K-11697X-CP เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพง

  1,770.00

  3,900.00

 • K-16587X-CP เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพง รุ่น แฟร์แฟกซ์

  1,780.00

  3,910.00

 • K-882X-CP เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีโครม

  4,380.00

  6,025.00

 • K-880X-CP เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีโครม

  3,520.00

  4,840.00

 • K-880X-BV เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีบรอนซ์ปัดลาย

  4,250.00

  6,050.00

 • K-882X-BV เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีบรอนซ์ปัดลาย

  5,300.00

  7,530.00

 • K-99869X-CP ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 2 ทาง รุ่น เบโท

  11,200.00

  16,000.00

 • K-99870X-CP ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 3 ทาง รุ่น เบโท

  12,600.00

  18,000.00

 • K-99871X-CP ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 4 ทาง รุ่น เบโท

  14,700.00

  21,000.00

 • K-99872X-CP ชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตทติกฝังกำแพง 5 ทาง รุ่น เบโท

  21,000.00

  30,000.00

 • K-880X-AF เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีเฟรนช์โกลด์

  4,250.00

  6,050.00

 • K-880X-SN เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลเงา

  4,250.00

  6,050.00

 • K-880X-BN เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  4,250.00

  6,050.00

 • K-882X-SN เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลเงา

  5,300.00

  7,530.00

 • K-882X-BN เฉพาะวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น นาทีโอ สีนิกเกิ้ลปัดลาย

  5,300.00

  7,530.00

 • K-13677X-4-CP ชุดมือบิดและวาล์วผสมฝังกำแพง รุ่น ฟอร์เต้

  6,270.00

  10,100.00

 • K-11690X-7-CP ชุดมือบิดและวาล์วพร้อมตัวปรับทางน้ำ รุ่น เอเลเวชั่น

  5,120.00

  9,400.00

 • K-98153X-4-CP ชุดวาล์วควบคุมแบบตั้งพื้น รุ่น แอร์ฟอยล์

  10,800.00

  18,000.00

 • K-98699T-NA กล่องติดตั้งวาล์ว รุ่น โมดูโล

  3,850.00

  6,160.00

 • K-99721T-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น โมดูโล ออกานิค

  6,830.00

  11,000.00

 • K-99722T-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น โมดูโล ออกานิค

  5,600.00

  9,000.00

 • K-99725T-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  8,100.00

  13,000.00

 • K-99726T-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  6,000.00

  9,500.00

 • K-99729T-9-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  20,500.00

  32,960.00

 • K-99730T-9-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น โมดูโล จีโอเมทริก

  18,000.00

  29,000.00

 • K-72805T-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบ รุ่น โมดูโล แฟร์แฟกซ์

  8,700.00

  13,910.00

 • K-72806T-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบ รุ่น โมดูโล แฟร์แฟกซ์

  6,390.00

  10,300.00

 • K-73101X-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงยืนอาบโมดูโล รุ่น คอมโพส

  9,400.00

  15,000.00

 • K-73108X-4-CP ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำแพงลงอ่างและยืนอาบโมดูโล รุ่น คอมโพส

  10,600.00

  17,000.00

 • K-R99252X-4CD-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น คัฟ

  2,190.00

  3,630.00

 • K-R99253X-4CD-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น จูลายน์

  2,290.00

  3,820.00

 • K-R99254X-4CD-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น ซิงกูลิเยร์

  2,420.00

  4,030.00

 • K-99255X-4CD-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น แบบก้านโยก รุ่น สเตย์ท

  2,790.00

  4,620.00

 • K-99979T-4CD-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็นแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง รุ่น คูมิน

  2,220.00

  3,700.00

 • K-12066T-3-CP วาล์วเปิด-ปิดน้ำ

  500.00

  690.00

 • K-R11711X-4-CP วาล์วเปิดปิดน้ำ รุ่น ซิงกูลิเยร์

  485.00

  690.00

 • K-R16086X-4-CP วาล์วเปิดปิดน้ำ รุ่น จูลายน์

  465.00

  660.00

 • K-R37317X-4-CP วาล์วเปิดปิดน้ำ รุ่น คัฟ

  450.00

  640.00

 • RA 031006C(S) วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังกำแพง รุ่น VICTORIA

  890.00

  1,300.00

 • RA 372234C-2 วาล์วฝังกำแพง (ผสม) พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น YORK

  3,150.00

  4,600.00

 • RA 372204C-2 วาล์วฝังกำแพง (ผสม) รุ่น YORK

  2,290.00

  3,300.00

 • RA 372341C วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง รุ่น YORK

  990.00

  1,990.00

 • RA 1242101 วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น MARSALA

  2,969.00

  4,300.00

 • RA 1242001 วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น MARSALA

  4,169.00

  6,000.00

 • RA 383700C วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น DANUBE

  6,890.00

  10,790.00

 • RA 384700C วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DANUBE

  5,390.00

  8,590.00

 • RA 384701C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น DANUBE

  9,990.00

  15,590.00

 • RA 384704C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็นพร้อมฝักบัวราวเลื่อน รุ่น DANUBE

  9,990.00

  15,590.00

 • RA 383705C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวราวเลื่อน และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  13,090.00

  20,590.00

 • RA 383702C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวลงจากเพดาน และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  12,890.00

  20,190.00

 • RA 553700C วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น CABALLERO

  6,390.00

  10,090.00

 • RA 554700C วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  5,390.00

  8,590.00

 • RA 553703C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกกำแพง และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น CABALLERO

  12,590.00

  19,690.00

 • RA 363700C วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น VANIR

  5,390.00

  8,590.00

 • RA 364700C วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น VANIR

  4,490.00

  7,090.00

 • RA 364701C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น VANIR

  9,190.00

  14,390.00

 • RA 364702C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวลงจากเพดาน รุ่น VANIR

  8,990.00

  14,090.00

 • RA 364704C ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวราวเลื่อน รุ่น VANIR

  9,690.00

  15,190.00

 • RA 363701C ชุดวาล์วฝังผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น VANIR

  11,490.00

  17,990.00

 • RA 1240701 วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น SIENA

  2,629.00

  3,800.00

 • RA 1240801 วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น SIENA

  3,819.00

  5,500.00

 • RA KA67(S) วาล์วฝังน้ำเย็น รุ่น TEXMONO

  1,099.00

  1,290.00

 • RA KA90 วาล์วเปิดปิดน้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น TEXMONO

  990.00

  2,290.00

 • RA 1237301 วาล์วฝังกำแพง Thermostat พร้อมปุ่มปรับ 4 ทาง รุ่น YORK

  12,659.00

  18,200.00

 • RA 10020075801 วาล์วฝังกำแพง Thermostat พร้อมปุ่มปรับ 4 ทาง รุ่น YORK

  12,659.00

  18,200.00

 • RA 1227001 วาล์วฝังกำแพงผสม พร้อมปุ่มปรับ 3 ทาง รุ่น YORK

  6,029.00

  8,700.00

 • RA 323700C วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น COLOGNE

  3,100.00

  4,500.00

 • WR 033700C วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น แบบมีปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ

  2,459.00

  3,600.00

 • WR 034700C วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น แบบไม่มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ

  2,039.00

  3,000.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า