Product Category

ก๊อกน้ำ ฝักบัว และ อุปกรณ์ห้องน้ำ

ฝักบัวอาบน้ำ

Sort by
 • CT709(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 79 ซม.

  1,161.00

  1,670.00

 • CT708 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 90 ซม.

  1,454.00

  2,090.00

 • 72821X-4-CP ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน และชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นจูลายน์

  11,500.00

  22,000.00

 • 99032T-C4-CP ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  27,080.00

  48,000.00

 • 99032T-C4-RGD ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อนและชุดฝักบัวก้านแข็ง รุ่นเคลสตัน

  39,270.00

  69,600.00

 • Z07(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,857.00

  2,670.00

 • Z75(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,485.00

  2,135.00

 • Z75H#WH(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น (Anti-Bacteria)

  960.00

  1,380.00

 • Z10(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  2,121.00

  3,050.00

 • Z20(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  2,267.00

  3,260.00

 • CT2047WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,060.00

  17,340.00

 • CT276C16WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,898.00

  18,545.00

 • CT276C20WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,898.00

  18,545.00

 • CT275C17WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  13,058.00

  18,775.00

 • CT275C18WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  13,058.00

  18,775.00

 • CT2048WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่น และฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  12,328.00

  17,725.00

 • CT2149WS ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัววสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  11,716.00

  16,845.00

 • CT2042W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง 12X12

  21,108.00

  30,350.00

 • CT2085W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมวาล์วควบคุมอุณหภูมิ,ฝักบัวสายอ่อน 1 FN.,ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8

  19,717.00

  28,350.00

 • CT2134W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง 8X8 นิ้ว

  13,583.00

  19,530.00

 • CT527W ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่น ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว และท่อลงพื้น

  12,491.00

  17,960.00

 • CT5101W ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  13,583.00

  19,530.00

 • CT2240W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว รุ่น สวิทช์ พาแนล

  13,729.00

  19,740.00

 • Z73 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  3,377.00

  4,855.00

 • Z73C ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ชนิดติดเพดาน

  3,213.00

  4,620.00

 • Z74 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  4,222.00

  6,070.00

 • Z24#WH ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED

  11,876.00

  17,075.00

 • Z002 ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ รุ่น มิวส์

  8,033.00

  11,550.00

 • Z002V หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ รุ่น มิวส์

  7,087.00

  10,190.00

 • Z002#GR ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีทอง) รุ่น มิวส์

  9,640.00

  13,860.00

 • Z002V#GR หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีทอง) รุ่น มิวส์

  8,694.00

  12,500.00

 • Z002#WH ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีขาว) รุ่น มิวส์

  10,446.00

  15,020.00

 • Z002V#WH หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีขาว) รุ่น มิวส์

  9,494.00

  13,650.00

 • Z002#BL ฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีดำ) รุ่น มิวส์

  10,446.00

  15,020.00

 • Z002V#BL หัวฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ(สีดำ) รุ่น มิวส์

  9,494.00

  13,650.00

 • Z98S ฝักบัวก้านแข็งขนาด 12X12 นิ้ว

  7,233.00

  10,400.00

 • Z99S ฝักบัวก้านแข็งขนาด 12 นิ้ว

  6,941.00

  9,980.00

 • Z74C ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ชนิดติดเพดาน

  4,062.00

  5,840.00

 • Z72(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,770.00

  2,545.00

 • CT840N ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง 1ฟังก์ชั่น

  11,737.00

  16,875.00

 • CT841N ชุดผนังอาบน้ำวาล์วผสมก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 ฟั่งก์ชั่น,ฝักบัวก้านแข็งและ JET SPRAY

  16,143.00

  23,210.00

 • Z02 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว

  9,970.00

  14,335.00

 • Z03 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว

  9,970.00

  14,335.00

 • Z04 ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 8 นิ้ว

  8,975.00

  12,905.00

 • Z12 ฝักบัวพร้อม LED 1 ฟังก์ชั่น ขนาด 12X12 นิ้ว ชนิดฝั่งเพดาน

  37,828.00

  54,390.00

 • Z23#WH ฝักบัวก้านแข็งพร้อม Led 2 ฟังก์ชั่น(สีขาว)

  38,343.00

  55,130.00

 • Z23#BL ฝักบัวก้านแข็งพร้อม Led 2 ฟังก์ชั่น(สีดำ)

  38,343.00

  55,130.00

 • Z23#GR ฝักบัวก้านแข็งพร้อม Led 2 ฟังก์ชั่น(สีทอง)

  36,806.00

  52,920.00

 • Z24#CR ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED

  10,794.00

  15,520.00

 • Z24#BL ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED

  11,876.00

  17,075.00

 • CT0131 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 64 ซม.

  1,454.00

  2,090.00

 • CT0132 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 60 ซม.

  1,892.00

  2,720.00

 • CT0133 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 73 ซม.

  1,353.00

  1,945.00

 • CT0134 ราวแขวนฝักบัวปรับระดับยาว 58 ซม.

  1,381.00

  1,985.00

 • Z80H#WH(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 2 ฟังก์ชั่น (ผสมสารยับยั้งเชื่อแบคทีเรีย)

  1,235.00

  1,775.00

 • ZH013(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมไฟ LED รุ่น SMART

  1,314.00

  1,890.00

 • Z94 ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8 นิ้ว

  3,582.00

  5,150.00

 • Z95 ฝักบัวก้านแข็งขนาด 8X8 นิ้ว

  3,797.00

  5,460.00

 • S5(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่นปรับลำน้ำได้

  1,419.00

  2,040.00

 • S11(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่นปรับลำน้ำได้

  1,419.00

  2,040.00

 • Z22(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชั่น

  1,746.00

  2,510.00

 • Z55(HM) ฝักบัวก้านแข็ง 1 ฟังก์ชั่น

  1,492.00

  2,145.00

 • Z001(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น (ปุ่มกดเปลี่ยนฟังก์ชั่น)

  2,375.00

  3,415.00

 • Z71(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,520.00

  2,185.00

 • S45(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,732.00

  2,490.00

 • Z79(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,461.00

  2,100.00

 • Z44(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,819.00

  2,615.00

 • Z92(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  1,892.00

  2,720.00

 • Z80(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 2 ฟังก์ชั่น รุ่น แฮนด์ ชาวเวอร์

  1,381.00

  1,985.00

 • Z66(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 2 ฟังก์ชั่น

  1,631.00

  2,345.00

 • Z84(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชั่น

  2,062.00

  2,965.00

 • Z90(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  1,864.00

  2,680.00

 • CT842 ชุดผนังอาบน้ำผสมแบบวาล์วก้านโยกพร้อมฝักบัวสายอ่อน 3 FN.,ฝักบัวก้านแข็ง,JET SPRAY 3 จุด

  19,717.00

  28,350.00

 • ZH012(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  953.00

  1,370.00

 • ZH011(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 1 ฟังก์ชั่น

  842.00

  1,210.00

 • CT623Z74 ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งแบบ 4 วง

  8,078.00

  11,615.00

 • CT623Z73 ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็งแบบ 3 วง

  7,233.00

  10,400.00

 • CT698 ชุดฝักบัวสายอ่อน 1 ฟังก์ชั่นและฝักบัวก้านแข็ง

  11,615.00

  16,700.00

 • Z23 ฝักบัวก้านแข็งพร้อม LED 2 ฟังก์ชั่น

  33,447.00

  48,090.00

 • CT2242W ก๊อกผสมยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัวสายอ่อน3 Fn.และฝักบัวก้านแข็งพร้อมลำโพงบลูทูธ รุ่น สวิทช์ พาแนล

  16,873.00

  24,260.00

 • PM612 ชุดฝักบัวยืนอาบน้ำพร้อมฝักบัว

  3,950.00

  4,200.00

 • P101(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 1 ฟังก์ชั่น

  580.00

  630.00

 • P102(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 1 ฟังก์ชั่น

  580.00

  630.00

 • P103(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  700.00

  750.00

 • CT843 ชุดผนังอาบน้ำพร้อมจอควบคุมระบบสัมผัส รุ่น ทูนิโอ้

  67,916.00

  97,650.00

 • P80PM174Q6(HM) ชุดฝักบัวพร้อมวาล์วเปิด-ปิด

  990.00

  1,100.00

 • P95(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  550.00

  730.00

 • P75#WH(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายสีขาว 1 ฟังก์ชั่น

  280.00

  370.00

 • P91V หัวฝักบัวอาบน้ำแบบกลม ขนาด 8 นิ้ว

  920.00

  1,220.00

 • P92V หัวฝักบัวอาบน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 8x8 นิ้ว

  1,230.00

  1,620.00

 • P420 ขาฝักบัวก้านแข็งยาว 45 cm.

  650.00

  860.00

 • PM087(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  970.00

  1,280.00

 • PM089(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  740.00

  980.00

 • PM797(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  530.00

  700.00

 • PM798(HM) ราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

  530.00

  700.00

 • P89(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 5 ฟังก์ชั่น

  910.00

  1,200.00

 • P90(HM) ฝักบัวอาบน้ำสีโครเมียมปรับระดับ 5 ฟังก์ชั่น

  670.00

  890.00

 • P88(HM) ฝักบัวพร้อมสายโครเมี่ยม 5 ฟังก์ชั่น

  750.00

  990.00

 • P78(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  910.00

  1,200.00

 • P79(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  730.00

  960.00

 • P87(HM) ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  600.00

  790.00

 • P97(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสาย 3 ฟังก์ชั่น

  590.00

  780.00

 • P74(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายโครเมี่ยม 1 ฟังก์ชั่น

  570.00

  750.00

 • S72#WH(HM) ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายสีขาว 1 ฟังก์ชั่น

  260.00

  340.00

 • S74#WH(HM) ฝักบัวพร้อมสายสีขาว 1 ฟังก์ชัน

  220.00

  290.00

 • K-R72415T-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (จีโอ) สแตนดาร์ด

  1,470.00

  2,700.00

 • K-R72421T-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) สแตนดาร์ด

  1,470.00

  2,700.00

 • K-72415T-E2-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (จีโอ) อีโค

  1,470.00

  2,700.00

 • K-72421T-E2-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น อะเวเคน (ออกานิค) อีโค

  1,470.00

  2,700.00

 • K-37270X-CP หัวฝักบัวสายอ่อน 1 ระดับ รุ่น แอร์ฟอยล์

  1,240.00

  2,060.00

 • K-R97009X-CP หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น เรนดูเอท

  1,900.00

  3,500.00

 • K-10309X-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน หัวฝักบัวปรับน้ำได้ 4 ระดับ รุ่น ซีทรัส

  2,060.00

  3,780.00

 • ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ (หัวฝักบัว, สาย, ขอแขวน

  2,060.00

  4,120.00

 • K-76367T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น รีนิว (ออกานิค)

  2,690.00

  4,950.00

 • K-76368T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น รีนิว (จีโอแมทริก)

  2,690.00

  4,950.00

 • K-76399T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระดับ พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น เรนดูเอท

  3,050.00

  5,600.00

 • K-28692T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น ชิฟ

  1,910.00

  3,400.00

 • K-28693T-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม พร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น ชิฟ

  1,910.00

  3,400.00

 • K-72798T-BV ราวเลื่อนปรับระดับ สำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  6,770.00

  11,330.00

 • K-76629T-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบแคตทาลิส และฝักบัวสายอ่อน ปรับน้ำได้ 3 ระดับ

  6,500.00

  11,000.00

 • K-76633T-B-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งแบบทำมุม 90 องศาพร้อมหัวฝักบัวก้านแข็งแบบทรงสี่เหลียมและฝักบัวสายอ่อน

  7,200.00

  12,100.00

 • K-16355X-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว

  1,810.00

  3,090.00

 • K-98459X-AK-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว รุ่น ฟีเนียล

  3,850.00

  6,180.00

 • K-16351X-AK-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว รุ่น ฟีเนียล

  2,400.00

  4,120.00

 • K-98457X-AK-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งระบบแคตทาลิสและก้านฝักบัว รุ่น เพียวริส

  3,520.00

  5,660.00

 • K-72446X-CP ชุดฝักบัวก้านแข็งและก้านฝักบัว รุ่น ซีทรัส

  1,060.00

  2,060.00

 • K-37268X-CP ฝักบัวก้านแข็ง 1 ระดับแบบติดเพดาน รุ่น แอร์ฟอยล์

  9,270.00

  15,450.00

 • K-37269X-CP ฝักบัวก้านแข็ง 2 ระดับแบบผนัง รุ่น แอร์ฟอยล์

  16,900.00

  28,300.00

 • K-45416X-CP ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน รุ่น สเตย์ท

  3,450.00

  5,550.00

 • K-8451X-CP ขอแขวนฝักบัวสายอ่อน รุ่น อาร์เชอร์

  2,600.00

  4,340.00

 • K-98349X-CP ขอแขวนหัวฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอ็กซ์เฮล

  1,000.00

  1,600.00

 • K-8450X-CP ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง รุ่น อาร์เชอร์

  1,290.00

  2,150.00

 • K-72796T-CP ข้อต่อแบบติดผนัง รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีโครเมียม

  1,550.00

  2,580.00

 • K-72796T-BV ข้อต่อแบบติดผนัง รุ่น อาร์ทิแฟคส์ สีบรอนซ์ปัดลาย

  1,920.00

  3,200.00

 • K-98354X-CP ข้อต่อพร้อมขอแขวนสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอ็กซ์เฮล

  1,870.00

  3,000.00

 • K-98352X-CP ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน รุ่น เอ็กซ์เฮล

  1,250.00

  2,000.00

 • K-16347X-CP ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน

  1,710.00

  2,700.00

 • K-16346X-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง

  1,470.00

  2,350.00

 • K-45918T-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง รุ่น เพียวริส

  1,440.00

  2,580.00

 • K-15398X-CP ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน ขนาด 5“

  1,370.00

  2,500.00

 • K-16381X-CP ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อนแบบติดผนัง

  820.00

  1,320.00

 • SP831727-CP สายฝักบัวสายอ่อน ยาว 1500 มม.

  630.00

  850.00

 • K-11628X-CP สายฝักบัวสายอ่อน ยาว 1500 มม.

  1,160.00

  1,600.00

 • K-15399X-CP ก้านฝักบัวแบบติดเพดาน ขนาด 10“

  1,900.00

  3,500.00

 • K-72714X-CP ชุดฝักบัวสายอ่อน (HANDSHOWER WITH HOSE & BRACKET) โคห์เลอร์

  2,060.00

  4,120.00

 • K-76632T-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Round Showerhead Curved Shower Column) โคเลอร์

  5,250.00

  8,850.00

 • K-15343X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคเลอร์ รุ่น Rain Duet

  3,300.00

  5,500.00

 • K-72438X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคเลอร์ รุ่น Rain Duet

  3,300.00

  5,500.00

 • K-13695X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Contemporary

  5,820.00

  9,630.00

 • K-13688X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคเลอร์ รุ่น Contemporary

  6,280.00

  10,450.00

 • K-13692X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Traditional

  9,490.00

  15,800.00

 • K-13696X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคเลอร์ รุ่น Contemporary

  7,190.00

  11,940.00

 • K-13689X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead ) โคห์เลอร์ รุ่น Contemporary

  8,820.00

  14,680.00

 • K-13693X-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Traditional

  11,650.00

  19,300.00

 • K-13690X-CP ฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็ง (Rainhead Round Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Contemporary

  12,190.00

  19,570.00

 • K-13694X-CP หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็ง (Rainhead Round Showerhead) โคห์เลอร์ รุ่น Traditional

  15,990.00

  25,750.00

 • K-15994T-CL-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Katalyst Air Shower Head) โคเลอร์ รุ่น Contemporary

  16,300.00

  27,300.00

 • K-72830X-L-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Wall-Mount Shower Head) โคเลอร์ รุ่น BEITOU

  39,000.00

  65,000.00

 • K-76017X-L-CP ฝักบัวก้านแข็ง (Ceiling-Mount Shower Head) โคเลอร์ รุ่น BEITOU

  55,000.00

  91,000.00

 • K-18361X-CL-CP หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงเหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว รุ่น คอนเทมโพรารี่

  7,150.00

  11,900.00

 • K-18359X-CL-CP หัวฝักบัวแคตทาลิสก้านแข็งทรงกลมขนาด 10 นิ้ว รุ่น คอนเทมโพรารี่

  8,700.00

  14,500.00

 • K-15397X-CP ก้านฝักบัว (Shower Arm) โคห์เลอร์

  2,190.00

  4,000.00

 • K-11623X-CP ก้านฝักบัว (Shower Arm) โคห์เลอร์

  990.00

  1,820.00

 • K-45527X-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง (Shower Arm) โคห์เลอร์ รุ่น LOURE

  3,000.00

  5,500.00

 • K-15396X-CP ก้านฝักบัวแบบติดผนัง (WALL-MOUNT SHOWER ARM) โคห์เลอร์

  2,070.00

  3,500.00

 • PA 17CR131 เฉพาะฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด LIBERTY

  1,750.00

  2,990.00

 • PA 78CR689RAIN ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น COX

  15,990.00

  25,990.00

 • PA 84CR689RAIN ชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น DAX

  29,990.00

  42,900.00

 • PA 82CR131 ฝักบัวมือทรงสี่เหลี่ยม พร้อมสายและขอแขวน ครบชุด รุ่น CRUX

  2,712.00

  3,900.00

 • PA 78CR131(S) ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด รุ่น COX

  1,662.00

  2,400.00

 • PA 53CR155T4S เฉพาะฝักบัวมือในชุด 65CR131

  1,719.00

  2,500.00

 • PA 119CR131(S) ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,409.00

  1,650.00

 • PA 507CR131 ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,809.00

  2,600.00

 • PA 226CR131(S) ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,609.00

  2,400.00

 • PA 65CR131 ฝักบัวมือพร้อมสายและขอแขวนครบชุด

  1,939.00

  2,800.00

 • PA 65CR210 ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  2,359.00

  3,400.00

 • PA 78CR211C ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  2,549.00

  3,700.00

 • PA 119CR210(S) ฝักบัวมือ 1 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 65 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  1,809.00

  2,600.00

 • PA 507CR1107(S) ฝักบัวมือ 3 ระบบ พร้อมราวเลื่อนขนาด 78 ซม.และสายฝักบัวครบชุด

  3,039.00

  3,570.00

 • PA 78CR129 ฝักบัวมือพร้อมราวเลื่อน ขนาด 65 ซม.

  5,569.00

  8,000.00

 • RA 384601C ชุดก๊อกอาบน้ำแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวครบชุด รุ่น DANUBE

  15,090.00

  23,690.00

 • RA 980090 ชุดฝักบัวอาบน้ำผสมแบบท่อลอย รุ่น MATT BRONZE

  12,900.00

  25,990.00

 • CA 732641C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อน-เย็น แบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  11,890.00

  17,100.00

 • CA 892736C ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น SIENA

  11,890.00

  17,100.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า