Product Category

สุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

Sort by
 • SC00537 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น ฟอร์ออล (ไฮยีน)

  8,520.00

  12,990.00

 • C021 อ่างล้างหน้า เฮเลน

  2,800.00

  4,280.00

 • SC6652 สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟอร์ออล (ท่อลงพื้น)

  10,510.00

  15,200.00

 • SC6652(WH) สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟอร์ออล + C9251(ฝาขาว)

  7,800.00

  14,470.00

 • SC6657(WH) สุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น ฟอร์ออล

  7,550.00

  14,000.00

 • CT0161 ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม./ ⌀35 มม. รุ่น เนทูร่า

  3,308.00

  3,865.00

 • CT0164 พนักแขนแบบพับเก็บได้

  13,550.00

  16,490.00

 • CT750L60#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 60 ซม.ผิว HAIRLINE

  1,660.00

  2,090.00

 • CT791R ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวาขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

  3,400.00

  4,850.00

 • CT791L ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้ายขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE

  3,400.00

  4,850.00

 • MZ901#WH กระจกเงามุม10องศา (สีขาว)

  4,300.00

  5,550.00

 • MZ901#BS กระจกเงามุม10องศา (สีเงิน)

  4,300.00

  5,550.00

 • H101S เก้าอี้นั่งอาบปรับระดับ/ย้ายที่ได้

  2,980.00

  3,850.00

 • CT0162 ราวจับทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 620X470 มม./Ø35 มม. รุ่น เนทูร่า

  5,660.00

  6,620.00

 • CT0163 ราวจับทรงตัวรูปตัววีขนาด 435X435 มม./Ø35 มม. รุ่น เนทูร่า

  4,800.00

  5,735.00

 • CT0165 พนักแขนช่วยพยุง(ตั้งพื้น) รุ่น เนทูร่า

  6,650.00

  7,940.00

 • CT0166 ราวพยุงตัวพร้อมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ รุ่น เนทูร่า

  7,550.00

  9,030.00

 • CT0182#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ยาว 60 ซม. รุ่น เพรสซาลิท

  15,819.00

  18,480.00

 • CT0183#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังแบบพับเก็บได้(ปรับระดับความสูงได้) รุ่น เพรสซาลิท

  59,774.00

  69,830.00

 • CT0184#WH เก้าอี้อาบน้ำติดผนังแบบพับเก็บได้ รุ่น เพรสซาลิท

  51,685.00

  60,380.00

 • CT725L45#WH ราวทรงตัว ยาว 45 ซม. ผิว POWER LACQUER รุ่น เพรสซาลิท

  4,443.00

  5,190.00

 • CT725L60#WH ราวทรงตัวยาว 60 ซม. ผิว POWDER LACQUER รุ่น เพรสซาลิท

  5,187.00

  6,060.00

 • CT727R#WH ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา ขนาด 40X90 ซม.ผิว POWDER LACQUER รุ่น เพรสซาลิท

  12,900.00

  15,900.00

 • CT727L#WH ราวทรงตัวรูปตัวแอลซ้ายขนาด 40X90 ซม. ผิว POWDER LACQUER รุ่น เพรสซาลิท

  12,900.00

  15,900.00

 • CT0186#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ 85 ซม. รุ่น เพรสซาลิท

  11,200.00

  14,390.00

 • CT755 เก้าอี้นั่งอาบน้ำติดผนัง (รับน้ำหนักได้ 100 กก.)

  2,949.00

  3,445.00

 • CT0170 ราวจับทรงตัวขนาด 65 ซม. รุ่น สไตล์

  7,350.00

  8,930.00

 • CT0171 ราวจับทรงตัวรูปตัววี รุ่น สไตล์

  9,200.00

  11,130.00

 • CT750L35#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 35 ซม.ผิว HAIRLINE

  1,470.00

  1,870.00

 • CT750L90#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 90 ซม.ผิว HAIRLINE

  2,530.00

  3,195.00

 • CT750L120#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 120 ซม.ผิว HAIRLINE

  2,740.00

  3,455.00

 • CT751L/R#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.ผิว HAIRLINE

  3,400.00

  4,285.00

 • CT752#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.ผิว HAIRLINE

  1,830.00

  2,310.00

 • CT753#SA(HM) ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x60 ซม.ผิว HAIRLINE

  2,780.00

  3,500.00

 • CT0190 พนักแขนแบบพับเก็บได้

  7,900.00

  9,870.00

 • CT0191#DG ราวจับทรงตัวสีเทาเข้มขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

  4,314.00

  5,040.00

 • CT0191#IR ราวจับทรงตัวสีงาขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

  4,314.00

  5,040.00

 • CT0191#VR ราวจับทรงตัวสีชมพูเข้มขนาด 60 ซม. รุ่น ซอฟ

  4,314.00

  5,040.00

 • CT0192#DG พนักแขนแบบพับเก็บได้สีเทาเข้ม รุ่น ซอฟ

  16,178.00

  18,900.00

 • CT0192#IR พนักแขนแบบพับเก็บได้สีงา รุ่น ซอฟ

  16,178.00

  18,900.00

 • CT0192#VR พนักแขนแบบพับเก็บได้สีชมพูเข้ม รุ่น ซอฟ

  16,178.00

  18,900.00

 • CT0193L/R#DG ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X40 ซม.สีเทาเข้ม รุ่น ซอฟ

  8,089.00

  9,450.00

 • CT0193L/R#IR ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X40 ซม.สีงา รุ่น ซอฟ

  8,089.00

  9,450.00

 • CT0193L/R#VR ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60X40 ซม.สีชมพูเข้ม รุ่น ซอฟ

  8,089.00

  9,450.00

 • CT0201 ราวจับทรงตัวขนาด 140 ซม./35 มม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

  9,450.00

  11,450.00

 • CT0202 ราวจับทรงตัวเข้ามุมใน 77X77 ซม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

  9,450.00

  11,450.00

 • CT0203 ราวจับทรงตัวเข้ามุมนอก 81X77 ซม. รุ่น เนทูร่า ลีฟวิ่ง

  9,450.00

  11,450.00

 • CT0204 ราวจับบันไดมีชานพัก 45X140 ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  12,000.00

  14,600.00

 • CT0205 ราวจับทรงตัวสำหรับบันไดขนาด 140ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  10,400.00

  12,500.00

 • Z704 ส่วนประกอบราวจับขนาด 40 ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  2,500.00

  3,035.00

 • Z705 ส่วนประกอบราวจับขนาด 25 ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  1,550.00

  1,885.00

 • Z706 ส่วนประกอบราวจับขนาด 55 ซม. รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  3,450.00

  4,150.00

 • Z707 ตัวปิดราวจับด้านซ้าย รุน เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  870.00

  1,040.00

 • Z708 ตัวปิดราวจับด้านขวา รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  870.00

  1,040.00

 • Z709 ข้อต่อราวจับ รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  970.00

  1,160.00

 • Z710 ข้อต่อราวจับเข้ามุมใน รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  970.00

  1,160.00

 • Z711 ข้อต่อราวจับเข้ามุมนอก รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  970.00

  1,160.00

 • Z713 ตัวปิดราวจับสำหรับบันได รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  870.00

  1,040.00

 • Z714 ข้อต่อราวจับปรับระดับความชันได้ รุ่น เนทูร่า ลิฟวิ่ง

  1,300.00

  1,580.00

 • CT0194#DG ชุดทางลาดสำเร็จรูป รุ่น แรมป์

  5,400.00

  6,830.00

 • CT0179#WH เก้าอี้อาบน้ำพับเก็บได้พร้อมขาตั้ง

  3,800.00

  4,600.00

 • CT0179#BL เก้าอี้อาบน้ำพับเก็บได้พร้อมขาตั้ง

  3,800.00

  4,600.00

 • CT0206 ราวทรงตัวยึดพื้นขนาด 145 ซม. รุ่น เนทูล่า สเคป

  12,800.00

  15,330.00

 • Z715 ข้อต่อสำหรับราวพยุงตัวนอกอาคาร รุ่น เนทูล่า สเคป

  5,700.00

  6,930.00

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า