Product Category

Rasland

 • ก๊อกผสมน้ำร้อนเย็นขึ้นจากพื้นลงอ่างพร้อมฝักบัวมือครบชุด รุ่น Thames

  19,999.-

  29,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น OVO

  8,829.-

  12,700.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROSE GOLD

  5,990.-

  12,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า สามรูก๊อก พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROSE GOLD

  7,990.-

  13,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมฝักบัวมือชุด ROSE GOLD

  6,990.-

  11,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัว รุ่น ROSE GOLD

  7,990.-

  13,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดือป๊อปอัพ โครเมียม

  5,990.-

  12,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า สามรูก๊อก พร้อมสะดือป๊อปอัพ โครเมียม

  7,990.-

  13,990.-

 • ก็อกยืนอาบผสม พร้อมฝักบัวมือชุด โครเมียม

  6,990.-

  11,990.-

 • ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัว

  7,990.-

  13,990.-

 • ก็อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อนเย็น แบบดึงปากก็อกได้

  2,990.-

  7,490.-

 • วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังกำแพง รุ่น VICTORIA

  890.-

  1,300.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) พร้อมป๊อบอัพ รุ่น VICTORIA

  3,990.-

  5,930.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) พร้อมป๊อปอัพ รุ่น VICTORIA

  3,990.-

  5,930.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  3,590.-

  5,160.-

 • ก๊อกยืนอาบ (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  2,590.-

  4,060.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น VICTORIA

  9,990.-

  17,490.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  2,990.-

  4,720.-

 • วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง รุ่น VICTORIA

  999.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้า (ผสม) พร้อมป๊อปอัพ รุ่น YORK

  2,990.-

  4,300.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น YORK

  2,990.-

  4,300.-

 • ก๊อกซิงค์ (ผสม) แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น YORK

  2,830.-

  4,100.-

 • ก๊อกซิงค์ (ผสม) แบบดึงปากก๊อกได้ รุ่น YORK

  3,790.-

  5,745.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) แบบติดผนัง รุ่น YORK

  2,290.-

  3,410.-

 • วาล์วฝังกำแพง (ผสม) พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น YORK

  3,150.-

  4,600.-

 • วาล์วฝังกำแพง (ผสม) รุ่น YORK

  2,290.-

  3,300.-

 • ก๊อกซิงค์ (ผสม) แบบติดเคาน์เตอร์ รุ่น YORK

  2,790.-

  4,000.-

 • วาล์วฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง รุ่น YORK

  990.-

  1,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น MARSALA

  3,309.-

  4,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น MARSALA

  4,749.-

  6,800.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น MARSALA

  3,649.-

  5,300.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่าง รุ่น MARSALA

  4,839.-

  7,000.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น MARSALA

  2,969.-

  4,300.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น MARSALA

  4,169.-

  6,000.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น TOLEDO

  2,990.-

  4,300.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3 รูก๊อก บนเคาน์ตอร์ รุ่น TOLEDO

  3,139.-

  4,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น TOLEDO

  3,739.-

  5,400.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกกำแพง รุ่น TOLEDO

  3,059.-

  4,400.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น TOLEDO

  3,819.-

  5,500.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น TOLEDO

  2,969.-

  4,300.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น MONTELLA

  2,629.-

  3,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกกำแพง รุ่น MONTELLA

  3,059.-

  4,400.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น MONTELLA

  3,569.-

  4,190.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น MONTELLA

  2,799.-

  4,100.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น BOO

  1,390.-

  2,690.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น BOO

  1,690.-

  2,990.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น BOO

  2,390.-

  3,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DA

  1,390.-

  2,690.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DA

  1,690.-

  2,990.-

 • ก๊อกอ่างอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DA

  2,990.-

  3,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CONEW

  1,090.-

  2,990.-

 • ก็อกล้างหน้าผสม สองมือหมุน พร้อมป๊อปอัพ รุ่น TYBERLIB

  3,490.-

  4,990.-

 • ก็อกล้างหน้าผสม 3รูก็อก ขึ้นจากเคาน์เตอร์ (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น TYBERLIB

  4,800.-

  6,990.-

 • ก็อกอาบน้ำผสม พร้อมฝักบัวชุด รุ่น TYBERLIB

  4,690.-

  7,890.-

 • ก็อกซิ้งค์ผสม แบบด้ามโยก รุ่น TYBERLIB

  3,690.-

  5,790.-

 • ก็อกซิ้งค์ ผสม แบบสองมือหมุน รุ่น TYBERLIB

  3,690.-

  5,790.-

 • ก็อกยืนอาบผสม พร้อมฝักบัวชุด รุ่น TYBERLIB

  3,890.-

  5,600.-

 • ก็อกยืนอาบผสมแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวมือชุด รุ่น TYBERLIB

  12,990.-

  18,600.-

 • ก็อกลงอ่างผสม แบบขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวชุด รุ่น TYBERLIB

  19,990.-

  30,890.-

 • ก็อกล้างหน้าผสมสองมือหมุน (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น DANUBE

  4,290.-

  6,790.-

 • ก็อกลงอ่างผสมน้ำร้อนเย็น รุ่น DANUBE

  5,590.-

  8,790.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DANUBE

  5,390.-

  7,800.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ออกจากกำแพง รุ่น DANUBE

  5,490.-

  8,690.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ขึ้นจากเคาน์เตอร์ รุ่น DANUBE

  5,590.-

  8,790.-

 • ก๊อกลงอ่างผสมน้ำร้อน-เย็น 5รูก๊อก ขึ้นจากขอบอ่าง รุ่น DANUBE

  11,790.-

  18,490.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น DANUBE

  6,890.-

  10,790.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น DANUBE

  5,390.-

  8,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น DANUBE

  9,990.-

  15,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็นพร้อมฝักบัวราวเลื่อน รุ่น DANUBE

  9,990.-

  15,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวราวเลื่อน และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  13,090.-

  20,590.-

 • ชุดก๊อกอาบน้ำแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวครบชุด รุ่น DANUBE

  15,090.-

  23,690.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวลงจากเพดาน และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  12,890.-

  20,190.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวชุด และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น DANUBE

  12,290.-

  19,190.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น CABALLERO

  3,990.-

  6,290.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น CABALLERO

  5,590.-

  8,790.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  6,690.-

  10,490.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกจากกำแพง รุ่น CABALLERO

  6,190.-

  9,790.-

 • ก๊อกลงอ่างผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  6,590.-

  10,390.-

 • ก๊อกยืนอาบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  4,890.-

  7,690.-

 • ก๊อกลงอ่าง 4รูก๊อก แบบผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  9,390.-

  14,790.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น CABALLERO

  6,390.-

  10,090.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น CABALLERO

  5,390.-

  8,590.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกกำแพง และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น CABALLERO

  12,590.-

  19,690.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ขึ้นจากเคาน์เตอร์ (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น VANIR

  3,890.-

  6,190.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 4รูก๊อก ขึ้นจากขอบอ่าง รุ่น VANIR

  8,790.-

  13,790.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3รูก๊อก ออกจากกำแพง รุ่น VANIR

  4,490.-

  7,090.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น VANIR

  5,390.-

  8,590.-

 • วาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น VANIR

  4,490.-

  7,090.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง รุ่น VANIR

  9,190.-

  14,390.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวลงจากเพดาน รุ่น VANIR

  8,990.-

  14,090.-

 • ชุดวาล์วผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวราวเลื่อน รุ่น VANIR

  9,690.-

  15,190.-

 • ชุดวาล์วฝังผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมฝักบัวออกจากกำแพง และปากก๊อกลงอ่าง รุ่น VANIR

  11,490.-

  17,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น SIENA

  2,969.-

  4,300.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ออกกำแพง รุ่น SIENA

  4,169.-

  6,000.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง (ไม่มีป๊อปอัพ) รุ่น SIENA

  4,409.-

  6,400.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น SIENA

  3,389.-

  4,900.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น SIENA

  4,329.-

  6,200.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น SIENA

  2,629.-

  3,800.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ รุ่น SIENA

  3,819.-

  5,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น

  1,390.-

  2,300.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ

  1,290.-

  2,520.-

 • ก๊อกน้ำลงอ่างอาบผสมน้ำร้อน-น้ำเย็น

  1,490.-

  3,070.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็น รุ่น TEXMONO

  899.-

  1,230.-

 • วาล์วฝังน้ำเย็น รุ่น TEXMONO

  1,099.-

  1,290.-

 • วาล์วเปิดปิดน้ำเย็น ออกจากกำแพง รุ่น TEXMONO

  990.-

  2,290.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่างอาบน้ำ รุ่น PURIS

  1,890.-

  2,800.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น PURIS

  1,490.-

  2,300.-

 • ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำขึ้นจากพื้น รุ่น VICTORIA

  16,999.-

  24,400.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้นลงอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวมือครบชุด

  16,999.-

  24,400.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวครบชุด

  19,990.-

  39,990.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวครบชุด

  19,990.-

  39,990.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากพื้น พร้อมฝักบัวครบชุด

  19,990.-

  39,990.-

 • วาล์วฝังกำแพง Thermostat พร้อมปุ่มปรับ 4 ทาง รุ่น YORK

  12,659.-

  18,200.-

 • วาล์วฝังกำแพง Thermostat พร้อมปุ่มปรับ 4 ทาง รุ่น YORK

  12,659.-

  18,200.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสม พร้อมปุ่มปรับ 3 ทาง รุ่น YORK

  6,029.-

  8,700.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากขอบอ่าง รุ่น YORK

  8,490.-

  12,200.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง รุ่น ROCKET

  3,929.-

  4,620.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น ROCKET

  3,279.-

  3,850.-

 • ก๊อกอ่างล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง รุ่น ROCKET

  4,209.-

  4,950.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากอ่าง 4 รูก๊อก รุ่น MARSALA

  7,590.-

  11,390.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น COLOGNE

  2,200.-

  3,200.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูง รุ่น COLOGNE

  2,880.-

  4,200.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่าง รุ่น COLOGNE

  3,229.-

  4,700.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น COLOGNE

  2,549.-

  3,700.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อนเย็น คอโค้งสูง รุ่น HARRY

  3,169.-

  3,720.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ รุ่น COLOGNE

  3,100.-

  4,500.-

 • ก๊อกล้างหน้าน้ำเย็นคอสูง รุ่น PONT DU GARD

  1,290.-

  2,690.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสม สีทองแดง

  3,990.-

  5,550.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น แบบโยกสีทองแดง รุ่น CLASSICAL

  3,990.-

  4,699.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสม 3 รู พร้อมป๊อปอัพ สีทองแดง รุ่น CLASICAL

  4,990.-

  6,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสม สีทองแดง พร้อมป๊อปอัพ รุ่น CLASSICAL

  3,490.-

  4,990.-

 • ก๊อกผสมยืนอาบ สีทองแดง พร้อมฝักบัวมือ รุ่น CLASSICAL

  3,990.-

  5,850.-

 • ก๊อกผสมลงอ่าง สีทองแดง พร้อมฝักบัวมือ รุ่น CLASSICAL

  4,690.-

  7,050.-

 • ก๊อกผสมลงอ่าง แบบขึ้นจากพื้นพร้อมฝักบัวชุด สีทองแดง รุ่น CLASSIC COPPER

  24,990.-

  45,900.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น คอสูงแบบโยก รุ่น MATT BRONZE

  3,490.-

  5,990.-

 • ชุดฝักบัวอาบน้ำผสมแบบท่อลอย รุ่น MATT BRONZE

  12,900.-

  25,990.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น ขึ้นจากเคาน์เตอร์ พร้อมสะดืออ่าง รุ่น MATT BRONZE

  3,490.-

  5,990.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อน-เย็น แบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน

  11,890.-

  17,100.-

 • ชุดฝักบัวผสมน้ำร้อนเย็นแบบท่อลอย พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น SIENA

  11,890.-

  17,100.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น HUGO

  2,449.-

  2,875.-

 • ก๊อกผสมร้อน-เย็น สำหรับลงอ่าง รุ่น HUGO

  2,889.-

  3,390.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น HUGO

  2,459.-

  2,890.-

 • ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น รุ่น HUGO

  2,449.-

  2,875.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ รุ่น MIXO

  2,449.-

  2,875.-

 • ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่างอาบน้ำ รุ่น MIXO

  2,889.-

  3,390.-

 • ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ รุ่น MIXO

  2,459.-

  2,890.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น แบบมีปุ่มเปลี่ยนทิศทางน้ำ

  2,459.-

  3,600.-

 • วาล์วฝังกำแพงผสมน้ำร้อน-เย็น แบบไม่มีปุ่มปรับทิศทางน้ำ

  2,039.-

  3,000.-

 • วิธีการชำระเงิน

  พบทางเลือกสำหรับการจับจ่ายสินค้า ให้คุณช้อปแบบสบายกระเป๋า พร้อมความ สะดวกสบายให้คุณตกแต่งบ้านได้สวยดั่งใจ บริการสั่งซื้อออนไลน์ เพียงเลือกสินค้าที่ ถูกใจ กรอกชื่อที่อยู่จัดส่ง ชำระเงินตาม ช่องทางต่างๆ ส่งเอกสารยื่นยันการชำระ รอรับสินค้าได้ทันที่

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  รับประกันสินค้า *
  คืนสินค้าหริอเปลี่ยนสินค้า *

  *เงือนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 • ช่องทางการชำระเงิน

  สะดวกจ่าย ชำระง่าย หลากหลายช่องทาง กับ ธนาคารฯ

 • จัดส่งสินค้า

  ไม่ต้องกังวลกับเรื่องซื้อสินค้าจำนวนมาก หรือสินค้าชิ้นใหญ่ แล้วจะนำกลับบ้านไม่ได้ สะดวกสบายทุกครั้งที่ช้อป ด้วยบริการ จัดส่งสินค้า